Cultura Inclusiva i Arts Comunitàries | Creació de vincles. Referències

Page 1

Abril 2022

V Jornada sobre Cultura Inclusiva i Arts Comunitàries | Creació de vincles Un pas necessari per a la inclusió

Referències

25 |


REFERÈNCIES FESTIVALS ACTUA! ArtsFestival (Barcelona) Organitza: Associació Art-Teràpia Artenea. www.facebook.com/ actuartsfestival/

Deslimita’m. Trobada de Teatre Social per a Joves (Barcelona) Organitza: Fundació La Roda i Associació ImpactaT, amb la col·laboració de la Fundació SGAE (Barcelona).

Encontro Artes Pola Integración da Cidade de A Coruña (Galícia) Organitza: Experimenta Danza. https://artespolaintegracion.com/

ÉTICO, Encuentro de Teatro Inclusivo y Comunitario (Sevilla) Organitza: Centro Atalaya TNT. www.atalaya-tnt.com/ programacion/iv-etico/

Festival 10 Sentidos (València) Organitza: GM Expresa.

https://fundaciolaroda.cat/

www.festival10sentidos.com/

Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias (EIRPAC) (Portugal) Organitza: PELE, Universitat d’Évora, IELT - Universitat Nova de Lisboa i ESMAE (Porto).

Festival Escena Mobile (Sevilla) Organitza: Danza Mobile.

https://i2ads.up.pt/eirpac/

| 26

www.escenamobile.es/

Festival ÍDEM (Madrid) Organitza: La Casa Encendida. www.lacasaencendida.es/


Festival Inclús (Barcelona) Organitza: Aula d’Estudis Socials (AES). https://inclus.cat/es/

Tanzbar Bremen (Alemanya) Organitza: tanzbar_bremen https://tanzbarbremen.de/ ?lang=en

Festival Internacional Paladio Arte (Segovia) Organitza: Paladio Arte. Teatro y Diversidad.

Festival Visibles (Madrid) Organitza: Sala Tarambana.

https://paladioarte.org/

Fira Internacional de Teatre Integratiu (FITI) (Santa Coloma de Gramenet, Barcelona) Organitza: Associació Alquimistes Teatre.

No Limits. Disability & Performing Arts Festival (Alemanya) Organitza: Lebenshilfe gGmbH Kunst und Kultur.

www.festivalvisibles.com/

http://fiti.cat/

www.no-limits-festival.de/

Festival Orphée: Théâtre et Handicap (França) Organitza: Fondation Crédit Coopératif Paris.

International Community Arts Festival (ICAF) (Holanda) Organitza: International Community Arts Festival.

www.fondshs.fr/les-actionssoutenues/festival-orphee-theatre-et-handicap

www.icafrotterdam.com

Festival Simbiòtic (Barcelona) Organitza: We Act.

https://www.integrart.ch/fr/ integrart

IntegrART (Ginebra) Organitza: IntegrART.

http://festivalsimbiotic.es/ 27 |


Internationales Inklusives Kulturfestival (Àustria) Organitza: Kupf Linz. https://www.sicht-wechsel.at/

L’Altre Festival Internacional d’Arts Escèniques i Salut Mental (Barcelona) Organitza: L’Altre Festival https://laltrefestival.cat/

Jornades sobre Cultura Inclusiva i Arts Comunitàries Organitza: Servei de Desenvolupament Empresarial i Institut Català d’Empreses Culturals. https://publicsculturals. blog.gencat.cat/2021/04/13/ iv-jornada-de-cultura-inclusiva-i-arts-comunitaries-eldret-a-la-cultura-i-el-reconeixement-a-traves-de-la-practicaartistica-12-de-maig-de-2021/

Jornades d’Inclusió Social en les Arts Escèniques i la Música Organitza: INAEM i institucions públiques i privades.

MiTS, Festival de Videodansa, Moviment i Transformació Social (Barcelona) Organitza: Associació Cultural Finmatun. www.mitsfestival.com/

Mostra de Teatre Inclusiu (Girona) Organitza: Escenaris Especials. https://teatreinclusiu. wordpress.com/

Mutare Organitza: Fundació Carulla. https://fundaciocarulla.cat/ mutare/

https://inclusioninaem.mcu.es/

Unity Festival (Regne Unit) Organitza: Kupf Cardiff. www.hijinx.org.uk | 28


BUTLLETINS / PUBLICACIONS

A Restless Art Blog de François Matarasso amb publicacions regulars.

Abierto al Público Núm. 4. Artes escénicas e inclusión social. Xarxa Espanyola de Teatres, Auditoris, Circuits i Festivals de Titularitat Pública. Madrid, 2015

https://arestlessart.com/

https://comuart.com/ca/ publicacions-i-articles/

Apropa Cultura: recursos de formació Vídeos i documentació de les sessions de formació d’“Educa amb l’Art”. www.apropacultura.cat/ca/ recursos-formacio

Applied Theatre Research Publicació periòdica coordinada des de la Universitat Griffith de Brisbane (Austràlia) i amb vocació internacional que se centra en els usos del teatre en contextos no habituals.

Boletín de Inclusión y Mediación Publicació: mensual. Sol·licitud: redteatros@redescena.net. www.redescena.net/ profesionales/suscripcion-mail/ index.php

Documents de la Xarxa Artibarri Diverses publicacions i recerques realitzades per aquesta xarxa. https://artibarriblog.wordpress. com/documents/oberts/

Disability Arts International (British Council) Publicació: cada sis o vuit setmanes. www.disabilityartsinternational. org

www.griffith.edu.au/ 29 |


International Community Arts Festival (ICAF) Publicació: mensual. www.icafrotterdam.com

In Situ In Cité. Projets artistiques participatifs dans l’espace public Informe elaborat per l’associació francesa Hors les Murs (2013). https://es.calameo.com/ read/0019478221cf3d0095132

El cuerpo plural. Danza integrada en la inclusión. Una renovación de la mirada Tesi doctoral de Marisa Brugarolas (2016), Universitat Politècnica de València. https://riunet.upv.es/ handle/10251/62203

Foto Fija: situación de la mediación cultural en el Estado español 2018-2019 Publicació realitzada per Pedagogías Invisibles (2019), Madrid. www.fondationcarasso.org/es/ arte-ciudadano/foto-fijasituacion-de-la-mediacioncultural-en-el-estadoespanol-2018-2019/

L’equitat en les polítiques culturals Diputació de Barcelona. https://ddd.uab.cat/pub/estudis/ 2019/220410/equitat.pdf

Nous entorns de creació i intervenció: Informe-diagnòstic de les arts escèniques aplicades Jordi Baltà i Eva Garcia (2016), Observatori de les Arts Escèniques Aplicades, Institut del Teatre, Barcelona. https://comuart.com/ca/ publicacions-i-articles/

| 30


Observatori de les Arts Escèniques Aplicades Publicació setmanal. Institut del Teatre. https://www.institutdelteatre. cat/oaea

Periferie, Cultura e Inclusione Sociale Simona Bodo, Cristina Da Milano i Silvia Mascheroni (2009). Informe per a la Fundació Cariplo. www.comune.torino.it/ museiscuola/bm~doc/ quaderno1periferieweb.pdf

Polièdrica Web magazine i arxiu de propostes, projectes i accions artístiques i culturals, educatives i comunitàries. Butlletí mensual.

Revista Teatro Accesible Publicació: a mitjans de cada mes. https://www.teatroaccesible. com/es

Unlimited Publicació: mensual. https://mailchi.mp/ weareunlimited/newroles-at-unlimited1401065?e=8e1c8bf36b

Use or ornament? The social impact of participation in the arts Informe del consultor francobritànic François Matarasso (1997). www.artshealthresources.org.uk/ wp-content/uploads/2017/01/1997Matarasso-Use-or-Ornament-TheSocial-Impact-of-Participation-inthe-Arts-1.pdf

www.poliedrica.cat/

Revista Art Social Publicació: tres revistes anuals. https://www.artsocial.cat/ 31 |


Jornadas sobre la Inclusión Social y la Educación en las Artes Escénicas, 2009-2018 Publicació commemorativa amb articles específics sobre la temàtica. https://inclusioninaem.mcu.es/ wp-content/uploads/2021/09/ libro-conmemorativo-Xaniversario.pdf

A la web de les jornades hi ha una base de dades de memòries i vídeos de totes les edicions, des del 2012 fins a l’actualitat. https://inclusioninaem.mcu.es/

LINKS I AGENTS DE REFÈRENCIA Art for Change, Fundació La Caixa Base de dades de projectes que han rebut suport per a la convocatòria des de 2016. https://fundacionlacaixa.org/ es/art-for-changeproyectos-2021 | 32

MásMuseoPicasso. Arte e Inclusión Social https://www.masmuseopicasso. org/que-es-masmuseopicasso

Museos + sociales Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. www.culturaydeporte.gob.es/dam/ jcr:b615b103-3fad-428b-97d2-cdf8352a718c/01-museos-sociales. pdf

Mutare, Fundació Carulla Jornada anual, convocatòries d’ajuts a projectes i altres recursos. https://fundaciocarulla.cat/ mutare/

Wiki Cultura Comunitaria Plataforma d’accés lliure per compartir-hi aprenentatges, experiències i coneixements de processos, projectes i activitats culturals de base comunitària. https://culturacomunitaria.es/ wiki/inicio


Red de Espacios y Agentes de Cultura Comunitaria (REACC) Estatal, 2020. https://reacc.org/

Red de Cultura Viva Comunitaria Llatinoamericà, 2013. https://culturavivacomunitaria. net/

Xarxa Artibarri: Comunitats Creatives per al Canvi Social Catalunya, 2003. https://artibarriblog.wordpress. com/

33 |


Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) Servei de Desenvolupament Empresarial (SDE) Passatge de la Banca, 1-3 08002 Barcelona T 93 556 51 99 sde.icec@gencat.cat sde.cultura.gencat.cat @sdeicec | #sdeicec