a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1


PRESENTACIÓ

Mòdul d’accessibilitat en els equipaments culturals La Direcció General de Creació, Acció Territorial i

Biblioteques i l’Institut Català de les Empreses Culturals

(ICEC), de la mà del Servei de Desenvolupament

Empresarial, en col·laboració amb la Direcció General del

Patrimoni Cultural, organitzen, d’acord amb la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, un mòdul de formació en accessibilitat, en el marc de les actuacions dels plans d’accessibilitat dels equipaments escènics i musicals, espais i centres d’arts visuals, museus i cinemes. El mòdul consta de cinc formacions adreçades a les persones programadores i tècniques d’aquests espais, i s’hi tractaran els diferents àmbits de l’accessibilitat i la seva aplicació pràctica. Enguany el mòdul es dividirà en una formació específica per a espais, centres d’arts visuals i museus, i una altra formació per a equipaments escènics i musicals i cinemes. 1. L’ACCESSIBILITAT EN ELS MUSEUS I ELS CENTRES I ESPAIS D’ARTS VISUALS 2. L’ACCESSIBILITAT EN ELS EQUIPAMENTS ESCÈNICS MUSICALS I ELS CINEMES

3|


CONTINGUT

|4

L’ACCESSIBILITAT EN ELS MUSEUS I ELS CENTRES I ESPAIS D’ARTS VISUALS Aquest mòdul consta de tres sessions, adreçades a les persones programadores, responsables i tècniques d’aquests espais, i s’hi tractaran els diferents àmbits de l’accessibilitat i la seva aplicació pràctica. •

17 de març de 2020 Aplicació pràctica de la Llei d’accessibilitat en els museus i els centres i espais d’arts visuals

12 de maig de 2020 Com fer un pla d’accessibilitat

6 d’octubre de 2020 L‘accessibilitat en la comunicació

Es recomana assistir a les tres jornades de l’itinerari proposat.


5|

1. Aplicació pràctica de la Llei d’accessibilitat en els museus i els centres i espais d’arts visuals 17 de març de 2020 Horari: de 9.30 a 14.15 h Lloc: Sala d’Actes, Arts Santa Mònica

Introducció S’organitza aquesta jornada amb la finalitat de formar en accessibilitat les persones programadores, responsables i tècniques dels museus i els centres i espais d’arts visuals, d’acord amb la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, que té per objecte establir les condicions d’accessibilitat necessàries perquè els espais d’ús públic, els edificis, els mitjans de transport, els productes, els serveis i els processos de comunicació garanteixin l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn. Objectius •

Exposar les idees bàsiques de la Llei d’accessibilitat i la seva aplicació pràctica en els equipaments.

Garantir que les persones amb discapacitat puguin participar de manera activa i en igualtat de condicions en els museus i les arts visuals.

Entendre les característiques i les necessitats


|6

específiques de les persones amb discapacitat. •

Considerar aquests col·lectius en la programació de les activitats museístiques i d’arts visuals.

Conèixer les aplicacions pràctiques de la Llei d’accessibilitat en l’àmbit de museus i arts visuals.

Identificar les barreres que dificulten l’accés dels col·lectius amb discapacitat a aquest tipus d’activitats i dissenyar les solucions corresponents.

Sessió adreçada a les persones programadores, responsables i tècniques d’aquests espais, i s’hi tractaran els diferents àmbits de l’accessibilitat i la seva aplicació pràctica. **Les persones que necessitin un sistema alternatiu al de la comunicació auditiva, el poden sol·licitar amb set dies d’antelació enviant un correu electrònic a l’adreça: equipaments culturals@gencat.cat.

Programa 9.30 - 9.45 h

Registre i inscripcions

9.45 - 10.00 h

Presentació de la jornada a càrrec de Toni Cabré, sub-director general de Promoció Cultural, i Magda Gassó Hoja, cap del Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles.

10.00 - 12.00 h

Bloc 1: Conèixer més la discapacitat •

Dades estadístiques de persones amb discapacitat i gent gran a Catalunya.

Classificació de la discapacitat.

Definició dels tipus de discapacitat.

Productes de suport o ajudes que faciliten la participació de les persones amb discapacitat.


7|

Bloc 2: Aspectes generals de la Llei 13/2014 d’accessibilitat

Bloc 3: Aplicació pràctica de la Llei en els museus d’art i centres d’arts visuals. Què cal fer per assolir l’accessibilitat per a tothom? •

La programació dels continguts.

La planificació de sessions inclusives per a diferents col·lectius.

Accions específiques per a les diferents discapacitats.

A càrrec de Victoria Pérez Camisón, arquitecta del Centre per a l’Autonomia Personal Sírius, servei que depèn de l’Àrea d’Accessibilitat i Supressió de Barreres de la Generalitat de Catalunya. 12.00 - 12.30 h

Pausa

12.30 - 13.00 h

El pla d’accessibilitat de museus i centres i espais d’arts visuals, a càrrec de Toni Cabré, sub-director

general de Promoció Cultural, i Magda Gassó Hoja, cap del Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles. 13.00 - 13.45 h

La cadena de l’accessibilitat en la programació de museus i centres d’arts visuals, a càrrec d’Estel·la

Oncins Noguer, investigadora postdoctoral del grup de recerca TransMedia Catalonia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i doctora en Accessibilitat i Intel·ligència Ambiental. 13.45 - 14.15 h

Torn obert de paraules


|8

2. Com fer un pla d’accessibilitat per als museus i els centres i espais d’arts visuals 12 de maig de 2020 Horari: de 9.30 a 14.30 h Lloc: Sala d’Actes, Arts Santa Mònica Objectius Aquesta formació pretén assessorar i dotar els equipaments d’eines metodològiques per elaborar el Pla d’accessibilitat, l’instrument que identifica i planifica les actuacions que cal dur a terme en l’equipament per tal que s’assoleixin les condicions que estableixen la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat i la normativa de desplegament corresponent. Finalitats •

Adaptar els equipaments en els àmbits del territori, l’edificació, l’accés a productes i serveis i la comunicació, d’acord amb la normativa d’accessibilitat vigent.

Recomanar a les persones programadores i tècniques unes pautes o eines metodològiques per a l’elaboració de plans d’accessibilitat dels seus equipaments.

Indicar els aspectes o els elements que han de centrar un diagnòstic d’accessibilitat d’un equipament.

Assessorar a les persones programadores i tècniques


9|

per adaptar els espais i l’atenció als usuaris. •

Donar eines per adaptar les activitats i les funcions a l’accessibilitat.

Intercanviar experiències en matèria d’accessibilitat.

Sessió adreçada a les persones programadores, responsables i tècniques d’aquests espais, i s’hi tractaran els diferents àmbits de l’accessibilitat i la seva aplicació pràctica. **Les persones que necessitin un sistema alternatiu al de la comunicació auditiva, el poden sol·licitar amb set dies d’antelació enviant un correu electrònic a l’adreça: equipaments culturals@gencat.cat.

Programa 9.30 - 9.45 h

Registre i inscripcions

9.45 - 10.00 h

Presentació de la jornada a càrrec de Toni Cabré, sub-director general de Promoció Cultural, i Magda Gassó Hoja, cap del Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles.

10.00 - 10.30 h

Presentació de la Guia de plans d’accessibilitat per a equipaments culturals a càrrec d’Amelia García Alés, arquitecta del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

10.30 - 11.45 h

Museus i centres d’art accessibles per a tothom

(accessibilitat desapercebuda), a càrrec d’Enrique Rovira-Beleta Cuyás, arquitecte i director de la consultoria Rovira-Beleta Accesibilidad, i professor responsable de l’Àrea d’Accessibilitat de la UIC Barcelona School of Architecture.


| 10

11.45 - 12.15 h

Pausa

12.15 - 13.00 h

Estat de l’accessibilitat en els museus i els centres i espais d’arts visuals, a càrrec de Zaida Picart, especialista en accessibilitat als museus, Sonia Blasco, Cap de Coordinació Museística i Protecció de Béns Mobles i Joan Antoni Martínez, coordinador de la Xarxa de Centres d’Arts Visuals de Catalunya del Departament de Cultura.

13.00 - 14.00 h

Experiències desenvolupant un pla d’accessibilitat en museus d’arts, a càrrec de Montse Quer, cap del Departament d’Accessibilitat de la Fundació Joan Miró, i Guillem Martí Soler, coordinador d’Accessibilitat del MACBA.

14.00 - 14.30 h

Torn obert de paraules


11 |

3. L’accessibilitat en la comunicació en els museus i els centres i espais d’arts visuals 6 d’octubre de 2020 Horari: de 9.30 a 14.30 h Lloc: Sala d’Actes, Arts Santa Mònica Objectius La comunicació accessible és determinant a l‘hora d‘ajustar la nostra oferta a les necessitats reals del públic, i és un factor estratègic per al desenvolupament de nous públics. Finalitats •

Conèixer les diferents estratègies comunicatives per donar a conèixer l’accessibilitat.

Aplicar els principis del disseny universal als diferents productes de comunicació.

Entendre els diferents àmbits de l’accessibilitat en relació amb la comunicació i difusió de la programació dels equipaments, així com d’unes pautes que els ajudin a adreçar-se a persones amb discapacitat i comunicar-s’hi.

Compartir les experiències i els coneixements entre els assistents i els experts.

Sessió adreçada a les persones programadores, responsables i tècniques d’aquests espais, i s’hi tractaran els diferents àmbits de l’accessibilitat i la seva aplicació pràctica.


| 12

**Les persones que necessitin un sistema alternatiu al de la comunicació auditiva, el poden sol·licitar amb set dies d’antelació enviant un correu electrònic a l’adreça: equipaments culturals@gencat.cat.

Programa

9.30 - 9.45 h

Registre i inscripcions

9.45 - 10.00 h

Presentació de la jornada a càrrec de Toni Cabré, subdirector general de Promoció Cultural, i Magda Gassó Hoja, cap del Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles.

10.00 - 11.00 h

Comunicar l’accessibilitat, una assignatura pendent? a càrrec de Mònica Surís, experta en Accessibilitat i directora de la consultora AccessLab.

11.00 - 12.00 h

Lectura fàcil, un recurs per a l’accessibilitat i la

inclusió social, a càrrec d’Elisabet Serra, codirectora de l’Associació Lectura Fàcil. Molts continguts culturals són difícils d’entendre a causa d’un excés de tecnicismes, una sintaxi complexa i una presentació poc clara. L’Associació Lectura Fàcil ofereix continguts accessibles per a tothom i, en especial, per a les persones amb dificultats lectores. 12.00 - 12.30 h

Pausa


13 |

12.30 - 14.00 h

Estratègies de disseny i gestió de la diversitat en

centres d’art i museus, a càrrec de Francesc Aragall, president de la Design for All Foundation, i Alex Dobaño, director i soci fundador d’Avanti-Avanti Studio. 14.00 - 14.30 h

Torn obert de paraules


| 14

L’ACCESSIBILITAT EN ELS EQUIPAMENTS ESCÈNICS, MUSICALS I ELS CINEMES Aquest mòdul consta de dues sessions, adreçades a les persones programadores i tècniques d’aquests espais, en què es tractarà dels diferents àmbits de l’accessibilitat i la seva aplicació pràctica.

24 de març de 2020 Comunicació accessible: barreres digitals en la compra d’entrades online

19 de maig de 2020 Jornada d’intercanvi de bones pràctiques per a l’impuls de l’accessibilitat i la inclusió social en les arts escèniques i la música

Es recomana assistir a les dues jornades de l’itinerari proposat.


15 |

1. Comunicació accessible: Barreres digitals en la compra d’entrades online 24 de març de 2020 Horari: de 10.00 a 14.00 h Lloc: Sala d’Actes, Arts Santa Mònica Introducció En aquesta sessió es presentarà la Guia d’accessibilitat del sistema de venda d’entrades, un estudi fet amb vocació pràctica i basat en l’experiència de l’usuari a l’hora d’interactuar amb els sistemes de venda d’entrades en línia o de plataformes d’e-ticketing. Objectius •

Conèixer les barreres digitals que dificulten o impedeixen la compra d’entrades en línia.

Garantir que el procés de compra d’entrades per a un espectacle compleixi les pautes d’accessibilitat i permeti que hi puguin interactuar totes les persones.

Sessió adreçada a les persones responsables dels equipaments escènics, musicals i dels cinemes de Catalunya i, més concretament, a les persones responsables de comunicació i de web, responsables de màrqueting, de reserves, de taquilles i/o d’atenció al públic.


| 16

**Les persones que necessitin un sistema alternatiu al de la comunicació auditiva, el poden sol·licitar amb set dies d’antelació enviant un correu electrònic a l’adreça: equipaments culturals@gencat.cat.

Programa 9.45 - 10.00 h

Registre i inscripcions

10.00 - 10.05 h

Obertura de la sessió a càrrec de Toni Cabré, subdirector general de Promoció Cultural, i Edgar Garcia, director de l’Àrea de Desenvolupament Empresarial de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).

10.05 - 10.30 h

Presentació de la Guia d’accessibilitat del sistema

de venda d’entrades, a càrrec de Maria José Anía, experta en accessibilitat comunicativa i coautora del document. 10.30 - 11.15 h

Metodologia d’anàlisi i informe de les plataformes analitzades, a càrrec de David Sabaté, expert en accessibilitat web i coautor del document.

11.15 - 11.45 h

Cafè i networking

11.30 - 13.30 h

L’experiència de l’usuari i les barreres detectades, a càrrec de Xavier Blanch, usuari cec i participant de l’estudi.

12.30 - 13.00 h

Conclusions i torn obert de paraules

Materials d’interès Document resum de la Guia d’accessibilitat del sistema de venda d’entrades


17 |

2. Jornada d’intercanvi de bones pràctiques per a l’impuls de l’accessibilitat i la inclusió social en les arts escèniques i la música 19 de maig de 2020 Horari: de 9.00 a 14.00 h Lloc: Sala d’Actes, Arts Santa Mònica Introducció Aquesta formació pretén assessorar les persones responsables de programació i les companyies i intercanviar propostes, metodologies, exemples i bones pràctiques en el foment de l’accessibilitat i de la inclusió social en organitzacions, festivals i espais escènics i musicals. Objectius •

Sensibilitzar les persones responsables dels equipaments pel que fa a l’aplicació de bones pràctiques en el foment de l’accessibilitat.

Compartir i intercanviar l’experiència dels projectes d’accessibilitat i inclusió social: com s’ha enfocat el projecte, quins resultats s’han obtingut i quines lliçons s’han après.

Donar a conèixer exemples, bones pràctiques i activitats que fomentin l’accessibilitat i la inclusió social.


| 18

Oferir eines per incentivar l’accessibilitat als programadors, tècnics, professionals d’arts escèniques i música, i companyies.

Donar a conèixer materials de suport per treballar amb aquests col·lectius amb diversitat funcional abans, durant i després de l’activitat.

Sessió adreçada a les persones professionals i tècniques dels equipaments escènics i musicals per dotar-les d’eines per adaptar aquests espais a la normativa d’accessibilitat vigent. **Les persones que necessitin un sistema alternatiu al de la comunicació auditiva, el poden sol·licitar amb set dies d’antelació enviant un correu electrònic a l’adreça: equipaments culturals@gencat.cat.

Programa 8.45 - 9.00 h

Registre i inscripcions

9.00 - 9.15 h

Obertura de la sessió a càrrec de Toni Cabré, subdirector general de Promoció Cultural, i Edgar Garcia, director de l’Àrea de Desenvolupament Empresarial de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).

9.15 - 9.30 h

El paper de la Comissió d’Inclusió Social de La

Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y

Festivales de Titularidad Pública (La Red), a càrrec de Marta Monfort, responsable de la Comissió d‘Inclusió i directora del Teatre Principal Antzokia de Vitòria, i de Xosé Paulo Rodríguez, director del Teatre Rosalía de Castro de la Corunya.


19 |

9.30 - 11.00 h

El festival Una Mirada Diferente, a càrrec d’Inés Enciso, codirectora del festival.

11.00 - 11.30 h

Cafè i networking

11.30 - 12.30 h

La gestió de l’accessibilitat del Teatre del Circ de

Múrcia, a càrrec de Juan Pablo Soler, director del teatre. 12.30 - 14.00 h

Intercanvi i debat Diàleg entre els ponents, Irene Pardo, coordinadora de la Comissió d’Inclusió de La Red, els membres de la Comissió d’Accessibilitat del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, i les persones assistents a la jornada. Moderació a càrrec d’Agnès Pros, tècnica de la Subdirecció General de Promoció Cultural i coordinadora del Pla d’accessibilitat dels equipaments escènics i musicals de Catalunya


Profile for Institut Català de les Empreses Culturals

L'accessibilitat en els equipaments culturals  

Febrer 2020

L'accessibilitat en els equipaments culturals  

Febrer 2020