__MAIN_TEXT__

Page 1


PRESENTACIÓ

Mòdul - L’accessibilitat als equipaments culturals El Servei de Desenvolupament Empresarial i la Sub-

direcció General de Promoció Cultural, d’acord amb la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, organitzen un mòdul de formació en accessibilitat, en el marc de les actuacions dels plans d’accessibilitat dels equipaments escènics i musicals i dels cinemes. El mòdul consta de tres sessions, adreçades a programadors i tècnics d’aquests espais, i s’hi tractaran els diferents àmbits de l’accessibilitat i la seva aplicació pràctica.

3|


CONTINGUT

|4

1. Elaboració de plans d’accessibilitat dels equipaments culturals 14 de març de 2019 Horari: de 9 a 14 h Lloc: Arts Santa Mònica

Introducció Aquesta formació pretén assessorar i dotar els professionals d’equipaments d’eines metodològiques per tal d’elaborar un pla d’accessibilitat. El pla d’accessibilitat és l’instrument que identifica i planifica les actuacions que cal dur a terme en l’equipament perquè s’assoleixin les condicions que estableixen la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, i la normativa de desplegament corresponent. Objectius • Adaptar els equipaments en els àmbits del territori, l’edificació, l’accés a productes i serveis i la comunicació, d’acord amb la normativa d’accessibilitat vigent. • Recomanar als programadors i tècnics municipals unes pautes o eines metodològiques per a l’elaboració de plans d’accessibilitat dels seus equipaments. • Indicar els aspectes o els elements que han de centrar un diagnòstic d’accessibilitat d’un equipament. • Assessorar els programadors i els tècnics per adaptar els espais i l’atenció als usuaris.


5|

• Donar eines per adaptar les activitats i les funcions a l’accessibilitat. • Intercanviar experiències en matèria d’accessibilitat entre programadors i tècnics. Sessió adreçada als professionals tècnics dels equipaments escènics i musicals i dels cinemes per tal de dotar-los d’eines per adaptar aquests espais a la normativa d’accessibilitat vigent, així com d’unes pautes que els ajudin a adreçar-se a persones amb discapacitat i comunicar-s’hi.

Programa 8.45 - 9.00 h

Registre i inscripcions

9.00 - 9.15 h

Obertura de la sessió a càrrec de Toni Cabré, subdirector general de Promoció Cultural, i Edgar Garcia, director de l’Àrea de Desenvolupament Empresarial de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

9.15 - 11.00 h

Com s’elaboren els plans d’accessibilitat dels equipaments culturals?

9.15 - 9.45 h

Presentació de la Guia per a l’elaboració de plans d’accessibilitat per a equipaments escènics i

musicals, a càrrec d’Amèlia García Alés, arquitecta del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 9.45 - 10.15 h

Els espais, els usuaris i la seva atenció, a càrrec de la consultoria Rovira-Beleta Accesibilidad, SLP


|6

10.15 - 11.00 h

Les activitats i funcions accessibles d’arts escèniques i música, a càrrec de Simbiòtic Festival i Sònia Gainza, directora d’Apropa Cultura

11.00 - 11.30 h

Cafè i networking

11.30 - 12.15 h

Resultats principals del projecte d’auditories en

accessibilitat als equipaments escènics i musicals, a càrrec de la consultoria Rovira-Beleta Accesibilidad, SLP 12.15 - 13.30 h

Intercanvi d’experiències i debat

13.30 - 14.00 h

Torn obert de paraules

Materials d’interès • Guia per a l’elaboració de plans d’accessibilitat en equipaments escènics i musicals • L’accessibilitat a les arts escèniques i a la música: glossari, recursos i referències d’interès


7|

2. Lectura fàcil: un recurs per facilitar l’accés a la cultura 23 de maig de 2019 Horari: de 9 a 14 h i de 15:30 h a 18:30 h Lloc: Arts Santa Mònica

Introducció Aquesta formació pretén assessorar i dotar els professionals d’equipaments de les competències bàsiques per adaptar i elaborar els seus materials de difusió a l’accessibilitat.

Objectius • Donar a conèixer el concepte de lectura fàcil (LF). • Proporcionar les competències bàsiques per adaptar i elaborar materials entenedors i accessibles.

Sessió adreçada a professionals d’equipaments culturals (teatres i auditoris) que elaboren continguts per a publicacions, programes de mà, fullets, pàgines web, etc. Les places són limitades.


|8

Requisits • Ser un equipament cultural. Per poder-nos adaptar millor al perfil dels participants, recorda que has d’enviar el material d’allò que vols adaptar al sistema de Lectura Fàcil (un exemple de publicació, programa de mà, fulletó, pàgina web, etc) a la següent adreça: equipamentsculturals@gencat.cat

Data límit de presentació del material: 10 de maig. Atesa l’especificitat del taller i el nombre de places disponibles, es farà una selecció prèvia segons el compliment dels requisits. • És recomanable que els participants disposin d’ordinador per treballar.

Inscripcions Us podeu inscriure en aquest formulari

Programa 8.45 - 9.00 h

Registre i inscripcions

9.00 - 9.15 h

Obertura de la sessió a càrrec de Toni Cabré, subdirector general de Promoció Cultural, i Edgar Garcia, director de l’Àrea de Desenvolupament Empresarial de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

9.15 - 9.30 h

El concepte de lectura fàcil (LF): què és i a qui s’adreça


9|

9.30 - 11.00 h

Pautes per elaborar i adaptar materials a lectura fàcil (LF) • Les directrius de l’International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) i d’Inclusion Europe • Contingut, llenguatge i forma • Criteris de llegibilitat i comprensibilitat • Etapes del procés d’edició

11.00 - 11.30 h

Pausa

11.30 - 14.00 h

Exemples de materials adaptats per a diversos equipaments culturals

14.00 - 15.30 h

Pausa per dinar

15.30 - 18.30 h

Pràctiques d’adaptació dels textos que portin els participants

Metodologia El taller té un enfocament molt pràctic: • Es presentarà el concepte i les pautes de lectura fàcil. • S’analitzaran exemples de materials adaptats. • Es farà una pràctica d’adaptació amb els documents que aportin els participants. • Es revisaran i valoraran els textos adaptats pels participants. • Es resoldran dubtes i es crearà debat entorn de l’accessibilitat als continguts.


| 10

Formadora Eugènia Salvador, llicenciada en Ciències Econòmiques i codirectora de l’Associació Lectura Fàcil. Ha impartit classes d’Informació i Documentació a la Universitat Pompeu Fabra i a la Universitat Oberta de Catalunya. Des de l’Associació Lectura Fàcil adapta i supervisa les adaptacions a LF de diverses editorials i administracions públiques.

3. Com es poden organitzar funcions accessibles i quines activitats fomenten l’accessibilitat 6 de juny de 2019 Horari: de 9 a 14.30h Lloc: Gran Teatre del Liceu

Introducció Aquesta formació pretén assessorar i dotar els professionals d’equipaments i les companyies de propostes, pautes, exemples i bones pràctiques per tal de dur a terme funcions i activitats que fomentin l’accessibilitat dels espectacles i els concerts.


11 |

Objectius • Conèixer les pautes que s’han d’aplicar als espectacles o concerts que s’organitzen amb la finalitat que siguin accessibles per a les persones amb discapacitat, amb especial atenció a la senyalització, l’equipament i els tècnics formats en la matèria. • Donar a conèixer exemples, bones pràctiques i activitats que fomentin la inclusió, i consells pràctics per organitzar activitats per a les persones amb discapacitat. • Donar eines d’aplicació als programadors d’arts escèniques i música i a les companyies. • Conèixer materials de suport per treballar amb aquests col·lectius abans de l’activitat, durant i després. • Pautes per donar suport a una persona amb discapacitat i de desenvolupament com a públic. Sessió adreçada als professionals de companyies escèniques i musicals i a programadors.

Programa 8.45 - 9.00 h

Registre i inscripcions

9.00 - 9.15 h

Obertura de la sessió a càrrec de Toni Cabré, sub-director general de Promoció Cultural, i Edgar Garcia, director de l’Àrea de Desenvolupament Empresarial de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)


| 12

9.15 - 10.00 h 10.00 - 10.30 h

L’accessibilitat i la inclusió a les arts escèniques i la música Per què i per a qui organitzem les funcions accessibles? • Introducció a la diversitat funcional i les diferents necessitats • Experiències dels usuaris amb discapacitat als equipaments escènics i musicals Moderació a càrrec d’Imma Alemany, de l’Institut Municipal de les Persones amb Discapacitat (IMPD)

10.30 - 11.00 h

Com s’organitza una funció accessible i quines activitats fomenten l’accessibilitat?

A. Eines, Informació i difusió de la programació a càrrec de Mònica Surís, experta en accessibilitat comunicativa i fundadora de ComAccess 1. Guia per l’elaboració de Plans d’accessibilitat als equipaments 2. Pàgina web condicions accessibilitat i serveis accessibilitat 3. Programa de mà i materials de difusió amb: Lectura Fàcil, Braille, grans caràcters i pictogrames 4. Personal de l’equipament format en l’atenció a les persones amb discapacitat 5. Places reservades 6. Taquilla i comprad’entrades 11.00 - 11.30 h

Cafè i networking


13 |

11.30 - 13.30 h

B. Accessibilitat als continguts dels espectacles o les funcions des de la creació artística i la inclusió dels col·lectius amb diversitat funcional

Taula rodona de projectes artístics pensats des de l’accessibilitat a càrrec d’Anna Candela, directora de We Act i Javier Diaz, coordinador de We act, organitzadors del Festival Simbiòtic C. Activitats que fomenten l’accessibilitat i la inclusió: bones pràctiques

1. Visites organitzades i altres activitats: Irene Calvis, responsable del projecte social del Gran Teatre del Liceu 2. Visites tàctils anticipades del teatre infantil del Teatre del Centre Cívic Les Corts desenvolupades des de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), a càrrec de Yolanda Anguita i Sandra Negrero 3. Funcions relax: l’exemple del Teatre Condal, a càrrec de Marta Carrasco, directora de comunicació, màrqueting i públics i Isabel Garcia del Grup Focus 4. Obrir assajos: Òscar Lanuza, gerent de l’Orquestra Simfònica del Vallès 5. Activitats participatives a l’Auditori, “El Matí d’Orquestra” i “Et toca a tu”, a càrrec d’Alfons Reverte, director titular i artístic de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell Moderació a càrrec de Sònia Gainza, directora d’Apropa Cultura


| 14

13.30 - 14.30 h

Diàleg amb companyies i programadors Taula rodona: •

Berta Camps i Anna Barrio, ajudant de direcció i

docent d’Escenaris Especials •

Sergi Pons, director i fundador de Produccions

Essencials •

David Vericat, director de comunicació del Teatre

Lliure •

Pep Tugues, director del Teatre Auditori de Sant

Cugat Moderació a càrrec d’Estel·la Ocins, de la Universitat Autònoma de Barcelona 14.30 h

Torn obert de paraules

Materials d’interès Guia per a l’elaboració de plans d’accessibilitat en equipaments escènics i musicals L’accessibilitat a les arts escèniques i al música: glossari, recursos i referències d’interès


15 |

4. Atenció a les persones amb discapacitat En relació amb el pla d’accessibilitat dels equipaments escènics i musicals, una de les actuacions de 2019 és fer formacions d’accessibilitat en diferents punts del territori. Les sessions es duran a terme a les localitats i els equipaments següents:

Àmbit

Data

Girona (Teatre Municipal de Girona)

14 de maig

Lleida (Teatre Municipal de l’Escorxador)

27 de juny

Tarragona (Teatre Bartrina de Reus)

14 d’octubre

Introducció Aquesta formació pretén promoure una atenció de qualitat a les persones amb diversitat funcional usuàries dels equipaments.

Objectius •

Afavorir una atenció de qualitat a les persones amb

diversitat funcional usuàries dels equipaments escènics i musicals. •

Dotar els professionals que atenen de manera directa

persones amb diversitat funcional d’eines personals que millorin la qualitat del servei i el benestar d’aquestes persones.


| 16

Treballar casos i exemples concrets d’equipaments

escènics i musicals que s’adeqüen als criteris de diversitat i accessibilitat. •

Oferir competències concretes per al disseny i

la gestió de mesures d’accessibilitat o per a l’atenció directa de persones amb discapacitat. Sessió adreçada als tècnics i als professionals d’atenció directa dels equipaments escènics i musicals per promoure una atenció de qualitat a les persones amb diversitat funcional usuàries dels equipaments. Places limitades segons ordre d’inscripció (25 places màxim)

Programa 8.45 - 9.00 h

Registre i inscripcions

9.00 - 9.10 h

Obertura de la sessió

9.10 - 9.30 h

Recomanacions generals de l’atenció a les persones amb discapacitat

9.30 - 11.00 h

Recomanacions específiques • Persones amb discapacitat visual • Persones amb discapacitat auditiva • Persones amb discapacitat física • Persones amb discapacitat intel·lectual • Persones amb altres necessitats o en situacions especials


17 |

11.00 - 11.30 h 11.30 - 13.30 h 13.30 - 14.30 h

Pausa Pràctica vivencial de les discapacitats en l’accés a un teatre Avaluació i debat dels problemes i les solucions de l’accessibilitat als teatres

14.30 h

Torn obert de paraules

Formadora Maria Josep Caldés, terapeuta ocupacional del Centre per a l’Autonomia Personal Sírius, centre adscrit a l’ Àrea de

Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Materials d’interès • Guia d’atenció a les persones amb discapacitat als serveis públics


Profile for Institut Català de les Empreses Culturals

Mòdul - L'accessibilitat en els equipaments culturals  

Febrer 2019

Mòdul - L'accessibilitat en els equipaments culturals  

Febrer 2019