Mòduls formatius 2018

Page 1


Mòduls formatius SDE 2018 Els mòduls formatius són paquets de continguts, segmentats segons els àmbits temàtics de la programació SDE. A diferència dels itineraris, no proposen cap recorregut i són de format més flexible. T’hi pots inscriure a través del nostre web a partir del moment en què s’obrin les inscripcions, aproximadament 10 dies abans de cada sessió.

2


Sessió cancel·lada

3


GESTIÓ EMPRESARIAL / JURÍDIC I FISCAL

Dret digital i continguts creatius Intangibles i privacitat en el món digital Com generar continguts artístics en el món digital i com compartir-los i protegir-los L’ús intensiu de l’entorn digital és ja imprescindible per a moltes empreses culturals: per emmagatzemar, compartir, comunicar o per crear-hi directament les seves obres. Aquest flux digital en creixement continu genera també la necessitat de protegir i reivindicar el valor de la pròpia obra. Entendre les múltiples possibilitats que internet ens ofereix i, alhora, com protegir-hi les pròpies creacions és fonamental per perdre la por a entrar al món digital i treure’n el màxim profit com a professionals. Aquest mòdul està pensat perquè els participants rebin uns coneixements bàsics sobre el marc jurídic pel que fa a la protecció de continguts creatius en l’entorn digital. Inclou sessions trans4


versals, amb continguts comuns a tots els àmbits, i sessions sobre sectors creatius específics. Les sessions s’estructuren sobre la base d’una primera part introductòria de cada tema, amb les referències necessàries a la normativa, i una segona part en què, a través de casos reals, s’exemplificaran les situacions habituals amb què es pot trobar l’usuari.

1. Claus per protegir les creacions en el món digital Per a aquelles empreses culturals que volen desenvolupar plenament la seva activitat en un entorn digital és important conèixer bé els riscos d’exposar els seus treballs a internet i la manera de protegir-los. La su-pervivència de certs projectes, així com l’èxit de les col·laboracions entre artistes i disciplines a la xarxa, estan vinculats en gran part a les eines de les quals es dotin les empreses creatives per protegir i valorar correctament la seva obra.

15.02.2018 Arts Santa Mònica 9.30 - 11.30 h Ponents: Júlia Bacaria, de Global Legal Data i Martina Fuster, d’EAPIA

En aquesta sessió s’explicaran les normatives ja existents a través de casos concrets. 5


15.03.2018 Arts Santa Mònica 9.30 - 11.30 h Ponent: Martina Fuster, d’EAPIA

2. Un nou sentit del dret de propietat: les plataformes de continguts i les llicències a la xarxa Amb un sol clic podem adquirir una pel·lícula, una entrada al teatre, l’arxiu d’un llibre per al nostre llibre electrònic, un antivirus per al nostre ordinador, etc. Tradicionalment l’acte de compra s’associava amb la plena disposició del que hom adquiria; actualment és molt freqüent que s’obtingui només una “llicència d’ús” sobre el producte, amb restriccions. Nombrosos exemples ens mostraran processos de compra on hi ha vulneracions directes d’alguns drets: propietat intel·lectual, pròpia imatge, privacitat, benestar, etc.

Sessió cancel·lada

12.04.2018 Lloc per determinar 9.30 - 11.30 h Ponent: Martina Fuster, d’EAPIA Convidat: Martí Maymó, membre del grup de música Manel

3. Riscos dels entorns digitals: què faig si copien els meus continguts? Es proposa entendre el dret no només com el conjunt de normes vigents que configuren el marc legal de la creativitat, sinó també com una eina que ens permeti: •

6

Conciliar interessos diferents (creadors indústria - ciutadania).


• •

Resoldre conflictes. Acordar maneres de vincular-nos amb els diferents participants en un procés creatiu.

L’anàlisi de diverses experiències donarà als participants eines per dissenyar una estratègia de protecció del seu treball.

4. Privacitat i drets d’autor en els nous formats audiovisuals Les noves plataformes audiovisuals han de tenir com a prioritat invertir en la protecció de la privacitat dels seus clients. Els principals elements d’èxit de tot negoci digital són l’experiència positiva dels usuaris (en la interacció amb els continguts i les plataformes) i la confiança, per part dels generadors de continguts, que el seu treball està protegit.

27.09.2018 Lloc per determinar 9.30 - 11.30 h Ponent: Júlia Bacaria, de Global Legal Data

S’analitzaran els riscos per als usuaris de noves plataformes com Netflix, HBO, etc. atesos el monitoratge i la utilització, per exemple, del Big Data. Així com les qüestions a tenir en compte per part de les empreses audiovisuals quan treballen amb aquest tipus de plataformes amb la voluntat d’arribar a un públic més ampli. 7


18.10.2018 Lloc per determinar 9.30 - 11.30 h

5. De la novel·la al llibre electrònic i a l’aplicació: reptes legals

Ponent: Júlia Bacaria, de Global Legal Data Convidat: Efrén García, CEO Classics Collection http://iclassicscollection.com/es/

S’analitzaran els reptes legals que implica traslladar una novel·la del paper a una versió digital simple, com ara el llibre electrònic. Cal protegir sempre el text? I, en aquest cas, com s’ha de fer? També s’explicaran nous sistemes que busquen proporcionar al lector una experiència positiva, de manera que pagar una aplicació per llegir li sembli una opció interessant.

22.11.2018 Lloc per determinar 9.30 - 11.30 h Ponent: Martina Fuster, d’EAPIA

6. Compartir música: crear, copiar o innovar? Es treballarà sobre els drets de les empreses del sector musical, a partir de conceptes com ara altaveus intel·ligents, publicitat mitjançant cançons patrocinades, software destinat a detectar usos de les pròpies creacions, la nova economia de l’streaming, etc. S’apuntaran també possibles respostes a les preguntes següents: com s’hauria de desenvolupar un sistema de seguiment autoritzat? Hauria de ser responsabilitat d’un organisme públic? Com garantim la privacitat i la llibertat dels usuaris de la xarxa?

8


7. Com protegir jurídicament el teu videojoc? Petites empreses creatives comencen a obrir-se camí en el sector dels videojocs. En aquesta sessió es mostrarà quins són els riscos existents en una indústria tan potent i com es pot protegir cadascuna de les creacions i continguts que engloben els videojocs.

13.12.2018 Lloc per determinar 9.30 - 11.30 h Ponent: Júlia Bacaria, de Global Legal Data

S’estudiarà quan pot resultar interessant optar per registrar una marca o bé pels drets d’autor, i com no afectar els drets de tercers.

9


FORMADORES Júlia Bacaria @juliabacaria Advocada especialitzada en dret digital i privacitat. Vicepresidenta de la Secció de Dret de la Societat de la Informació i la Comunicació de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. És responsable de l’Àrea de Dret Digital a la firma Global Legal Data (www.legal-data.net) i es dedica a l’assessorament i la implantació de normatives en els àmbits del dret de les noves tecnologies (software, IoT, wearables, intel·ligència artificial, aplicacions, web, etc.), comerç electrònic, reputació online, imatge, protecció de dades, propietat intel·lectual en l’àmbit digital i marques. Professora de diversos màsters i cursos (ICAB, UB, GBSB) sobre aquestes matèries.

10


Martina Fuster # eapiablog Assessora jurídica per a emprenedors, la indústria cultural i empreses digitals. Advocada especialitzada en dret de la propietat intel·lectual i industrial, les noves tecnologies i el sector de la comunicació. Té experi-ència en el sector audiovisual i industrial musical, en dret digital i en l’acompanyament jurídic a la produc-ció de projectes creatius, culturals o d’entreteniment. Treballa per a EAPIA (www.eapia.eu), firma especialitzada en les àrees del dret que comprenen la protecció d’intangibles. Es tracta d’una consultoria en dret de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC), assessorament en matèria de drets d’autor i connexos, marques i patents, drets d’imatge, publicitat, transferència de coneixement, noves tecnologies (propietat industrial i tecnologies de la informació) i altres matèries relacionades. Membre dels grups de recerca BPI (Biblioteques, Propietat Intel·lectual) i INTERDRET (Dret i Internet), que duen a terme investigacions per detectar els problemes jurídics derivats de la implantació de la tecnologia digital i internet. 11