Perspectiva de gènere als equipaments culturals

Page 1


MÒDUL

Perspectiva de gènere als equipaments culturals La Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques i

l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), per mitjà del Servei de

Desenvolupament Empresarial, i amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones (ICD), ofereixen, d’acord amb la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, un mòdul de formació en perspectiva de gènere. El mòdul consta de tres sessions adreçades als responsables de la programació i els responsables tècnics dels equipaments i espais culturals, i s’hi tractarà de diferents àmbits: programació, comunicació i exposició de recursos i eines per a la seva aplicació pràctica. Objectius: • Donar eines i recursos per posar en pràctica la perspectiva de gènere als equipaments culturals. • Donar a conèixer bones pràctiques i projectes de referència. • Fomentar l’aplicació de la perspectiva de gènere als equipaments.


3|

Promoure la perspectiva de gènere en la programació 10 de març, 10:00-12:30h.

A partir de la diagnosi de la incidència de la perspectiva de gènere en la cultura, en aquesta sessió es presentaran eines que permetin aplicar aquests coneixements en la programació dels equipaments culturals, amb models generals i també d’específics per àmbits creatius. Amb Anna Villarroya, coordinadora del Programa de Doctorat Interuniversitari en Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques de la UB, Sonia Herrera,

doctora en Comunicació Audiovisual i Publicitat i cocoordinadora de l’Acció Estudi de Dones Visuals, Carme Portacelli, directora artística del Teatre Nacional de

Catalunya (TNC) i Margarida Sala, directora del Museu d’Història de Catalunya. Més informació

Perspectiva de gènere en la comunicació 17 de març, 10:00-12:30 h.

Gran part de la tasca d’un equipament cultural és comunicar i crear relacions amb els seus públics. En aquesta sessió es plantejarà de manera pràctica com fer una comunicació interna i externa que tingui en compte la perspectiva de gènere. També es mostraran bones pràctiques en equipaments que ja estan aplicant aquesta mirada. Amb Cristina Baulies, cap de l’Àrea de Comunicació de l’Institut Català de les Dones, Alba Cucurull, educadora social, agent d’igualtat i coordinadora de

comunicació del Centre Cívic Sagrada Família i Amanda Alexanian, consultora per a la transversalització de la perspectiva de gènere i feminista, i sòcia treballadora d’Almena Cooperativa Feminista. Més informació


Eines i estratègies per a l’aplicació pràctica de la perspectiva de gènere en els projectes 24 de març, 10:00-12:30h.

En aquesta sessió s’exposaran estratègies per implementar la perspectiva de gènere a l’estructura interna de l’equipament, tant en la seva visió programàtica com en el treball de la seva gestió. Amb Irene Zugasti, responsable de Polítiques de Gènere de Madrid Destino, Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Madrid. Més informació