Page 1

Edició 2014 MAPATGE TEATRE PER A TOTS ELS PÚBLICS Document realitzat per les oficines de l’ICEC a Europa


Informació recollida i tractada per les oficines de l’ICEC a l’estranger: Oficina a Berlín Charlottenstr. 18 D-10117 Berlin T.: +49 30 551 95 40 berlin.icec@t-online.de Oficina a Brussel·les 227, Rue de la Loi / Wetstraat B-1040 Bruxelles/ Brussel T.: +32 2 230 72 21 brussels.icec@gencat.be Oficina a Londres 107-111, Fleet Street UK-London EC4A 2AB T.: +44 207 936 90 26 london.icec@gencat.cat Oficina a París 50, rue Saint Ferdinand (pavillon sur cour) F-75017 Paris T.: +33 1 43 25 04 35 paris2.icec@gencat.cat

Els continguts d’aquesta publicació estan subjectes a una llicència de reconeixement no comercial 3.0 de Creative Commons. Se’n permet la còpia, la distribució i la comunicació pública sense ús comercial, sempre que se’n citi la font. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/ by-nc/4.0/legalcode Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) Passatge de la Banca, 1-3 08002 Barcelona Telèfon: 933 162 770 icec.cultura@gencat.cat www.gencat.cat/cultura/icec Octubre 2014 Dipòsit legal B 24251-2014


Índex

Regió D-A-CH (Alemanya, Àustria, Suïssa) Introducció El circuit dels festivals familiars El circuit específic de teatre infantil i juvenil a Alemanya Algunes xifres sobre teatre específic per a públic infantil i juvenil Un teatre d’autor La pedagogia teatral Equipaments i festivals especialitzats en programació per a públic infantil i juvenil Festivals Teatres Equipaments i festivals adreçats a públic familiar amb participació internacional Fires i trobades professionals (generals, públic familiar inclòs) Fires i trobades específiques d’infantil/juvenil Agències Residències de creació i coproduccions: centres i teatres Exemples de coproduccions i intercanvis Ajuts específics de cada país per a companyies estrangeres (programes d’intercanvi) Entitats, associacions i xarxes Premsa especialitzada i directoris Xarxes i projectes europeus amb participació alemanya

8 8 8 10 13 14 17 23 23 31 44 53 56 58 59 60 62 65 69 69

3


Bèlgica

72

Introducció 72 Estructura política i competències en matèria cultural a Bèlgica 75 Pràctiques i estratègies del mercat local de Valònia 78 Funcionament politicocultural 78 Legislació sobre arts escèniques 80 Pressupost 81 Agents institucionals que afavoreixen la circulació del teatre familiar 84 Funcionament i circulació del teatre familiar 94 Tipus d’obres 96 Programació escolar 96 Coproduccions i programació internacional 97 Pràctiques i estratègies del mercat local de Flandes 99 Funcionament politicocultural 99 Legislació sobre arts escèniques 100 Pressupost 107 Agents institucionals que afavoreixen la circulació del teatre familiar 108 Funcionament i circulació del teatre familiar 116 Tipus obres 121 Programació escolar 122

4


Coproduccions i programació internacional 122 Coproduccions i gires internacionals 124 Consum de teatre familiar a Bèlgica 128 Portes d’entrada i recursos locals 130 Festivals i fires professionals 133 Programadors (equipaments, locals, centres culturals i artístics) 161 Agents de distribució i mànagers 188 Centres de creació, de formació i residències 193 Altres recursos i xarxes 206 Conclusions 217 Annex 222 Actuacions de companyies catalanes al Benelux durant els anys 2012-2014 225

França

256

El mercat del teatre familiar a França 256 Característiques i definició 259 Presentació del circuit estable: festivals, sales i fires professionals 263 Generalitats 263 Situació actual dels circuits locals i espais d’exhibició 264 Accés a la programació de fires i festivals 267 Les xarxes professionals i centres de recursos existents 268

5


Dades 274 Equipaments o sales que programen teatre familiar amb aforaments i titularitat 274 Nombre de representacions de teatre familiar realitzades a sales 274 Nombre de festivals i fires que programen principalment espectacles de teatre familiar 276 Percentatge de representacions de teatre familiar als festivals o les fires d’arts escèniques 276 Els professionals del teatre familiar 277 Perfil i tipus 277 Nombre de companyies que fan teatre familiar 278 Finançament 278 Despesa pública en teatre familiar i percentatge d’ajuts de les administracions 278 Polítiques públiques de finançament 280 Breu descripció del consum de teatre familiar a França 283 Pràctiques culturals 284 Nombre anual d’assistents a les representacions de teatre familiar 284 Recursos locals 285 Programadors 285 Festivals, fires i salons professionals 285 Agents de distribució i mànagers 296

6


Productors i coproductors 300 Espais de residència 302 Institucions i programes de suport 305 Actuacions de companyies catalanes a França els anys 2013-2014 307

Regne Unit / Irlanda 310 Finançament 310 Principals sales on es programa teatre per a públic familiar 319 Principals festivals on es programa teatre per a públic familiar 324 Altres festivals d’arts de carrer i circ 330 Informació d’interès, xarxes, associacions i directoris 335 Actuacions de companyies catalanes al Regne Unit i Irlanda els anys 2012-2014 343

7


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

1. Regió D-A-CH (Alemanya, Àustria, Suïssa) Introducció Quan parlem d’espectacles d’arts escèniques per a públic infantil i familiar a Alemanya, Àustria i Suïssa, cal precisar que existeixen dos circuits amb característiques ben diferents: els festivals familiars, majoritàriament a l’aire lliure, i el circuit específic de teatre de sala per a públic infantil i juvenil..

El circuit dels festivals familiars D’una banda, trobem programadors i festivals d’arts de carrer per a tots els públics, que acostumen a oferir un ventall ampli de gèneres (teatre, dansateatre, circ, teatre còmic, instal·lacions interactives, walk acts) i on és fàcil trobar companyies internacionals que presenten els seus espectacles a un públic familiar. Són festivals que acostumen a programar-se, per qüestions sobretot climàtiques, a la primavera i a l’estiu, i sovint estan organitzats des de les entitats municipals/federals o amb el seu suport.

8


ALEMANYA, ÀUSTRIA I SUÏSSA

Aquests programadors ocasionalment també poden gestionar alguna sala o teatre on es realitzi programació estable al llarg de tot l’any. Alguns estan més centrats en produccions alemanyes (o en llengua alemanya), si bé en trobem també alguns amb més orientació internacional, que detallarem més endavant. Molts d’aquests programadors viatgen a les principals fires i trobades professionals d’arreu del món per conèixer de primera mà les produccions i contractar companyies internacionals. Molts d’ells assisteixen de manera regular a FiraTàrrega, per posar-ne un exemple proper. Aquests festivals són la millor porta d’entrada al mercat alemany i centreeuropeu per a produccions internacionals, com ho demostren les xifres d’actuació de companyies catalanes en els últims anys, sobretot arran de la presència d’aquestes companyies a fires alemanyes com la Internationale Kulturbörse de Freiburg.

9


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

El circuit específic de teatre infantil i juvenil a Alemanya D’altra banda, trobem un circuit molt desenvolupat de produccions de sala (sobretot teatre i titelles, amb dansa i òpera cada cop més sovint) específicament destinades a públic infantil i juvenil, si bé és un circuit molt més hermètic i difícil d’accedir per a companyies estrangeres. La raó la trobem en l’estructura general dels teatres i els festivals a Alemanya, on coexisteixen un gran nombre de sales (moltes d’elles, amb companyia estable) de titularitat pública (de la ciutat, del land o la regió) i amb un encàrrec molt clar: oferir a la població alemanya una programació cultural de qualitat, que no estigui sotmesa als criteris comercials. La majoria de teatres públics o institucionals ofereixen una programació basada en el Drei-Sparten-System, el sistema de tres eixos: música, teatre i dansa. En molts d’aquests teatres, adreçats a públic adult, s’ha anat ampliant la programació amb un quart eix, el de programació per a públic infantil, oferint espectacles d’òpera, teatre o dansa per a infants i joves. Trobem, doncs, una estructura amb una cin10


ALEMANYA, ÀUSTRIA I SUÏSSA

quantena de teatres públics repartits per tot Alemanya, amb molts mitjans, que també alberguen una jove companyia encarregada de les produccions per a públic infantil i juvenil: Alguns exemples: • Düsseldorfer Schauspielhaus / Junges Schauspielhaus • Nationaltheater Mannheim / Schnawwl - Theater für Junges Publikum am Nationaltheater Mannheim + Junge Oper - Nationaltheater Mannheim • Oper Stuttgart / Junge Oper • Deutsche Oper Berlin / Junge Deutsche Oper • Deutsches Schauspielhaus d’Hamburg / Junges Schauspielhaus d’Hamburg • Hans Otto Theater Potsdam / Junges Theater Potsdam • Deutsches Theater in Göttingen / Ensemble - Deutsches Theater in Göttingen • Oldenburgisches Staatstheater / Junges Staatstheater • Schauspielhaus Zürich / Junges Schauspielhaus Zürich • Tanzhaus NRW / Junges Tanzhaus Tanzhaus NRW • Hessisches Staatstheater Wiesbaden / Junges Staatstheater 11


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Atès, però, que aquests teatres tenen com a objectiu principal la producció pròpia d’un repertori que es va repetint al llarg de la temporada, no acostumen a tenir, tret d’algunes excepcions que detallarem més endavant, festivals amb participació internacional o interès per fer coproduccions o per moure-les després per la resta del país. Paral·lelament coexisteixen alguns teatres exclusivament centrats en producció infantil/juvenil a Berlín, Leipzig, Dresden, Halle (hereus de la tradició de la RDA) i Munic: • Theater an der Parkaue - Junges Staatstheater Berlin (Berlín) • GRIPS Theater (Berlín) • Theater der Jungen Welt (Leipzig) • Thalia Theater / Bühnen Halle (Halle) • Theater Junge Generation (Dresden) • Schauburg - Theater der Jugend am Elisabethplatz (Munic) Al marge del sector públic, hi ha també tot un seguit de companyies estables, moltes d’elles amb sales pròpies, que ofereixen una programació més comercial i que garanteixen l’accés al teatre infantil 12


ALEMANYA, ÀUSTRIA I SUÏSSA

de la població, especialment en àrees rurals o ciutats petites fora de l’abast dels grans circuits públics. En alguns casos, aquestes companyies han fet intercanvis o coproduccions amb companyies internacionals, com detallarem més endavant amb algun exemple.

Algunes xifres sobre teatre específic per a públic infantil i juvenil En l’època de les dues Alemanyes, ja existien diferències pel que fa al gènere infantil i juvenil. Així, en l’antiga República Democràtica d’Alemanya (RDA) sí que es donava importància al teatre infantil i juvenil, com ho demostra el fet que es fundessin teatres i companyies estables especialitzades en aquest gènere (com, per exemple, el Theater an der Parkaue, que és l’únic teatre de titularitat estatal especialitzat en teatre infantil i juvenil). A la República Federal d’Alemanya (RFA), bona part de la producció infantil ve donada per la inclusió d’aquesta quarta part en la programació, que s’afegeix als tres eixos principals: teatre, música i dansa. 13


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Segons les dades de la revista Die Deutsche Bühne, durant la temporada 20122013 es van representar 3.217 estrenes, de les quals 419 corresponien a estrenes d’espectacles per a públic infantil i juvenil. Bona part d’aquestes estrenes es van realitzar en teatres públics/institucionals. L’ASSITEJ Alemanya, la principal associació de teatres i companyies especialitzades en teatre infantil i juvenil, té 204 teatres associats, 14 editorials i 13 institucions. En l’última temporada 2012-2013, en aquests teatres s’hi han representat més de mil obres, entre les quals destaca l’adaptació per a teatre infantil de la novel·la (per a públic adult) Tschick, de l’autor alemany Wolfgang Herrndorf. Bona part del repertori el conformen clàssics i rondalles (com Els músics de Bremen, amb 17 adaptacions) i obres contemporànies molt conegudes (com A l’arca a les vuit, d’Ulrich Hub). Un teatre d’autor Si bé en els seus inicis la producció de teatre infantil i juvenil es podia definir amb el concepte de “Grimm & Grips” (pels contes clàssics dels germans Grimm i la 14


ALEMANYA, ÀUSTRIA I SUÏSSA

producció del GRIPS Theater de Berlín, un dels pioners), en els últims vint anys s’ha vist una eclosió del teatre d’autor específicament creat per al públic infantil i juvenil. Actualment Alemanya té un ampli ventall d’autors i dramaturgs especialitzats en la creació d’obres pensades per a públic infantil i juvenil, i una nombrosa representació de companyies estables especialitzades en propostes per a infants i joves, tant espectacles com activitats educatives (tallers, xerrades abans o després de la funció, preparació de fitxes i quaderns pedagògics per preparar la visita al teatre, etc.). Pel que fa a la temàtica, el teatre infantil i juvenil sovint aposta per un teatre realista, que parla de la societat actual i de fenòmens molt propers a la vida quotidiana dels joves, i pretén impulsar la reflexió i el debat. Així, trobem nombroses obres amb temàtiques entorn de l’escola (quotidianitat, assetjament escolar, absentisme), les drogues, la sexualitat (sida, embarassos), la immigració i el racisme, els sentiments (amor, gelosia, amistat, autoestima, agressió), les relacions intergeneracionals, les noves estructures familiars (famílies 15


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

reconstituïdes, pares divorciats, germanastres), el canvi climàtic, l’angoixa per la transició del món infantil-juvenil a l’adult, la mort, etc. També podem trobar adaptacions de contes i rondalles (per als més petits) i d’autors clàssics (com pot ser Shakespeare, Schiller, o més contemporanis com Frank Wedekind, Carlo Goldoni, E. T. A. Hoffmann o Erich Kästner) des d’un enfocament més modern i buscant els punts de connexió amb la realitat dels joves d’avui. Entre els autors alemanys contemporanis especialitzats en teatre infantil i juvenil destaquen Ulrich Hub, Lutz Hübner, Heike Falkenberg, Jens Raschke o Petra Wüllenweber, per citar-ne alguns. També trobem posades en escena obres d’autors internacionals com Mike Kenny o el català Esteve Soler, que actualment ofereix diversos muntatges de la seva trilogia Contra el progrés, Contra la democràcia i Contra l’amor a Àustria i a Alemanya. Precisament el Consol Theater de Gelsenkirchen va guanyar el 2013 el segon premi a la Setmana de Teatre Infantil i Juvenil de Marburg amb la seva versió de Contra el progrés. 16


ALEMANYA, ÀUSTRIA I SUÏSSA

Una altra tendència és la col·laboració de coreògrafs o companyies de teatre contemporanis per a adults com, per exemple, la coreògrafa berlinesa Constanza Macras o Showcase Beat Le Mot, que, en col·laboració amb grups de joves (en alguns casos, provinents de barris amb un alt percentatge de població immigrant), creen espectacles en què tant la temàtica com el llenguatge i els mitjans escènics aconsegueixen establir un lligam directe amb el públic. La pedagogia teatral En els últims anys ha guanyat pes la pedagogia teatral, si bé encara la seva aplicació és molt desigual en funció dels recursos i les infraestructures disponibles per a cada teatre. A l’antiga Alemanya comunista (RDA), amb cinc teatres estatals amb un enfocament infantil i juvenil, la pedagogia teatral hi tenia un paper important com a mitjà per acostar el teatre a l’escola. A l’antiga Alemanya occidental, en canvi, no va ser fins als anys vuitanta que els teatres es van començar a interessar per la pedagogia teatral. Una de les entitats més destacades en aquest àmbit és l’Institut de Pedagogia Tea17


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

tral de la Universitat de les Arts de Berlín, que col·labora estretament amb algunes companyies alemanyes especialitzades en teatre infantil i juvenil i posa un èmfasi especial en la formació pedagogicoteatral dels mestres com, per exemple, amb cursos adreçats a professors sobre temes com la resolució de conflictes dalt de l’escenari o amb la recepció del teatre juvenil. La pedagogia teatral inclou, per exemple, la visita de pedagogs a les escoles per parlar (prèviament o posteriorment) sobre els continguts de l’obra, la representació, la posada en escena, de manera que es faciliti al públic infantil i juvenil la comprensió de la peça. També es posen a disposició de mestres materials educatius com, per exemple, quaderns pedagògics amb exercicis i propostes de treball sobre l’obra, tallers relacionats amb els continguts de la representació teatral, així com l’assistència a preestrenes i assajos generals, etc. L’estreta tasca dels pedagogs teatrals amb els joves i el seu coneixement sobre les formes d’expressió i l’estètica infantil/ juvenil fa que puguin oferir a dramaturgs i directors escènics un input molt valuós 18


ALEMANYA, ÀUSTRIA I SUÏSSA

sobre com rep el públic la posada en escena, amb la possibilitat d’introduir canvis o reforçar elements per apropar el llenguatge teatral al públic infantil i juvenil per a una millor comprensió i recepció. TUSCH - THEATER UND SCHULE www.tusch-berlin.de (Berlín)

www.tusch-hamburg.de (Hamburg)

www.theater-und-schule.info (Baden-Württemberg) www.theaterundschule.net (Hessen)

Projecte amb escoles i teatres en diversos lands que vincula companyies i sales de teatre juvenil i escoles amb la finalitat d’apropar el teatre a infants i joves i alhora fomentar el debat entre el públic i els artistes. Aquesta comunicació continuada entre teatre i escola inclou l’assistència a representacions de teatre infantil i juvenil, la feina dels pedagogs teatrals amb l’escola, visites guiades a les instal·lacions, l’assistència a assajos generals, l’assistència a discussions postfunció, etc. Els clubs de teatre són una de les eines utilitzades pels pedagogs teatrals per estar en contacte amb el públic, especialment 19


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

amb el juvenil. Normalment aquests clubs estan associats a algun teatre i s’adrecen a persones joves (14-25 anys). Els clubs són un espai obert on els joves poden posar en marxa projectes de teatre, tallers d’escriptura dramàtica o de crítica teatral, tallers d’escenografia, etc. Si bé després aquestes obres no entren dins del repertori d’obres de teatre infantil i juvenil dels teatres, la seva tasca és molt important a l’hora d’apropar el teatre als joves i mantenir l’interès per aquest art. Des del 1980, la Bundesverband Theaterpädagogik (Associació Federal de Pedagogia Teatral) organitza cada any en col·laboració amb un teatre la trobada Jugendclubs an Theatern (Clubs Joves de Teatre), que ofereix una mostra de la tasca realitzada per aquests clubs al llarg de l’any. “WEGE INS THEATER!” - ELS CAMINS CAP AL TEATRE www.wegeinstheater.de

Dins de la campanya “Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung” (‘La cultura ens fa forts. Aliances per l’educació’) del govern federal alemany per fomentar l’accés de totes les generacions i classes socials 20


ALEMANYA, ÀUSTRIA I SUÏSSA

a la cultura, l’ASSITEJ Alemanya lidera el projecte “Trobar el camí cap al teatre. Escoltes teatrals com a activadors culturals”, que juga amb el paper del teatre infantil i juvenil com a lloc de trobada, d’experimentació, d’aprenentatge i de participació social per a infants i joves, molt proper a la seva realitat quotidiana. El teatre possibilita un diàleg actiu i creatiu amb la realitat social i les perspectives de futur dels infants i els adolescents. Aquests joves “escoltes” teatrals (escoltes d’igual a igual, escoltes interculturals per a nens petits) treballen amb infants i joves desafavorits d’entre 3 i 18 anys en el seu entorn social. Aquests “escoltes” voluntaris reben formació i suport dels teatres. El concepte pedagògic de la mediació cultural activadora es basa en uns principis participatius i de diàlegs de la tasca pedagògica i del treball artístic amb infants i joves. En una temporada, els diferents aliats (teatres, escoles, guarderies, iniciatives de barri, associacions, empreses) formen grups d’escoltes teatrals que mantindran una rela21


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

ció a llarg termini amb el seu target. Aquesta mediació cultural activadora inclou el públic en el procés, li desperta la curiositat i promou que l’usuari visiti regularment el teatre. “THEATER VON ANFANG AN” TEATRE PER ALS MÉS PETITS www.jugendtheater.net

Entre el 2005 i el 2008, a iniciativa del Kinder-und Jungenttheaterzentrum (KJTZ), es va posar en marxa una iniciativa per explorar el terreny de la creació d’obres pensades específicament per al públic més petit, infants d’entre 0 i 5 anys, amb el repte que representa, tant per a dramaturgs com per a directors, una posada en escena adreçada a un públic que encara no domina el llenguatge ni els codis del teatre. El projecte, una col·laboració entre alguns teatres i guarderies i llars d’infància d’aquestes ciutats, es va completar amb un festival que recollia algunes d’aquestes propostes i que va tenir lloc a Dresden al novembre del 2008. La documentació de Gabi dan Droste sobre aquesta temàtica i el festival es poden consultar a la web del KJTZ (www.jugendtheater.net). 22


ALEMANYA, ÀUSTRIA I SUÏSSA

En aquesta mateixa línia, a l’abril del 2013 va tenir lloc a Berlín la primera edició del festival Fratz, especialitzat en muntatges per a nadons i nens molt petits, amb representacions d’espectacles i un simposi on van participar algunes companyies i professionals internacionals (Noruega, Polònia, Holanda, Rússia, Escòcia i Itàlia). Una altra de les pioneres en teatre per a públics molt joves és Barbara Kölling, de l’Helios Theater de Hamm, que ha creat diversos espectacles adreçats a nens molt petits.

Equipaments i festivals especialitzats en programació per a públic infantil i juvenil Festivals PANOPTIKUM - KINDERTHEATER AUS BAYERN UND EUROPA IN NÜRNBERG www.festival-panoptikum.de

Festival de teatre infantil, presenta 10 produccions de Baviera i 10 de companyies europees. Biennal, 8a edició, 4-9 de febrer del 2014, al Theater Mummpitz de Nuremberg. 23


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

SPLEEN*GRAZ - INTERNATIONALES

THEATERFESTIVAL FÜR JUNGES PUBLIKUM www.spleengraz.at

Festival internacional de teatre per a públic jove. 6-12 de febrer del 2014, Graz i land d’Estíria (Àustria). IMAGINALE - INTERNATIONALES

FIGURENTHEATERFESTIVAL BADEN-WÜRTTEMBERG www.imaginale.net

Festival internacional de titelles i teatre d’objectes a Baden-Württemberg, de freqüència biennal. A Stuttgart, Mannheim, Heilbronn, Ludwigsburg, Schorndorf i Eppingen. Organitzat pel centre de titelles Fitz! - Zentrum für Figurentheater de Stuttgart, l’Alte Feuerwache de Mannheim i l’Schnawwl - Theater für junges Publikum am Nationaltheater de Mannheim, en col·laboració amb altres teatres. L’última edició, del 6 al 16 de febrer del 2014, ha estat un gran èxit, amb un 95% d’ocupació de les representacions.

24


ALEMANYA, ÀUSTRIA I SUÏSSA

SZENE BUNTE WÄHNE - INTERNATIONALES

TANZFESTIVAL FÜR EIN JUNGES PUBLIKUM www.sbw.at

Festival internacional de dansa-teatre i arts performatives per a públic infantil i juvenil. 17a edició, del 27 de febrer al 3 març del 2014, Viena (Àustria). STARKE STÜCKE - INTERNATIONALES THEATER-

FESTIVAL FÜR JUNGES PUBLIKUM IN RHEIN-MAIN www.starke-stuecke.net

Festival internacional de teatre infantil i juvenil a Frankfurt i a la regió de Rin-Main. 20a edició, 18-28 de març del 2014. Representacions de companyies alemanyes i internacionals, tallers, seminaris de formació, xerrades amb els directors i actors, col·loquis. TANZ UND THEATER. INTERNATIONALES FESTIVAL FREIBURG

www.ewerk-freiburg.de

Festival internacional de dansa i arts performatives. 1-17 de maig del 2014, Freiburg de Brisgòvia.

25


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

AUAWIRLEBEN - ZEITGENÖSSISCHES THEATERTREFFEN

www.auawirleben.ch

Trobada de teatre contemporani. 7-18 de maig del 2014, Berna (Suïssa). SCHÖNE AUSSICHT - INTERNATIONALES UND BADEN-WÜRTTEMBERGISCHES KINDER- UND JUGENDTHEATERFESTIVAL www.schoene-aussicht.org

Festival internacional de teatre infantil i juvenil de la regió de Baden-Württemberg (Mannheim, Stuttgart, Freiburg). Coordinat pel JES Stuttgart. Biennal, 17-25 de maig del 2014, Stuttgart. WESTWIND - KINDER - UND

JUGENDTHEATERTREFFEN NRW www.westwind-festival.de

Trobada de teatre infantil i juvenil a Rin del Nord-Westfàlia (NRW). 30a edició, 12-18 de maig del 2014 al Schauspiel Essen. Companyies regionals, més algun convidat internacional. També fan tallers, xerrades i el Next Generation Forum. 26


ALEMANYA, ÀUSTRIA I SUÏSSA

HELLWACH - INTERNATIONALES THEATERFESTIVAL FÜR JUNGES PUBLIKUM www.helios-theater.de

Festival internacional de teatre per a públic jove, organitzat per l’Helios Theater de Hamm. Biennal, 6a edició, 13-18 de juny a Hamm i la regió de Hellweg. La sisena edició presenta produccions tant de companyies de la regió del Rin del Nord-Westfàlia i Alemanya, com d’Europa, l’Índia i l’Àfrica. El programa inclou des de produccions per als més petits (a partir de dos anys), passant per infants i joves, fins a teatre d’objectes i titelles i teatre d’ombres i dansa. El festival va acompanyat d’un programa pedagògic en col·laboració amb escoles i guarderies de les ciutats on té lloc LUAGA & LOSNA - INTERNATIONALES

THEATERFESTIVAL FÜR EIN JUNGES PUBLIKUM www.luagalosna.at

Festival internacional de teatre per a públic jove a Àustria: 24-29 de juny del 2014 a Nenzing i 2-6 de setembre del 2014 a Feldkirch. 27


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

FIGURA THEATERFESTIVAL - INTERNATIONALE BIENNALE DES BILDER-, OBJEKT- UND FIGURENTHEATERS

www.figura-festival.ch

Biennal internacional de teatre visual, d’objectes i figuratiu. 24-29 de juny del 2014, Baden (Suïssa). INTERPLAY EUROPE. FESTIVAL OF YOUNG EUROPEAN PLAYWRIGHTS www.interplay-europe.net

Festival internacional de joves autors (1825 anys). Iniciativa originàriament creada a Austràlia, la secció europea la coordina Henning Fangauf del KJTZ. Edició 2012 a Manjirón (Madrid, Espanya), la 10a edició tindrà lloc del 5 al 12 de juliol a Bregenz (Àustria) i a la regió alemanya del llac de Constança. FESTIVAL NEUES EUROPA www.festival-neues-europa.de

Primera edició al setembre del 2013 del festival internacional de teatre infantil i juvenil. Hi van participar una companyia de 28


ALEMANYA, ÀUSTRIA I SUÏSSA

Moscou i una de Ljubljana. Està pendent de confirmar si se’n fa una nova edició al setembre del 2014 a Colònia. Directora: Svetlana Fourer. KINDERKINDER - INTERNATIONALES MUSIKUND THEATERFESTIVAL (HAMBURG) www.kinderkinder.de

Festival internacional de música i teatre per a públic infantil (a partir 2 anys). De mitjan setembre a mitjan novembre a Hamburg. FAST FORWARD - EUROPÄISCHES FESTIVAL FÜR JUNGE REGIE

www.staatstheater-braunschweig.de

Festival europeu de joves directors. Novembre del 2014. HALBSTARK - INTERNATIONALES THEATERFESTIVAL FÜR KINDER VON 9 BIS 13

www.halbstark-muenster.de

Festival internacional de teatre infantil. 9-13 de novembre del 2014 a Münster.

29


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

AUGENBLICK MAL! 2015 www.augenblickmal.de

Mostra biennal de teatre infantil i juvenil, organitzada pel KJTZ en col·laboració amb el Theater an der Parkaue i el GRIPS Theater de Berlín. Presenta una desena d’obres alemanyes, més 2-3 produccions internacionals. Propera edició: 21-26 d’abril del 2015. EXPLOSIVE! INTERNATIONALES FESTIVAL FÜR JUNGES THEATER (BREMEN) www.explosive-info.de

El Kulturzentrum Schlachthof és un centre cultural de Bremen, programa música (pop, rock, músiques del món) i també un festival internacional de teatre juvenil (Explosive! Internationales Festival für Junges Theater). Biennal, al setembre-octubre. Propera edició: 2015. Bàsicament produccions alemanyes, amb algun convidat internacional. FRATZ - INTERNATIONALES THEATERFESTIVAL FÜR SEHR JUNGE ZUSCHAUER www.fratz-festival.de

Festival internacional per a públics molt joves (infants de 0-5 anys). Primera edició 30


ALEMANYA, ÀUSTRIA I SUÏSSA

a l’abril del 2013, organitzada per Theater o. N. en cooperació amb el GRIPS Theater de Berlín, KJTZ, Schaubude Berlin i Kulturprojekte Berlin. No es coneix encara si hi haurà properes edicions. Directora artística: Ania Michaelis (Theater o. N., TJG Dresden). BLICKFELDER - KÜNSTE FÜR EIN JUNGES PUBLIKUM (ZURIC, CH) www.blickfelder.ch

Festival biennal multidisciplinari per a un públic infantil i juvenil que es duu a terme al març. Cinema, art, música, literatura, teatre i dansa. Propera edició: abril del 2015. Teatres THEATER AN DER PARKAUE - JUNGES STAATSTHEATER BERLIN www.parkaue.de

Director artístic: Kay Wuschek. L’únic teatre de titularitat estatal especialitzat en teatre infantil i juvenil, amb 60 anys de trajectòria: l’edifici data del 1911, i l’especialització en teatre infantil i juvenil del 1950, en època de la RDA, quan va 31


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

ser inaugurat com a Theater der Freundschaft (Teatre de l’Amistat). Programació regular de teatre i dansa tant per a infants com per a joves, a més d’acollir diversos festivals com la trobada biennal de teatre infantil i juvenil alemany, Augenblick mal!, o altres esdeveniments com el Festival Young Europe (2013), on es van presentar coproduccions europees. Al Theater an der Parkaue es troba també la representació a Berlín del KJTZ. Amb 90 empleats, 17 dels quals membres de la companyia estable, és el teatre més gran per a públic infantil i juvenil d’Alemanya. Des del 1950 s’hi han representat més de cinc-cents muntatges, que han estat vistos per més de vuit milions d’espectadors. Té tres sales, amb un total de 600 butaques. Cada any hi tenen lloc 11 estrenes i prop de trenta espectacles de repertori. Membre d’ASSITEJ, European Theatre Convention (ETC).

32


ALEMANYA, ÀUSTRIA I SUÏSSA

GRIPS THEATER (BERLÍN) www.grips-theater.de

Grips vol dir “ràpid/àgil mentalment”, i és el nom d’aquest teatre veterà en produccions infantils i juvenils a Alemanya, que des dels anys seixanta funciona a Berlín. Alguns espectacles nascuts al GRIPS Theater, com Linie 1 o Ab heute heißt du Sara, s’han convertit en clàssics del teatre infantil i juvenil i s’han representat més de 1.800 cops en 50 països de tot el món. Després de 42 anys al capdavant de la institució, Volker Ludwig (autor de Linie 1 i moltes altres obres), l’any 2011 va cedir la direcció artística a Stefan Fischer-Fels, que ja havia estat vinculat a la casa com a dramaturg i prèviament havia dirigit el Junges Schauspielhaus de Düsseldorf. Amb una posició econòmica inestable, tot i la seva veterana trajectòria, el GRIPS Theatre va estar a punt de fer fallida fa un temps i va haver-hi polèmica amb les autoritats berlineses per aconseguir més finançament, però sembla que de moment continua amb la seva tasca de promoció del teatre infantil i juvenil i està involucrat en projectes europeus com el Theatre Café Festival. 33


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

THEATER DER JUNGEN WELT (LEIPZIG) www.theaterderjungenwelt.de www.blog.tdjw.de (blog)

Fundat el 1949 (durant la RDA), és un teatre de titularitat municipal (de la ciutat de Leipzig). És el teatre infantil i juvenil més antic de tot el territori de parla alemanya, i s’entén com un lloc de trobada intergeneracional, per a públic de totes les edats i de totes les classes socials. Programa basat en repertori, amb programació també de titelles. THALIA THEATER / BÜHNEN HALLE (HALLE AN DER SAALE)

http://buehnen-halle.de/thalia-theater/

Fundat el 1952 (durant la RDA) com a Theater der Jungen Garde (‘Teatre de la Jove Guàrdia’), ha experimentat nombrosos canvis des de la caiguda del mur i la reunificació alemanya el 1990. Actualment forma part del complex teatral Bühnen Halle i és l’únic teatre infantil i juvenil públic al land de Saxònia-Anhalt. Amb un enfocament especialment encarat als joves artistes a punt de professionalitzarse, vol ser un espai obert a projectes de 34


ALEMANYA, ÀUSTRIA I SUÏSSA

joves artistes per a joves, amb un posicionament entre el teatre tradicional i l’experimental. TJG THEATER JUNGE GENERATION (DRESDEN) www.tjg-dresden.de

Creat el 1949 (durant la RDA) i gestionat per l’Ajuntament de Dresden. Disposa de tres eixos de programació: teatre, titelles i acadèmia de teatre. Amb tres sales, 86.000 espectadors i 600 representacions anuals, és un dels teatres per a públic infantil i juvenil més actius d’Alemanya. Impulsors del moviment “Theater von Anfang an!” (‘teatre des del principi’) i seu del primer festival adreçat a públic molt jove (2008), des de llavors ofereix regularment espectacles per a nens molt petits. SCHAUBURG - THEATER DER JUGEND AM ELISABETHPLATZ (MUNIC) www.schauburg.net

Un dels teatres més veterans especialitzats en teatre infantil i juvenil a l’antiga Alemanya Federal. Fundat el 1953 i gestionat per l’Ajuntament de Munic, realitza 35


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

unes 300 representacions cada any. Directors artístics: Dagmar Schmidt i George Podt. CONSOL THEATER (GELSENKIRCHEN) www.consoltheater.de

Han posat en escena la trilogia de l’autor català Esteve Soler: Contra la democràcia, Contra el progrés i Contra l’amor. Amb el muntatge Contra el progrés (Gegen den Fortschritt) van guanyar el segon premi a la Setmana de Teatre Infantil i Juvenil 2013 de Marburg. COMEDIA THEATER KÖLN (COLÒNIA) www.comedia-koeln.de

Directora artística: Jutta M. Staerk. Fundada el 1974, la companyia Ömmes & Oimel ofereix teatre per a públic infantil i juvenil, amb continguts i estètica que volen reptar l’espectador. Des del 1982 disposen d’un espai estable al Comedia Theater de Colònia, on també organitzen el festival Spielarten. El repertori inclou tant adaptacions de contes clàssics com obres d’autors contemporanis i espectacles d’autoria pròpia. Des del 2009 el 36


ALEMANYA, ÀUSTRIA I SUÏSSA

teatre disposa de noves instal·lacions i canvia la seva denominació a Comedia Theater Köln, Comedia Kindertheater i Comedia Jugendtheater. FREIES THEATERHAUS FRANKFURT (FRANKFURT) www.theaterhaus-frankfurt.de

Directors artístics: Susanne Freiling i Gordon Vajen. Teatre fundat el 1986 i inaugurat el 1991, és una societat limitada amb finançament de la ciutat de Frankfurt, del land de Hessen i de donacions de particulars i empreses de la regió. Des del 2000 disposa d’una companyia estable d’actors i des del 2007 ofereix també programació de titelles adreçada al públic més petit (a partir de 3 anys). El Theaterhaus Frankfurt va acollir el 2007 les actuacions de les companyies catalanes Xirriquiteula, Teatre Nu i La Baldufa, dins del programa d’activitats paral·lel a la presència catalana a la Fira del Llibre.

37


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

THEATER MUMMPITZ (NUREMBERG) www.theater-mummpitz.de

Directora artística: Andrea Maria Erl. Fundat el 1980, és una associació sense ànim de lucre finançada per la ciutat de Nuremberg, la regió de la Francònia Central i el land de Baviera. La companyia disposa d’un espai estable al teatre Kachelbau i coprodueix regularment amb el teatre estatal de Nuremberg, el teatre de la ciutat de Fürth i el teatre Tafelhalle de Nuremberg. Conjuntament amb el Junge Theater Augsburg, organitza el festival biennal de teatre de Baviera i Europa Panoptikum. JUNGES ENSEMBLE STUTTGART (STUTTGART) www.jes-stuttgart.de

Fundat el 2003, el Junges Ensemble Stuttgart és una associació per al teatre infantil i juvenil amb finançament a través del pressupost per a activitats culturals de la ciutat de Stuttgart i el land de BadenWürttemberg. El JES és coproductor de l’espectacle El príncep feliç de la companyia La Baldufa. 38


ALEMANYA, ÀUSTRIA I SUÏSSA

KULTURINSEL HALLE (HALLE AN DER SAALE) www.kulturinsel-halle.de

Teatre amb programació infantil i juvenil, disposen de diverses sales. També programen titelles. THEATER O. N. / FRATZ FESTIVAL (BERLÍN) www.theater-on.com

Companyia de teatre, impulsors d’espectacles per a públics molt joves (a partir de 2 anys) i del festival Fratz, adreçat a aquest sector de públic (a partir de 6 mesos). HELIOS THEATER (HAMM) www.helios-theater.de

Companyia creada el 1989 per un grup d’actors, músics i titellaires a Colònia, des del 1997 traslladats a la ciutat de Hamm. Des del 2004 disposen d’un teatre propi, l’Helios Theater, que coopera regularment amb altres ciutats de la zona. Amb finançament de la ciutat de Hamm, del land del Rin del Nord-Westfàlia i altres fundacions cooperadores. Organitza el festival internacional de teatre infantil i 39


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

juvenil Hellwach, amb espectacles tant de la regió com alemanys i internacionals. Directors artístics: Barbara Kölling i Michael Lurse. ZWINGER3 - KINDER- UND JUGENDTHEATER (HEIDELBERG)

www.zwinger3.de

Teatre infantil i juvenil. Va participar en un intercanvi amb companyies catalanes en el marc del programa “4 motors per a Europa”. Pertany al Theater der Stadt Heidelberg. SCHNAWWL - KINDER- UND JUGENDTHEATER

AM NATIONALTHEATER MANNHEIM (MANNHEIM) www.schnawwl.de

Directora artística: Andrea Gronemeyer. Fundat el 1979, l’Schnawwl és la secció infantil-juvenil del Teatre Nacional de Mannheim, amb produccions específiques de teatre per a públic familiar. De titularitat pública, amb finançament de la ciutat de Mannheim i del land de Baden-Württemberg, disposa d’una companyia i un teatre estables. Col·labora amb el projecte “Theater von Anfang An” per a públic molt 40


ALEMANYA, ÀUSTRIA I SUÏSSA

petit (a partir de 2 anys) i també amb el festival internacional de teatre d’objectes Imaginale. Des de la temporada 2006-2007, el Nationaltheater Mannheim té també una Junge Oper, especialitzada en muntatges d’òpera per a públic infantil i juvenil. THEATER HEPPEL & ETTLICH (MUNIC) www.heppel-ettlich.de

Companyia de teatre amb espai propi. Obres per a públic juvenil. Han posat en escena Contra el progrés, d’Esteve Soler. FITZ! - ZENTRUM FÜR FIGURENTHEATER (STUTTGART)

www.fitz-stuttgart.de

Centre de titelles de Stuttgart, és un dels centres de referència a Europa per al teatre de titelles i d’objectes. Actualment presenta uns 40 muntatges per cada temporada i 250 representacions, tant de companyies regionals i nacionals com algunes d’internacionals. Té un programa especial per a infants: Fitz für Kids. Coorganitza el festival internacional Imaginale. 41


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

THEATER WAIDSPEICHER - SYNERGURA INT. PUPPENTHEATERFESTIVAL (ERFURT) www.waidspeicher.de

Sala especialitzada en teatre de titelles i marionetes per a públic infantil i juvenil. Organitza el festival internacional Synergura (juny-juliol, biennal). THEATERTHEATER STADELHOFEN (ZURIC, CH) www.theater-stadelhofen.ch

Teatre especialitzat en titelles, teatre figuratiu i d’objectes, també en produccions infantils. 20.000 visitants l’any. VORSTADT THEATER (BASILEA, CH) www.vorstadttheaterbasel.ch

Teatre per a tots els públics, sobretot infantil. DSCHUNGEL WIEN - THEATERHAUS FÜR JUNGES PUBLIKUM (VIENA, AT) www.dschungelwien.at

Teatre per a públic jove.

42


ALEMANYA, ÀUSTRIA I SUÏSSA

TAO! THEATER AM ORTWEINPLATZ (GRAZ, AT) www.tao-graz.at

Teatre per a públic jove i centre de formació teatral. ÜBERZWERG THEATER AM KÄSTNERPLATZ (SAARBRÜCKEN)

www.ueberzwerg.de

Teatre especialitzat en infantil. Organitza diversos festivals. TANZHAUS NRW / JUNGES TANZHAUS (DÜSSELDORF)

http://tanzhaus-nrw.de/kid_main_pages

Programador molt actiu de dansa contemporània, té una part de programació adreçada a infants i joves entre 0 i 18 anys. Take-off: festival de dansa per a públic infantil i juvenil.

43


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Equipaments i festivals adreçats a públic familiar amb participació internacional DUISBURGER KINDERKULTURFESTIVAL (DUISBURG) www.kinderkulturfestival.de

Entitat municipal encarregada de programació artística, festivals, esdeveniments. Festival de teatre infantil, anual, al juny. KINDERKULTURFEST WACKELPETER (BIELEFELD) www.bielefeld.de

El Kulturamt der Stadt Bielefeld és el programador municipal; organitza, entre d’altres, el festival d’arts de carrer i teatre infantil Wackelpeter. KLEINES FEST IM GROßEN GARTEN (HANNOVER) www.kleines-fest.de

Programador municipal. Festival de teatre, arts de carrer, circ i música, que es realitza en un jardí barroc de Hannover amb diversos escenaris (sobretot a l’aire lliure). Passis curts de 20 minuts, públic familiar. El festival també té spin-offs en altres ciutats. 44


ALEMANYA, ÀUSTRIA I SUÏSSA

TOLLWOOD (MUNIC) www.tollwood.de

Festival bianual (a l’estiu, al juny-juliol; a l’hivern, al desembre) de circ contemporani, teatre còmic, etc. A l’aire lliure. Públic familiar. LA STRADA (BREMEN) www.strassenzirkus.de

Festival de circ i teatre de carrer. A mitjan agost a Bremen. GAUKLER FESTIVAL - KINDER- UND GAUKLERFEST (ATTENDORN)

www.gauklerfestival.de

Festival d’arts de carrer, circ, teatre infantil i música. Organitzat pel Jugendzentrum (Centre de Joventut) i el Kulturbüro (institut de cultura) de la ciutat d’Attendorn. KULTURBÜRO STADT SCHWERTE (SCHWERTE) www.welttheater-der-strasse.de

Programador municipal; organitza, entre d’altres, diversos festivals internacionals de teatre còmic i de petit format 45


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

(Schwerter Kleinkunstwochen), de carrer (Welttheater der Strasse) i de dansa-teatre (Tanztheater Schwerte). GAUKLERFEST KOBLENZ - INTERNATIONALES

GAUKLER- UND KLEINKUNSTFESTIVAL (COBLENÇA) www.gauklerfest-koblenz.de

Festival internacional de teatre de carrer. A principi d’agost a Coblença. Públic familiar. IDAR-OBERSTEIN LEUCHTET (IDAR-OBERSTEIN) www.idar-oberstein.de

Programador municipal; organitzen un festival d’estiu que inclou un festival internacional de jazz (Jazztagen), teatre i dansa contemporània (Theatersommer) i programació de teatre de carrer (Straßentheaterfestival) per a tots els públics. EUROPÄISCHES STRASSENTHEATERFESTIVAL DETMOLD

www.strassentheater-detmold.de

Programador municipal; organitza cada dos anys el Festival Europeu de Teatre de Carrer. Públic familiar. 46


ALEMANYA, ÀUSTRIA I SUÏSSA

RUHRFESTSPIELE RECKLINGHAUSEN / FRINGE FESTIVAL RECKLINGHAUSEN www.fringefestival.de

Secció “off” del festival de teatre contemporani de Recklinghausen. Produccions innovadores visualment i estèticament, i per a tots els públics. Al maig. WALDER THEATERTAGE (SOLINGEN) www.walder-theatertage.de

Festival de teatre i arts de carrer. Organitzat des d’una escola, la Friedrich-AlbertLange-Schule. KULTUR UND VERANSTALTUNGS GMBH TROISDORF

www.troisdorf.de

Programador municipal. Fan teatre de carrer, entre d’altres. SIEGENER SOMMERFESTIVAL / APOLLOTHEATER (SIEGEN)

www.sommerfestival.com

Festival de teatre de carrer Siegener Sommer (juny-agost). Teatre de carrer, cabaret, cinema, música, dansa i teatre infantil. 47


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

KULTUR PUR - INTERNATIONALES MUSIK- UND THEATERFESTIVAL (SIEGEN-WITTGENSTEIN) www.siwikultur.de/kulturpur

Programador municipal, organitza un festival internacional de teatre i música per Pentecosta. DÜLMENER SOMMER (DÜLMEN) www.duelmen.de

Festival internacional de teatre de carrer. Públic familiar. MICRO!FESTIVAL (DORTMUND) http://kulturbuero.dortmund.de

Festival de teatre de carrer i músiques del món organitzat pel Kulturbüro Dortmund (institut de cultura de la ciutat). A l’agost, des del 1994. Públic familiar. INT. STRASSENTHEATER FESTIVAL HOLZMINDEN (HOLZMINDEN)

www.strassentheater-holzminden.de

Festival internacional de teatre al carrer, per a tots els públics, biennal.

48


ALEMANYA, ÀUSTRIA I SUÏSSA

KULTURSOMMER RHEINLAND-PFALZ www.no-strings-attached.de www.kultursommer.de

Festival d’estiu de Renània-Palatinat (a principi de maig), sobretot de música, teatre de carrer i titelles. Col·labora amb el Kulturbüro Rheinland-Pfalz (Festivalstern Jugendtheater). També tenen un festival de titelles, No Strings Attached. VIATHEA STRAßENTHEATERFESTIVAL (GÖRLITZ) www.viathea.de

Festival internacional de teatre de carrer i dansa al carrer de Görlitz, a la frontera amb Polònia. Anual, al juliol-agost. TÊTE-À.TÊTE, INTERNATIONALE

STRAßENTHEATERFESTIVAL (RASTATT) www.tete-a-tete.de

Festival biennal de teatre, teatre de carrer i música. Públic familiar. Al maig-juny. FESTIVAL JUST FOR FUN - KW8 (DARMSTADT) www.justforfun-darmstadt.de

49


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Festival de teatre de carrer. A l’agost, públic familiar. SOMMER SZENE - INTERNATIONALE STRASSENTHEATERTAGE www.sommerszene.de

Festival internacional de teatre de carrer i música, que té lloc a l’agost a Saarbrücken, Völklingen i Dillingen. SAARLOUISER WOCHE (SAARLOUIS) www.saarlouis.de

Programador municipal, organitza la Saarlouiser Woche, festival d’estiu a l’aire lliure (música, teatre de carrer, activitats infantils, etc.), a principi de juny. KULTURHAUS OSTERFELD / INT. PFORZHEIMER MUSIK UND THEATER FESTIVAL (PFORZHEIM) www.kulturhaus-osterfeld.de

Programació sobretot de música (músiques del món, folk) i teatre còmic de petit format (comèdia, cabaret). També organitza cada dos anys un festival internacional de música i teatre. 50


ALEMANYA, ÀUSTRIA I SUÏSSA

VEREIN UMMI GUMMI - OLALA FESTIVAL (LIENZ, AT) www.olala.at

Organitza un festival internacional de teatre de carrer a Lienz (festa de la ciutat). Públic familiar. Al juliol. FESTIVAL DER TRÄUME (INNSBRUCK, AT) www.festival-der-traeume.at

Festival internacional de teatre còmic i infantils a Innsbruck. A l’agost. LA STRADA / INT. FESTIVAL FÜR STRAßENKUNST UND FIGURENTHEATER (GRAZ, AT) www.lastrada.at

Festival internacional de teatre de carrer i teatre figuratiu, a l’agost. Per Nadal fan un festival de circ (Cirque Noël). INTERNATIONALEM WANDERTHEATERFESTIVAL (RADEBEUL)

www.wandertheaterfestival-radebeul.de

Programació del festival internacional a Radebeul, en el marc del festival del vi. Interessats en dansa, clown i teatre no verbal. Públic familiar. 51


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

SCHEUNE SCHAUBUDEN SOMMER (DRESDEN) http://schaubudensommer.de/

Festival de teatre, clown, titelles, circ, etc. 11 dies, a Dresden-Neustadt, al centre cultural Scheune, en sala i a l’aire lliure. Mateix organitzador que el Wandertheaterfestival de Radebeul. STEINAUER PUPPENSPIELTAGE (STEINAU) www.steinau.eu

Festival de titelles a la ciutat natal dels germans Grimm. Espectacles amb altres llengües. Anual, al setembre-octubre. KULTURINSEL EINSIEDEL www.kulturinsel.de

Parc d’atraccions on s’organitzen espectacles de teatre per a públic familiar. DIE SCHAUBUDE - THEATER DER DINGE (BERLIN) www.schaubude-berlin.de

Teatre especialitzat en titelles i teatre d’objectes, públic adult i infantil. Festival internacional de teatre, cada 2-3 anys. 52


ALEMANYA, ÀUSTRIA I SUÏSSA

GARTENLAUBENFEST IM ODEÏON (SALZBURG, AT) www.odeion.at/aktuelles/aktuelles/gartenlaubenfest-2013/

Festival d’arts de carrer i música, durant dues setmanes al mes de juliol. Públic familiar. KULTURBÜRO DER STADT HAMM (HAMM) www.hamm.de

Programador municipal de la ciutat de Hamm. A l’estiu fan programació de carrer per a públic familiar. INTERNATIONALES FIGURENTHEATER-FESTIVAL www.figurentheaterfestival.de

Festival internacional de teatre d’objectes organitzat pels instituts municipals de cultura d’Erlangen, Fürth, Nuremberg i Schwabach (Baviera). 20.000 visitants i 65 grups teatrals de 18 països.

Fires i trobades professionals (generals, públic familiar inclòs) INTERNATIONALE KULTURBÖRSE FREIBURG www.kulturboerse-freiburg.de

53


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

La fira més important d’Alemanya pel que fa a arts de carrer, teatre còmic, instal·lacions, circ i walk acts. En els últims anys, la fira ha tingut una presència destacada de companyies catalanes, que han actuat tant al programa de showcases com a l’estand paraigua coordinat pel Departament de Cultura, i ha servit de porta d’entrada al mercat alemany per a moltes produccions catalanes. El públic és principalment de la zona alemanya (i països germanoparlants). Molts programadors municipals i els principals festivals alemanys amb participació internacional hi acudeixen. La participació al programa de showcases de la fira és de pagament (amb imports diferents segons que sigui espectacle en sala o de carrer), i només amb una selecció prèvia de la direcció artística. Les actuacions en sala tenen lloc en tres pavellons condicionats com a teatre. Les actuacions en sala i les instal·lacions tenen lloc al vestíbul del recinte firal (per un tema de climatologia, ja que la fira és al gener). La fira no ofereix una llista de professionals acreditats, però la presència continuada del 54


ALEMANYA, ÀUSTRIA I SUÏSSA

Departament i les companyies catalanes en les últimes edicions han augmentat la visibilitat de les produccions de Catalunya i hi ha un públic receptiu que valora molt la creativitat de les companyies catalanes. La 26a edició s’esdevindrà del 26 al 29 de gener del 2015. El termini per presentar propostes artístiques s’obre al final de primavera i es tanca a l’estiu (terminis diferents per a espectacles en sala i de carrer). PERFORMANCE PADERBORN www.performance-paderborn.de

Fira d’arts de carrer que s’esdevé a principi de setembre, just els dies abans de FiraTàrrega, a Paderborn (NRW). Va néixer com a competidor de la Kulturbörse, ja que permet oferir showcases de carrer a l’aire lliure amb millors condicions climàtiques. Arts de carrer, walk acts, teatre, circ, infantils… Els espectacles de matí, més especialment per a públic infantil, reben la visita d’escoles per poder oferir un showcase amb públic real infantil. Es troba encara en fase de consolidació com a fira alternativa a Freiburg. 55


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

SCHWEIZER KÜNSTLERBÖRSE www.ktv.ch

Trobada anual dels membres de la KTV/ ATP (Associació Suïssa de Teatre), al mes d’abril. No està concebuda com una fira oberta a la participació internacional, ja que només hi poden participar socis de la KTV/ ATP. Hi van tots els programadors i agents suïssos, però són poc receptius al fet que els contactin companyies estrangeres. Tota la informació està disponible en els idiomes oficials del país: alemany, francès i italià.

Fires i trobades específiques d’infantil/ juvenil Tant la KinderKulturBörse com la trobada/ festival Spurensuche són exclusivament en alemany, ja que s’entenen com a punt de trobada per als professionals de l’àrea germanoparlant. KINDERKULTURBÖRSE www.kinderkulturboerse.net

Fira alemanya de teatre infantil. Molt centrada en companyies privades alemanyes 56


ALEMANYA, ÀUSTRIA I SUÏSSA

(o de la regió germanoparlant). Només és interessant per a companyies amb espectacles en llengua alemanya, i amb personal que parli fluidament alemany, ja que la fira no s’entén com a esdeveniment internacional, sinó com a mostra nacional. La 15a edició s’ha esdevingut els dies 14 i 15 de maig del 2014 a Esslingen am Neckar, prop de Stuttgart. SPURENSUCHE - ARBEITSTREFFEN UND FESTIVAL FREIER KINDER- UND JUGENDTHEATER www.spurensuche-theatertreffen.de

Festival més trobada professional de teatres independents infantils i juvenils. 12a edició, 25-29 de juny a Hamburg. Organitzat cada dos anys per ASSITEJ Alemanya en col·laboració amb un teatre diferent; enguany, el Fundus Theater d’Hamburg. Les companyies que hi participen un any presentant espectacles poden fer de “padrins” en l’edició següent apadrinant una nova companyia.

57


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Agències Pràcticament no hi ha agències alemanyes que portin espectacles internacionals de teatre infantil o juvenil cap a Alemanya, atès que és un sector on la llengua hi té un paper important. KULTURAGENTUR CLAUDIUS BECK KINDERKULTURBÖRSE

www.kinderkulturboerse.net www.claudiusbeck.de

Agent de teatre còmic, varietats, acrobàcies i clown, espectacles infantils, walk acts. Organitza la fira de teatre infantil alemany KinderKulturBörse. Públic alemany, sobretot programadors municipals, escoles i biblioteques. Anual, al març. KÜNSTLERAGENTUR RALF BACHSCHMIDT www.agentur-bachschmidt.de

Agent de teatre còmic (cabaret, comèdia), teatre de carrer, titelles i infantil. Porta alguna companyia internacional (Théâtre de la Toupine).

58


ALEMANYA, ÀUSTRIA I SUÏSSA

KULTURBÜRO www.kulturbuero.info

Agència especialitzada en teatre de carrer, treballa amb companyies internacionals. També produeix per encàrrec municipal festivals i programació. BWP FESTIVAL & EVENT GMBH / DUCKSTEIN FESTIVAL

www.duckstein-festival.de www.bwp-events.de

Agència que organitza esdeveniments i festivals. Música, teatre de carrer, walk acts, animació, acrobàcies aèries, performances, infantil. Organitza, entre d’altres, el festival Duckstein-Festival a Hamburg, Lübeck, Bremen, Binz, Kiel i Berlín.

Residències de creació i coproduccions: centres i teatres No s’ha trobat informació sobre residències, ajuts a la creació o a la coproducció específica per a espectacles infantils/juvenils o per a públic familiar. En general, els fons culturals alemanys van destinats principalment 59


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

a promoure la creació i la representació de companyies alemanyes, especialment els teatres públics. Quan trobem coproduccions, són sobretot intercanvis entre dues companyies independents o coproduccions realitzades entre un dels teatres públics i un d’internacional, si bé l’objectiu principal de la coproducció és representar-ho en aquell teatre concret, no fer-ho girar pel país.

Exemples de coproduccions i intercanvis THEATRE COMPANY BLAH BLAH BLAH (LEEDS, UK) + THEATERHAUS ENSEMBLE (FRANKFURT)

www.theaterhaus-frankfurt.de/menu/spielplan/ stuecke/aktuell/messerschmitt-vs-spitfire-ab-13. html?title=MESSERSCHMITT%20VS%20SPITFIRE%20 ab%2013

Messerschmitt vs. Spitfire - A Love Story Obra de teatre per a espectadors actius a partir de 13 anys. Coproducció d’un espectacle bilingüe (alemany/anglès) entre una companyia britànica i una d’alemanya. Els espectadors participen activament en el desenvolupament de la història. 60


ALEMANYA, ÀUSTRIA I SUÏSSA

THEATERWERKSTATT PILKENTAFEL (FLENSBURG) + LES YEUX GOURMANDS (CHAMBÉRY, FR)

www.lesyeuxgourmands.com www.pilkentafel.de www.goethe.de/ins/fr/lp/kul/mag/the/de9999001.htm

Dues companyies de teatre, totes dues amb espais de creació propis, que fan un intercanvi d’un any de durada per treballar, crear i representar a l’espai de l’altre. Véronique Chatard (FR) viu durant uns mesos a Flensburg, on estarà a càrrec de la temporada del Theaterwerkstatt Pilkentafel, mentre que Elisabeth Bohde i Torsten Schütte (DE) treballaran a Chambéry en diversos projectes, presentant diferents espectacles als teatres de la regió de Roine-Alps. SCHNAWWL (MANNHEIM) + RANGA SHANKARA THEATRE (BANGALURU)

www.schnawwl.de/de/schnawwl_unterwegs/theaterpartnerschaften.php www.wanderlust-blog.de/mannheim-bangalore/

Coproducció, el 2013, amb el Ranga Shankara Theatre de Bangaluru d’una producció basada en l’obra de Mike Kenny: Der Junge mit dem Koffer (‘El noi amb la maleta’). Coproducció finançada a través del programa “Wanderlust” (2007-2012) de la Fundació Cultural Federal (Kulturstiftung 61


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

des Bundes) que fomenta l’intercanvi entre teatres públics. GRIPS THEATER (BERLÍN) + COMPAGNIE PAIDEIA (SÃO PAULO, BRASIL)

www.grips-theater.de/programm/spielplan/produktion/72

Estrena a Alemanya de l’espectacle Ycatu, gutes Wasser (en portuguès) el 24 de juny del 2014 al GRIPS Theater de Berlín, dins de la cooperació internacional de totes dues companyies.

Ajuts específics de cada país per a companyies estrangeres (programes d’intercanvi) Si tenim en compte la gran diferència que hi ha, pel que fa als mitjans, entre el sector públic/institucional i el sector independent/ privat i, a més, tenim present que per a les autoritats politicoculturals alemanyes molt sovint les arts de carrer no són considerades cultura, sinó un mer entreteniment, trobem un panorama complicat pel que fa a l’hora de trobar ajuts que afavoreixin l’intercanvi internacional de companyies. 62


ALEMANYA, ÀUSTRIA I SUÏSSA

Els festivals poden disposar de més o menys suport econòmic públic per a la seva programació, però cal recordar que a Alemanya hi ha la mesura proteccionista de l’Ausländersteuer, que ha de pagar el programador directament i grava amb un 15%-18% les actuacions de companyies estrangeres. TOURING ARTISTS www.touring-artists.info

Portal europeu iniciat per Alemanya amb informació pràctica sobre la mobilitat d’artistes (arts visuals i arts escèniques). També ofereix llistes de control i enllaços a temes com la fiscalitat a Alemanya, l’Ausländersteuer, les assegurances, etc. KULTURSTIFTUNG DES BUNDES - WANDERLUST (2007-2012)

www.wanderlust-blog.de

El Fonds Wanderlust de la Fundació Cultural Federal Alemanya (Kulturstifung des Bundes) ha permès, durant un període de cinc anys (2007-2012), la realització de coproduccions, amb companyies internacionals convidades, performances, lectures 63


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

escèniques, discussions i col·loquis, projectes amb clubs de joves, tallers, exposicions i cicles de cinema, tant per a públic adult com, en alguns casos concrets, per a projectes de teatre infantil i juvenil. En total, gràcies al Fonds Wanderlust, un total de 28 teatres públics alemanys de 22 ciutats han pogut realitzar projectes i coproduccions amb 28 teatres partenaires de 20 països d’arreu del món, amb la implicació de 1.300 treballadors dels teatres i un miler de representacions que tingut més de 167.000 espectadors a tot el món. Concretament, dins del sector del teatre infantil i juvenil, s’ha donat suport a les coproduccions següents: • Theater an der Parkaue (Berlín) + Cyprus Theatre Organization (Nicòsia, Xipre) • Oldenburgisches Staatstheater (Oldenburg) + Kopergietery Gent (Gant, BE) • Theater im Marienbad (Freiburg) + Dramatic Arts Center de Teheran (Iran) • Schnawwl (Mannheim) + Ranga Shankara Theatre (Bengaluru) Actualment, el Fonds Wanderlust no té continuïtat. 64


ALEMANYA, ÀUSTRIA I SUÏSSA

Entitats, associacions i xarxes ASSITEJ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND www.assitej.de

Delegació alemanya de l’Associació Internacional de Teatre Infantil i Juvenil. Aglutina els principals programadors, festivals i companyies del món del teatre infantil i juvenil a Alemanya i organitza diversos esdeveniments sectorials, així com la publicació de documentació i revistes sobre teatre infantil i juvenil. Activitats de l’ASSITEJ Alemanya: Publicacions i informacions: • IXYPSILONZETT - Magazin für Kinderund Jugendtheater. Suplement que des del 2005 ofereix una visió actual de l’escena infantil/juvenil a Alemanya i s’edita tres cops l’any (gener, maig i octubre) juntament amb la revista Theater der Zeit. • IXYPSILONZETT - Jahrbuch für Kinder- und Jugendtheater. Anuari del teatre infantil i juvenil en llengua alemanya. Inclou una llista d’estrenes, premis, festivals i membres de l’ASSITEJ 65


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

a Alemanya, Àustria i Suïssa. Substitueix l’antic anuari Grimm & Grips, que l’ASSITEJ va editar durant 25 anys fins al 2012. • Butlletí per als associats. • Altres publicacions especials sobre el desenvolupament actual del teatre per a públic infantil i juvenil a Alemanya. Grups de treball regionals: • Coordinació de projectes, cooperacions i activitats dels membres segons l’àrea geogràfica. Grups de treball temàtics: • Grup de treball per a teatre musical infantil i juvenil. • Grup de treball per a dansa i dansateatre infantil per a públic jove. • Grup de treball Teatre i Escola. Tallers: • Organització i coordinació de tallers, taules rodones, etc. Altres activitats: • Spurensuche: Festival i trobada professional de teatres independents. • Seminari internacional de direcció (Inter66


ALEMANYA, ÀUSTRIA I SUÏSSA

nationale Regieseminar) • Premi al Programador de l’ASSITEJ. KJTZ - KINDER- UND JUGENDTHEATERZENTRUM

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (FRANKFURT) www.kjtz.de

El Centre de Teatre Infantil i Juvenil a la República Federal d’Alemanya (KJTZ), establert l’any 1989, organitza activitats per al foment i la difusió del teatre infantil i juvenil a Alemanya. Entre els projectes organitzats pel KJTZ destaquen el Fòrum d’Autors de Teatre Infantil i Juvenil de Frankfurt, el Premi de Teatre Infantil i el Premi de Teatre Juvenil Alemany, i la trobada biennal de teatre infantil i juvenil alemany “Augenblick mal!”. També disposen a la seva web d’una secció “German Plays for Young Audiences in Translation” (en anglès i alemany) • Fòrum d’Autors: Té lloc a Frankfurt cada dos anys, coincidint amb el lliurament dels premis de teatre infantil i juvenil. • Premi de Teatre Infantil Alemany (des del 1996). • Premi de Teatre Juvenil Alemany (des del 1996). 67


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

• “Augenblick mal!”: Trobada de teatre infantil i juvenil alemany. • www.jugendtheater.net: Portal amb informacions, en anglès i alemany, sobre diferents aspectes del teatre infantil i juvenil a Alemanya. També disposa de documentació sobre les darreres edicions de la trobada biennal “Augenblick mal!” des del 1999. • Servicestelle Internationaler Austausch: Punt d’informació sobre intercanvis internacionals. Dirigit per Henning Fangauf, assessora de festivals i companyies tant alemanys com internacionals per afavorir l’intercanvi internacional. GOETHE INSTITUT www.goethe.de/Theater

La pàgina web del Goethe Institut ofereix informacions en diversos idiomes sobre autors, tendències i altres aspectes relacionats amb el teatre infantil i juvenil a Alemanya. També disposa d’enllaços a altres entitats.

68


ALEMANYA, ÀUSTRIA I SUÏSSA

Premsa especialitzada i directoris DIE DEUTSCHE BÜHNE / JUNGE BÜHNE www.die-deutsche-buehne.de

Revista sobre teatre que té un especial sobre teatre infantil i juvenil. En alemany. THEATER DER ZEIT / IXYPSILONZETT www.theaterderzeit.de

Editorial i revista mensual de teatre contemporani i polítiques culturals. Editen també Ixypsilonzett (3 números/any: gener, maig i octubre), especialitzada en teatre infantil i juvenil, i Double (3 números/any), especialitzada en titelles i teatre d’objectes. En alemany.

Xarxes i projectes europeus amb participació alemanya SMALL SIZE www.smallsize.org

Small Size, xarxa europea per a la difusió d’arts escèniques adreçades a públic molt petit (0-6 anys). Donen informa69


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

ció sobre diferents festivals i trobades d’aquest tipus a Europa. EUROPEAN THEATRE CONVENTION www.etc-cte.org

Xarxa de teatres públics europeus creada el 1988 per fomentar el teatre contemporani (tant per a adults com per a joves), donar suport a la mobilitat dels artistes i desenvolupar intercanvis artístics a escala europea i internacional. Amb més de quaranta membres de més de vint països. Van organitzar el 2013 el Festival Young Europe, en col·laboració amb el Theater an der Parkaue (Berlín). PEARLE* www.pearle.ws/en/pearle

PEARLE*, Performing Arts Employers Associations League Europe, és una associació professional d’organitzacions d’arts escèniques a Europa. A través dels seus membres, la xarxa representa més de 4.500 teatres, companyies i productores, orquestres, companyies de dansa i festivals.

70


ALEMANYA, ÀUSTRIA I SUÏSSA

THEATRE CAFÉ FESTIVAL 2014 - 2015 www.theatrecafe.eu

Festival internacional de teatre infantil i juvenil impulsat el 2004 per la companyia britànica Company of Angels, un projecte d’abast europeu amb finançament del programa Cultura de la UE, que preveu l’organització de cinc festivals en un marge de dos anys. Hi participa el GRIPS Theater (Berlín), que acollirà el festival Theatre Café Berlin al novembre del 2014, i el Theatre Café Frankfurt, que se celebrarà coincidint amb el Fòrum d’Autors el 2 de desembre del 2014.

71


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

2. Bèlgica Introducció “Als infants i als joves no tenen per què agradar-los les arts escèniques, però cada un d’ells ha de tenir l’oportunitat de descobrir-les.” Oda Van Neygen, responsable del Bronks Theatre, Brussel·les. La frase resumeix la idea que gira entorn del teatre familiar a Bèlgica: la cultura és un eix vertebrador de la societat i cal donar l’oportunitat als menuts de conèixer-la, ja des de les escoles. És un extret de l’informe “Situació de les arts escèniques infantils i juvenils a Flandes”, de l’Institut Flamenc de les Arts Escèniques (VTI), del febrer del 2014. Juntament amb el darrer informe d’activitats del Consell de Teatre per a la Infància i la Joventut de Valònia, és la base de les dades i de l’anàlisi d’aquest mapatge. Un dels debats principals a l’hora de concebre el teatre familiar és el concepte en si mateix. Quins són els límits de les arts escèniques? On s’acaba el teatre i comença la dansa? Quin és el públic a qui s’adreça? El debat en si també es produeix a Bèlgica. 72


BÈLGICA

El país, per motius històrics i lingüístics, es divideix en dues comunitats, la francòfona de Valònia i la de parla flamenca —neerlandesa— de Flandes. A la pràctica funcionen com dos països diferents, cosa que fa que hi hagi dues oportunitats de mercat per a les companyies catalanes. La Valònia francesa té una llarga experiència i reconeix el teatre infantil i juvenil fins als 16 anys. A Flandes el concepte és més difús: no està reconegut, tot i que a l’hora de programar i de fer estudis ho anomenen “les arts escèniques per als públics infantils i juvenils”. Al llarg de l’informe ens referim a teatre familiar quan els espectacles que es poden veure van fins als 16 anys. L’infantil seria per a les obres a les quals els menors de 12 anys poden accedir i entendre. Pel que fa a les disciplines, per teatre familiar també s’entén el circ i els titelles —tot i que se separa. Ambdues comunitats estructuren el sector a través dels ajuts públics a la creació, la producció i la difusió de les obres. És el sector públic qui finança 73


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

organitzacions estables per als artistes i per a altres professionals relacionats; alhora fomenta la creació d’un circuit de qualitat i de prestigi per distribuir i difondre les obres. És un mercat petit, molt estructurat en matèria d’agents que s’hi dediquen, però que també es dilueix, ja que els programadors o els artistes d’adults s’incorporen en aquest sector per obrir vies de negoci, en especial a Flandes. Aquests elements han fet que Bèlgica tingui un mercat de teatre familiar consolidat, actiu i dinàmic, malgrat les restriccions pressupostàries dels darrers anys. Amb dades, el 2013 s’han presentat a Bèlgica prop de 900 espectacles familiars —subvencionats— repartits a parts iguals entre les dues comunitats. A Flandes, dels 450 que s’han presentat, uns 120 (un 30%) s’han projectat a l’exterior, segons les dades del VTI. La programació familiar és habitual a la majoria de sales i centres culturals del país. Tenen vocació internacional, tant per exportar com per programar obres estrangeres. 74


BÈLGICA

Les coproduccions, els intercanvis professionals i les mostres amb participació estrangera estan agafant força com a via per cercar altres formes de sostenibilitat econòmica. Tot i això, les coproduccions amb altres països encara són minoritàries: o són internes dins de la comunitat o els valons les fan amb França i els flamencs amb els Països Baixos. Estructura política i competències en matèria cultural a Bèlgica Bèlgica és un estat federal de poc més d’11 milions de persones que es divideix en tres regions i en tres comunitats lingüístiques. Al nord hi ha la regió de Flandes, de parla neerlandesa i que representa el 57% de la població (6.350.000 habitants). Al sud se situa la regió de Valònia, de parla francòfona i que representa el 32% de la població (3.547.000 habitants). La tercera regió és la de Brussel·les-Capital, amb 1.138.000 habitants, un 10% de la població, i on les dues llengües —neerlandès i francès— són oficials. Aquesta es troba dins la regió de Flandes, però 75


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

la majoria dels seus habitants són francòfons. De manera paral·lela, existeixen tres comunitats: la flamenca, la valona i la germànica —molt reduïda, situada a Valònia, a la frontera amb Alemanya.* Cada regió i comunitat té les seves competències i estructures d’autogovern (parlament i govern). En el cas de Flandes, la regió i la comunitat tenen el mateix organisme de govern, el qual dóna suport als parlants flamencs de Brussel·les. Pel que fa a les competències, les regions s’encarreguen principalment de l’economia, l’ocupació, l’habitatge i el medi ambient. Les comunitats gestionen la cultura, la llengua i l’educació. A Brussel·les les dues llengües són oficials i les competències de cultura les gestionen de manera separada la comunitat valona i la flamenca, respectivament. El Govern federal té competències en política exterior, defensa, justícia, finances i seguretat social, a més de ser el responsable d’institucions culturals i científiques d’importància estatal. Els principis bàsics que han de seguir les tres comunitats en matèria cultural s’estableix en la Llei del pacte cultural del 76


BÈLGICA

1973* del Govern federal. Les comunitats, partint de la base que tenen les competències culturals, organitzen i gestionen el sector: elaboren les lleis en l’àmbit cultural —incloent-hi les subvencions— i fomenten el seu propi circuit d’associacions, programadors i centres culturals. Les altres administracions també hi donen suport: les províncies i els municipis de Flandes i Valònia ofereixen ajuts econòmics, fan promoció cultural complementària i programen a través dels centres que gestionen. Les regions hi donen suport en forma de promoció turística, i altres organismes com les comissions comunitàries francòfones i flamenques també ofereixen altres ajuts. A la pràctica, en matèria econòmica, totes les administracions públiques donen, amb més o menys mesura, suport a la cultura. En matèria d’organització, la divisió administrativa i lingüística fa que, a grans trets, el país funcioni com si en fossin dos i, en conseqüència, que existeixin dos circuits paral·lels en l’àmbit cultural i, per tant, de teatre familiar. Davant d’això, l’informe anirà separat per les dues comunitats majoritàries a Bèlgica: la flamenca i la valona. 77


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Pràctiques i estratègies del mercat local de Valònia Funcionament politicocultural La Federació Valònia-Brussel·les (FVB) és la institució que assumeix i gestiona les competències de cultura dels parlants francòfons de Bèlgica. És l’òrgan de govern de la comunitat francòfona a Bèlgica. Dins la FVB, la cultura s’inclou en el Ministeri de Cultura, Audiovisual, Sanitat i Igualtat d’Oportunitats, dirigit per Fadila Laanan. Una de les àrees és l’Administració General de la Cultura, i dins d’aquesta el principal departament és la Direcció General de Cultura. El Servei General de les Arts de l’Escena (SGAE) és una de les sis àrees de la Direcció General de Cultura i on s’estructura tota la cultura institucional francòfona de Bèlgica. Està formada per aquestes àrees: • Servei de Teatre • Servei de Música Clàssica i Contemporània • Servei de Músiques No Clàssiques 78


BÈLGICA

• • • • • • • •

Servei d’Arts Plàstiques Servei de Difusió Servei de Dansa Servei de les Arts Foranes, de les Arts de Carrer i el Circ Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse (WBT/D) Wallonie-Bruxelles Music (WBM) Servei de Projectes Interdisciplinaris Servei d’Assumptes Generals

Aquests serveis donen suport a cada una de les disciplines artístiques dins del territori francòfon de Bèlgica. La difusió internacional està assegurada per l’agència Wallonie-Bruxelles International (WBI) i per les sectorials WBM i WBT/D. Estructura 2013: Les àrees concretes que afecten el teatre infantil són el Servei de Teatre — que inclou el Conseil du Théâtre pour l’Enfance et la Jeunesse (CTEJ), que gestiona els ajuts estructurals al sector infantil i juvenil—, el Servei de Difusió — amb els programes “Tournées Art et Vie” i “Spectacle à l’École”— i el WBT/D. 79


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Legislació sobre arts escèniques La normativa que regula i determina els ajuts al sector de les arts escèniques és: • Decret marc 4/2003 relatiu a la reconeixement i les subvencions del sector professional de les arts escèniques: www.gallilex.cfwb.be/document/ pdf/27583_001.pdf. Aprovat pel Parlament de la Federació Valònia-Brussel·les el 10 d’abril del 2003, regula el teatre, la dansa, la música clàssica i la no convencional, a més de les arts de carrer. El sector del teatre infantil i juvenil no s’inclou en aquest text del 2003, perquè ja té el seu propi decret marc des del 1994, que regula tot el seu sector: • Decret 7/1994 relatiu al teatre per a la infància i la joventut: http://goo. gl/7dB98Y. Aprovat pel Parlament de la FVB el 13 de juliol del 1994 i revisat pel Decret 4/2009, determina qui pot rebre els ajuts econòmics i els criteris. N’hi ha de tres tipus: • Ajuts a la creació: subvencions directes per crear un espectacle. • Subvenció a les companyies creades recentment (agréés): ajut de dos anys. 80


BÈLGICA

• Subvencions a les companyies/empreses amb experiència (conventionnés): ajuts de fins a quatre anys. També hi poden accedir els centres dramàtics. Per poder-les rebre s’ha de ser una companyia, entitat, organització o associació amb seu fiscal a Bèlgica. El decret determina la creació dins de l’SGAE del Conceil des Théâtres pour l’Enfance et la Jeunesse (CTEJ, Consell del Teatre per a la Infància i la Joventut) per gestionar els ajuts i aconsellar el Ministeri sobre les necessitats del sector. Ambdós decrets (4/2003 i 7/1994) han estat actualitzats i complementats amb altres normatives, però continuen sent la base dels conceptes. Pressupost

www.artscene.cfwb.be/index.php?id=8056

L’any 2013 el pressupost total de les arts escèniques a la FVB va ser de 90.967.000 euros. D’aquests, el Servei de Teatre disposa de 39.171.000 euros. 81


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Dins d’aquesta àrea de teatre genèric hi ha l’apartat “Companyies, Teatres i Centres Dramàtics per a la Infància i la Joventut”, amb un pressupost total de 4.107.000 euros el 2013. Aquests es van repartir amb tres tipus d’ajuts: • Subvencions a companyies amb experiència: 3.295.000 euros. • Subvencions recents: 612.000 euros. • Ajuts a la creació: 200.000 euros. El sector del teatre infantil i juvenil té altres suports econòmics complementaris dins l’SGAE. Des del Servei de Difusió, a través del programa “Tournées Art et Vie”, s’han finançat 449 representacions de teatre, contes i titelles per al públic jove, amb un total de 197.940 euros durant el 2013. Tournées Art et Vie 2012-2013 Nre representacions

Pressupost Nre representacions

Pressupost

Teatre per a públic jove

352

158.250 €

344

156.500 €

Teatre de marionetes

71

29.645 €

98

39.920 €

7

1.520 €

Contes per a públic jove

11

3.640 €

Total

449

197.940 €

82


BÈLGICA

L’informe “Tournées Art et Vie” destaca que, a diferència del teatre per a adults —que s’ha estancat—, les subvencions al teatre, el conte i els titelles per al públic jove han anat en augment en els darrers sis anys. Per exemple, calculen que el 2007 van subvencionar 320 representacions davant de les 449 el 2013; també que, el 2007, el pressupost d’aquesta àrea era de 122.045 euros, i el 2013 ha estat de 197.940 euros. La segona línia d’actuació del Servei de Difusió —a més del “Tournées Art et Vie”— és el programa “Spectacle à l’École”. A través d’aquesta iniciativa s’han finançat 1.379 obres de teatre i dansa per a les escoles francòfones belgues, amb un pressupost de 678.183 euros el 2013. El sector també rep suport complementari a través d’institucions locals com les províncies de Valònia i el COCOF a Brussel·les.

83


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Agents institucionals que afavoreixen la circulació del teatre familiar DIRECCIÓ DE TEATRE DE L’SGAE www.artscene.cfwb.be/index.php?id=7457

És el departament del Servei General de les Arts de l’Escena (SGAE) encarregat de promoure, afavorir i desenvolupar la creació i les iniciatives del teatre dins l’àmbit de la comunitat francesa de Bèlgica. La seva missió és atorgar les subvencions als teatres, les companyies, els festivals i els projectes relacionats amb les arts dramàtiques. Dins d’aquesta àrea hi ha la secció de Teatre Infantil i Juvenil, que gestiona el CTEJ. EL CONSEIL DU THÉÂTRE POUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE (CTEJ)

www.artscene.cfwb.be/index.php?id=ctej

Organisme públic consultiu creat pel Decret 7/1994 del teatre per a la infància i la joventut. Depèn del Ministeri de Cultura de la Federació Valònia-Brussel·les (FVB) i es troba dins el Servei de Teatre de l’SGAE. Assumeix les tasques que li mana el Decret, com les subvencions o els ajuts a la creació. 84


BÈLGICA

També emet informes i aconsella el Ministeri. Està format per 15 membres nomenats pel Govern, amb una durada de cinc anys. Són experts acreditats en la programació de teatre infantil i juvenil. EL SERVEI DE DIFUSIÓ www.artscene.cfwb.be

És una de les àrees del Servei General de les Arts de l’Escena (SGAE) encarregada de la difusió i la promoció de les diferents disciplines artístiques. Té dos programes principals: • “Tournées Art et Vie”: Afavoreix els circuits estables. Requereix que l’espectacle i el programador (centre cultural, festival, organismes d’educació i joventut) siguin reconeguts per rebre els ajuts. El 2013 han atorgat 2.579 subvencions —un centenar menys que el 2012— 344 de les quals han estat per al teatre familiar. • “Spectacle à l’École”: Afavoreix la circulació dels espectacles de teatre i dansa infantil i juvenil a les escoles a través de subvencions directes a les companyies. En el programa 2013-2014* s’han presentat 114 espectacles de teatre infantil i 85


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

juvenil, més uns altres 42 de nous adherits posteriorment a la trobada professional de teatre juvenil i infantil Rencontres Théâtre Jeune Public de Huy. Aquest darrer és un mercat amb més de vint edicions organitzat per les institucions públiques i on es mostren les novetats del sector. Singularitat: Aquest programa d’espectacles a les escoles —“Spectacle à l’École”— promou l’educació artística dels menors. L’organitza i finança el Servei de Difusió de la FVB, amb el suport econòmic de les administracions provincials. Les obres que es financen han d’haver participat a Rencontres Théâtre Jeune Public de Huy. Els seleccionats —els millors— en tenen assegurada la difusió en aquest programa escolar i també poden optar al circuit Tournées Art et Vie. És un engranatge interessant de conèixer que promou les arts escèniques des del sector públic. WALLONIE-BRUXELLES THÉÂTRE/DANSE www.wbtd.be

És una agència que depèn del Ministeri de Cultura de la FVB i que es dedica a la 86


BÈLGICA

promoció i la comercialització dels artistes francòfons belgues —teatre i dansa— a l’estranger. Ofereix informació, contactes i suport financer al sector. Duu a terme accions per a la internacionalització: • Promocionar espectacles teatrals i coreogràfics mitjançant la invitació de programadors estrangers a festivals i altres esdeveniments culturals, com Marché du Théâtre d’Ittre, Namur en Mai o Rencontres de Théâtre Jeunes Public de Huy. • Potenciar la presència d’artistes de Valònia o Brussel·les als principals festivals internacionals que puguin tenir un efecte multiplicador. • Participar en l’organització d’actes promocionals per a les empreses del sector, com Propulse o Objectif Danse. En aquest tipus d’accions s’organitzen showcases d’artistes de la regió i es convida a participar-hi els professionals belgues i estrangers. • Participació en xarxes i lobbies com l’IETM, Cinars o Culture Action Europe. • Punt de Contacte Cultural (informació de projectes culturals de la UE).

87


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

WALLONIE-BRUXELLES INTERNACIONAL www.wbi.be

Agència de l’SGAE de la FVB. S’encarrega de les relacions internacionals de la comunitat francesa de Bèlgica, per assegurar-ne la presència i la visibilitat a l’estranger a través de: • Relacions bilaterals basades en l’acord de la comunitat francesa amb un altre país o regió. Criteris de proximitat geogràfica o cultural, o interessos estratègics. • Accions sectorials: Cooperació per al desenvolupament, la cultura, els drets humans, la sanitat, el medi ambient, els intercanvis entre joves, etc. • Relacions multilaterals: Permet a les entitats federals participar en projectes europeus, francòfons o internacionals. • Tenen oficines a l’estranger per tal d’agilitzar les accions i les col·laboracions. Disposen de les filials WBM, WBT/D, WBImages, WBDM (Disseny i Moda), Oficina Internacional de Joventut i el Théâtre des Doms. • Publicacions sobre beques i ajuts al sector. Elaboren informes de les accions fetes. 88


BÈLGICA

A més, hi ha els departaments culturals d’altres administracions públiques, com: Commission Communautaire Française (COCOF) www.cocof.be/nos-competences/culture/ nos-competences/culture/theatre Servei Cultural - Àrea de Teatre. Atén la comunitat francòfona de la regió de Brussel·les-Capital. Té tres línies d’ajuts: als artistes, a les companyies (també cofinança el programa “Spectacle à l’École”) i a la promoció a l’exterior (ajuts en transport i manutenció). Regions Poden oferir ajuts en matèria cultural, sobretot enllaçades amb el turisme. LA REGIÓ DE BRUSSEL·LES-CAPITAL www.bruxelles.irisnet.be SERVEIS PÚBLICS DE LA REGIÓ DE VALÒNIA www.wallonie.be

89


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Províncies Faciliten ajuts econòmics i materials. També cofinancen la iniciativa “Spectacle à l’École” i programen a través dels centres que gestionen. PROVÍNCIA D’HAINAUT www.lafabrique.be

Servei d’Arts de l’Escena PROVÍNCIA DE LIEJA www.provincedeliege.be/culture

Servei Provincial de Cultura PROVÍNCIA DE LUXEMBURG wwww.province.luxembourg.be

Servei de Difusió Cultural PROVÍNCIA DE NAMUR www.province.namur.be

Servei Provincial de Cultura PROVÍNCIA DE BRABANT VALÓ www.brabantwallon.be

Direcció d’Administració de la Cultura

90


BÈLGICA

Municipis En la mateixa línia que les províncies, donen ajuts econòmics i programen espectacles tant a les seves festes locals com en col·laboració amb els centres culturals, espais i teatres municipals que financen. Tenen un pes important en el sector cultural. Altres agents: LA CHAMBRE DES THÉÂTRES POUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE (CTEJ) www.ctej.be

Associació fundada el 1972, reuneix 72 companyies professionals de teatre infantil i juvenil de la comunitat francòfona de Bèlgica. El seu objectiu és promocionar i desenvolupar el teatre per a joves a Bèlgica i a l’estranger. Formen part de l’Associació Internacional de Teatre per a la Infància i la Joventut (ASSITEJ) i l’Institut Internacional del Teatre (ITI). És un lloc de trobada professional i de debat. Són els interlocutors vàlids del sector de cara a les institucions públiques, a l’estranger, al públic en general i als mitjans 91


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

de comunicació. Organitzen el Festival Noël au Théâtre i publiquen el diari bimensual Le Petit Cyrano, d’informació relativa al sector. Editen la col·lecció “Théâtre pour la Jeunesse”. És interessant com a exemple d’entitat que treballa només per la promoció del teatre infantil i familiar. Per a Catalunya seria un model a seguir, no perquè programin companyies catalanes o estrangeres —no és la seva finalitat—, però sí per la promoció i el suport que fan del sector. ASSPROPRO - ASSOCIACIÓ DE PROGRAMADORS PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT FRANCESA A BÈLGICA

www.asspropro.be

Entitat sense ànim de lucre amb més de 130 membres, entre els quals hi ha programadors, centres culturals, associacions o entitats que afavoreixen la circulació cultural. Tracta tots els àmbits de l’art de l’escena: teatre, música, circ, dansa o espectacles infantils. Tenen una comissió específica per a públic jove.

92


BÈLGICA

La seva missió és millorar la circulació de produccions artístiques de la comunitat francesa amb l’organització de gires, trobades professionals i formació. Per exemple, organitzen les Tournées AssProPro. Quan una companyia aconsegueix que vuit festivals o centres culturals la programin, AssProPro entra en contacte amb les entitats que programen i els finança el cost de programar aquesta companyia. De moment només actua a Bèlgica, però té la intenció d’obrir-se a festivals i programadors estrangers. És una iniciativa que dóna difusió als artistes emergents i ofereix recursos als programadors. També afavoreix l’obertura al mercat estranger amb: Rideau (Quebec, Canadà), Chaînon Manquant (França), ATP (Suïssa), Festival Internacional de Teatre de Sibiu (Romania), Contact-Acadie (Acadie, Canadà), Masa (Àfrica). L’entitat ofereix informació de totes les associacions que agrupa, més les institucions i els centres culturals o festivals on es poden programar espectacles. Té una base de dades oberta al públic amb documents i recursos del sector. 93


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Funcionament i circulació del teatre familiar La creació i la circulació del teatre infantil i juvenil a Valònia està majoritàriament subvencionada i estructurada pels poders públics. És un engranatge que va des de les bases, en atorgar ajuts a la creació i el manteniment de les companyies, fins a la programació i la difusió de les obres. En el darrer període, unes 25 entitats, companyies o teatres van rebre ajuts de l’SGAE. La circulació i la qualitat de les obres s’assegura a través de la projecció dels espectacles en fires totalment professionals com és el Rencontres Théâtre Jeune Public de Huy o el Marché du Théâtre d’Ittre. La primera és la bàsica del sector, ja que per poder optar als ajuts del programa “Spectacle à l’École”, s’hi ha d’haver participat. També és un lloc on es fa el negoci de les contractacions. Posteriorment, la difusió de les obres de teatre infantil s’enllaça amb el programa “Tournées Art et Vie”, que dóna ajuts a la programació dels espectacles en els centres culturals o a les sales de programació habituals. 94


BÈLGICA

En matèria de conceptes, a Valònia reconeixen el teatre infantil i juvenil des de fa anys a través de la legislació. Ho separen com a disciplina artística i pel públic a qui s’adreça. Hi ha determinats centres que són la referència del sector: fan de residència, de centre de creació, producció i distribució de les obres d’aquest col·lectiu. Destaca el Théâtre La Montagne Magique, centre pioner del teatre familiar a Bèlgica; el Centre Dramatique de Wallonie Pour l’Enfance et la Jeunesse (CDWEJ) i el Centre Dramatique Jeunes Publics de Bruxelles - Pierre de Lune. Cada un té el seu propi festival —com el Turbulences i el Météores, dels dos darrers centres— i programen espectacles belgues i internacionals. Serien els que assumeixen la majoria de les coproduccions amb altres centres locals i estrangers. Pel que fa a les companyies, el CTEJ té comptabilitzades 72 companyies que es dediquen exclusivament al sector del teatre infantil i juvenil a Valònia.

95


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Tipus d’obres Predominen les obres de petit format i poc text, les quals són un avantatge a l’hora de poder-les exportar i importar. A la part francòfona solen separar els espectacles pel tipus de disciplina que són (teatre, dansa, música, titelles) i pel públic a qui s’adreça. El teatre infantil i juvenil té, des de fa anys, una separació conceptual, tot i que cada vegada més es dilueixen les línies de divisió entre les arts escèniques. Per altra banda, s’observa que els artistes o les companyies infantils adapten una mateixa obra per a espais tancats o per a exterior, en especial els artistes relacionats amb el circ o les arts de carrer. Programació escolar És un dels pilars bàsics de l’estructura del teatre familiar a Valònia, com a eix per educar les futures generacions i com a lloc per fer circular les obres. La programació es fa a les escoles a través del programa “Spectacle à l’École”, finançat per les institucions públiques. 96


BÈLGICA

Coproduccions i programació internacional La majoria de les coproduccions que es fan a la part francòfona de Bèlgica les assumeixen els principals centres o teatres infantils i juvenils, els quals molts també fan de residència. Hi ha poques dades relacionades amb el nombre de coproduccions al sector. Les que es fan són internes a dins del país o amb socis francesos, per proximitat lingüística. En el cas que siguin internacional —minoritàries— les assumeixen els principals centres de teatre familiar, els quals programa espectacles internacionals. Entre ells hi hauria el Théâtre La Montagne Magique, Les Halles de Schaerbeek a Brussel·les o els centres culturals com l’Espace Senghor o el Wolubilis —també a la capital de Bèlgica—, a més de la Maison de la Culture de Tournai o d’Arlon. A l’apartat dels programadors hi ha la llista detallada. Els festivals i els circuits estables de Valònia programen obres locals, però cada cop obren més les portes a les projeccions estrangeres, per ser un valor afegit 97


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

i una font de futurs contactes. Cal estar atents als festivals, ja que són una de les portes d’entrada clau en aquest mercat, on també es programa internacionalment i on es fan els contactes. La majoria de la programació internacional a Valònia prové de França o de països de parla francòfona, a més dels països pròxims a Bèlgica. Tot i això, cada vegada hi ha més espectacles estrangers —Catalunya, Espanya, Escòcia, Itàlia, Suïssa o països de l’est d’Europa— tant en els circuits estables com en els festivals. El mateix patró segueix la projecció dels espectacles valons: majoritàriament es programen a França o als països de parla francòfona. Tot i això, les restriccions pressupostàries del sector els obliguen a buscar alternatives. Una prova és la recomanació que fa el Consell del Teatre per la Infància i Joventut (CTEJ) al Ministeri de Cultura de la FVB. Els insta a modificar el decret en matèria de representacions a l’estranger, perquè considera que no haurien de ser “principalment a la comunitat francesa”, sinó “significativament”. Seria un primer pas per obrir vies en altres mercats. 98


BÈLGICA

Pràctiques i estratègies del mercat local de Flandes Funcionament politicocultural Flandes també té el seu propi parlament i govern regional. Les competències en cultura les gestiona el Govern de la Comunitat de Flandes. Un dels 13 ministeris del govern és el Ministeri de Cultura, Joventut, Esports i Mitjans de Comunicació, d’on depèn tota la legislació de les disciplines artístiques. Està dirigit per la ministra Joke Schauvliege, qui ha emprès canvis que redissenyen el sector. Dins el Ministeri hi ha quatre agències autònomes que desenvolupen les polítiques culturals. L’Agència d’Arts i Patrimoni és la del teatre familiar. Cada ministeri està format pels Steunpunten o punts de suport. Són organitzacions centrades en una àrea cultural, la qual desenvolupen i a la qual donen suport i ofereixen serveis de recerca i comunicació. En el cas del teatre familiar, l’organisme que se n’encarrega és el Vlaams Theater Instituut (VTI, Institut Flamenc de les Arts Escèniques). 99


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

A dia d’avui, l’estructura pública cultural de Flandes es troba en procés de transició per l’aprovació de la modificació, al desembre del 2013, del Decret d’arts del 2004, la norma que ha orientat durant una dècada totes les subvencions i l’enfocament cultural. Així mateix, s’està reestructurant tot el Ministeri per reduir despeses, per ordre del Decret de planificació pressupostària del 2011. Aquest afecta totes les administracions, incloenthi els municipis, els quals també aporten ajuts a la cultura. Estructura del 2013*: Els tres organismes assenyalats a l’organigrama s’integraran en el Departament de Cultura; d’altres es fusionaran o desapareixeran. Els canvis es faran durant aquest 2014 per entrar en funcionament operatiu el gener del 2015. Legislació sobre arts escèniques http://vti.be/en/toolkit-first-aid/beleid

Es troba en procés de transició per la modificació el desembre passat del Decret d’arts del 2004, el qual ha regulat el sector en els darrers anys. 100


BÈLGICA

Durant el període 1993-2008, el Govern de Flandes va posar les bases de tota la legislació cultural amb l’aprovació de diversos decrets, com l’esmentat Decret d’arts del 2004, el de patrimoni i el de polítiques culturals locals. La idea era integrar les àrees culturals amb un suport legal i dotarles d’una estructura financera estable. L’enfocament era similar a Valònia: separació i reconeixement de les diferents disciplines (teatre, dansa, música…) i suport públic —econòmic— fort en la creació d’estructures o plataformes existents, com són organitzacions, entitats o associacions. Ara bé, a diferència de Valònia, el teatre infantil no té un decret ni un reconeixement específic. Depèn, com la majoria de les altres disciplines, del Decret d’arts del 2004. En matèria de subvencions, s’inclou dins l’àrea del teatre, el qual no diferencia el públic a qui s’adreça. • Decret d’arts (Kunstendecreet) 4/2004, aprovat el 2 d’abril del 2004 pel Parlament Flamenc i posteriorment modificat el 2005, 2006, 2008 i 2013. www. kunstenenerfgoed.be/ake/view/nl/699788-Kunstendecreet.html.

101


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Les darreres modificacions es van aprovar al desembre del 2013 i s’implantaran progressivament. El text el desenvoluparà el nou govern que surti de les eleccions del maig del 2014. S’espera que sigui plenament operatiu el 2016. És el text legal més important per al sector artístic i que regula les subvencions. Fins ara separava i reconeixia les disciplines a l’hora d’atorgar subvencions: arts escèniques, música, arts visuals i audiovisuals, lletres, arquitectura, disseny i nous mitjans, entre d’altres. A partir del 2016 les tractarà de manera híbrida i s’atorgarà una subvenció uniforme als beneficiaris. El Decret reconeix les activitats de creació i representació artística, i afavoreix els organismes que s’ocupen de l’acompanyament tècnic, la gestió comercial i financera del projecte. Fins ara hi havia subvencions de dos i quatre anys a projectes i organitzacions artístiques. També n’hi havia per a projectes concrets, per al desenvolupament d’organitzacions, per als artistes, per a la creació i per a les iniciatives internacionals (de Flandes). 102


BÈLGICA

Canvis més importants de la modificació del Decret d’arts: www.kunstenenerfgoed.be/ake/view/nl/9841612Nieuw+Kunstendecreet+(2013).html

Es modifica el concepte de disciplina artística i les subvencions: • A partir d’ara els ajuts no es donaran segons la disciplina artística (teatre, dansa o arts visuals, que fins ara es consideraven àrees separades), sinó per la manera com es desenvolupa aquesta pràctica. • Els ajuts es donaran en cinc categories, a què podran optar artistes i organitzacions: desenvolupament, producció, presentació, participació i reflexió. • Ara serà un grup d’experts de cada una de les cinc categories qui decidirà els ajuts, i no com ara, que hi havia un comitè fix per cada disciplina. • Els ajuts seran per a períodes de cinc anys, per donar més estabilitat. Fins ara tenien dues durades, de 2 i 4 anys. També es podrà optar a ajuts anuals. El Ministeri opta per un enfocament multidisciplinari i integrador: trenca les barreres de les diferents disciplines perquè considera que ara s’ha difós la línia que separa les arts 103


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

escèniques (una obra de teatre pot incloure dansa, música, circ o titelles, per exemple). El text també se centra més en els artistes, en les organitzacions o empreses, i no tant en les institucions i els centres culturals públics com fins ara. El Decret inclou mesures per ajudar els artistes flamencs a sortir a l’exterior i aporta eines per fomentar l’economia creativa. Vocació internacional del Decret d’arts:

www.kunstenenerfgoed.be/ake/view/nl/2469722-Handleidingen.html#ppt_8580115

Preveu subvencionar artistes i projectes flamencs que vulguin sortir a l’exterior o iniciatives estrangeres que incloguin artistes o organitzacions flamenques. Si es vol optar a un ajut, s’ha d’estar registrat com a entitat a la regió o bé tenir part del projecte vinculat amb entitats o professionals de Flandes. Tipus d’ajuts: • Projectes internacionals: gires, coproduccions, participació en fires a l’estranger o intercanvis amb entitats reconegudes o en previsió que assoleixin prestigi. 104


BÈLGICA

• Els organismes que es presentin a un programa de finançament europeu poden demanar un ajut per les despeses internacionals que els pot ocasionar la seva preparació (per exemple, trajectes, despeses de l’estada, etc.). Amb aquest ajut, el Govern flamenc pretén incentivar la participació en projectes europeus. • Estades i visites en organitzacions culturals a l’estranger. • Xarxes: organitzacions internacionals per intercanviar coneixements. • Contribució a les despeses de desplaçament i manutencions. Adreçades als artistes i les organitzacions culturals implicades en activitats a l’estranger. • Traduccions de textos del flamenc a altres idiomes i viceversa. El contingut del text ha d’estar relacionat amb l’escena cultural flamenca. Sol·licitud d’aquestes subvencions: • Se n’encarrega l’Agència d’Arts i Patrimoni. Tota la documentació s’ha de presentar en neerlandès. També es pot consultar al VTI i al Ministeri de Cultura de Flandes. 105


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Altra normativa: • Decret del Parlament de Flandes sobre la política cultural local (revisat el 2012): atorga competències a les autoritats locals per desenvolupar les seves polítiques culturals. Es pot obtenir informació a través de l’Agència de Treball Sociocultural per a Joves i Adults. • Decret de planificació pressupostària del 2011: en l’àmbit municipal afecta de ple a la circulació del teatre infantil. Redefineix les obligacions dels municipis en matèria de pressupostos. A partir del 2014 els permet elaborar pressupostos globals, sense que s’exigeixi un pla concret de la política cultural ni, en conseqüència, una partida específica ni detallada en aquest sector. Aquests canvis en el Decret de planificació han alertat el sector, ja que una de les principals fonts de circulació del teatre infantil són els centres culturals, els quals programen, distribueixen a les escoles i organitzen festivals concrets de les arts per al públic familiar*.

106


BÈLGICA

Pressupost

http://2012.kunstenenerfgoedjaarverslag.be/jaarverslag-2012/kunsten6

Qui s’encarrega de gestionar i de distribuir els ajuts al sector de les arts escèniques és l’Agència d’Arts i Patrimoni. El seu pressupost el 2012 va girar al voltant dels 189.500.000 euros, dels quals 150.000.000 euros es van destinar a les arts professionals (en tots els seus àmbits) i els 39.000.000 euros restants al patrimoni. Com que no hi ha una categoria específica d’arts escèniques adreçada al públic juvenil i infantil, és complicat saber les organitzacions subvencionades. Tot i això, el fet que el teatre familiar s’estructuri majoritàriament en organitzacions —pocs artistes individuals reben ajuts—, fa que es puguin desgranar quines han estat les que han rebut els ajuts. El darrer informe d’Arts i Patrimoni del 2012 mostra que un total de 13 de les 43 organitzacions de teatre subvencionades produïen arts escèniques infantils i juvenils. Aquestes van rebre un total de 6.389.293 euros en subvencions, dels 107


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

prop de 25.241.000 euros atorgats al conjunt del teatre. La meitat dels ajuts de les organitzacions familiars han anat a parar a les tres estructures centrals del teatre infantil a Flandes —gairebé un milió cada una—: Hetpaleis, Bronks i Kopergietery. A aquests ajuts s’hi ha de sumar el finançament de l’Institut Flamenc de les Arts Escèniques (VTI), que va rebre de la partida 823.000 euros el 2012. A banda, des de l’àmbit municipal també es financen els centres culturals i les entitats locals que programen espectacles. Sense entrar en dades concretes, el darrer informe del sector del VTI assenyala que, des del 2011, la majoria dels centres culturals han vist reduït el seu pressupost. Agents institucionals que afavoreixen la circulació del teatre familiar Flandes disposa d’una estructura consolidada d’organismes i agències que donen suport a les arts escèniques, des d’atorgar subvencions fins a ajudar a difondre les arts, fer recerca i fer promoció 108


BÈLGICA

internacional. És una cadena pública que ajuda a fer circular la cultura. Tenen agències centrades a facilitar instruments de finançament i xarxes per a les empreses culturals (no només subvencions), per tal que siguin sostenibles i competitives en el mercat. Les arts escèniques just s’hi comencen a introduir. Hi ha una forta vocació internacional en la necessitat d’exportar els artistes flamencs i d’atraure els programadors internacionals. Es fa a través de finançar l’arribada de programadors estrangers i d’organitzar festivals o trobades professionals. Aquestes són les agències públiques que financen el sector cultural i l’ajuden a circular. AGÈNCIA D’ARTS I PATRIMONI www.kunstenenerfgoed.be

És l’agència pública del Ministeri de Cultura del Govern flamenc i s’encarrega de desenvolupar i executar tota la política cultural per a la comunitat flamenca —incloent-hi la part flamenca de Brussel·les. 109


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Té com a objectiu reconèixer, estimular i subvencionar la creació artística professional i el patrimoni cultural. Gestiona els recursos i les subvencions. Són subvencions que s’adrecen als treballs i les produccions de les companyies. No subvenciona els programes per a les escoles ni hi col·labora directament. VLAAMS THEATER INSTITUUT - INSTITUT FLAMENC DE LES ARTS ESCÈNIQUES www.vti.be

Organisme dedicat a crear suports informatius relacionats amb el món de les arts escèniques a Flandes. Té tres línies d’actuació: la recerca, la documentació i la interacció amb els agents implicats en el sector. Elabora informes sobre les diferents disciplines, els artistes, les polítiques culturals, les noves tendències i tot tipus d’informacions referents a noves infraestructures, formacions o plataformes de distribució. És el responsable de l’estudi “Situació de les arts escèniques infantils i juvenils a Flandes” (febrer del 2014). El darrer que s’havia fet era del 2011. 110


BÈLGICA

Treballa amb les àrees d’arts escèniques, dansa, mim, teatre gestual, teatre musical, titelles, teatre d’objectes, teatre infantil, cabaret i circ. Assumeix activitats com: • Centre d’informació i documentació. • Think tank sectorial i de recerca aplicada. Participen en iniciatives com la Conferència per les Polítiques Culturals i Tendències a Europa. • Formen part de xarxes internacionals com l’IETM, entre d’altres. • Treballen amb diverses organitzacions de promoció per a l’organització de conferències i seminaris als Països Baixos i Bèlgica. AANBOD PODIUM www.aanbodpodium.be

Depèn del Govern flamenc. És una agència que promou la difusió de la cultura a través d’una base de dades d’espectacles de diverses companyies i artistes. Els programadors d’una entitat reconeguda seleccionen els artistes i després reben els ajuts, d’una durada de dos anys. Estimula la circulació de totes les disciplines artístiques. 111


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Qui pot sol·licitar els ajuts: a més dels centres culturals i artístics, altres organitzacions comunitàries relacionades amb el benestar de les persones i que vulguin programar espectacles culturals (música, dansa, teatre…). Serien residències de gent gran, de persones amb risc d’exclusió social o centres penitenciaris, per exemple. AGÈNCIA DE TREBALL SOCIOCULTURAL PER A JOVES I ADULTS - SOCIAAL-CULTUREEL WERK VOOR JEUGD EN VOLWASSENEN www.sociaalcultureel.be

Brussel·les. Entitat fundada el 2004 i que forma part del Ministeri de Cultura flamenc. S’encarrega de donar suport als joves en l’àmbit social i cultural. No assumeix programes directes de teatre familiar, però sí que és un enllaç entre els joves i les arts escèniques. CULTUURINVEST www.pmv.eu/en/services/cultuurinvest

També és una iniciativa del Govern flamenc. És un fons d’inversió per a emprenedors culturals i empresaris de les indústries creatives. Té per objectiu estimular el 112


BÈLGICA

creixement i la independència econòmica de les indústries cultural i creatives (ICC). CultuurInvest no atorga subsidis, sinó que proporciona préstecs o participa en el capital. En total, ha invertit en 53 empreses, amb un impacte de mercat de 18,6 milions d’euros. Sectors que hi poden participar: • Nous mitjans de comunicació • Jocs d’ordinador • Audiovisual i disseny digital • Indústria de la música • Disseny de moda • Impremta i disseny gràfic • Editorials i llibreries • Música i arts escèniques • Distribució de les arts visuals • Comunicació i publicitat • Arquitectura • Patrimoni FLANDERS DC www.flandersdc.be

És l’organització flamenca (pública) per a la creativitat i la innovació empresarial. Es focalitza en les empreses culturals i creatives. Organitza esdeveniments, facilita eines de contacte i enllaça amb xarxes internacionals. Té un apartat adreçat a escolars i a joves. 113


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

A més, hi ha els departament culturals d’altres administracions públiques, com: VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE (VGC) www.vgc.be

És la Comissió Comunitària Flamenca de la regió de Brussel·les-Capital. El seu homòleg a la part francòfona de Brussel·les seria el COCOF. Té la Direcció General de Cultura, Joventut i Esports, la qual subvenciona les arts escèniques amb tres línies d’ajuts: els projectes dels artistes, els de les organitzacions i les sales culturals. Entre els requisits, cal tenir seu a Brussel·les-Capital i promoure la cultura flamenca. Les províncies Poden donar suport econòmic o promocional. PROVÍNCIA DE BRUSSEL·LES www.vlaanderen.be/kunsten

Departament de Cultura. Brussel·les. PROVÍNCIA D’ANVERS www.provant.be/subsidies

Departament de Cultura. Anvers 114


BÈLGICA

PROVÍNCIA DE LIMBURG www.limburg.be

Direcció de Cultura. Hasselt PROVÍNCIA DE FLANDES ORIENTAL www.oost-vlaanderen.be

Direcció General de Cultura. Gant PROVÍNCIA DEL BRABANT FLAMENC www.vlaamsbrabant.be

Provienciehuis / Àrea Cultural. Lovaina PROVÍNCIA DE FLANDES OCCIDENTAL www.west-vlaanderen.be

Direcció de Cultura. Saint-Andries Els municipis Són un dels eixos principals de la cultura a Flandes. Financen els centres culturals i els espais municipals on es programen els espectacles, a més de ser organitzadors de festivals o activitat culturals.

115


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Funcionament i circulació del teatre familiar A Flandes, els espectacles d’arts escèniques per a públic infantil i juvenil formen una part integral del sector de les arts escèniques. En conseqüència, els mètodes de programació i producció no se separen per disciplina, sinó pel tipus de públic a qui s’adrecen. Les produccions d’espectacles per a públic infantil i juvenil les fan companyies — subvencionades de manera estructural o per projectes—, els creadors individuals i els teatres o les cases de producció —les quals també difonen i distribueixen els espectacles. A diferència dels espectacles per a adults, els teatres o “cases de producció” tenen un paper central a l’hora de crear i fer circular els espectacles familiars. De moment, els artistes individuals o les companyies lliures són poc significatives en aquest sector en comparació del teatre, la dansa o la música d’adults. Des del sector públic, històricament s’han finançat organitzacions —cases de producció— que agrupaven el sector de les 116


BÈLGICA

arts escèniques familiars. Tradicionalment n’hi ha tres que se n’han encarregat i que han rebut la majoria dels ajuts. Model de “cases de producció” És el terme que s’utilitza a Flandes per descriure les organitzacions que produeixen teatre o dansa i que són subvencionades pels agents institucionals descrits anteriorment. Operen com a estructures de suport per facilitar que els artistes individuals puguin desenvolupar el seu projecte al centre (fan de residència). En el circuit de vespres —el d’adults, que dóna més benefici econòmic— es fa a través dels principals teatres municipals (Toneelhuis, NTGent i el Teatre Reial Flamenc - KVS), a més de centres artístics o de creació. En el circuit de dia —entès com el circuit infantil i juvenil—, les cases de producció són Hetpaleis, Bronks, Kopergietery i, en menor mesura, Fabuleus. També hi ha companyies com FroeFroe, que acullen joves talents que creen espectacles 117


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

infantils. Són pilars bàsics per a la circulació del teatre familiar a Flandes i són una referència del sector a l’exterior. Es poden concebre com una barreja híbrida entre centre de creació, producció i distribució de les arts escèniques per a un públic familiar. KOPERGIETERY www.kopergietery.be

Gant. Organització d’arts escèniques enfocada al teatre, la dansa i la música, majoritàriament per al públic infantil i juvenil. És la referència internacional de teatre d’aquest sector a Flandes. De fet, quan es parla de teatre familiar a l’estranger, Kopergietery és sinònim de teatre infantil i juvenil a Flandes. Té una forta vocació internacional, com es demostra en la programació d’espectacles estrangers i la coproducció d’espectacles amb teatres i companyies d’Escòcia, França, Àustria, Països Baixos, Dinamarca o el Canadà. També és residència d’artistes belgues i estrangers. Forma part de la xarxa internacional Fresh Tracks Europe. Contacte: Johan De Smet, director artístic. 118


BÈLGICA

HETPALEIS www.hetpaleis.be

Anvers. Organització d’arts escèniques que actua com a centre de creació, residència, producció, formació i distribució del teatre infantil i juvenil de Flandes. S’adreça al públic de 3 a 18 anys. També programa espectacles com a sala. Fa coproduccions petites amb diverses companyies de Flandes. Multidisciplinària, però centrada en les arts escèniques. Subvencionada pel Govern flamenc. Fa coproducció internacional d’espectacles (amb artistes d’altres països). Contacte: Barbara Wyckmans, responsable del centre. BRONKS www.bronks.be

Brussel·les. Organització d’arts escèniques. Centre de creació, producció i distribuïdor per al públic infantil i juvenil. Sala. És un dels pilars de les arts escèniques de la part flamenca de Bèlgica i enllaça amb la comunitat francesa del país. Moltes de les seves produccions són traduïdes al francès. Programa es119


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

pectacles de teatre familiar per a joves de fins a 12 anys. Organitza diversos festivals de teatre juvenil belga, entre els quals el Festival International de Théâtre à la Jeunesse Export/Import, on programa espectacles internacionals. Contacte: Oda Van Neygen, directora. Altres que han agafat força en els darrers anys: FABULEUS www.fabuleus.be

Lovaina. Associació/companyia amb vocació internacional a l’hora de produir espectacles de teatre per al públic familiar i juvenil. Lloc de referència per als nous talents. Contacte: Dirk De Lathauwer FROEFROE www.froefroe.be

Anvers. Plataforma/companyia de teatre infantil i familiar. També programa i produeix espectacles de titelles. Fa coproduccions internacionals. Centre de referència. 120


BÈLGICA

Contacte: Marc en Jan Maillard, director artístic. Des del VTI tenen comptabilitzades una trentena de companyies que produeixen espectacles d’arts escèniques relacionades amb el públic infantil i juvenil. Aquesta és la llista que ofereixen: http://vti.be/en/podiumkunsten-in-vlaanderen/producenten/Kinderkunsten

Tipus obres Característiques principals: • Les fronteres de les disciplines de les arts escèniques es dilueixen; una obra pot incloure elements musicals, de teatre, circ, dansa, titelles. • La separació formal es fa més per edats: espectacles per a bebès, de fins a 4-5 anys, de fins a 8-10 anys, etc. • L’augment de les produccions multidisciplinàries que inclouen les tecnologies audiovisuals i multimèdia. • Molts artistes adapten i creen obres tant per al circuit de dia (infantil) com per al de nit (adults); o per a exterior 121


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

o interior. Trenquen les barreres de les disciplines. • Les obres per a públic infantil són de petit format i poc text (molt visuals). Programació escolar A diferència de Valònia, no hi ha programes de teatre a les escoles finançats directament des del Govern. Hi ha un altre model que es gestiona entre els centres culturals —finançats des de l’àmbit municipal— i les escoles —finançades des del Govern. Els centres culturals elaboren uns programes de teatre per a les escoles, les quals seleccionen segons el seu pressupost i la qualitat artística. És una manera d’apropar les arts a les escoles i fomentar la circulació des del sector públic. Coproduccions i programació internacional Coproduccions: centres culturals i centres artístics Una de les tendències del sector és l’augment de les coproduccions. L’any 122


BÈLGICA

passat, la meitat de les obres fetes per a públic infantil i juvenil estaven produïdes per més d’un productor, quan dues dècades abans totes eren fetes per un sol centre, segons el darrer estudi del VTI. Aquestes coproduccions en el sector infantil les assumeixen les estructures esmentades més amunt, juntament amb els centres culturals i, excepcionalment, els centres artístics i de creació. En general, els centres culturals no són els qui assumeixen les coproduccions en les arts escèniques, però en el cas que ho facin, sempre és en el sector infantil i juvenil. Els centres culturals són el punt central en les arts escèniques infantils: creen, produeixen, coprodueixen, distribueixen i enllacen amb les escoles, a més d’organitzar festivals. El centre cultural de Hasselt i el C-Mine a Genk són els que acaparen la majoria de les coproduccions, a més de les organitzacions esmenades en el darrer apartat. També destaca el centre cultural De Adelberg de Lommel o el de De Warande. Pel que fa als centres artístics Studio ORKA —una mena de companyia—, Villanella, De Werf 123


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

o Art Center STUK, entre d’altres, aquests programen i fan coproduccions, però amb menys mesura que els centres culturals en el sector infantil i juvenil. Coproduccions i gires internacionals De manera gradual, les produccions d’espectacles familiars de Flandes es programen a l’exterior. Es poden fer a través de coproduccions locals i coproduccions amb agents internacionals, les quals inclouen una gira a l’exterior. L’informe del VTI destaca que les gires a l’exterior juntament amb altres socis internacionals (coproduccions) són minoritàries. Amb dades del període 2001-2013, aproximadament un de cada tres espectacles familiars a Flandes es va presentar a l’exterior (incloent-hi coproduccions locals i d’altres amb socis exteriors). Destaca la punta del 2008, amb prop de 500 produccions visualitzades internacionalment, però també la davallada consecutiva del 2009 fins al 2013, amb 200 espectacles familiars programats a l’exterior. 124


BÈLGICA

Segons el sector, la congelació i la reducció dels ajuts que rebien des del 2010 és la causa de la caiguda de les sortides a l’exterior. Fins llavors es finançaven correctament el transport, l’allotjament i les despeses de les companyies que anaven a l’exterior. Kopergietery és la referència a Flandes a l’hora de fer coproduccions internacionals, tot i que cada cop s’hi sumen més entitats per les necessitats de trobar nous models de negoci. Raons per fer coproduccions amb companyies o entitats estrangeres: Ho fan per tres motius: per raons artístiques, per raons empresarials (comparteixen despeses i recursos) i pel model de coproducció. Aquestes les fan amb socis específics, els quals han d’haver assolit una complicitat elevada. A Flandes entenen que el model de coproducció fa referència a la manera com està estructurada la circulació i la creació de les obres. La particularitat flamenca és que la creació dels espectacles és un treball conjunt dels professionals amb els 125


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

infants —residències— dins de les estructures finançades públicament que després serveixen per promoure i fer circular les obres. Aquest sistema atorga qualitat i professionalitat als resultats dels espectacles. Per tant, busquen col·laboracions amb companyies o estructures similars. Països on es presenten els espectacles familiars de Flandes: La majoria s’han visualitzat als països de l’Europa occidental (Dinamarca, Alemanya, Països Baixos). De moment no tenen gaire sortida a l’Europa del sud (per tant, Catalunya) ni a l’est de la Unió Europea. A l’informe també es destaca la dificultat que tenen a l’hora de crear relacions o programar a la part francesa de Bèlgica. En relació amb les coproduccions internacionals, l’informe apunta que se segueixen els mateixos patrons en la selecció dels països; per exemple, hi ha més relació amb els Països Baixos per proximitat lingüística. Recomanacions per potenciar la internacionalització del sector a Flandes: L’informe del VTI ofereix consells per a la sortida a l’exterior de les seves produc126


BÈLGICA

cions. El centre s’ofereix per estimular i coordinar accions com: • Renovar i enfortir la relació amb l’Associació Internacional de Teatre Infantil i Juvenil (ASSITEJ) per tal de programar un festival o fira professional a Bèlgica, o utilitzar les existents. • Participar a IPAY el 2015, als Estats Units. • Treballs col·lectius (coproduccions internacionals) i intercanvis amb altres països. Llocs on es programen companyies internacionals: Constaten que a Flandes hi ha pocs festivals o teatres que programin companyies d’arts escèniques familiars estrangeres — no és el cas de Brussel·les. Els que ho fan són els festivals Stormopkomst i Krokusfestival, els quals tenen una visió internacional. També el Bronks aposta per programar companyies foranes a través del festival Export/Import. A la programació anual, nombroses companyies holandeses es programen tant al Bronks com a l’Hetpaleis. Destaquen que l’opció de crear xarxa amb les companyies estrangeres té un 127


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

cost elevat en temps i diners —pel trasllat de les companyies i per la dificultat de coordinar agendes a l’hora de programar els espectacles—; però que, a la llarga, és una inversió per construir ponts i futures coproduccions i intercanvis recíprocs.

Consum de teatre familiar a Bèlgica Bèlgica supera la mitjana europea de la majoria de pràctiques culturals (com anar al teatre o a concerts) segons el darrer baròmetre de la Comissió Europea* del 2013. En aquesta enquesta, un 32% dels belgues assegura haver assistit almenys a una obra de teatre en els darrers dotze mesos, 4 punts per sobre de la mitjana europea i 11 per sobre de l’espanyola. Les raons són culturals i econòmiques. En matèria cultural, Bèlgica és una societat que aprecia les arts escèniques, les quals han estat fomentades des de les escoles i com a forma d’assimilar els nouvinguts —en especial a Brussel·les. El preu també hi té molt a veure: hi ha una varietat d’opcions a l’hora de veure espectacles tant a preus populars com més 128


BÈLGICA

elitistes. Es programen espectacles tant en espais públics a través de festivals municipals com en centres culturals o entitats cíviques (preus més baixos). Per exemple, segons l’enquesta europea, un 12% dels belgues que no anaven al teatre ho feien per raons econòmiques, mentre que aquest motiu és gairebé tres vegades superior a Espanya (32%) o 8 punts per sota de la mitjana europea (20%). Així mateix, els belgues destinen, en segon lloc, els seus diners a activitats culturals, segons les enquestes de consum del Ministeri d’Economia belga (2012)*. L’habitatge i la llar ocupen la primera posició i, en segona posició (un 17%), les despeses en cultura, oci, viatges i restauració. Aquest darrer punt no està desglossat, però sí que s’entreveu que la cultura és un eix important per a la ciutadania a l’hora de consumir. Pel que fa a les pràctiques culturals concretes, la Federació de ValòniaBrussel·les va publicar el 2012* un estudi en profunditat sobre aquest sector a través de creuar dades culturals i estadístiques socials i econòmiques. Entre les 129


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

conclusions assenyala que les pràctiques culturals depenen de l’edat, el nivell educatiu i econòmic, l’experiència familiar i la categoria professional. D’aquí es va desgranar que prop d’un 60% dels habitants consumeixen diferents nivells de “qualitat cultural” (assistència a teatres, espectacles de carrer, museus, exposicions o conferències, etc.). Ara bé, el 40% restant no té cap mena de contacte, ni interès, amb aquestes activitats. Pel que fa a Flandes, segons l’informe “Flanders in figures 2013”*, realitzat pel Centre de Recerca del Govern flamenc, a través de la combinació d’estadístiques i d’informes sobre temes de rellevància social, un 37,3% de la població de la comunitat flamenca va participar durant l’any 2012 en espectacles relacionats amb les arts escèniques (teatre, performance).

Portes d’entrada i recursos locals La millor manera d’entrar al mercat belga de teatre familiar és participar en els festivals i les mostres que fan del sector. Una opció és aconseguir progra130


BÈLGICA

mar l’espectacle en aquestes trobades; però, si no, és recomanable assistir-hi per fer una prospecció sobre el terreny i establir els contactes per a futures col·laboracions. Hi participen la majoria de programadors o responsables dels centres culturals o teatres belgues, que llavors fan les contractacions. La majoria dels festivals són professionals i oberts al públic, tot i que n’hi ha d’específics que només són per als programadors. Les principals fires a la part francesa de Bèlgica són les Rencontres Théâtre Jeune Public de Huy (específic i professional per al sector infantil i juvenil) i el Marché du Théâtre d’Ittre (teatre genèric i obert al públic). Mostren les novetats de la seva regió i programen espectacles internacionals per saber les tendències a l’exterior. A Flandes destaca el Krokusfestival a Hasselt i el festival internacional de teatre juvenil Export/Import del teatre Bronks. A Valònia, els millors espectacles que es mostren a Rencontres Théâtre Jeune Public de Huy després es programen a la iniciativa “Spectacle à l’École” o opten als circuits habituals de centres culturals o sa131


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

les de teatre. Una altra forma és contactar directament amb els teatres específics per a públic infantil —com La Montagne Magique de Brussel·les—, els centres culturals, els teatres i els espais de difusió. La majoria tenen apartats de teatre familiar. A Flandes, el circuit està estructurat a través de les tres cases de producció principals (Hetpaleis, Bronks i Kopergietery), les quals creen i difonen les obres; seguides pels centres culturals, els quals les distribueixen i fan d’enllaç amb els centres escolars. Les produccions després es mostren a les principals fires i festivals de la regió. Bona part dels festivals ofereixen la possibilitat d’espectacles per a interior (indoor) i exterior (outdoor). La majoria de les sales són d’interior, tot i que poden oferir espais per a exterior. Algunes de les companyies adapten el mateix espectacle per a interior i per a exterior.

132


BÈLGICA

Festivals i fires professionals Valònia: RENCONTRES THÉÂTRE JEUNE PUBLIC (HUY) www.provincedeliege.be/fr/node/297 www.artscene.cfwb.be/index.php?id=8400

Huy. Agost. Servei de Joventut de la Província de Lieja amb la col·laboració de la FVB. Mercat i fira exclusivament professional de teatre juvenil i infantil. Cada any presenten prop de mig centenar d’obres noves, el millor del mercat belga en francès. Reuneix uns 800 experts locals (la majoria de llengua francesa) i internacionals (un centenar). L’objectiu és presentar als compradors potencials (programadors i experts del sector) i a la premsa els nous espectacles de teatre per al públic familiar. Les obres seleccionades i premiades pel jurat tenen la difusió assegurada i l’ajut econòmic corresponent per participar després en el programa “Spectacle à l’École”. De fet, és una condició sine qua non haver presentat l’espectacle al mercat de Huy per poder participar en aquest programa i rebre les subvencions públiques. 133


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Contacte: Isabelle Thomanne, responsable. Servei de Joventut de la Província de Lieja. MARCHÉ DU THÉATRE www.lavalette.be

Ittre. Sala i exterior. L’organitza el Théâtre de la Valette. Mercat de teatre majoritàriament professional, però també obert al públic. Programa un centenar d’obres de teatre, la majoria de nova creació i de la part francòfona de Bèlgica. També tenen espectacles internacionals, encara que la majoria solen ser de parla francesa. Inclou un apartat de teatre infantil i juvenil. Contacte: Léonil Mc Cormick, director. NOËL AU THÉÂTRE www.ctej.be

Brussel·les. Hivern. Festival amb més de 30 anys d’existència. L’organitza la CTEJ. En la darrera edició es van projectar més de 25 espectacles i 10 extres. Va reunir prop de 5.000 visitants i uns 50 programadors estrangers. Es projecten espectacles majoritàriament belgues. Fira professional i també oberta al gran públic. Contacte: Cali Kroonen, directora artística del CTEJ. 134


BÈLGICA

TURBULENCES - FESTIVAL INTERNATIONAL JEUNE PUBLIC www.cdwej.be

Namur. Pròxima edició: al novembre del 2015. L’organitza el CDWEJ. Hi participen companyies estrangeres (a l’edició anterior hi havia espectacles de França, Itàlia, Alemanya i Bielorússia). Multidisciplinari: teatre, dansa, circ, música. Centrat en espectacles juvenils i familiars. Fira professional i oberta al gran públic. Internacional. Contacte: Sarah Colasse, directora del CDWEJ. MÉTÉORES - FESTIVAL INTERNATIONAL JEUNES PUBLICS

www.pierredelune.be

Brussel·les. Cada tres anys. L’organitza el Centre Dramatique Jeunes Publics de Bruxelles - Pierre de Lune. Teatre juvenil i familiar. Programa internacional. Contacte: Jacques Thomaes, director del centre. FESTIVAL INTERNATIONAL L’ART ET LES TOUT-PETITS www.theatremontagnemagique.be

Brussel·les. Del 10 al 31 de maig del 2014. L’organitza el Théâtre La Montagne Ma135


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

gique. Festival d’arts escèniques dedicat al públic infantil. 13a edició. Programa d’espectacles internacionals. Enguany es presenten espectacles d’Alemanya, Escòcia, França i Espanya. Contacte: Jeanne Pigeon, directora artística i de programació. TILT FESTIVAL www.lemanege.com

Mons. Pròxima edició: 22-23 d’abril del 2014. Sala. L’organitza Le Manège Maubeuge Mons. Festival de teatre contemporani per a joves. Contacte: Anne Sohpie Henin, responsable de programació infantil. FESTIVAL DE LA GUIMBARDE PÉPITES - L’ART ET LES TOUT-PETITS

www.eden-charleroi.be www.laguimbarde.be

Charleroi. 13a edició. L’organitza el centre cultural Eden. 20-28 de maig del 2014. Festival de teatre i dansa per als infants de 0 a 6 anys. Programa companyies estrangeres. Contacte: Pierre Bolle, director artístic del centre cultural Eden.

136


BÈLGICA

FESTIVAL DÉCOUVERTES, IMAGES ET MARIONNETTES

www.festivalmarionnette.be

Tournai. Bianual. A l’octubre. És el principal festival de titelles de Valònia. Programa espectacles internacionals. L’organitza el Centre de la Marionnette de la Federació Valònia-Brussel·les. Fira professional i oberta al públic. Contacte: Françoise Flabat, directora. FESTIVAL ÇA BOUGE! THÉÂTRE, OBJETS ET MARIONNETTES

www.maisondelamarionnette.be

Tournai. Anual. Al setembre. Centre de la Marionnette de la Federació Valònia-Brussel·les. És el germà petit del festival Découvertes. Es projecten obres francòfones-belgues. Contacte: Françoise Flabat, directora. FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA MARIONETTE DE TUBIZE

www.marionnettes.be www.tubize-culture.be

Tubize. Al març. L’organitza el centre cultural de Tubize. Mostra d’espectacles de tite137


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

lles. Programa espectacles internacionals. Contacte: Philippe Sax, director. HORS PISTES www.halles.be

Brussel·les. Les Halles de Schaerbeek. Festival multidisciplinari. Majoritàriament circ. Contacte: Christophe Galent, director general. LA PISTE AUX ESPOIRS - FESTIVAL INTERNATIONAL D’ARTISTES DE CIRQUE

www.lapisteauxespoirs.com

A Tournai (Bèlgica) i Lilla (França). Biennal. Al març. L’organitza la Maison de la Culture de Tournai. Centrat en espectacles de circ. Contacte: Philippe Deman i François Guilbert, directors. NAMUR EN MAI - FESTIVAL DES ARTS FORAINS www.namurenmai.be

Namur. Anual. Al maig. 18a edició. L’organitza la Promotion des Arts Forains ASBL amb suport públic. Programa teatre i circ al carrer, i també espectacles infantils. Programa espectacles internacionals. 138


BÈLGICA

Contacte: Jean-Félix Tirtiaux, director. FESTIVAL UP! / PISTES DE LANCEMENT (ABANS) www.catastrophe.be

Brussel·les. Biennal. Al març. L’organitza Espace Catastrophe. Programa circ i arts de carrer. Contacte: Catherine Magis, directora artística. FESTIVAL MIMOUNA www.lesnouveauxdisparus.be

Brussel·les. Schaarbeek. L’organitza La Compagnie des Nouveaux Disparus. Festival de teatre creat l’any 2000 per a joves de 6 a 20 anys. Teatre juvenil amateur. És un projecte amb suport públic que fomenta la integració dels joves a través del teatre. Són tres mesos de formació i creació d’una obra de teatre individual o col·lectiva. L’espectacle després es mostra al festival i la companyia guanyadora programarà l’obra en un festival estranger. Organitza també el Festival Théâtres Nomades de circ al carrer a Brussel·les. 7a edició. 50 espectacles. Exterior i carpa. Agost. Programa espectacles majoritàriament francòfons. Contacte: Jamal Youssfi, director artístic. 139


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

FESTIVAL ROYAL DE THÉÂTRE DE SPA www.festivaldespa.be

Spa. Pròxima edició: 5-15 d’agost del 2014. Interior. Sales i teatres de Spa. 10.000 visitants. Festival de teatre creat el 1959 pel Théâtre National de la ciutat. 12 dies amb prop de 45 representacions teatrals. És un dels més importants de la comunitat francòfona belga. També està finançat per l’SGAE. Inclou tot tipus de teatre, entre els quals, espectacles de públic jove o familiar. Programació majoritàriament belga francòfona. Contacte: Armand Delcampe i Cécile Van Snick, directors. FESTIVAL DE LIÈGE www.festivaldeliege.be

Lieja. Bianual. Al gener-febrer. Interior. Hereu del Festival du Jeune Théâtre de Lieja creat el 1958 per Robert Maréchal, que el va dirigir durant quaranta anys. Amb els anys va anar canviant el format fins que el 1999 es va anomenar Festival de Liège. Avui programa majoritàriament obres d’adults i internacionals. És una fira de prestigi. Pot programar obres per a tots els 140


BÈLGICA

públics, incloent-hi espectacles per a públic juvenil. Interior. Subvencionat per l’SGAE. Contacte: Jean-Louis Colinet, director. FESTIVAL THÉÂTRE AU VERT www.theatreauvert.be

Silly. Festival de teatre subvencionat per l’SGAE. Espectacles belgues francòfons, però pot incloure espectacles internacionals. Per a tots els públics. Un mínim d’espectacles han de ser per al públic juvenil. Festival de petites dimensions. Interior. Contacte: Mathieu Noël, director artístic. FESTIVAL VACANCES THÉÂTRE DE STAVELOT www.festival-vts.net

Lieja. Al juliol. Centre Culturel de Stavelot. Programa teatre. Interior. Per a tots els públics, familiar. Jornada per a espectacles infantils: Les P’tits Fest’Arts, de circ i exterior. Programació majoritàriament francòfona belga, amb una petita part d’espectacles internacionals. Finançat per l’SGAE. Contacte: Pol Deranne, director.

141


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

HOPLA! www.hopla-cirk.be

Brussel·les. Anual. A l’abril. Service Culturel de la Ville de Bruxelles. Majoritàriament cir. Contacte: Fabien Resimont, director. SORTILÈGES, RUE ET VOUS! www.sortileges.be

Ath. Anual. Al maig. Maison Culturelle d’Ath i Centre des Arts de la Rue. Circ i teatre al carrer. Contacte: Magali Dereppe, responsable de la Maison de la Culture d’Ath. FESTIVAL INTERNATIONAL DES ARTS DE LA RUE - CHASSEPIERRE www.chassepierre.be

Chassepierre. Anual. A l’agost. Fête des Artistes de Chassepierre ASBL. Teatre al carrer, circ i infantil. També programa espectacles internacionals. Contacte: Alain Schmitz, director. SCÈNE DU BOCAGE www.chac.be

Herve. Anual. A l’agost. Scène du Boca142


BÈLGICA

ge ASBL i Centre Hervien d’Animation Culturelle. Mostra de teatre belga. Majoritàriament d’adults, però pot incloure espectacles infantils. Contacte: Guy Daron, president CHAC. LES UNES FOIS D’UN SOIR www.1x1soir.be/

Lessines. Anual. Unes Fois d’un Soir ASBL. Programa teatre al carrer, circ i espectacles infantils. Contacte: Luc de Groeve, director. BRUSSELS SUMMER FESTIVAL www.bsf.be

Brussel·les. Brussels Summer Festival ASBL. Multidisciplinari. Majoritàriament música, però inclou teatre de carrer, circ i espectacles infantils. Per a tots els públics. Programa espectacles internacionals. Contacte: Olivier Mees, director. FÊTE DE L’IRIS www.fetedeliris.be

Brussel·les. Festa institucional de la regió de Brussel·les-Capital. Festival de carrer. Exterior. Multidisciplinari. Per a tots els pú143


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

blics. Programa espectacles internacional. Contacte: Martha Meeze, coordinadora. LES FÊTES ROMANES www.wolubilis.be

Brussel·les. Anual. Al setembre. Centre Culturel Wolu-Culture (Wolubilis). Teatre de carrer, circ i infantil. Exterior i interior. Programa espectacles internacionals. Hi han participat companyies catalanes. Contacte: Solange Wonner, directora i programadora del Wolubilis / Lozet Valerie, programadora de teatre infantil. EN L’AIR! FESTIVAL DES ARTS DU CIRQUE EN CRÉATION www.ccbw.be

Court-Saint-Étienne. Anual. A l’abril. Centre Culturel du Brabant Wallon. Les companyies de circ residents mostren els espectacles de creació. Àmbit local. Contacte: Christophe Rolin, responsable del festival. LES TORNADES www.lestornades.be

Wihéries. Anual. Al maig. Centre Culturel 144


BÈLGICA

de Dour. Festival d’arts escèniques: teatre de carrer, infantil, circ i màgia. Programació local, amb unes 15 companyies participants. Exterior. Contacte: Christine Greco, directora artística. FÊTE DES FLEURS www.lavenerie.be

Boitsfort. Biennal. Juny. Centre Culturel de Watermael-Boitsfort- La Vénerie ASBL. Espectacles de carrer i d’infantil. Contacte: Thomas Prédour, director artístic La Vénerie. FESTIVAL INTERNATIONAL DU RIRE DE ROCHEFORT www.festival-du-rire.be

Rochefort. Del 15 de maig al 15 de juny del 2014. Programa espectacles d’humor. Inclou circ i espectacles infantils i també internacionals. Iniciat el 1981. Majoritàriament interior. Contacte: Jean-Marc Mahin, president. FESTIVAL DES TCHAFORNIS www.ccengis.be

Engis. Anual. Al juliol. 16a edició. Centre Culturel d’Engis. Festival de circ, teatre, màgia, música i arts de carrer. Programa una petita 145


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

part d’espectacles internacionals. Majoritàriament són companyies belgues i franceses. Contacte: Jean-Pierre Houet, director. LES TILLEULERIES www.tilleuleries.be / http://goo.gl/UqBolp

Nassogne. Anual. Al juliol. Centre Culturel Local Nassogne ASBL. Festival de circ i arts de carrer. Regional amb una petita part de programació internacional. Contacte: Jean-Pierre Clinckx, director artístic. FESTIVAL BITUME- FESTIVAL INTERNATIONAL DE THÉÂTRE DE RUE

www.miroirvagabond.be

Vielsalm. Miroir Vagabond ASBL i companyia Le Théâtre des Travaux et des Jours. Festival de carrer. Circ, teatre, humor. Majoritàriament exterior. Programa espectacles internacionals. Contacte: Sylvie Darenne, responsable. P’TIT CIRQ’EN PALC www.ptitcirqenpalc.be

Wavre. Festival organitzat per l’École de Cirque du Brabant Wallon. Circ. Mostra 146


BÈLGICA

les creacions de circ dels joves residents i altres entitats de la comunitat francesa. Regional. Contacte: Julie Patiny, coordinadora del festival. Flandes KROKUSFESTIVAL - FESTIVAL DE TEATRE I DANSA PER A PÚBLIC JOVE www.krokusfestival.be

Hasselt. Festival/mostra professional i oberta al públic. Dura nou dies. Al març del 2014. Programa espectacles de teatre i dansa infantil fins a 12 anys. És una de les fires més importants d’aquesta disciplina de la part flamenca, on es mostren les darreres novetats del sector. Programa espectacles belgues i internacionals (enguany hi havia projeccions dels Països Baixos, Irlanda, Dinamarca, el Regne Unit, Itàlia, Suïssa, Alemanya…). Hi assisteixen programadors, artistes i directors de festivals i centres culturals locals i estrangers. S’habiliten espais de trobada professionals (networking) i conferències per analitzar les darreres informacions del 147


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

sector. En l’edició del 2014, l’Institut Flamenc de les Arts Escèniques (VTI) ha presentat l’informe sobre l’estat de les arts per als públics joves a Flandes. El festival el va crear el 1996 el Centre Cultural de Hasselt i, des del 2013, rep suport econòmic i estructural del Govern glamenc. És una de les cites més importants de la part flamenca, similar al que són els Rencontres Théâtre Jeune Public de Huy de la comunitat francòfona belga. Pot ser una bona porta d’entrada al mercat belga flamenc i per donar-se a conèixer en els programadors internacionals. En l’edició d’aquest any no hi havia companyies catalanes. Contacte: René Geladé, director del festival. FESTIVAL INTERNATIONAL DE THÉÂTRE À LA JEUNESSE EXPORT/IMPORT www.bronks.be

Brussel·les. L’organitza el Bronks Theatre. Interior. Programa espectacles de teatre familiar per a joves de fins a 12 anys. Programa espectacles internacionals. Tenen altres festivals dedicats als menors, però 148


BÈLGICA

més a escala regional. Contacte: Oda Van Neygen, directora artística. KUNSTENDAG VOOR KINDEREN www.kunstendagvoorkinderen.be

Brussel·les. Diferents municipis de Flandes. Al novembre. És una jornada organitzada pel Govern flamenc dedicada a activitats adreçades a famílies amb menors de 12 anys que es vulguin familiaritzar amb l’art i la cultura. Es programa música, dansa, teatre, arts visuals i cinema, entre d’altres. Contacte: Veerle Keuppens, coordinadora. JEUGDCIRCUSFESTIVAL www.circuscentrum.be

Gant. Anual. Al juliol. Circus Centrum / Vlaams Centrum voor Circuskunsten. Festival de circ per a joves. Programa espectacles internacionals. Està organitzat per la principal organització de circ de Flandes amb el suport de les institucions públiques. Contacte: Koen Allary, director / Julie Descamps, programadora.

149


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

THEATER OP DE MARKT www.theateropdemarkt.be

Són dos festivals: un a l’estiu els anys parells a Hasselt i un altre a la tardor els senars a Neerpelt (Dommelhof). És una de les mostres de teatre i circ més importants de la part flamenca de Bèlgica. Inclou un apartat d’espectacles infantils. Les seves activitats i festivals són seguits per tots els programadors de Flandes i dels Països Baixos. Fira professional i oberta al públic. Programa espectacles internacionals. Contacte: Martine Linaer, director artístic. DE ZOMER VAN ANTWERPEN (ANTWERPEN SUMMER)

www.zva.be

Anvers. Anual. Al juliol/agost. Zomer Van Antwerpen VZW. Festival de carrer. Circ, música, teatre i film. Per a tots els públics. Programa espectacles internacionals. És un dels més destacats en arts escèniques a Flandes. Contacte: Patrick de Groote, director artístic.

150


BÈLGICA

MIRAMIRO www.miramiro.be

Gant. Anual. Al juliol. MiramirO VZW. És una de les principals entitats culturals de Flandes. Organitza el seu propi festival d’arts escèniques, el qual acull espectacles majoritàriament de circ i arts de carrer. Per a tots els públics. Programa espectacles internacionals. Contacte: Céline Verkest, directora artística. INTERNATIONAL PUPPETBUSKERSFESTIVAL www.eftc.be

Gant. Europees Figurentheatercentrum VZW. Principal festival de titelles de Flandes. Programa espectacles internacionals. Coneix companyies catalanes. Contacte: Freddy Claeys, director. HUMOROLOGIE www.humorologie.be

Kortrijk. Anual. Al juny. Humorologie VZW. Festival de circ. Contacte: Koen Allary, director artístic.

151


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

VISUEEL FESTIVAL VISUEL www.visueelfestivalvisuel.com

Berchem. Anual. L’organitza el centre cultural flamenc De Kroon i el centre cultural de Berchem Le Fourquet. Programa teatre de carrer, circ i infantil. Contacte: Thim Vandecauter (Kroon) i Julien Balfroid (Fourquet), programadors. STORMOPKOMST http://stormopkomst.be

Turnhout. Festival d’art infantil. Multidisciplinari (circ, teatre, dansa, entre d’altres). Interior. L’organitza el centre cultural De Warande. Contacte: Une Joseph, programador de la secció juvenil. SPINRAG, KINDERMUZEFESTIVAL www.schouwburgkortrijk.be

Kortrijk. L’organitza el centre cultural Kortrijk. Festival per al públic infantil i juvenil. Multidisciplinari. Contacte: Mieke Vandecandelaere, programador d’espectacles familiars del centre cultural.

152


BÈLGICA

RODE HOND www.rodehond.be

Lovaina. A l’octubre. Organitzat pel centre cultural 30CC. És un festival adreçat al públic infantil i juvenil. Inclou espectacles d’arts escèniques, tot i que se centra en cinema i animació. Contacte: Koen Adams, director artístic de 30CC. ZOMER MENEN www.straattheater.be

Menen. Anual. Al juliol. L’organitza el centre cultural De Steiger Menen. Festival de carrer, arts escèniques, teatre i circ. Per a tots els públics. Programa espectacles internacionals. Contacte: Philippe Seys, coordinador del centre cultural. LEUVEN IN SCENE www.leuveninscene.be

Lovaina. Biennal. Al maig. L’organitzen Leuvenement VZW i MiramirO VZW. Festival de teatre, circ i música. Per a tots als públics. Majoritàriament exterior, però també en sala. Inclou programació internacional. Contacte: Ingrid Nackaerts, coordinador general. 153


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

SINKSEN FESTIVAL www.kortrijk.be/sinksen

Kortrijk. Anual. Al juny. 2a edició. Festival de teatre de carrer, circ i música. Han programat companyies catalanes. L’organitza Shouwburg Kortrijk. Contacte: Katrien Voet, responsable de projectes internacionals. CIRCUS & CO / INTERNATIONAAL CIRCUSFESTIVAL www.circusenco.be

Lovaina. Leuvenement VZW. Festival de dos dies de circ. Contacte: Ingrid Nackaerts, direcció artística / Dirk Vansina, president. CIRQUE PLUS www.bruggeplus.be

Bruges. Anual. A l’estiu. Brugge Plus VZW, organització cultural que s’encarrega de la majoria dels esdeveniments del sector a la ciutat, incloent-hi aquest festival de circ. Contacte: Filip Strobbe, director.

154


BÈLGICA

FESTIVAL CIRK! AALST www.cirkaalst.be

Aalst. L’organitza el centre cultural d’Aalst. Festival de circ i arts de carrer. Per a tots els públics. Exterior. Programa espectacles internacionals. Contacte: Kathleen Keymeulen, programadora. CIRCO ROMA www.circoroma.be

Borgerhout. Al gener. L’organitza De Roma VZW. Festival de circ i teatre al carrer. Programa espectacles internacionals. Espectacles per a tota la família. Contacte: Toon Van Deuren, programador. WINTERVUUR www.wintervuur.be

Anvers. Al desembre-gener. Festival d’hivern d’arts de carrer, circ, teatre, música. L’organitza Antwerpen Open VZW. Espectacles per a tota la família. Contacte: Dre Demet, director artístic.

155


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

BLOK - BLOC www.laika.be

Anvers. Festival de circ. Interior. L’organitza Laika, companyia subvencionada pel Govern flamenc. Contacte: Joe Roets, director artístic. GEVLEUGELDE STAD IEPER - INTERNATIONAAL PROMOTIEFESTIVAL VOOR CIRCUS www.gevleugeldestad.be

Ieper. Anual. A l’abril. L’organitzen el centre cultural de Ieper i ACCI VZW. Festival d’arts escèniques (teatre, dansa i circ, entre d’altres). Interior i exterior. Programa espectacles internacionals. Contacte: Isabelle Verstraete, programadora. BROUWSELS OP STRAAT www.brouwselsopstraat.be

Eke. Al setembre. Durada de dos dies. L’organitza Amis Eke Association Village. Festival d’arts de carrer: teatre, circ, màgia. Per a tots els públics. Programa majoritàriament companyies belgues i holandeses. També programa espectacles internacionals. Contacte: Danny Claeys, responsable. 156


BÈLGICA

HAASTE TÖNE ?! - INTERNATIONALES STRAßENTHEATER FESTIVAL www.sunergia.be

Eupen. Anual. A l’agost. L’organitza Chudoscnik Sunergia VoG. Festival de teatre al carrer, circ i teatre. Exterior. Per a tots els públics. Programa espectacles internacionals. Organitzat per la comunitat germànica de Bèlgica. Contacte: Chantal Heck, programadora. IZEGEM ZOMERT www.izegemzomert.be

Izegem. Festival de tres dies de durada, un d’ells dedicat exclusivament a espectacles de teatre i circ per a infants. Programa espectacles internacionals (França, Itàlia, els Estats Units…). Contacte: Geerwin Vandekerckhove, director. PAULUSFEESTEN www.paulusfeesten.be

Ostende. A l’agost. Festival de música, circ i arts de carrer. Exterior.

157


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

INTERNATIONAAL STRAATTHEATERFESTIVAL BEVEREN

www.beveren.be http://goo.gl/aqHvpI

Beveren. A l’agost. Exterior. L’organitza l’Ajuntament de Beveren i el centre cultural Ter Cardingans. Festival de carrer, circ, teatre. Per a tots els públics. Programa espectacles internacionals. Contacte: Erik Roelandt, coordinador. INTERNATIONAAL LACHFESTIVAL HOUTHALEN-HELCHTEREN www.lachfestival.be

Houthalen. L’organitza Internationaal Lachfestival VZW. Festival d’humor, teatre i música al carrer. Local, però pot incloure espectacles internacionals. Contacte: Hilde Vangansewinkel, coordinació del festival / Jan Klompen, suport en la programació del teatre carrer (és el programador del Limburg Festival, als Països Baixos).

158


BÈLGICA

CIRCO PARADISO www.circoparadiso.be

Heusden-Zolder. L’organitza el centre cultural Muze. Festival de circ i teatre al carrer. Exterior. Programa espectacles internacionals. Contacte: Tom Michielsen, director artístic / Lies Cuyx, programadora d’espectacles per a joves i famílies. TREZART - INTERNATIONAAL STRAATKUNSTENFESTIVAL www.trezart.be

Mol. Pròxima edició: al setembre del 2014. Substitueix el Festival International d’Arts de carrer de Kempen, fundat el 1988. Festival de circ, arts de carrer, teatre i dansa. DE KLEINSTE STEEPLE www.ccdeschakel.be

Waregem. A l’agost. Festival de circ i arts de carrer. Programa espectacles internacionals. Exterior. Contacte: Esther Maas, directora i programadora del centre cultural De Schakel.

159


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

THEATER AAN ZEE www.theateraanzee.be

Ostende. A l’estiu. Festival de teatre i música per a joves talents. Per a tots els públics. Contacte: Marc Breban, programador. MESTIZO ARTS FESTIVAL http://mestizoartsfestival.be

Anvers. Festival multidisciplinari. Lloc de trobada per als professionals de les arts escèniques. Programa espectacles internacionals. També inclou una part per a públics infantils i juvenils. Contacte: Gerardo Salinas, responsable del festival. Enllaços llistes de festivals: FESTIVALS DE CIRC A BÈLGICA www.circuscentrum.be/en/Circus_Algemeen/Circus_ festivals/ FESTIVALS SUBVENCIONATS PER LA FVB www.artscene.cfwb.be/index.php?id=festivals FESTIVALS A BÈLGICA www.festivals.be 160


BÈLGICA

FESTIVALS QUE SE CELEBREN ALS PAÏSOS BAIXOS www.fondspodiumkunsten.nl/actueel/festivals

Programadors (equipaments, locals, centres culturals i artístics) Valònia: THÉÂTRE LA MONTAGNE MAGIQUE www.theatremontagnemagique.be

Brussel·les. Sala. Referent del teatre infantil i juvenil. Programa espectacles, dóna formació, és residència i centre de recursos. Programa espectacles internacionals. Contacte: Jeanne Pigeon, directora artística i de programació. CENTRE DRAMATIQUE DE WALLONIE POUR

L’ENFANCE ET LA JEUNESSE ASBL. (CDWEJ) www.cdwej.be

Brussel·les. Sala. Referent del teatre infantil a Valònia (fundat el 1982). Té dues línies d’actuació: programa espectacles familiars i ofereix cursos i tallers a les escoles. És una residència. Organitza el Festival International Jeune Public - Turbulences. Contacte: Sarah Colasse, directora. 161


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

PIERRE DE LUNE - CENTRE DRAMATIQUE JEUNES PUBLICS DE BRUXELLES www.pierredelune.be

Brussel·les. Centre fundat el 1979 que organitza, promou i estructura el que es coneix com a teatre juvenil. Tenen un apartat específic d’art a les escoles. Programa els espectacles als centres com l’Espace Delvaux, el Théâtre Marni, Wolubilis, l’Espace Toots i la Maison des Cultures de Molenbeek. Organitza cada tres anys el Festival International Jeunes Publics - Météores. Ofereix formació. Centre d’informació del sector. Contacte: Jacques Thomaes, director. LA ROSERAIE www.roseraie.org

Brussel·les. Sala. Centre de creació i difusió de les arts escèniques. Fa programació contínua d’espectacles infantils. Es presenta com a centre cultural familiar. Contacte: Emma Van Overschelde, responsable de coordinació, programació i administració.

162


BÈLGICA

THÉÂTRE ROYAL DE TOONE www.toone.be

Brussel·les. Sala. Teatre de referència de titelles tradicionals. Programa espectacles internacionals. Contacte: Nicolas Géal, responsable del centre. THÉÂTRE DU RATINET www.theatreduratinet.be

Ukkel. Sala. Teatre tradicional infantil i familiar. Des dels anys seixanta. Titelles. Majoritàriament programació francòfona. Contacte: Claude Valère, director. THÉÂTRE ROYAL DU PERUCHET www.theatreperuchet.be

Elsene (Brussel·les). Sala. Espectacles de titelles i familiar. Teatre per a les escoles. Contacte: Franz Jagneau, director i programador. THÉÂTRE MARNI www.theatremarni.com

Brussel·les. Sala. Multidisciplinari: teatre, música i dansa, majoritàriament. Progra163


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

ma teatre familiar. També és residència. Acull festivals. Contacte: Joëlle Keppenne, directora. THÉÂTRE SAINT-MICHEL www.theatresaintmichel.be

Etterbeek. Sala. Fundat el 1932. Acull espectacles de teatre belgues i estrangers. Té un apartat de programació per a joves. Contacte: Thibaut Nève, director artístic. THÉÂTRE ROYAL DU PARC www.theatreduparc.be

Brussel·les. Teatre. Acull espectacles de gran format, majoritàriament francòfons. Contacte: Thierry Debroux, director. THÉÂTRE DE POCHE www.poche.be

Brussel·les. Teatre, música, dansa; també teatre familiar. Programa espectacles internacionals. Contacte: Olivier Coyett, director general i artístic.

164


BÈLGICA

HALLES DE SCHAARBEEK www.halles.be

Brussel·les. Centre cultural multidisciplinari. Sala. També inclou un apartat per a escolars. Contacte: Anne Kumps, programadora de circ i espectacles per al públic jove. THÉÂTRE NATIONAL www.theatrenational.be

Brussel·les. Té tres sales. Acull espectacles culturals de totes les disciplines. Per a tots els públics. És un dels referents del teatre a Bèlgica. Té un apartat específic d’espectacles per a famílies i per a les escoles. També programa espectacles internacionals. Contacte: Martine Notté, organitzadora de projectes. PALAIS DES BEAUX-ARTS - BOZAR www.bozar.be

Brussel·les. Sala. Programa tot tipus d’activitats culturals. Centre de referència a Bèlgica. També té un apartat d’espectacles infantils i familiars. Programa espectacles internacionals. Contacte: Gerd Van Looy, director artístic. 165


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

THÉÂTRE LES TANNEURS www.lestanneurs.be

Brussel·les. Sala. Teatre contemporani per a adults. Espectacles per a les escoles. Residència. Contacte: David Strosberg. THÉÂTRE 140 www.theatre140.be

Brussel·les. Sala. Programa teatre, humor, dansa, circ; també espectacles internacionals. Contacte: Jo Dekmine, director i programador. THÉÂTRE LE PUBLIC www.theatrelepublic.be

Brussel·les. Té tres sales. Teatre per a adults, però pot incloure’n de familiar. Programa espectacles belgues francòfons; també està obert a fer coproduccions internacionals. Contacte: Patricia Ide i Michel Kcenelenbogen, directors. THÉÂTRE DE NAMUR www.theatredenamur.be

Namur. Sala. Teatre per a tots els públics, 166


BÈLGICA

amb un apartat específic per al públic jove i per a les escoles. Ofereix formació per als professionals. Treballen en xarxa juntament amb el Théâtre Varia, Le Manège i el de Lieja a través del programa “4 à 4”, una fórmula de coproducció d’espectacles i de formació que es realitza en els quatre centres dramàtics. Contacte: Magali Company, programadora de l’àrea infantil. THÉÂTRE VARIA www.varia.be

Brussel·les. Sala. Centre dramàtic de la Federació Valònia-Brussel·les. Programació estable de teatre. També té un apartat d’espectacles infantil. Participa en el programa “4 à 4”. Centre de formació en arts escèniques i residència. Contacte: Sylvie Somen, directora. LE MANÈGE MAUBEUGE-MONS www.lemanege.com

Mons. Sala. Espai cultural multidisciplinari que uneix el Théâtre Royal de Mons (Bèlgica) i el Théâtre du Manège de Meubeuge (França). Programa espectacles de teatre, 167


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

musica, circ i dansa, entre d’altres. Té un apartat específic per al públic jove. Organitza cinc festivals, entre els quals el TILT Festival, de teatre contemporani juvenil. Té un espai pedagògic adreçat als espectacles infantils i a la formació en les arts escèniques per a adults. Participa en el programa “4 à 4”. Contacte: Anne Sohpie Henin, responsable programació infantil. THÉÂTRE DE LIÈGE www.theatredeliege.be

Lieja. Sala. Té un apartat específic de teatre a les escoles. Participa en el programa “4 à 4”. Programa espectacles internacionals. És una de les principals sales de la regió, majoritàriament per a adults. Contacte: Serge Rangoni, director general. ESPACE DELVAUX - LA VÉNERIE www.lavenerie.be

Watermael-Boitsfort (regió de Brussel·lesCapital). Centre cultural, espai de creació i programació d’espectacles. Sala. També programa teatre infantil. Contacte: Thomas Prédour, director artístic de La Vénerie. 168


BÈLGICA

THÉÂTRE LA VALETTE www.lavalette.be

Ittre. Sala. Organitza el Marché du Théatre, una de les fires de teatre més importants de la part francòfona de Bèlgica. També programa teatre infantil. Contacte: Léonil Mc Cormick, director. KOEK’S THÉÂTRE www.koeks.be

Brussel·les. Sala. Programa teatre d’humor per a tots els públics; també espectacles internacionals. Té una bona base d’enllaços de teatres i companyies que fan espectacles humorístics. Centres culturals Valònia-Brussel·les (principals): ESPACE SENGHOR - CENTRE CULTUREL D’ETTERBEEK

www.senghor.be

Brussel·les. Sala. Programa “Les petits 4h des Grands Samedi”, que té molt d’èxit. Tot l’any programa teatre infantil. També hi 169


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

ha animadors per a joves i escoles. Contacte: Anne Bertinchamps, responsable de la programació de públic juvenil. WOLUBILIS / CENTRE CULTUREL DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT www.wolubilis.be

Brussel·les. Centre cultural. Sala. Multidisciplinari. Programa espectacles internacionals. També té un apartat de programació de teatre familiar i juvenil. Contacte: Lozet Valerie, programadora de teatre infantil i coordinadora de projectes escolars. MAISON DE LA CULTURE DE TOURNAI www.maisonculturetournai.com

Tournai. Centre cultural. Sala. Programa espectacles de teatre, dansa i circ. Fa formació. Té un apartat de programació familiar. Contacte: Bruno Delmotte, programador de públic jove. MAISON DE LA CULTURE D’ARLON www.maison-culture-arlon.be

Arlon. Sala. Centre cultural. Té apartat es170


BÈLGICA

colar. Promou el programa d’espectacles a les escoles de la FVB. Teatre de sala, tant d’adults com infantil. Contacte: Fernand Houdart, director i programador. CENTRE HERVIEN D’ANIMATION CULTURELLE www.chac.be

Herve. Centre cultural. Programa teatre, cinema, dansa i música. Té un apartat d’espectacles per al públic infantil i juvenil, en el qual hi ha teatre. Organitza el festival de teatre Scène de Bocage, de produccions belgues. Gestionen tota l’escena cultural d’Herve. Contacte: Guy Daron, president del CHAC. À LA COURTE ÉCHELLE www.courte-echelle.be

Lieja. Centre de creació i expressió artística. Fa formació i programació d’espectacles juvenils conjuntament amb el Centre Culturel de Lieja, majoritàriament francòfons. Contacte: Lydia Binotto, programadora.

171


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

CENTRE CULTUREL LIÈGE www.chiroux.be

Lieja. Sala. Multidisciplinari. Centre cultural. Col·labora amb À la Courte Échelle per oferir un programa concret d’espectacles juvenils i familiars. Regional. Contacte: Véronique Michel, responsable de públics joves. CENTRE CULTUREL DE JETTE ASBL www.ccjette.be

Jette. Centre cultural. Programa espectacles multidisciplinaris. Fa formació. Té un apartat concret per a infants i joves. Contacte: Steve Hendrick, president. EDEN - CENTRE CULTUREL REGIONAL DE CHARLEROI

www.eden-charleroi.be

Charleroi. Centre cultural. Programa teatre, dansa, música, circ. Té un apartat per al públic jove, amb programació de la iniciativa “Spectacle à l’École” de la FVB. Organitza festivals com el Pépites (infantil) i trobades professionals. Contacte: Pierre Bolle, director artístic. 172


BÈLGICA

CENTRE CULTUREL REGIONAL DU CENTRE www.ccrc.be

La Louvière. Centre cultural. Programació estable. Té una secció infantil i juvenil. Contacte: Clémentine Hemeryck, responsable de la programació per als públics joves. CENTRE CULTUREL DE TUBIZE www.tubize-culture.be

Tubize. Sala. Centre cultural. Programació concreta d’espectacles de teatre infantil. Contacte: Pierre Anthoine, director. CENTRE CULTUREL DU BRABANT WALLON www.ccbw.be

Court-Saint-Étienne. Centre de difusió cultural de la regió. Informació i programació d’espectacles i festivals. Multidisciplinari: teatre, música, titelles i arts escèniques. Contacte: Edith Grandjean, directora.

173


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Flandes: BRONKS THEATRE www.bronks.be

Brussel·les. Sala. Organització d’arts dramàtiques. És un dels pilars de les arts escèniques de la part flamenca de Bèlgica. Programa i coprodueix teatre familiar per a joves de fins a 12 anys. També és un centre de creació. Organitza diversos festivals de teatre juvenil belga, entre els quals, el Festival International de Théâtre à la Jeunesse Export/Import, on programa espectacles internacionals —a més, paguen catxets a les companyies estrangeres. És una bona porta d’entrada i de promoció. Contacte: Oda Van Neygen, directora artística. KOPERGIETERY www.kopergietery.be

Gant. Organització d’arts escèniques enfocada al teatre, la dansa i la música, majoritàriament per a un públic infantil i juvenil. És la referència internacional d’aquest sector a Flandes. Fa coproduccions internacionals i locals. Centre de creació. Contacte: Johan De Smet, director artístic. 174


BÈLGICA

HETPALEIS www.hetpaleis.be

Anvers. Organització d’arts dramàtiques. És un centre de creació, residència, producció, formació i distribució de teatre infantil i per a joves de Flandes. Coproduccions també amb entitats internacionals. Contacte: Barbara Wyckmans, responsable del centre. FABULEUS www.fabuleus.be

Lovaina. Associació/companyia amb vocació internacional a l’hora de produir espectacles de teatre i dansa per al públic familiar i juvenil. Lloc de referència per als nous talents. Contacte: Dirk De Lathauwer. FROEFROE www.froefroe.be

Anvers. Plataforma/companyia de teatre infantil i familiar. També programa i produeix espectacles de titelles. Fa coproduccions internacionals. Centre de referència. Contacte: Marc en Jan Maillard, director artístic. 175


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

KVS - HET BRUSSELS STADSTHEATER www.kvs.be

Brussel·les. Sala. Un dels principals teatres institucionals de la cultura flamenca a la capital belga. Programa majoritàriament teatre d’adults. També inclou espectacles internacionals: fa col·laboracions i intercanvis amb teatres i companyies estrangeres. Contacte: Jan Goossens, director artístic. BRUGGE PLUS www.bruggeplus.be

Bruges. Agència cultural. Programa arts de carrer i circ. Bon coneixedor i programador d’espectacles catalans. Controla tota la programació cultural de carrer de la ciutat de Bruges. Programa tant per a adults com per a públic infantil i juvenil. Contacte: Filip Strobbe, director. KAAITHEATER www.kaaitheater.be

Brussel·les. Sala. Multidisciplinari, majoritàriament espectacles d’adults. Programa espectacles internacionals. Coneix com176


BÈLGICA

panyies catalanes. Contacte: Guy Gypens, director artístic. VOORUIT www.vooruit.be

Gant. Sala. Programa música i també espectacles de teatre. Pot incloure obres per a públic jove. Programa espectacles internacionals. Contacte: Matthieu Goeury, programador. MIRAMIRO www.miramiro.be

Gant. Anual. Al juliol. MiramirO VZW. És una de les principals entitats culturals de Flandes. Organitza el festival MiramirO i el Leuven in Scene. Difon les arts escèniques, en especial el circ i les arts de carrer. Per a tots els públics. Programa espectacles internacionals. També és un centre de documentació i formació del sector. Contacte: Céline Verkest, directora artística. KOEK’S THÉÂTRE www.koeks.be

Brussel·les. Sala. Programa teatre 177


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

d’humor per a tots els públics; també espectacles internacionals. Té una bona base d’enllaços de teatres i companyies que fan espectacles humorístics. HUMOROLOGIE VZW www.humorologie.be

Kortrijk. Anual. Al juny. Entitat que durant l’any programa espectacles de circ. Organitza el festival Humorologie. Té un apartat d’infantil i de joves talents en les arts escèniques. Contacte: Koen Allary, director artístic. DE ROMA www.deroma.be

Borgerhout. De Roma VZW. Sala. Programa teatre, música, cinema, circ, dansa. Organitza el festival de circ i teatre al carrer Circo Roma i el Wintervuur. Programa espectacles internacionals i espectacles familiars. Contacte: Toon Van Deuren, programador. DE STUDIO www.destudio.com

Anvers. Centre de creació, difusió i lloc de trobada cultural per a joves talents. 178


BÈLGICA

El 2011, les institucions públiques van comprar aquest espai, l’antiga seu de Studio Herman Teirlinck, un antic referent a Flandes en formació d’arts escèniques. L’espai s’ha renovat i el gestiona l’entitat Villanella. S’hi programen espectacles de la majoria de companyies relacionades amb les arts escèniques infantils i juvenils de Flandes. Té un apartat específic per a les escoles. Contacte: Marc Verstappen, director. Centres culturals de Flandes (programen i fan coproduccions d’espectacles familiars): CULTUURCENTRUM HASSELT www.ccha.be

Hasselt. Sala. Multidisciplinari. Centre de creació. Organitza el Krokusfestival, festival de teatre i dansa per al públic infantil i juvenil. Centre cultural de referència a Flandes en matèria de programació, producció i coproducció d’espectacles infantils i internacionals. Contacte: Gerhard Verfaillie, responsable de teatre familiar i centres escolars. 179


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

C-MINE www.c-minecultuurcentrum.be

Genk. Centre cultural. Sala. Programa espectacles multidisciplinaris. Inclou teatre familiar i a les escoles. Centre de referència en aquest sector. Programa i fa coproduccions de teatre infantil i juvenil. Contacte: Karolien Akkermans, programadora d’espectacles familiars. CULTUURCENTRUM DE SPIL www.despil.be

Roeselare. Centre cultural. Sala. Programa espectacles de teatre, música, dansa i arts escèniques. Té programació estable per a públic infantil i familiar durant tot l’any. Contacte: Annelies Vancraeynest, programadora de projectes teatrals infantils i juvenils. CULTUURCENTRUM BRUSSEL www.cultuurcentrumbrussel.be

Brussel·les. Centre cultural. Programa espectacles multidisciplinaris. Té un apartat d’infantil i juvenil. 180


BÈLGICA

CULTUURCENTRUM IEPER www.acci.be

Ieper. Centre cultural que gestiona els teatres i les sales municipals d’arts escèniques del municipi. Programació estable. Té un apartat de teatre en família i per a escolars. Organitza el festival Gevleugelde Stad Ieper, de teatre al carrer, on programa espectacles internacionals. Contacte: Isabelle Verstraete, programadora. CULTUURCENTRUM MUZE www.muze.be

Heusden-Zolder. Centre cultural. Sala. Programa espectacles de sala multidisciplinaris, entre els quals teatre familiar. Té un apartat específic per a públic infantil i familiar i un catàleg d’espectacles per a les escoles. Organitza el festival de circ i teatre al carrer Circo Paradiso. Contacte: Tom Michielsen, director artístic / Lies Cuyx, programadora per a joves i família. CULTUURCENTRUM DE ADELBERG - LOMMEL www.ccdeadelberg.be

Lommel. Centre cultural. Sala. Progra181


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

ma espectacles multidisciplinaris. Té un apartat específic de programació familiar (teatre, dansa, titelles…). Contacte: Wim Hoekx, programador teatre familiar i escolar. CULTUURCENTRUM DE HERBAKKER www.eeklo.be/cultuurcentrum

Eeklo. Centre cultural. Sala. Programa espectacles de teatre familiar i per a joves. Contacte: Joke Willems, programador de teatre familiar i per a les escoles. CULTUURCENTRUM TER VESTEN www.tervesten.beveren.be

Beveren. Centre cultural. Sala. Programa espectacles de teatre, música i també infantils. Contacte: Tine Mendonck, programador d’espectacles familiars CULTUURCENTRUM KORTRIJK www.schouwburgkortrijk.be

Kortrijk. Centre cultural. Sala. Programa tot tipus d’espectacles, també teatre familiar. Organitza el festival per a públic infantil i juvenil Spinrag - Kindermuzefes182


BÈLGICA

tival. Contacte: Mieke Vandecandelaere, programador d’espectacles familiars. CULTUURCENTRUM CASINO KOKSIJDE www.casinokoksijde.be

Koksijde. Sala. Multidisciplinari. Programa espectacles de teatre familiars i per a les escoles. Contacte: Veerle Decroos, programador de teatre, per a les escoles i la joventut. CULTUURCENTRUM ZWANEBERG www.zwaneberg.be

Heist-op-den-Berg. Centre cultural amb infraestructures completes. Sala. Acull i programa espectacles de teatre, cinema, dansa, circ; també de teatre infantil i per a les escoles. Contacte: Veerle Bushman, responsable de la programació familiar i per a les escoles. DE WARANDE www.warande.be

Turnhout. Centre cultural. Sala. Programació estable multidisciplinària de teatre, música i arts escèniques en general. Té un apartat per a obres familiars i espectacles 183


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

per a les escoles. També programa espectacles internacionals. Organitza el festival infantil Stormopkomst. Contacte: Une Joseph, programador de la secció juvenil. CULTUURCENTRUM WAREGEM / CULTUURCENTRUM DE SCHAKEL

www.ccdeschakel.be

Waregem. Multidisciplinari. Sala. Espectacles familiars i juvenils, també obres escolars. Contacte: Esther Maas, directora / Veerle Hollants, responsable de programació per a la joventut i escoles. 30CC www.30cc.be

Leuven. Centre cultural. Sala. Multifuncional. Programa espectacles familiars i festivals dedicats al públic infantil i juvenil com el Rode Hond. Contacte: Koen Adams, director artístic. CC DE STEIGER MENEN www.straattheater.be

Menen. Sala. Centre cultural. Organitza el festival d’estiu d’arts de carrer Zomer Me184


BÈLGICA

nen. Programa espectacles internacionals. També té un apartat per al públic jove. Contacte: Philippe Seys, coordinador. BIJ’ DE VIEZE GASTEN www.deviezegasten.org

Gant. Organització cultural. Programa espectacles en sala, festivals i activitats relacionades amb les diferents disciplines artístiques. Té una part d’infantil. Contacte: Mark Jeanty, director artístic i programador. Centres d’arts escèniques que fan coproduccions a Flandes: STUDIO ORKA www.studio-orka.be

Gant. Centre d’arts escèniques / companyia centrada en teatre per a públic familiar. Fa coproduccions. Vocació internacional. Contacte: Martine Decroos. LAIKA www.laika.be

Anvers. Festival de circ Blok-Bloc. Laika 185


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

és una companyia subvencionada pel Govern flamenc. Fa coproduccions. Inclou espectacles per a públic familiar. Contacte: Joe Roets, director artístic. TMG LAP- THEATERPRODUCTIES www.tmglap.be

Hasselt. TMG LAP és una companyia de teatre professional de joves que creen espectacles familiars per a tots els públics. Centre de creació i producció. També ha obert camí amb coproduccions internacionals i exportació dels seus espectacles a l’exterior. Contacte: Gerhard Verfailli, coordinador projecte. DE BENDE VAN DE PRINS www.debendevandeprins.com

Gant. Companyia dedicada també als espectacles per a públic infantil i juvenil. S’obre camí a l’exterior amb coproduccions. Contacte: Pepijn Lievens, responsable artístic. VILLANELLA www.villanella.be

Anvers. Sala. És un centre d’arts escèniques que fa produccions i coproduccions 186


BÈLGICA

enfocades als espectacles per a públic infantil i juvenil. Multidisciplinari. Organitza festivals. És un referent. Té la seu a l’espai De Studio, a Anvers. Contacte: Marc Verstappen, director. DE WERF www.dewerf.be

Bruges. És un centre d’arts escèniques que fa produccions i coproduccions. També té un apartat d’espectacles per a públic infantil i juvenil. Contacte: Veerle Mans, director. RATAPLAN www.rataplanvzw.be

Anvers. És un centre d’arts escèniques que fa produccions i coproduccions. També té un apartat d’espectacles per a públic infantil i juvenil. Contacte: Stefan Gevaerts, director artístic. ART CENTER STUK www.stuk.be

Lovaina. Centre d’arts escèniques multidisciplinari. Majoritàriament d’adult, 187


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

però també produeix espectacles per a públics joves. Fa coproduccions d’espectacles. Contacte: Steven Vandervelden, direcció artística. Llista de sales d’espectacles a Brussel·les: www.agenda.be/fr/carnet/p/11.html

Agents de distribució i mànagers WALRUS PRODUCCIONS www.walrus.eu

S’encarrega de la difusió d’espectacles a Bèlgica i França. Fa funcions de producció, programació i gestió de festivals. Contacte: Luc de Groeve, director artístic. FRANS BROOD PRODUCCIONS www.fransbrood.com

Agència dedicada a la difusió del teatre (en sala i a l’aire lliure). S’encarrega de la producció i la gestió de companyies artístiques des del 1983 (Benelux i internacional). Contacte: Gie Baguet, director general. 188


BÈLGICA

GESTE: GESTION EXPOSITION SPECTACLES ÉVÉNEMENTS

www.geste.lu

Agència que difon, gestiona i organitza espectacles artístics. Ofereix promoció de les companyies i artistes belgues i internacionals. Contacte: Alain Schmitz, director. FRANCO DRAGONE ENTERTAINMENT GROUP www.dragone.be

Dissenya, produeix i difon espectacles de teatre, dansa, circ, música. Contacte: Franco Dragone, director. MADEMOISELLE JEANNE ASBL www.ctej.be

Promoció i difusió d’espectacles a Bèlgica i l’estranger. Ofereix contacte amb organitzacions, festivals, a més de programar gires. Contacte: Anne Hautem. STELLA ROSSA www.stellarossa.be

Empresa de gestió i distribuïdora de teatre. Contacte: Lieven Masschelein i Gloria 189


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Clarier, programadors. SALTO HUMANO www.saltohumano.be

Empresa de gestió i consultora de les arts escèniques, centrada en el circ. Contacte: Tom Vermeylen, director artístic. LA CHOUETTE DIFFUSION http://lachouettediffusion.com/index.php/fr/

Brussel·les. Empresa de gestió de les arts escèniques. Produeix i distribueix. Contacte: Marion Lesort, agent. HABEMUS PAPAM www.habemuspapam.be

Brussel·les. Empresa de gestió, activa des del 2011, encarregada de l’acompanyament, la promoció i la difusió dels artistes de les arts escèniques a Bèlgica i a l’estranger. Contacte: Cora-Line Lefèvre i Julien Sigard, responsables.

190


BÈLGICA

ELEGUA PROD www.eleguaprod.be

Brussel·les. Empresa que ofereix als artistes i les entitats culturals serveis de gestió, comunicació i producció. Música, circ, arts escèniques. Contacte: Gladys Touly, mànager. AD LIBITUM www.adlibdiffusion.be

Empresa de gestió. Ofereix producció, difusió i servei de comunicació als artistes de les arts escèniques perquè es puguin posicionar a Bèlgica i a l’estranger. Contacte: Anna Giolo, responsable de difusió. MTP MEMAP www.mtpmemap.be

Brussel·les. Entitat encarregada de la difusió i la producció dels artistes i de les seves creacions en arts escèniques. Té un apartat específic d’obres per a públic juvenil. Contacte: Christine Willem-Dejean, direcció de difusió. 191


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

MET-X www.metx.be

Brussel·les. Empresa de gestió. Ofereix producció i difusió. Enllaça amb festivals. Majoritàriament espectacles de música però també circ i arts de carrer. Contacte: Sara Moonen, mànager. PROMANBO www.promanbo.com

Brussel·les. Empresa de gestió. Ofereix promoció, gestió i reserves. Dedicada principalment a la música, però també a les arts foranes, de carrer i de circ. Contacte: Philippe Dessauvage, responsable. ZOART MUSIC www.zoartmusic.com

Brussel·les. Empresa/entitat que promou la difusió cultural: música, arts escèniques, circ. Contacte: Bouchra Hbali, direcció. PANACHE DIFFUSION www.panachediffusion.com

Brussel·les. Empresa de difusió de les 192


BÈLGICA

arts escèniques, majoritàriament espectacles d’adults i francòfons. Contacte: Alain Leempoel, director. CHUDOSCNIK SUNERGIA VOG www.sunergia.be

Eupen. Associació cultural creada el 1991 amb reputació que s’encarrega de la difusió i la programació cultural de la comunitat germànica de Bèlgica. Organitza festivals de teatre, música o dansa. Un exemple és el HAAste Töne ?! - Internationales Straßentheater-Festival. Contacte: Chantal Heck, programadora. Centres de creació, de formació i residències Valònia: THÉÂTRE LA MONTAGNE MAGIQUE www.theatremontagnemagique.be

Brussel·les. Sala. Referent del teatre infantil i juvenil. Centre de creació i residència. Contacte: Jeanne Pigeon, directora artística i de programació. 193


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

CENTRE DRAMATIQUE DE WALLONIE POUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE www.cdwej.be

Brussel·les. Referent del teatre infantil a Valònia (fundat el 1982). Té dues línies d’actuació: programa espectacles familiars i ofereix cursos i tallers a les escoles. És una residència. Organitza el Festival International Jeune Public Turbulences. Contacte: Sarah Colasse, directora. PIERRE DE LUNE - CENTRE DRAMATIQUE JEUNES PUBLICS DE BRUXELLES www.pierredelune.be

Brussel·les. Organitza cada tres anys el Festival International Jeunes Publics Météores. Fa formació i residència. Contacte: Jacques Thomaes, director. CENTRE DE LA MARIONNETTE DE LA FEDERACIÓ VALÒNIA-BRUSSEL·LES

www.maisondelamarionnette.be

Tournai. Organitza dos festivals de titelles: Découvertes (internacional) i Ça Bouge! (belga). Centre de referència en formació 194


BÈLGICA

i creació de les marionetes. Contacte: Françoise Flabat, directora. RIDEAU DE BRUXELLES www.rideaudebruxelles.be

Brussel·les. Centre de creació teatral. Formació de teatre per a joves i escolars. Contacte: Michael Delaunoy, director. LATITUDE 50 www.latitude50.be

Marchin. Centre de creació i difusió de les arts de carrer i del circ. Fa residències. Contacte: Olivier Minet, director de programació. ESPACE CATASTROPHE - CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE ET DE CRÉATION www.catastrophe.be

Brussel·les. Espai de creació, residència i programació de circ. Contacte: Catherine Magis, directora artística.

195


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

L’L - LIEU DE RECHERCHE ET D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA JEUNE CRÉATION www.llasbl.be

Brussel·les. Espai de recerca, creació, difusió i formació per a joves artistes. Fa residències. Espai amb vocació internacional. À LA COURTE ÉCHELLE www.courte-echelle.be

Lieja. Centre de creació i expressió artística. Fa formació i programació d’espectacles juvenils conjuntament amb el Centre Culturel de Liège, majoritàriament francòfons. Contacte: Lydia Binotto, programadora. Ensenyament artístic: ESAC - ÉCOLE SUPÉRIEURE DES ARTS DU CIRQUE DE BRUXELLES www.esac.be

Brussel·les. Escola oficial subvencionada per la FVB). Per poder-hi accedir l’alumnat ha d’haver superat la secundària superior. Són tres anys d’estudi i un cop acabat ob196


BÈLGICA

tenen el batxillerat artístic en l’especialitat del circ. L’ESAC és una de les sis escoles europees de circ que ofereixen i atorguen aquest diploma oficial. CENTRE D’ÉTUDES THÉÂTRALES (CET) - UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN www.uclouvain.be/thea

Lovaina. Ofereix formació universitària de dos anys en la creació teatral. Contacte: Jonathan Châte, director. ENSAV - ÉCOLE NATIONAL SUPÉRIEURE DES ARTS VISUELS

www.lacambre.be

Brussel·les. Estudis universitaris en arts escèniques. Estudis de cinc anys. Internacional. Contacte: Caroline Mierop, directora. L’ESACT - ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ACTEURS www.crlg.be

Lieja. Centre de formació en matèria de teatre. Contacte: Nathanaël Harcq, responsable de la formació d’actor. 197


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

INSTITUT DES ARTS DE DIFFUSION - IAD www.iad-arts.be

Lovaina. Formació superior d’arts escèniques. Contacte: Serge Flamé, direcció. INSAS - INSTITUT NATIONAL SUPÉRIEUR DES ARTS

DU SPECTACLE ET DES TECHNIQUES DE DIFFUSION www.insas.be

Brussel·les. Formació superior en arts dramàtiques. Contacte: Laurent Gross, director. Altres escoles o organismes de formació: AKDT - ACADÉMIE INTERNATIONAL D’ÉTÉ DE WALLONIE

www.akdt.be

Libramont. Centre de formació de professionals de les arts escèniques. Fa cursos per a infants i estades. Organitza la jornada d’arts de l’espectacle anomenada Neufchâteau, la qual ofereix cursos i tallers per a totes les edats. Amb vocació internacional. Contacte: Inge De Winter, responsable de les estades. 198


BÈLGICA

CAS - CENTRE DES ARTS SCÈNIQUES www.arnika.be

Mons. Associació sense ànim de lucre subvencionada per la FVB. Té un apartat de públic jove i infantil. Fa formació en les arts escèniques per a tots els públics. També és un espai d’informació i recursos del sector. Contacte: Benoit Vreux, director. CREPA - CENTRE DE RECHERCHE ET

D’EXPÉRIMENTATION EN PÉDAGOGIE ARTISTIQUE http://goo.gl/QSDNnQ

Lieja-Brussel·les. Centre de formació per a joves professionals de les arts escèniques. Formació permanent i diversificada. Ofereix el programa “Escola de Mestres”, d’itinerància internacional, el qual reuneix actors i professionals internacionals. Contacte: Serge Rangoni, president. ÉCOLE DE CIRQUE DE BRUXELLES www.ecoledecirquedebruxelles.be

Brussel·les. Escola de formació de circ, des de tres anys. Cursos multidisciplinaris de circ. Contacte: Vincent Wauters, director. 199


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

CENTRE ANTOINE VITEZ ASBL - ÉCOLE DES ARTS DE LA SCÈNE

www.centreantoinevitez.be

Lieja. Formació i cursos de teatre, dansa, cants, circ (diferents nivells). Contacte: Alain Beaufort, responsable del centre. CENTRE CULTUREL BRUXELLES-NORD - MAISON DE LA CRÉATION

www.maisondelacreation.org

Brussel·les. Escola de formació i creació artística multidisciplinària. Contacte: Jacques-Yves Le Docte, director. CENTRE DE FORMATION D’ANIMATEURS (CFA) ÉCOLE D’ANIMATION THÉÂTRALE www.cfaasbl.be

Brussel·les. Centre de formació teatral multidisciplinari. Contacte: Daniel Detemmerman, director. COMPAGNIE DE LA CASQUETTE www.casquette.be

Brussel·les. Companyia dedicada als 200


BÈLGICA

espectacles per al públic infantil i juvenil. Ofereix formació i cursos per a aquest tipus de públic i per a professionals del sector. Contacte: Yannick Boudeau, administrador. THÉÂTRE UNIVERSITAIRE ROYAL DE LIÈGE www.turlg.be

Lieja. Centre de formació de les arts escèniques. Ofereix estades per als infants, adolescents i adults. Organitza anualment les jornades de debat professional Rencontres Internationales de Théâtre Universitaire. Des del 1994, és la seu oficial de l’associació AITU-IUTA (Associació Internacional de Teatre Universitari: www. aitu-iuta.org). Contacte: Dominique Donnay et Alain Chevalier, directors. THÉÂTRE DES ZYGOMARS www.theatredeszygomars.be

Brussel·les. Companyia encarregada des dels anys setanta dels espectacles juvenils de marionetes. Finançada per la FVB, fa formació i residència. Contacte: Isabelle Authom, directora.

201


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

PROMOTION THÉÂTRE ASBL www.promotion-theatre.org

Manage. Associació fundada el 1984 que duu a terme diferents iniciatives en teatre per a tots els públics. Ofereix formació, estades i cursos d’arts escèniques. Majoritàriament francòfon. Contacte: Émile Lansman, secretària general. Flandes: RITS - SCHOOL OF ARTS www.rits.be

Brussel·les. Centre de formació universitària especialitzat en les disciplines artístiques. Inclou educació superior en arts dramàtiques (teatre, dansa, etc.). Contacte: Charles Vanhaesebrouck, responsable d’educació dramàtica. KOPERGIETERY www.kopergietery.be

Gant. Centre d’arts escèniques enfocades al teatre, la dansa i la música, majoritàriament per a un públic infantil i juvenil. És la 202


BÈLGICA

referència internacional d’aquest sector a Flandes. Contacte: Johan De Smet, director artístic. HETPALEIS www.hetpaleis.be

Anvers. És un centre de creació, residència, producció, formació i distribució del teatre infantil i per a joves de Flandes. Contacte: Barbara Wyckmans, responsable del centre. BRONKS www.bronks.be

Brussel·les. Centre de creació, producció i distribuïdor de les arts escèniques per al públic infantil i juvenil. Sala. És un dels pilars de les arts escèniques de la part flamenca de Bèlgica. Contacte: Oda Van Neygen, directora. EUROPEES FIGURENTHEATERCENTRUM VZW www.eftc.be

Gant. Organitza el principal festival de titelles de Flandes: International Puppetbuskersfestival. Coneix companyies catala203


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

nes. És un centre de creació i formació en titelles. Contacte: Freddy Claeys, director. DE STUDIO www.destudio.com

Anvers. Centre de creació i difusió i lloc de trobada cultural per a joves talents. El 2011, les institucions públiques van comprar aquest espai, antiga seu de Studio Herman Teirlinck, un antic referent a Flandes en formació d’arts escèniques. L’espai s’ha renovat i el gestiona l’entitat Villanella. Hi programen espectacles de la majoria de companyies relacionades amb les arts escèniques infantils i juvenils de Flandes. Té un apartat específic per a les escoles. Contacte: Marc Verstappen, director. MIRAMIRO www.miramiro.be

Gant. Anual. Al juliol. MiramirO VZW. És una de les principals entitats culturals de Flandes. Organitza el festival MiramirO i el Leuven in Scene. Difon les arts escèniques, en especial el circ i les arts de carrer. Per a tots els públics. Programa espectacles internacionals. També és un 204


BÈLGICA

centre de documentació i formació del sector. Contacte: Céline Verkest, directora artística. LA ROSERAIE www.roseraie.org

Brussel·les. Centre de creació i difusió de les arts escèniques. Fa programació contínua d’espectacles infantils. Centre cultural per a famílies. També fa formació.Contacte: Emma Van Overschelde, responsable de coordinació, programació i administració. BOLWERK www.bolwerk.be

Kortrijk. Centre de creació, formació i difusió de les arts escèniques, en especial les del circ. Contacte: Benoit Ruben, responsable. SALTO www.saltotienen.be

Tienen. Centre de formació i cursos centrat en les arts de carrer i de circ. Contacte: Tom Cools, director. 205


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

ZONDER HANDEN - DE MARKTEN www.zonderhanden.be

Brussel·les. Centre cultural flamenc a Brussel·les. Fa formació i cursos multidisciplinaris. Té un apartat de formació per a infantil i juvenil. Altres recursos i xarxes Valònia: SERVEI DE TEATRE DE SGAE www.artscene.cfwb.be/index.php?id=7457

És el departament del Servei General de les Arts Escèniques (SGAE) encarregat de promoure, afavorir i desenvolupar la creació i les iniciatives del teatre dins l’àmbit de la comunitat francesa de Bèlgica. CONSEIL DU THÉÂTRE POUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE (CTEJ)

www.artscene.cfwb.be/index.php?id=ctej

Organisme públic consultiu creat pel Decret 7/1994 del teatre per a la infància i la joventut. Depèn del Ministeri de Cultura de la FVB i es troba dins el Servei de Teatre de 206


BÈLGICA

l’SGAE. Assumeix les tasques que li mana el Decret, com les subvencions al sector. SERVEI DE DIFUSIÓ www.artscene.cfwb.be

És una de les àrees del Servei General de les Arts Escèniques (SGAE) encarregada de la difusió i la promoció de les diferents disciplines artístiques de Valònia. LA CHAMBRE DES THÉÂTRES POUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE (CTEJ) www.ctej.be

Creada el 1976, reuneix 79 companyies professionals de teatre infantil i juvenil de la comunitat francòfona de Bèlgica. Centre de recursos i professional. ASSPROPRO www.asspropro.be

Associació de Programadors Professionals de la comunitat francesa de Bèlgica. Entitat sense ànim de lucre amb més de 130 membres, entre els quals hi ha programadors, centres culturals, associacions i entitats que afavoreixen la circulació cultural. 207


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

WALLONIE-BRUXELLES THÉÂTRE/DANSE www.wbtd.be

És una agència que depèn del Ministeri de Cultura de la FVB i que es dedica a la promoció i la comercialització dels artistes francòfons belgues (teatre i dansa) a l’estranger. Ofereix informació, contactes i suport financer al sector. WALLONIE-BRUXELLES INTERNACIONAL www.wbi.be

Agència també de la FVB. S’encarrega de les relacions internacionals de la comunitat francesa de Bèlgica, per assegurar-ne la presència i la visibilitat a l’estranger. COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE (COCOF)

www.cocof.be/nos-competences/culture/nos-competences/culture/theatre

Atén la comunitat francòfona de la regió de Brussel·les-Capital; té una secció de teatre en l’àrea de cultura. Ofereix subvencions a les arts escèniques.

208


BÈLGICA

LE PETIT CYRANO http://www.ctej.be/cms/index.php

Diari bimensual que informa de l’actualitat dels espectacles familiars. L’edita la Chambre des Théâtres pour l’Enfance et la Jeunesse. Editor: Luc Dumont. THÉÂTRE POUR LA JEUNESSE WALLONIE-BRUXELLES www.lansman.org http://bit.ly/1gfX7Ss

Publicació sobre teatre infantil que dirigeix el CTEJ i edita l’editorial Lansman. MAISON DU SPECTACLE LA BELLONE www.bellone.be

Brussel·les. Centre de referència del teatre. Ofereix informació i recursos del sector. Inclou una guia de sales, festivals i llocs on es programa, a més dels centres de formació. AGENDA www.agenda.be

Pàgina web amb tota la informació cultural de Brussel·les. Inclou un apartat 209


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

específic de programació d’espectacles familiars i juvenils, a més de la llista de totes les sales on es programen activitats lúdiques i culturals. Depèn del Ministeri de Cultura de la FVB. CAS - CENTRE DES ARTS SCÈNIQUES www.arnika.be

Associació sense ànim de lucre subvencionada per la FVB. Té un apartat de públic jove. Centre d’informació de totes les arts escèniques. Ofereix formació i recursos documentals. AITU-IUTA - ASSOCIATION INTERNATIONALE DU THÉÂTRE À L’UNIVERSITÉ www.aitu-iuta.org

Lieja. Entitat fundada el 1994 a Bèlgica amb l’objectiu de desenvolupar i promoure el teatre universitari en matèria de formació, creació i investigació de l’activitat. Té una cinquantena de membres associats d’altres països.

210


BÈLGICA

Flandes: AGÈNCIA D’ARTS I PATRIMONI www.kunstenenerfgoed.be

És l’agència pública que depèn del Ministeri de Cultura del Govern flamenc i que s’encarrega de desenvolupar i executar tota la política cultural per a la comunitat flamenca, incloent-hi la part flamenca de Brussel·les. Gestiona els recursos i les subvencions, les quals s’adrecen als treballs i a les produccions del sector artístic flamenc. VLAAMS THEATER INSTITUUT - INSTITUT FLAMENC DE LES ARTS ESCÈNIQUES (VTI) www.vti.be

Organisme del Govern flamenc dedicat a crear suports informatius relacionats amb el món de les arts escèniques a Flandes. Té tres línies d’actuació: la recerca, la documentació i la interacció amb els agents implicats en el sector. AANBOD PODIUM www.aanbodpodium.be

Depèn del Govern flamenc. És una 211


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

agència que promou la difusió de la cultura a través d’una base de dades d’espectacles de diverses companyies i artistes. Els programadors d’una entitat reconeguda seleccionen els artistes i després reben els ajuts d’una durada de dos anys. Estimula la circulació de totes les disciplines artístiques. SOCIAAL-CULTUREEL WERK VOOR JEUGD EN VOLWASSENEN (AGÈNCIA DE TREBALL

SOCIOCULTURAL PER A JOVES I ADULTS) www.sociaalcultureel.be

Brussel·les. Entitat fundada el 2004 i que forma part del Ministeri de Cultura flamenc. S’encarrega de donar suport als joves en l’àmbit social i cultural. No assumeix programes directes de teatre familiar, però sí que són un enllaç entre els joves i les arts escèniques. CULTUURINVEST www.pmv.eu/en/services/cultuurinvest

Iniciativa del Govern flamenc. És un fons d’inversió per a emprenedors culturals i empresaris de les indústries creatives. Hi pot participar el sector de les arts escèniques. 212


BÈLGICA

FLANDERS DC www.flandersdc.be

És l’organització flamenca (pública) per a la creativitat i la innovació empresarial. Es focalitza en les empreses culturals i creatives. Organitza esdeveniments, facilita eines de contacte i enllaça amb xarxes internacionals. Té un apartat adreçat a escolars i a joves. VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE (VGC) www.vgc.be

És la Comissió Comunitària Flamenca de la regió de Brussel·les-Capital. El seu homòleg a la part francòfona de Brussel·les seria el COCOF. Té la Direcció General de Cultura Joventut i Esports, la qual ofereix subvencions a les arts escèniques. ARTS FLANDERS www.artsflanders.be

És una nova pàgina web que vol ser un punt de referència internacional sobre la cultura i els artistes flamencs. Entrarà en ple funcionament la primavera del 2014. Publicarà un butlletí mensual sobre les arts escèniques de la regió. 213


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

CULTUURNET VLAANDEREN www.uitinvlaanderen.be

Centre que recull tota la informació cultural de la comunitat flamenca. Col·labora amb les entitats existents en l’àmbit local i ofereix una agenda amb les activitats del sector a la regió. BRUSSEL BAZAAR www.brusselbazaar.be

És una pàgina web d’informació infantil i juvenil de la part flamenca de Brussel·les. Tots els àmbits, també els relacionats amb la cultura i les arts adreçades a aquest sector. Internacional: FRESH TRACKS EUROPE http://freshtracks-europe.com

Xarxa internacional centrada en els nous talents en dansa (juvenil).

214


BÈLGICA

ASSITEJ BELGIUM www.assitej-international.org

Associació Internacional de Teatre Infantil i Juvenil. Enllaça els professionals d’arreu del món d’aquest sector. Informació i recursos. Organitza trobades i festivals. INSTITUT INTERNACIONAL DEL TEATRE (ITI) www.iti-worldwide.org

Centre de referència mundial en matèria de les arts escèniques teatrals. Enllaça el sector professional, organitza trobades i és un centre de recursos del sector. IPAY - INTERNATIONAL PERFORMINGS ARTS FOR YOUTH

www.ipayweb.org

Entitat que representa a escala internacional els productors, els promotors, els artistes i els professionals dedicats al sector de les arts escèniques per a públics joves. Amb seu als Estats Units, té relació amb socis d’arreu dels món, també als Països Baixos.

215


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

SMALL SIZE EUROPEAN NETWORK PER A LA

DIFUSIÓ DE LES ARTS ESCÈNIQUES PER A PÚBLIC INFANTIL

www.smallsize.org

Associació internacional creada el 2007, finançada pel Programa de Cultura de la Comissió Europea durant el període 20062009, actualment promoguda per Small Size, Big Citizens i sostinguda per dotze socis de dotze països diferents. El seu objectiu principal és la difusió de les arts escèniques a infants entre 0 i 6 anys, però també la difusió les arts per a aquest grup de primers ciutadans. Actua com a centre de documentació, formació, informació i promoció de programes comuns. L’associació s’estructura en tres eixos principals: • Produccions i coproduccions d’espectacles d’arts escèniques per a infants (0-6 anys). • Activitats de formació: tallers, grups de recerca i pràctiques professionals adreçats a professors, artistes i infants. • Difusió: publicacions, recerca, intercanvis entre socis, organització de festivals.

216


BÈLGICA

Conclusions El sector del teatre familiar a Bèlgica és dinàmic i consolidat, amb una llarga experiència, en especial a l’àrea francòfona, la qual gaudeix de reconeixement internacional. És un model estructurat i finançat des de les institucions públiques, tant a Valònia com a Flandes, tot i que aquest darrer comença a obrir vies als circuits lliures o de mercat. El model funciona a través de subvencionar grans estructures o organitzacions, les quals fan de centre de creació, producció i distribució de les obres. Posteriorment, les produccions es mostren en fires o festivals, que són la porta d’entrada a programar els espectacles per a les escoles i els centres o els teatres habituals de difusió. Cal prestar atenció als centres culturals, en especial a Flandes, que són l’eix principal per fer circular les obres com a circuits permanents, com a enllaç amb les escoles i com a centres que organitzen festivals. A diferència de Flandes, Valònia reconeix des de fa prop de dues dècades, i a través de la legislació, el concepte de teatre infan217


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

til i juvenil. Aquest fet li atorga més visibilitat que a Flandes, que no diferencia el sector i l’engloba tot en arts escèniques (dansa, teatre, música, etc.) per a públic infantil i juvenil. Per contra, Flandes pren embranzida a l’hora d’adaptar-se als canvis i les tendències que s’apunten en les arts escèniques. La modificació del nou Decret d’arts elimina la separació de les disciplines artístiques i les finançarà segons el procés de creació. Així mateix, aposta per donar suport als artistes, les empreses i les companyies, i no només com fins ara a estructures més institucionals o centres artístics semipúblics —el model de Valònia. En aquest sentit, cal prestar atenció a l’empenta de les empreses de gestió i distribució, a les dues regions, les quals són una bona forma per poder entrar en contacte amb el sector i aconseguir programar els espectacles. En matèria d’educació artística, destaca el programa “Spectacle à l’École” de la part francòfona (finançat per la FVB), el qual assegura la circulació d’obres de qualitat presentades a la fira professional de Huy, Rencontres Théâtre Jeune Public. 218


BÈLGICA

A Flandes no existeix cap iniciativa pública com aquesta, però sí que es programa per a les escoles a través dels centres culturals. És una via per educar en les arts els menors i convertir-los en futurs consumidors culturals. En finançament, els informes de les dues comunitats apunten que el sector nota les restriccions pressupostàries. Tot i això, en el cas de Valònia, el teatre infantil i juvenil progressa en nombre de representacions i ajuts rebuts en els darrers quatre anys, segons l’informe de l’SGAE del 2013. Una de les raons seria perquè aquesta àrea es va considerar “protegida” i va ser de les úniques que no es van ajustar en els comptes públics. Sobre les subvencions, cal assenyalar que només es poden optar als ajuts si són companyies registrades a Bèlgica o fent una col·laboració amb una entitat del país, és a dir, que les entitats belgues convidin les companyies o els programadors estrangers. Com a portes d’entrada per a les companyies catalanes, destaca l’existència de prop de 70 festivals relacionats amb les arts escèniques, alguns exclusivament dedicats al 219


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

teatre familiar i la majoria amb la possibilitat de programar aquest tipus d’espectacles. També a tot Bèlgica s’han comptabilitzat més de setanta espais o locals per programar espectacles infantils com a circuit estable (el nombre seria superior si es tinguessin en compte els centres més regionals). Entre les tendències, s’observa que cada vegada més s’aposta per fer coproduccions, en especial en l’àmbit local. Les internacionals són minoritàries. A Flandes consideren que és un model que s’ha de fomentar per tal de posar els recursos en comú i obrir vies a l’exterior. Ambdues comunitats aprecien i fomenten la presència d’espectacles estrangers en els seus festivals o circuits estables. Tot i que la majoria de la programació sol ser local, hi ha un nombre elevat de centres que programa espectacles internacionals. Per proximitat, els espectacles que es projecten solen ser de França, els Països Baixos, Alemanya o Luxemburg. A Valònia, bona part de les obres internacionals són de parla francòfona, i a Flandes predominen les projeccions holandeses, angleses i germàniques. També s’observa que cada 220


BÈLGICA

vegada es programen més obres estrangeres, de Catalunya, Espanya, Itàlia, Escòcia, Suïssa o països de l’est d’Europa. Amb tot, Bèlgica és un mercat interessant per a les companyies catalanes que es dediquen al teatre familiar. Primer, perquè els agrada programar espectacles internacionals i, segon, perquè el tipus de format d’espectacle per a aquest sector no requereix text ni, per tant, possibles problemes de traducció. Els agraden els espectacles de petit format i adaptables a l’exterior i a l’interior. S’observa, a més, que tendeixen a ser obres multidisciplinàries, amb elements multimèdia. Es recomana, per tant, que, com a vies d’entrada, s’intenti programar en les principals fires o festivals del sector, que es contacti amb els programadors i els agents de gestió belgues i, sobretot, que es facin visites de prospecció amb una agenda de contactes ben treballada.

221


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Annex Valònia: • Servei General de les Arts Escèniques (SGAE) www.artscene.cfwb.be

• Rapport d’Activité 2012. Conseil du Théâtre pour l’Enfance et la Jeunesse (CTEJ) www.artscene.cfwb.be/index. php?id=rapportsdactivits0

• Informe “Tournées Art et Vie Bilan 2013”. Servei de Difusió de les Arts Escèniques www.artscene.cfwb.be/index.php?id=7584

• Pressupostos de l’SGAE i subvencions (Tournées Art et Vie també té les seves subvencions) www.artscene.cfwb.be/index.php?id=8056

• Programa “Spectacle à l’École” de la FVB http://goo.gl/hnWu0d

222


BÈLGICA

Flandes: • Agència d’Arts i Patrimoni www.kunstenenerfgoed.be

• Pressupost i subvencions arts escèniques

http://2012.kunstenenerfgoedjaarverslag.be/jaarverslag-2012/kunsten

• Vlaams Theater Instituut - Institut Flamenc de les Arts Escèniques (VTI) www.vti.be

• Informe “Situació de les arts escèniques infantils i juvenils de Flandes” (VTI). Febrer del 2014. Publicat a la revista Courant 108 - Alles kits? De plek van kinderen en jongerenin de podiumkunsten

http://goo.gl/mhVdOB

Els dos principals articles de l’informe són: “Outline of the children’s and youth’s performing arts landscape in Flanders”. Tuur Devens. “Everything OK? Characteristics of and evolutions in the performing arts for children and youth in Flanders”. Delphine Hesters. 223


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Altres dades: • Estadístiques oficials sobre Bèlgica (DGSIE): Statistics Belgium. De la Direcció General d’Estadístiques i Informació Econòmiques http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/

• Estadístiques oficials de la UE. Eurostat. Eurobarometer http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

• Legislació i funcionament cultural a Bèlgica www.culturalpolicies.net/web/belgium. php?aid=52

• Per conèixer l’organització política de Bèlgica i els enllaços dels òrgans de govern www.belgium.be / http://brusselsreporter.eu/in-

dex.php/working_in_brussels/belgian_institutions

• Pràctiques culturals Valònia-Brussel·les www.opc.cfwb.be/index.php?id=3846

• Guia de les sales de teatres, festivals i formació. La Bellone. www.bellone.be/fra/adresses.asp

224


BÈLGICA

Actuacions de companyies catalanes al Benelux durant els anys 2012-2014 2012 Qui:

Circus Klezmer

On:

Bruges, BE

Quan:

4-5-6 de gener del 2012

Qui:

Jordi L. Vidal

Quan:

12-13-14 de gener del 2012

Lloc: On:

Théâtre La Montagne Magique Brussel·les, BE

Espectacle:

Oxymoron

Quan:

20 de gener del 2012

Lloc: On:

Centre Culturel du Beau Canton Beau Canton, BE

Espectacle:

Chrysalis

Quan:

27 de maig del 2012

Festival: On:

Espectacle: Festival:

Artimond (Street Arts Festival) Helmond, NL Chrysalis

Street Arts Festival 225


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Quan:

5 de maig del 2012

Espectacle:

Chrysalis

Quan:

3 de juny del 2012

On:

Festival: On:

Brussel·les, BE

Fête des Fleurs Brussel·les, BE

Espectacle:

Project Anim’action amb l’escola Arc en Ciel

Quan:

8 de juny del 2012

Festival: On:

Théâtre La Montagne Magique Brussel·les, BE

Espectacle:

Chrysalis

Quan:

5-6-7 de juliol del 2012

Festival: On:

Reuring Festival Purmerend, NL

Espectacle:

Chrysalis

Quan:

18-19 d’agost del 2012

Festival: On:

Dansen In t’Park Gant, BE

Qui:

Karl Stets

Festival:

Festival Pistes de Lancement

Espectacle:

226

Cuerdo


BÈLGICA

Quan:

28-29 de març del 2012

Qui:

Atempo Circ

Festival:

Festival Pistes de Lancement

On:

Espectacle: Quan: On:

Brussel·les, BE

Learning, Beginning to Loose 29-30 de març del 2012 Brussel·les, BE

Qui:

Cía. EIA

Festival:

Festival Pistes de Lancement

Espectacle: Quan: On:

Capas

5 d’abril del 2012 Brussel·les, BE

Espectacle:

Capas

Quan:

30 de juny - 1 de juliol del 2012

Festival: On:

Humorologie

Kortrijk-Marke, BE

Qui:

Companyia Sebas

Festival:

De Gevleugelde Stad Ieper

On:

Ieper, BE

Quan:

7-8 d’abril del 2012

227


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Espectacle:

Acorde

Quan:

8 de juliol del 2012

Festival: On:

Zomer op het Plein Alkmaar, NL

Qui:

Toni Ortiz

Quan:

17 de maig del 2012

Festival: On:

Festival International du Rire de Rochefort Rochefort, BE

Festival:

Kunsten op Straat

On:

Zwolle, NL

Quan:

2-3 de juny del 2012

Qui:

Actua Produccions

Festival:

Namur en Mai

Espectacle: Quan: On:

Les Nomades

17-19 de maig del 2012 Namur, BE

Espectacle:

Les Nomades

Quan:

23 de març del 2012

Lloc: On:

228

Place de la Monnaie Brussel·les, BE


BĂˆLGICA

Qui:

Leandre

Festival:

Namur en Mai

Espectacle: Quan: On:

Chez Leandre 17-20 de maig del 2012 Namur, BE

Espectacle:

Chez Leandre

Quan:

26-27 de maig del 2012

Festival: On:

Leuven in Scène Lovaina, BE

Espectacle:

Chez Leandre

Quan:

28 de maig del 2012

Festival: On:

Sinksen 12

Kortrijk, BE

Espectacle:

Chez Leandre

Quan:

5 de juliol del 2012

Festival: On:

Reuring Festival Purmerend, NL

Espectacle:

Chez Leandre

Quan:

6-7-8 de juliol del 2012

Festival: On:

Deventer op Stelten Deventer, NL

229


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Espectacle:

Chez Leandre

Quan:

11-12 d’agost del 2012

Festival: On:

Theater op de Markt Hasselt, BE

Espectacle:

Chez Leandre

Quan:

16 de setembre del 2012

Festival: On:

De Warande

Turnhout, BE

Qui:

Circ Panic

Festival:

Leuven in Scène

Espectacle: Quan: On:

L’home que perdia els botons 26-27 de maig del 2012 Lovaina, BE

Espectacle:

L’home que perdia els botons

Quan:

30 de juny - 1 de juliol del 2012

Festival: On:

Festival Buitengewoon Doetinchem, NL

Espectacle:

L’home que perdia els botons

Quan:

17-19 d’agost del 2012

Festival: On:

230

Cirk! Aalst Aalst, BE


BÈLGICA

Qui:

Katakrak

Quan:

26-27 de maig del 2012

Festival: On:

Fries Straatfestival Ljouwert, NL

Festival:

Humorologie

On:

Kortrijk-Marke, BE

Quan:

30 de juny del 2012

Festival:

Zomer 2012, Cultuurcentrum De Steiger

On:

Menen, BE

Quan:

8 de juliol del 2012

Festival:

Cirk! Aalst

On:

Aalst, BE

Quan:

17-19 d’agost del 2012

Qui:

Alba Sarraute

Lloc:

Théâtre d’Esch

Espectacle: Quan: On:

Qui:

Espectacle:

Je suis l’autre (La Diva) 1 de juny del 2012

Esch-sur-Alzette, LU Adrian Schvarzstein The Greenman

231


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Festival:

Dolle Dagen

On:

Gistel, BE

Quan:

10 de juny del 2012

Espectacle:

The Greenman

Quan:

15 d’agost del 2012

Festival: On:

Paulusfeesten Ostende, BE

Espectacle:

Dans

Quan:

17 d’agost del 2012

Festival: On:

Cirk! Aalst Aalst, BE

Espectacle:

Dans

Quan:

18-19 d’agost del 2012

Festival: On:

Chassepierre

Chassepierre, BE

Espectacle:

The Greenman

Quan:

24-26 d’agost del 2012

Festival: On:

Espectacle: Festival: 232

Spoffin

Amersfoort, NL

The Greenman

Terres Rouges Festival


BÈLGICA

Quan:

7-8 de setembre del 2012

Espectacle:

Kamchàtka

Quan:

16 de setembre del 2012

On:

Festival: On:

Esch-sur-Alzette, LU

Dia sense cotxes - Brugge Plus Bruges, BE

Qui:

Adrian Schvarzstein & Sergi Estebanell

Festival:

Stadsschouwburg Utrecht

Espectacle: Quan: On:

Call me Maria

12-16 de setembre del 2012 Utrecht, NL

Espectacle:

Capas

Quan:

12-13-14 d’octubre del 2012

Festival: On:

Circo Circolo

Landgoed Velder, Liempde, NL

Qui:

Fadunito

Festival:

Deventer op Stelten

Espectacle: Quan: On:

Ceci 3.0 & +75

6-7-8 de juliol del 2012 Deventer, NL

233


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Espectacle:

Ceci 3.0

Quan:

14 de juliol del 2012

Festival: On:

Gentse Feesten Parade 2012 Gant, BE

Espectacle:

Ceci 3.0

Quan:

19-20 de juliol del 2012

Festival: On:

Festival MiramirO Gant, BE

Espectacle:

Ceci 3.0

Quan:

21 de juliol del 2012

Festival: On:

Internationaal Straattheaterfestival Menen, BE

Espectacle:

Ceci 3.0

Quan:

9-10 d’agost del 2012

Festival: On:

Theater op de Markt Hasselt, BE

Espectacle:

Ceci 3.0

Quan:

11-12 d’agost del 2012

Festival: On:

234

Boulevard Festival

’s-Hertogenbosch, NL


BÈLGICA

Qui:

Delrevés, Danza vertical

Quan:

7 de juliol del 2012

Festival: On:

Festival Onderstroom Vlissingen, NL

Espectacle:

Guateque

Quan:

24-26 d’agost del 2012

Festival: On:

Spoffin

Amersfoort, NL

Qui:

Companyia Trifaldó

Quan:

12 de juliol del 2012

Festival: On:

Cirque Plus Bruges, BE

Espectacle:

eS3

Quan:

24-26 d’agost del 2012

Festival: On:

Spoffin

Amersfoort, NL

Qui:

La Reial

Festival:

Festival MiramirO

Espectacle: Quan: On:

El guia

19-22 de juliol del 2012 Gant, BE

235


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Qui:

Joan Rovira Boix

Festival:

Festival MiramirO

Espectacle: Quan: On:

Guixot de 8, escultures-jocs 19-22 de juliol del 2012 Gant, BE

Qui:

Castellers de la Vila de Gràcia

Quan:

27-29 de juliol del 2012

Festival: On:

Sfinks Mixed

Boechout, BE

Qui:

Escarlata Circus

Festival:

Cirk! Aalst

Espectacle: Quan: On:

Devoris causa

17 d’agost del 2012 Aalst, BE

Qui:

Los2play

Quan:

17 d’agost del 2012

Festival: On:

Cirk! Aalst Aalst, BE

Qui:

Osadía

Quan:

18 d’agost del 2012

Festival: On: 236

Cirk! Aalst Aalst, BE


BÈLGICA

Qui:

Itinerània

Quan:

18-19 d’agost del 2012

Festival: On:

Chassepierre

Chassepierre, BE

Qui:

Claire Ducreux

Festival:

Chassepierre

Espectacle: Quan: On:

Le sourire d’un naufragé 18-19 d’agost del 2012 Chassepierre, BE

Qui:

Cia. Nadine Gerspacher

Festival:

Spoffin

Espectacle: Quan: On:

Elegantly Wasted

24-26 d’agost del 2012 Amersfoort, NL

Qui:

Colectivo Oxímoron

Festival:

Spoffin

Espectacle: Quan: On:

La chaise d’animation 24-26 d’agost del 2012 Amersfoort, NL

Qui:

Toni Ortiz

Festival:

Les Fêtes de Wallonie, Office du Tourisme

Espectacle:

Dibuix en 3D

237


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Quan:

22-23 de setembre del 2012

Qui:

Xirriquiteula Teatre

Lloc:

OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam)

On:

Espectacle: Quan: On:

2013

Andenne, BE

Papirus

6 d’octubre del 2012 Amsterdam, NL

Qui:

Adrian Schvarzstein

Quan:

14 de febrer del 2013

Festival: On:

Dommelhof Neerpelt

Provinciaal Domein Dommelhof, BE

Festival:

Le Tendre Amour

Quan:

8 de maig del 2013

Espectacle: On:

Los elementos Ettelbruck, LU

Festival:

Sortilèges, Rue et Vous

Quan:

9 de maig del 2013

Espectacle: On:

238

Kamchàtka Ath, BE


BÈLGICA

Qui:

Ne Me Títere Pas

Festival:

Boze Wolf Figurentheatherfestival

Espectacle: Quan: On:

Circumloqui

9-10 de març del 2013 Aarschot, BE

Qui:

Actua Produccions

Festival:

Festival O-Parade

Espectacle: Quan: On:

Les Nomades

1 de maig del 2013 Genk, BE

Qui:

Fadunito

Festival:

Fête de l’Iris

Espectacle: Quan: On:

Ceci 3.0

5 de maig del 2013 Brussel·les, BE

Festival:

Sortilèges, Rue et Vous

Quan:

9 de maig del 2013

Espectacle: On:

Espectacle: Festival:

Ceci 3.0 Ath, BE

Ceci 3.0 i ExterNet

Internationaal Circusfestival Leuven

239


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Quan:

17-18 de maig del 2013

Espectacle:

Ceci 3.0

Quan:

25 de maig del 2013

On:

Festival: On:

Lovaina, BE

Visueel Festival Visuel Berchem-Sainte-Agathe, Brussel·les, BE

Espectacle:

Ceci 3.0

Quan:

26 de maig del 2013

Festival: On:

Fries Straatfestival Ljouwert, NL

Espectacle:

Ceci 3.0

Quan:

28-30 de juny del 2013

Festival: On:

Reuring Festival Purmerend, NL

Espectacle:

Ceci 3.0

Quan:

6 de juliol del 2013

Festival: On:

Festival Onderstroom Vlissingen, NL

Qui:

Ponte en Pie

Festival:

Street Theatre Festival

Espectacle:

240

Copacabana


BÈLGICA

Quan:

19-20 de maig del 2013

Qui:

La Fura dels Baus

Lloc:

De Nationale Opera & Ballet

On:

Espectacle: Quan: On:

Kortrijk, BE

Quartett

1-2 de juny del 2013 Amsterdam, NL

Qui:

Tombs Creatius

Festival:

Bronks Festival

Espectacle: Quan: On:

Colors de monstre 9 de juny del 2013 Brussel·les, BE

Espectacle:

Colors de monstre

Quan:

20-22 de juliol del 2013

Festival: On:

Cirque Plus Festival Bruges, BE

Espectacle:

L’estrany viatge del senyor Tonet

Quan:

2-4 d’agost del 2013

Festival: On:

Espectacle:

Festival Dranouter Dranouter, BE

L’estrany viatge del senyor Tonet 241


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Festival:

Cirk! Aalst

On:

Aalst, BE

Quan:

23-25 d’agost del 2013

Qui:

Los Galindos

Festival:

Humorologie

Espectacle: Quan: On:

Maiurta

29-30 de juny del 2013 Kortrijk-Marke, BE

Espectacle:

Maiurta

Quan:

25-27 d’octubre del 2013

Festival: On:

Kunsten op Straat Diepenheim, NL

Espectacle:

Maiurta

Quan:

1-2 de novembre del 2013

Festival: On:

Theater op the Markt Neerpelt, BE

Qui:

Toni Ortiz

Quan:

29 de juny del 2013

Festival: On:

242

Straattheater Festival Woerden Woerden, NL


BÈLGICA

Qui:

Companyia La Tal

Lloc:

Provinciaal Archeologisch Museum

Espectacle: Quan: On:

The Incredible Box

6 de juliol del 2013 Ename, BE

Qui:

Leandre + Companyia La tal

Festival:

Zomer 2013

Espectacle: Quan: On:

Démodés

7 de juliol del 2013 Menen, BE

Qui:

Katakrak

Festival:

Plazey Festival

Espectacle: Quan: On:

L’animalada

7 de juliol del 2013 Brussel·les, BE

Espectacle:

L’animalada

Quan:

14-15 de setembre del 2013

Festival: On:

Espectacle: Festival:

Festival EAT! Brussels Brussel·les, BE L’animalada

Fêtes Romanes

243


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Quan:

28-29 de setembre del 2013

Qui:

Circ Panic

Festival:

Cirque Plus Festival

On:

Espectacle: Quan: On:

Brussel·les, BE

L’home que perdia els botons 20 de juliol del 2013 Bruges, BE

Espectacle:

L’home que perdia els botons

Quan:

23-25 d’agost del 2013

Festival: On:

Cirk! Aalst Aalst, BE

Qui:

Companyia PakiPaya

Festival:

Cirque Plus Festival

Espectacle: Quan: On:

Shake Shake Shake

20-21 de juliol del 2013 Bruges, BE

Qui:

Companyia Sebas

Festival:

Boulevard 2013

Espectacle: Quan: On:

244

Acorde

20 de juliol del 2013 De Haan, BE


BÈLGICA

Espectacle:

Acorde

Quan:

21 de juliol del 2013

Festival: On:

Zomer 2013 Menen, BE

Qui:

Ne Me Títere Pas

Festival:

Puppet Buskers Festival

Espectacle: Quan: On:

Circumloqui

21-22 de juliol del 2013 Gant, BE

Qui:

Los Caneca

Festival:

Cirque Plus Festival

Espectacle: Quan: On:

Los Caneca Show

22 de juliol del 2013 Bruges, BE

Qui:

Guixot de 8 & Joan Rovira Boix

Festival:

MiramirO

Espectacle: Quan: On:

Gargot de bicicleta

23-25 de juliol del 2013 Gant, BE

Qui:

Trukitrek

Festival:

Lowlands Festival

Espectacle:

Hotel Crab + Jukebox

245


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Quan:

17-18 d’agost del 2013

Qui:

Gromic

Festival:

Spoffin

On:

Espectacle: Quan: On:

Biddinghuizen, NL

The Magomic Show 23-25 d’agost del 2013 Amersfoort, NL

Qui:

Companyia EIA

Festival:

Spoffin

Espectacle: Quan: On:

Caps

23-24 d’agost del 2013 Amersfoort, NL

Qui:

Colla Castellers de Barcelona

Quan:

28 de setembre del 2013

Lloc: On:

Koningin Astridplein Anvers, BE

Lloc:

Hanzestedenplaats

On:

Anvers, BE

Quan:

Qui:

Espectacle: 246

29 de setembre del 2013

La Baldufa

Le prince heureux. El príncipe feliz


BÈLGICA

Festival:

Carré Rotondes (Traffo)

On:

Luxemburg, LU

Quan:

20-22 d’octubre del 2013

Espectacle:

El príncep feliç (en alemany)

Quan:

23 d’octubre del 2013

Festival: On:

Festival Internacional de Teatre Theaterfest Sankt-Vith, BE

Qui:

Karl Stets

Festival:

Theater op the Markt

Espectacle: Quan: On:

Cuerdo

2-3 de novembre del 2013 Neerpelt, BE

Qui:

Leandre

Festival:

Theater op the Markt

Espectacle: Quan: On:

Chez Leandre

2-3 de novembre del 2013 Neerpelt, BE

Qui:

Fet a Mà

Festival:

Theater op the Markt

Espectacle: Quan: On:

Cru

1-3 de novembre del 2013 Neerpelt, BE

247


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Qui:

Roger Bernat

Festival:

Stuk

Espectacle: Quan: On:

La consagración de la primavera 10 de novembre - 11 de desembre del 2013 Lovaina, BE

Qui:

Òscar Intente

Lloc:

Casal Català de Luxemburg

Espectacle: Quan: On:

2014

La idea d’Europa, de George Steiner 7 de desembre del 2013 Luxemburg, LU

Qui:

Agrupación Señor Serrano

Festival:

Pop Arts Festival 2014

Espectacle: Quan: On:

Brickman Brando Bubble Boom 5-6 de febrer del 2014 Amsterdam, NL

Espectacle:

BBB

Quan:

28-29 de novembre del 2014

Lloc: On:

Qui:

Espectacle: 248

Monty kultuurfaktorij Anvers, BE

Companyia Jordi L. Vidal Ooups!


BÈLGICA

Lloc:

Théâtre La Montagne Magique

On:

Brussel·les, BE

Quan:

1 de març del 2014

Espectacle:

Ooups!

Quan:

19 de març del 2014

Festival: On:

Festival Midis Minuits, Circokot Louvain-la-Neuve, BE

Espectacle:

Ooups!

Quan:

27 d’abril del 2014

Festival: On:

Wolu-Culture

Brussel·les, BE

Espectacle:

Ooups!

Quan:

4 de maig del 2014

Festival: On:

Marché aux Fleurs Brussel·les, BE

Espectacle:

Chrysalis

Quan:

16 de maig del 2014

Festival: On:

Espectacle: Festival:

Parcours d’Artistes Opening Brussel·les, BE Ooups!

Les Nuits du Cirque 249


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Quan:

31 de maig del 2014

Espectacle:

Ooups!

Quan:

24 d’agost del 2014

On:

Festival: On:

Abbaye de Villers, BE

Festival Haaste Töne ?! Eupen, BE

Espectacle:

Ooups!

Quan:

16 de novembre del 2014

Lloc: On:

Cultuurcentrum Hasselt Hasselt, BE

Qui:

Albert Serra

Lloc:

Bozar - Cinematek

Espectacle: Quan: On:

Histoire de ma mort / Història de la meva mort 15 de març del 2014 Brussel·les, BE

Qui:

Fet a Mà

Festival:

Festival UP! - Théâtre Marni

Espectacle: Quan: On:

250

Cru

29 de març del 2014 Brussel·les, BE


BÈLGICA

Qui:

Fadunito

Festival:

Festival La Ville Ailée Ypres

Espectacle: Quan: On:

Ceci 3.0 i Babies

12-13 d’abril del 2014 Ieper, BE

Qui:

Sienta la Cabeza

Quan:

11 de maig del 2014

Festival: On:

Fête de l’Iris

Brussel·les, BE

Qui:

Roger Bernat

Festival:

Kunstenfestivaldesarts

Espectacle: Quan: On:

Estrena Numax-Fagor-Plus 16-23 de maig del 2014 Brussel·les, BE

Qui:

La Maleta dels Espectacles

Festival:

Cirk! Aalst

Espectacle: Quan: On:

The Magomic Show

23-24 de maig del 2014 Aalst, BE

Qui:

Dudu & Companyia

Festival:

Kunsten Op Straat

Espectacle:

El nïu

251


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Quan:

30 de maig del 2014

Qui:

Dudu & Companyia

Festival:

Kunsten Op Straat

On:

Espectacle: Quan: On:

Dalfsen, NL

El nïu

1 de juny del 2014 Oldenzaal, NL

Qui:

Companyia Pep Bou

Festival:

Namur en Mai - Festival International des Arts Forains

Espectacle: Quan: On:

Clinc

28 de maig - 1 de juny del 2014 Namur, BE

Qui:

Companyia Perehosta

Festival:

Sinksen

Espectacle: Quan: On:

Postal express

7-8 de juny del 2014 Kortrijk, BE

Qui:

Xirriquiteula Teatre

Festival:

Sinksen

Espectacle:

252

Girafes


BÈLGICA

Quan:

7-8 de juny del 2014

Qui:

Companyia La Tal

Festival:

Sinksen

On:

Espectacle: Quan: On:

Kortrijk, BE

The Incredible Box 8-9 de juny del 2014 Kortrijk, BE

Espectacle:

The Incredible box

On:

Boom, BE

Quan:

20 de juny del 2014

Espectacle:

The Incredible Box

Quan:

12 de juliol del 2014

Festival: On:

Festival Onderstroom Vlissingen, NL

Qui:

Kamchàtka

Quan:

13-14 de juny del 2014

Festival: On:

Visueel Festival Visuel

Berchem-Sainte-Agathe, BE

Qui:

Joan Català

Festival:

Festival Oerol

Espectacle:

Pelat

253


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Quan:

13-18 de juny del 2014

Qui:

Cavalls de Menorca en gira

On:

Tilburg, NL

On:

Quan:

Terschelling, NL

28-29 de juny del 2014

Espectacle:

Pelat

Quan:

28-29 de juny del 2014

Festival: On:

Festival Mundial Tilburg, NL

Espectacle:

Pelat

Quan:

18-27 de juliol del 2014

Festival: On:

MiramirO Gant, BE

Espectacle:

Pelat

Quan:

07-10 d’agost del 2014

Festival: On:

Theater op de Markt Hasselt, BE

Qui:

Res de Res & Artigues

Festival:

Festival Onderstroom

Espectacle:

254

(remor)


BÈLGICA

Quan:

10-13 de juliol del 2014

Qui:

Res de Res & Artigues

Festival:

MiramirO

On:

Espectacle: Quan: On:

Zeeland NL

(remor)

24-27 de juliol del 2014 Gant, BE

Qui:

Companyia Macarena Recuerda Shepherd

Lloc:

Monty Kultuurfaktorij

Espectacle: Quan: On:

Fingir

26-27 d’octubre del 2014 Anvers, BE

255


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

3. França El mercat del teatre familiar a França La principal característica del mercat del teatre familiar a França és la manca de definició clara de què es considera com a tal i la manca d’un criteri oficial de definició dels espectacles segons el tipus d’espectador, a diferència, per exemple, del sector del cinema. A diferència de Catalunya, no existeix una entitat com l’Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics. En canvi, sí que hi ha associacions i organismes professionals de teatre per a un públic infantil. El Nicolas Faure1, en el seu estudi «De “jeune public” à “tout public”», explica com el repertori del teatre infantil s’ha anat convertit, amb els anys, en un repertori destinat a tots públics. D’aquest estudi se n’ha deduït que, a França, els dos termes s’utilitzen com a sinònims. FAURE, Nicolas. “De « jeune public » à « tout public ». Analyse du répertoire théâtral francophone pour la jeunesse”. Tesi (doctorat). Tesi doctoral dirigida per Jean-Pierre Ryngaert. París: Universitat Sorbonne Nouvelle - Paris III. Novembre del 2004. 1

256


FRANÇA

Per donar una idea global del pes del sector a França, el 1998, l’Association du Théâtre pour l’Enfance et la Jeunesse (ATEJ) va estimar en tres milions el nombre d’infants menors de 15 anys que van assistir al teatre. Segons un estudi del Ministeri de Cultura francès, publicat el 2004, un infant de cada dos, de mitjana, hauria anat almenys un cop al teatre: un 87% al circ i un 77,5% a veure un espectacle de titelles. Per tant, l’infantespectador descobreix el teatre en família i mitjançant el repertoire “tout public”. Tal com s’indica en l’estudi “Photographie d’’une dynamique fragile”2, els espectacles catalogats com a “públic infantil” tenen el doble de dates programades que els catalogats com a “tots els públics”. Aquesta és una raó de pes que ens explicaria l’interès de classificar la majoria d’espectacles per a “tots els públics” com a “públic infantil”; és una qüestió de MINISTÈRE DE LA CULTURE ET LA COMMUNICATION. DIRECTION DE LA MUSIQUE, DE LA DANSE, DU THÉÂTRE ET DES SPECTACLES. “Photographie d’une dynamique fragile. Étude sur les conditions de production et de diffusion des spectacles adressés au jeune public en France”. Saisons 2006/2008. Maig del 2009. 2

257


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

màrqueketing i de comunicació. És a dir: dependrà dels criteris dels directors artístics i del públic que vulguin atreure. Els únics actors del sector que comuniquen entorn del públic familiar són les Scènes Nationales3. En les seves pàgines webs hi ha, en general, una pestanya on s’indica “AÀ voir en famille” (per veure en família), espectacles amb un mínim d’edat però sense un màxim. A França no existeix, segons el Cyrille Planson,4 codirector del Festival Petits et Grands, una política cultural adreçada al públic infantil. Hi ha dispositius, però pocs projectes concrets, ja que el Ministeri de Cultura el considera com un sector pròpiament dit. Actualment es constata una forta evolució de la difusió amb l’emergència de

Label acordat pel Ministeri de Cultura en teatres públics francesos. El seu objectiu és ser un lloc de producció i difusió de la creació contemporània dins l’àmbit de l’espectacle en viu. 3

PLANSON, Cyrille. “Spectacle vivant jeune public: Tendances et évolutions”. Le Piccolo 2010-2011. 4

258


FRANÇA

projectes orientats al públic infantil (focus en festivals, espais de reflexió i de debat, etc.), l’obertura d’espais generalistes a la producció d’espectacles per a un públic infantil i el desenvolupament d’espais amb un label “infantil”. Malgrat l’augment de la difusió, no hi ha cap política cultural clara definida, ja que el sector continua sent desconegut, poc visible i poc representat. Un exemple d’aquest fet és que no hi ha un referent “infantil” al Ministeri de Cultura francès. Característiques i definició Els trets principals del sector a França són5: La manca de centralització dels recursos. A diferència del teatre (CNT), el circ (Hors les Murs) o la dansa (CND), no hi ha cap organisme on es trobin totes les informacions del sector. MINISTÈRE DE LA CULTURE ET LA COMMUNICATION. DIRECTION DE LA MUSIQUE, DE LA DANSE, DU THÉÂTRE ET DES SPECTACLES. “Photographie d’une dynamique fragile. Étude sur les conditions de production et de diffusion des spectacles adressés au jeune public en France”. Saisons 2006/2008. Maig del 2009. 5

259


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Els teatres municipals, les Scènes Nationales6, les Scènes Conventionnées7 i els Centres Dramatiques Nationales són la base d’una xarxa de difusió que s’ha ampliat durant l’última dècada. La varietat de les formes artístiques (teatre, dansa, titelles, circ, conte, etc.) ha permès que es desenvolupin programacions regulars a tots els nivells. Els espais de difusió nacionals són menys renitents que fa uns anys a programar espectacles familiars i, a més, gaudeixen d’una proximitat amb el públic. Hi ha un seguit de festivals importants que marquen tendències i promouen nous artistes. És la porta d’entrada més clara per als artistes i les companyies estrangeres. Label acordat pel Ministeri de Cultura en teatres públics francesos. El seu objectiu principal és ser un espai de producció i difusió de la creació contemporània. 6

Les Scènes Conventionnées formen una xarxa institucional que és un resultat directe de la descentralització teatral francesa. Estan sotmeses al règim de la gestió directa, és a dir, no tenen un pressupost propi ni autonomia jurídica. Reben una ajut financer de l’Estat que representa el 10% del pressupost d’aquests organismes, i des del 1999 el conveni es limita a tres anys. 7

260


FRANÇA

Les sales i els festivals són vulnerables i molts cops pateixen els impactes de les restriccions pressupostàries. Hi ha poques agències i moltes companyies que s’encarreguen elles mateixes de la seva pròpia difusió/venda. És un sector heterogeni, i aquesta heterogeneïtat està representada per artistes de tots els orígens, i per sales i festivals de tipologia molt diversa. L’edat dels espectadors, les sessions per a tots els públics i per a escolars, així com les condicions tècniques i econòmiques determinen l’activitat del sector. La multiplicitat de les xarxes i dels actors culturals, així com la profusió de companyies de totes les tendències artístiques, oculten una gran precarietat dels projectes, més encara que en altres sectors de l’espectacle en viu. Hi ha poca coproducció, i l’autofinançament i l’autoproducció són dues pràctiques molt esteses. Les ac261


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

cions culturals es fan amb mínims, les companyies no tenen temps per dedicars’hi i les sales posen a disposició pocs mitjans per acompanyar-les. La majoria d’organismes defineixen els seus propis objectius i s’autoavaluen. És un sector en què es pràctica de manera habitual el creuament de gèneres artístics A part de les Scènes Conventionnées pour l’Enfance et la Jeunesse i les Scènes Nationales, existeixen pocs altres marcs de suport i finançament d’àmbit nacional. Les formes són lleugeres, hi ha pocs actors damunt de l’escenari i els requeriments tècnics i de transport són senzills per tal de facilitar-ne la programació. També es redueixen al màxim els costos de producció i venda. Els alumnes d’educació infantil i primària de França tenen dues setmanes de vacances cada sis setmanes. Aquests pe-

262


FRANÇA

ríodes, els teatres els aprofiten per proposar espectacles per al públic familiar. Malgrat el context de precarietat, sorgeixen projectes pertinents que gaudeixen del suport de les col·lectivitats territorials (ajuntaments, departaments i regions). Els equips d’aquestes estructures intenten programar un nombre important de representacions, fer accions culturals significatives i donar suport, amb els mitjans a disposició, a la creació. De la mateixa manera, les companyies que tenen un volum de representacions suficient i amb una estructura administrativa que ho permet també desenvolupen un treball sobre el territori en col·laboració amb les sales o els festivals.

Presentació del circuit estable: festivals, sales i fires professionals Generalitats A França, el circuit estable és dens i està compost per sales (indoor), festivals, tant de carrer (oudoor) com a l’aire lliure (indoor), i fires professionals. 263


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Situació actual dels circuits locals i espais d’exhibició El circuit de sales és molt important i està integrat principalment per les Scènes Conventionnées pour l’Enfance et la Jeunesse, un total de 18 sobre tot el territori nacional que reben ajuts per programar únicament i exclusivament espectacles adreçats a un públic familiar, amb sessions escolars. Segons les dades del Ministeri de Cultura,8 es divideixen de la manera següent: 9 exclusivament per a públic infantil, 2 per al teatre infantil, 3 per a infantil/música/chanson i jazz, 1 per a escriptures contemporànies i infantil, 1 per a titelles i infantil, 1 per a teatre de país i infantil i 1 per a dansa i infantil. Aquests acullen de manera regular companyies en residència. La llista de sales d’aquestes característiques es pot trobar a: Les missions de les Scènes Conventionnées pour l’Enfance et la Jeunesse són: http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/ download/18067/155304/file/Sc%C3%A8nes%20 conventionn%C3%A9es.pdf 8

264


FRANÇA

• Sensibilitzar el públic infantil de totes les formes artístiques que estimulen les sinergies entre creació i acció cultural. • Sensibilitzar el públic escolar mitjançant un treball de formació dels professors i els alumnes —des de parvulari fins a l’institut—, a dins i fora del marc escolar. • Acollir en residència companyies i artistes perquè puguin preparar les seves creacions, acompanyar-los en els seus projectes mitjançant coproduccions o corealitzacions i donar-los suport a la difusió i a la venda. • Acollir en difusió espectacles per a públic infantil/familiar. D’altra banda, trobem espais multidisciplinaris i generalistes que programen espectacles de teatre infantil i que van de les Scènes Nationales als centres culturals o les direccions d’afers culturals regionals i municipals. Les principals missions de les Scènes Nationales són: • Permetre al major nombre de persones d’accedir a una oferta cultural de qualitat. • Donar suport a la creació artística mi265


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

tjançant l’acollida de companyies i artistes en residència. • Ser el motor de l’organització cultural dels territoris. Tenen un paper molt important pel que fa a la relació amb el territori on s’ubiquen. • Ser iniciadors de produccions i coproduccions. Finalment, hi ha el circuit de festivals, tant multidisciplinaris i generalistes com només destinats a un públic familiar/infantil, que acullen espectacles de teatre familiar. El circuit és important, tant per nombre de festival existents com per volum de programació. Per exemple, el festival de petit format Ourcéanie només presenta espectacles infantils; en canvi, un festival com Chalon dans la Rue, de gran format, presenta espectacles multidisciplinaris. També hi ha un altre tipus de tipologia de festival, els de mitjà format, principalment de carrer, i que són organitzats pels serveis culturals dels ajuntaments. Al voltant de París n’hi ha molts d’aquest tipus: Parades a Nanterre, la Fête des Vendanges a Suresnes, Les Arts dans la Rue a Châtillon o la Fête des Tulipes de Saint266


FRANÇA

Denis, entre d’altres. De fet, aquests festivals esdevenen l’equivalent de les festes majors a Catalunya i sempre programen espectacles de carrer, perquè saben que atreuen un públic familiar. Malgrat que el concepte estigui menys desenvolupat que a Catalunya, els tècnics de cultura dels ajuntaments que programen es desplacen a festivals prescriptors o bé contacten amb agències que porten els espectacles. Per exemple, el festival de Chalon dans la Rue té una forta participació de tècnics de cultura, ja que saben que allà poden trobar-hi gairebé tots els espectacles familiars que estaran en gira. Accés a la programació de fires i festivals S’hi pot accedir mitjançant dues vies: • Per la programació directa feta pel director artístic, sigui perquè ell mateix hagi vist l’espectacle, sigui perquè algun homòleg programador li hagi recomanat —el que a França es diu el bouche à oreille. Aquests programadors es veuen durant els esdeveniments i els temps de 267


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

reflexió i debat, i comparteixen els nous talents que han descobert. • Mitjançant la selecció del dossier a l’apartat de showcases i nous talents del festival. Les xarxes professionals i els centres de recursos existents9 Les principals xarxes professionals són: ASSOCIATION DU THÉÂTRE POUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE (ATEJ) http://www.atej.net

La seva missió principal és facilitar l’accés del màxim nombre d’infants i joves a una cultura teatral de qualitat. ASSITEJ FRANCE, CENTRE FRANCÈS DE

L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DU THÉÂTRE POUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE http://www.assitejfrance.fr

Són els iniciadors del projecte “Next Generation”, que té com a objectiu la presentació 9

Segons Le Piccolo

268


FRANÇA

d’artistes emergents que treballen en el sector del teatre infantil i juvenil. SCÈNES D’ENFANCE ET D’AILLEURS https://sites.google.com/site/scenesdenfance

Estan constituïts en associació. Són, juntament amb el Ministeri de Cultura, els iniciadors de La Belle Saison, focus nacional de teatre infantil/familiar que tindrà lloc de l’estiu del 2014 al desembre del 2015. ASSOCIATION NATIONALE DE RECHERCHE ET D’ACTION THÉÂTRALE (ANRAT) http://www.anrat.asso.fr

Teatre. No hi ha cap espanyol a la xarxa. COLLECTIF JEUNE PUBLIC NORD-PAS-DE-CALAIS http://collectif-jeune-public-npdc.com/Bienvenue/ Bienvenue.html

Recull estructures de difusió, companyies i partenaires interessats en la creació per a infants, adolescents i les seves famílies.

269


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

RÉSEO, RÉSEAU EUROPÉEN POUR LA

SENSIBILISATION À L’OPÉRA ET LA DANSE http://reseo.org

És una xarxa europea per a la sensibilització per l’òpera i la dansa per a públic familiar. THEMAA, ASSOCIATION NATIONALE DES THÉÂTRES DE MARIONNETTES ET DES ARTS ASSOCIÉS http://www.themaa-marionnettes.com

Associació nacional de titelles. A la seva pàgina es poden trobar les actualitats del sector, així com la llista de companyies i d’espais de difusió. SCENA CENTRO http://www.scenacentro.eu/fr

És un projecte euroregional de MigdiaPirineus, Catalunya, Llenguadoc-Rosselló i les Illes Balears; es tracta d’una plataforma de circulació artística per a la creació i la difusió d’espectacles en viu destinats al públic infantil.

270


FRANÇA

Els centres de recursos principals són: HORS LES MURS http://www.horslesmurs.fr

És el Centre Nacional de Recursos per a les Arts de Carrer i el Circ. La seva pàgina web és molt completa i s’hi pot trobar tota la informació sobre festivals, centres de creació, espais de residència, convocatòries, ofertes de treball i altres informacions. CENTRE NATIONAL DE LA DANSE (CND) http://www.cnd.fr

És el Centre Nacional de Dansa francès. La seva pàgina web és molt completa i s’hi pot trobar tota la informació del sector: des de documents, estudis, ofertes de formació, fins a la programació estable del centre. Les seves missions principals són el desenvolupament de la cultura coreogràfica, el suport a la creació i a la difusió, l’organització de formacions contínues per als artistes i els professionals de la dansa, i proposar una atenció personalitzada als professionals del sector. A la seva pàgina web es pot trobar la llista de companyies de dansa de tot França. Estan classificades per tipologia. 271


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

CENTRE NATIONAL DU THÉÂTRE (CNT) http://www.cnt.asso.fr

És el Centre Nacional del Teatre francès. La seva pàgina web disposa de la informació necessària per al coneixement del sector a França (llista de teatres, companyies, agents, documentació professional i estudis). Les seves missions són acompanyar, informar i orientar el públic sobre el teatre contemporani, ajudar els professionals del sector a trobar feina amb un servei en línia i compartir el teatre amb lectures, debats, trobades i projeccions. A la seva pàgina web es pot trobar la llista d’espectacles i d’espais de difusió. OFFICE NATIONAL DE DIFFUSION ARTISTIQUE (ONDA)

http://www.onda.fr

A la seva pàgina web es pot trobar la llista d’espais de difusió (teatre, organisme, etc.) per tipologia d’espectacles que programen i per zona geogràfica.

272


FRANÇA

CENTRE D’INFORMATION ET DE RESSOURCES POUR LES MUSIQUES ACTUELLES (IRMA) http://www.irma.asso.fr

Orienta, dóna consell, informa i forma els actors sobre les músiques actuals. Cada any publica una llista amb tots els recursos del sector del teatre familiar, donant més importància a totes les qüestions musicals. La llista es pot demanar aquí (http:// www.irma.asso.fr/Irmaliste-Jeune-public-VersionPDF)

i val 15 euros.

THÉÂTRE MASSALIA http://www.theatremassalia.com

Centre de recursos per a teatre infantil/familiar. A la pàgina web es pot consultar la llista en format Excel de totes les obres disponibles.

273


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Dades Equipaments o sales que programen teatre familiar amb aforaments i titularitat Segons l’ONDA,10 hi ha un total de 459 espais de difusió i creació per a públic familiar/infantil a França. Aquests van des de teatres públics, municipals, associacions socioculturals, fins a teatres privats, sales alternatives i espais de creació. Nombre de representacions de teatre familiar realitzades en sales Les úniques informacions que s’han trobat són les de l’estudi “Photographie d’une dynamique fragile” citat més amunt. Segons aquest estudi, un 40% de les companyies que han respost fan més de 40 representacions d’infantil per temporada. Es troba el mateix percentatge entre les “temporades” i els festivals.

10

Office National de Diffusion Artistique (http://www.onda.fr)

274


FRANÇA

De mitjana, els espais que acullen menys de 40 representacions anuals difonen 8 espectacles infantils per temporada i un total de 22 representacions. Els espais que acullen més de 40 representacions anuals difonen 15 espectacles infantils de mitjana per temporada, cosa que representa un total de 79 representacions. Un espectacle per a un públic infantil es produeix, de mitjana, cinc vegades per temporada. Es veu, doncs, el pes dels espectacles “escolars”. Les companyies infantils actuen, de mitjana, 2,5 vegades, fet que ens mostra que la compra d’espectacles en sèrie és una pràctica poc habitual en el sector. Les úniques dades que s’han trobat pel que fa al pes de les companyies estrangeres sobre la programació global són del període 2009-2010. Durant aquesta temporada, un 14% de la programació d’espectacles estrangers s’adrecen al públic familiar. La proporció va en augment. Pel que fa a la proporció de programació familiar estrangera sobre la totalitat de 275


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

programació familiar, es pot dir que les creacions estrangeres per a públic familiar tenen una acollida cada cop més bona a França. A principis del 2000 representava el 2% de la programació familiar, i entre les temporades 2007-2008 i 2009-2010, aproximadament un 25% de les programacions per a un públic familiar a França van ser de companyies estrangeres. Nombre de festivals i fires que programen principalment espectacles de teatre familiar Segons Le Piccolo del 2011, se n’han comptat 94, de tots els formats, tant pel tipus d’espectacles que acullen com per la seva forma organitzativa. Percentatge de representacions de teatre familiar als festivals o les fires d’arts escèniques No consta.

276


FRANÇA

Els professionals del teatre familiar Perfil i tipus • La majoria de les companyies van ser creades a partir del 1991. • Tenen una gran dependència de la difusió per continuar existint. • La majoria de les companyies d’espectacles per a un públic familiar són de teatre, un 31%. Els titelles i el teatre d’objectes representen el 24%, els espectacles pluridisciplinaris el 12%, la música el 10%, la dansa el 8%, el conte el 7%, i el circ i la música menys del 5%. • Tenen també una activitat intensa marcada per un gran nombre d’espectacles per a un públic escolar. • Malgrat una activitat intensa de difusió, en general les companyies no gaudeixen d’una situació financera estable. • Tenen una gran flexibilitat; els artistes i les companyies tenen una gran capacitat d’adaptació. • Les companyies giren més que en altres sectors, perquè hi ha tots els espectacles escolars. 277


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Per a la llista exhaustiva de companyies, podeu anar a: http://www.atej.net/publications/repertoireatej-2013-2014.pdf

Nombre de companyies que fan teatre familiar Segons les últimes dades disponibles, durant el període 2008-200911, n’hi havia un total de 735.

Finançament Despesa pública en teatre familiar i percentatge d’ajuts de les administracions No hi ha xifres oficials ni públiques sobre la despesa en teatre familiar a França. Com s’ha dit a la introducció, és una conseqüèn-

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET LA COMMUNICATION. DIRECTION DE LA MUSIQUE, DE LA DANSE, DU THÉÂTRE ET DES SPECTACLES. “Photographie d’une dynamique fragile. Étude sur les conditions de production et de diffusion des spectacles adressés au jeune public en France”. Saisons 2006/2008. Maig del 2009. 11

278


FRANÇA

cia directa del fet que el Ministeri de Cultura no té cap política específica per al sector. L’economia del teatre familiar és fràgil a causa del baix preu de les entrades i de les poques subvencions que donen les administracions, malgrat que les despeses són les mateixes que per al teatre convencional. Això té conseqüències immediates en la manera de treballar de les companyies, ja que tenen por de sacrificar l’exigència artística per la rendibilitat econòmica. Així i tot, les subvencions als projectes de creació són més freqüents que les aportacions per a coproducció de la part dels partenaires, ja que, per tal que les institucions públiques donin ajuts, han de conèixer la quantitat total d’aquest ajut. Efectivament, més enllà dels ajuts a la producció dramàtica o als projectes (per als sectors de la dansa i la música) que es donen a un projecte de creació, els altres ajuts públics no s’identifiquen de manera clara. És la companyia qui decideix a posteriori què farà amb les quantitats rebudes. 279


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

El muntatge de produccions no és una activitat desenvolupada en l’univers de les companyies del sector. Amb l’absència gairebé total per compartir les despeses de producció dels seus espectacles, gairebé han evacuat la qüestió i asseguren, elles mateixes, l’existència del seu projecte de creació i l’autofinancen de manera parcial. Polítiques públiques de finançament Ministeri de Cultura i Comunicació - Direcció de Música, Dansa, Teatre i Espectacles Les úniques subvencions atorgades a les companyies professionals són per a la creació i la difusió. Les dues línies d’ajuts existents, ajuts per a projectes i ajuts mitjançant convenis amb el Ministeri de Cultura, són compatibles amb els que es poden donar per a l’animació d’un espai permanent de fabricació o de difusió obert a altres companyies i per a accions de desenvolupament cultural o d’educació artística. Poden accedir a aquesta línia de subvencions les companyies dramàtiques, de circ i de titelles. 280


FRANÇA

La gestió dels ajuts la fan les direccions regionals d’afers culturals (DRAC), les representacions del Ministeri de Cultura en l’àmbit regional. Tots els detalls sobre aquesta línia de subvencions es troben a: http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/

DRAC-Centre/Vos-demarches/Subventions/Theatre-Cirque-Marionnettes-Arts-de-la-rue/Aide-aux-compagnies/ Aide-a-la-production-dramatique

Col·lectivitats locals Hi ha ajuts mitjançant la descentralització i gràcies als offices régionaux culturels.12 No s’ha trobat la informació a Internet, però mitjançant una trucada telefònica als offices régionaux culturels, han informat que donen ajuts a la creació de companyies instal·lades en el seu àmbit territorial d’actuació. Algunes donen, de manera molt puntual, ajuts a companyies estrangeres, tot i que no és una pràctica habitual.

La llista completa dels offices régionaux culturels es pot trobar a http://www.arcadi.fr/point-doc/dossiers-documentaires/agences-culturelles-regionales 12

281


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Office National de Diffusion Artistique (ONDA) L’ONDA ha creat uns dispositius específics de cooperació per tal de prolongar el temps de difusió i de gira d’un espectacle: • Carta interregional de difusió artística, en col·laboració amb Arcadi (Illa de França), l’OARA (Aquitània), l’ODIA (Normandia), el Réseau en Scène (Llenguadoc-Rosselló) i Spectacle Vivant (Bretanya), que han signat aquesta carta per afavorir la circulació de companyies basades en aquestes cinc regions. • Gires territorials. Aquestes gires es fan per iniciativa d’un espai de difusió que organitza una gira coherent en el seu territori i en un temps mínim i coherent. • Gira d’espectacles estrangers. Igual que en el punt anterior, la gira es fa per iniciativa d’un espai de difusió. L’ONDA pot donar ajuts al voltant del 50% per a la traducció (subtítols) i per pagar els viatges de l’equip artístic.13

Tots els detalls dels ajuts es poden trobar a la pàgina web de l’ONDA (http://www.onda.fr). 13

282


FRANÇA

Tots els organismes de gestió de drets d’autors també donen ajuts: • SACD (http://www.sacd.fr). Donen ajuts per al teatre, la dansa, la música, el circ, les arts de carrer i els espectacles d’humor. • SACEM (http://www.sacem.fr). Donen ajuts només per al sector musical. Poden ser per a la creació, l’autoproducció i la difusió, les residències, l’exportació i la preproducció. • Adami (http://www.adami.fr). Té una línia d’ajuts per a la creació i la difusió d’espectacles en viu. • SPEDIDAM (http://www.spedidam.fr). Té una línia de subvencions per a la creació, la difusió i la formació dels artistes.

Breu descripció del consum de teatre familiar a França Les dades sobre el consum de teatre familiar a França són de difícil accés, ja que no estan agregades. Com s’ha dit a la introducció, el Ministeri no les analitza de manera agregada.

283


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Pràctiques culturals Segons l’apartat de “Pràctiques culturals” de Les chiffres clés 14 publicades cada any pel Ministeri de Cultura, els francesos assisteixen cada vegada més a espectacles. Aquest fet es pot explicar per la multiplicació d’equipaments culturals i de festivals sobre el conjunt del territori en els últims anys. De manera global, els francesos surten més que fa trenta anys. Per exemple, entre el 1973 i el 2008, el nombre de francesos que van anar al teatre ha passat d’un 11% a un 19%, i els que han assistit a un concert de rock o jazz s’ha multiplicat per dos. El percentatge de sortides a espectacles de circ ha passat d’un 11% el 1973 a un 14% el 2008, i els de dansa han variat en un 2%, passant del 6% al 8%. Nombre anual d’assistents a les representacions de teatre familiar No consta. Dades culturals que publica anualment el Ministeri de Cultura i Comunicació. 14

284


FRANÇA

Recursos locals Programadors Els programadors de teatre familiar són els teatres públics, com les Scènes Nationales, i els espais que tenen un conveni per fer aquesta programació són els teatres privats i les associacions socioculturals, com, per exemple, La Ligue de l’Enseignement,15 que en ocasions poden ser també organitzadors de festivals i els serveis culturals dels ajuntaments. Ja s’han presentat els programadors en l’apartat de “Circuit estable” del principi. Festivals, fires i salons professionals Els festivals familiars/infantils són llocs de trobada tant dels difusors com entre companyies i són una oportunitat única per introduir-se en les xarxes professionals i per conèixer millor la situació del sector.

15

http://www.laligue.org

285


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Són llocs que donen visibilitat als artistes, però que a la vegada utilitzen la notorietat d’algunes companyies programades per donar-se a conèixer i fer-se un nom en el panorama nacional. Hi ha dues visions possibles de la xarxa de festivals: • L’existència de festivals de renom, de gran format, prescriptors i que lideren la xarxa. Com, per exemple, Chalon dans la Rue. • L’existència de festivals que tenen menys renom, de més petit abast i que volen aprofundir un eix de treball (textos contemporanis, creacions internacionals, etc.), o que creen un ambient i intercanvis amb el públic. Com, per exemple, el festival Ourcéanie. La llista de festivals seleccionats són una mescla d’aquestes dues possibles visions. S’ha gaudit de l’assessorament de la Pascale Paulat, directora de l’associació Ère de Jeu (http://www.eredejeu.fr), per fer-ne la selecció:

286


FRANÇA

FESTIVAL MOMIX - FESTIVAL INTERNATIONAL JEUNE PUBLIC

www.momix.org

Propera edició: al gener-febrer del 2015. Es poden enviar les propostes artístiques (dossier de presentació, fitxa tècnica, condicions financeres, dates de gira i vídeos a l’adreça info@momix.org). La data límit per fer l’enviament de les propostes per a l’edició del 2016 és el 30 de juny del 2014. La del 2015 ja està tancada. El 2014 no van programar catalans, però sí italians, portuguesos, suïssos, alemanys, belgues i canadencs. FESTIVAL PETITS ET GRANDS - SPECTACLES JEUNE PUBLIC À PARTAGER EN FAMILLE http://www.petitsetgrands.net

Es fa cada dos anys i la propera edició, la tercera, serà a l’abril del 2015. Es poden enviar les propostes artístiques per a l’edició 2015 fins a la tardor (no donen dates precises) a l’adreça programmation@ petitsetgrands.net. El 2013 van programar una companyia espanyola que fa flamenc, i també de Bèlgica, Alemanya i el Quebec (Canadà), però cap de catalana. 287


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

FESTIVAL D’AVIGNON www.festival-avignon.com

La propera edició, tant de l’In com de l’Off, es farà del 5 al 27 de juliol del 2014. És el festival de teatre més important tant pel nombre d’espectacles presentats com pel nombre d’assistents. Tenen una programació In i una d’Off que funcionen de manera independent, com dos festivals separats. L’In té un director que fa la selecció dels projectes artístics presentats. Tota la informació es pot trobar a: http://www.festival-avignon.com. Després de diversos anys sense aquesta edició, ara acollirà tres espectacles per al públic infantil al festival In. Pel que fa a l’Off, es tracta del festival de companyies independents més important del món. No hi ha una programació centralitzada, sinó que cada espai de difusió, un total de 125, fa la seva programació. La web del Festival Off d’Avignon és http://www.avignonleoff.com. Els dossiers de presentació dels projectes artístics s’han d’adreçar directament al espais de difusió i són ells els que fan la selecció artística. 288


FRANÇA

CHALON DANS LA RUE - FESTIVAL

TRANSNACIONAL DES ARTISTES DE LA RUE http://www.chalondanslarue.com/

Festival anual. La propera edició és del 23 al 27 de juliol del 2014 i serà la 28a edició. El festival té associat un centre de residència i de creació, L’Abattoir. Ja estan tancant la programació oficial per al 2015. Els dossiers s’han d’enviar a festival2014@ chalondanslarue.com. Per la programació Off, els dossiers s’han d’enviar a cnar.projets@chalondanslarue. com. La data límit d’enviament és el 15 d’abril del 2015. Des de la primera edició In, que es va esdevenir el 1987, fins al 2013 (la programació per al 2014 encara no s’ha fet pública), han programat un total d’11 companyies i artistes catalans: Sèmola Teatre (1990, 1994 i 1998), Atristras (1992), Tortell Poltrona (1992), Comediants (1993), La Fura dels Baus (1993 i 1999), Xaperton (1993), Escarlata Circus (1995), Àlex Navarro (1996), Marcel·lí Antúnez (1997), Senza Tempo (2009) i Roger Bernat (2012). A part d’això, a l’Off sempre en programen més. 289


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

FESTIVAL INTERNATIONAL DE THÉÂTRE DE RUE D’ORLHAC

http://www.aurillac.net/

El festival té associat un centre de residències i creació, Le Parapluie. La propera edició serà del 20 al 23 d’agost del 2014. La programació On per al 2014 ja està tancada, però l’Off no. Les companyies que no tenen instal·lacions tècniques fixes encara s’hi poden inscriure, fins a l’inici del festival. El correu electrònic de contacte per a les compagnies de passage és cie.passage@ aurillac.net. Des de la primera edició On, que va ser el 1986, fins al 2013 (la programació 2014 encara no s’ha fet pública) han programat un total de 14 companyies i artistes catalans: La Cubana (1987), Cia. Albert Vidal (1988), Sèmola Teatre (1989, 1993, 2004 i 2005), Zotal Teatre (1990), Escarlata Circus (1993), Cia. Chicos Mambo (1995), Senza Tempo (1996, 2002 i 2009), La Fura dels Baus (1997), Carles Santos (1998), Sol Picó (2002), Grupo Puja! (2006), Leandre i David (2008), Kamchàtka (2009) i Porcopolis (2011). 290


FRANÇA

FESTIVAL VIVA CITÉ http://www.atelier231.fr

El festival té associat un centre de residències i creació, l’Atelier 231. La propera edició serà del 27 al 29 de juny del 2014. La programació del 2014 encara no s’ha fet pública, però ja està tancada i sabem que hi actua la Cia. Tombs Creatius. El 2009 se’n va celebrar la 20a edició, per tant, és també un festival històric. S’ha mirat l’històric de la programació del 2010 al 2013 i han acollit tres companyies catalanes: Sebas (2011), Cia. Nats Nus Dansa (2012) i Los Galindos (2012). FESTIVAL AU BONHEUR DES MÔMES - FESTIVAL

INTERNATIONAL DE SPECTACLES JEUNE PUBLIC http://www.aubonheurdesmomes.com

La propera edició serà del 25 al 30 d’agost del 2014. La programació del 2014 encara no s’ha fet pública, però ja està tancada i sabem que hi ha, almenys, cinc companyies catalanes programades. S’ha mirat l’històric de la programació de 291


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

catalans del 2011 al 2013: Sebas (2011), Cia. Nats Nus Dansa (2011 i 2013), Leo Bassi (2011), Cia. Extres (2011) i Guixot 8 (2011), Pere Hosta (2012), Enfila’t (2012), Pep Bou (2012), Los2Play (2013), Volaquivol (2013), La Baldufa (2013), Cia. Borja Ytuquepintas (2013) i Fadunito (2013). El 2009 es va fer un focus català, amb 19 companyies de Catalunya i les Balears. La llista de companyies va ser: La Baldufa, Xip Xap, Teatre Nu, Claire Ducreux, Leandre, Trukitrek, Mumusic Circus, El Teatre de l’Home Dibuixat, Circo Imperfecto, Los Excéntricos, Los Gingers, Nats Nus Dansa, Jordi Bertran, Mag Edgard, Circus Klezmer, Pep Bou, Circo Oxidado, La Máscara i Maria Antònia Oliver. Les condicions de participació per a les companyies són les següents: • S’ha d’enviar la documentació, preferentment en paper (dossier de presentació, DVD/CD, calendari de gira) abans del mes de maig precedent a l’edició. • L’adreça d’enviament és: Théâtre de la Toupine / 851, avenue des Rives du Léman / BP23 / 74501 Evian Cédex. 292


FRANÇA

• Per a l’apartat “Coup de pouce” la companyia ha de tenir menys de set anys d’existència. A part d’aquests festivals prescriptors, les sales que tenen convenis amb el Ministeri per fer programació infantil i familiar organitzen petits festivals. Per exemple, el Théâtre de Villeneuve-lès-Maguelone amb Ourcéanie. MÉLI’MÔME http://www.nova-villa.com/meli-mome-semaine-1.html

La propera edició serà al març del 2015. Es poden enviar les propostes artístiques per a l’edició 2015 fins al mes de setembre directament al director artístic, Joël Simon a l’adreça j.simon@nova-villa.com. El 2014 no han programat cap català, tot i que estan oberts a una programació internacional. OURCÉANIE http://theatredevilleneuvelesmaguelone.fr/ourceanie-2014

La propera edició serà el mes d’abril del 2015. En la programació del 2014 hi va participar la companyia Borja Ytuquepintas 293


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

amb la presentació del seu espectacle Sueños de arena. És un festival de trobades, de presentació de projectes i amb una voluntat d’obrir-se a Europa. A més, hi ha dos exemples d’associacions amb força programació: ÈRE DE JEU - FESTIVAL ESCAPADES, Ô QUATRE VENTS I LES PESTACLES

http://www.eredejeu.fr/eredejeu/festivals.html

Tots tres adreçats a un públic familiar. Per a l’edició 2014 del festival Ô Quatre Vents conviden la Cia. Roberto G. Alonso, que presenta el seu espectacle Almazuela. LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

És una xarxa nacional d’educació popular i laica que té un paper important en el sector familiar francès. Gestiona sales amb programació estable i organitza festivals. La xarxa nacional està composta per 14 estructures regionals que articulen el teixit territorial. La xarxa de La Ligue de l’Enseignement organitza Spectacles en Recommandé. 294


FRANÇA

Per a la llista completa de festivals es pot consultar la pàgina web de l’associació ATEJ: http://www.atej.net/publications/repertoireatej-2013-2014.pdf

Salons professionals BIS - BIENNALES INTERNATIONALES DU SPECTACLE http://www.bis2014.com

L’ICEC munta estand a l’espai de negoci “La Place des Tournées”. És una zona d’estands amb tots els “venedors”. Per tant, els compradors són identificables i la gent va a fer negoci. L’estand és sempre un èxit i les companyies participants estan satisfetes amb el resultat. SPECTACLES EN RECOMMANDÉ http://www.laligue-ser.fr

Trobada de professionals del sector infantil/ familiar (espectacles, presentació de projectes, debats, etc.). La programació es fa de manera col·lectiva pels responsables de difusió locals. Es tanca al mes de setembre. La llista de persones del comitè de selecció 295


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

a qui s’han d’enviar les propostes artístiques està disponible aquí:

http://www.laligue.org/wp-content/uploads/2013/09/ annuaire2013-2014reseaux.pdf

Agents de distribució i mànagers Després d’haver consultat diversos professionals del sector, s’ha arribat a la conclusió que la majoria de companyies de teatre familiar tenen el seu propi responsable de difusió. Per tant, les agències de distribució funcionen menys que a Catalunya. Fins i tot grans companyies, tant d’outdoor com d’indoor, s’encarreguen elles mateixes de la difusió i la distribució, sense intermediaris. Així i tot, aquí en teniu una llista, no exhaustiva, extreta de la base de contactes de l’últim BIS (gener del 2014): POISSON PILOTE PRODUCTION http://www.ajthom.net/spip.php?rubrique5

Porta tres companyies catalanes (Call Me Maria, Cia. Plecs i Circus Klezmer). 296


FRANÇA

AGENCE SINE QUA NON http://www.agence-sinequanon.com

Tenen quinze companyies en catàleg, de les quals tres són estrangeres. GOMMETTE PRODUCTION http://gommette-production.com/

Porten divuit companyies d’espectacles familiars. COMME IL VOUS PLAIRA http://www.civp.net

Tenen quinze companyies en catàleg, de petit format. FRANÇOIS MARY

És responsable de difusió de companyies, sobretot de carrer. Ha portat, de manera puntal, La Baldufa. No té pàgina web. GRUBER BALLET OPÉRA http://www.gruberballetopera.com/

Tenen vint-i-tres companyies de gran for297


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

mat en catàleg (dansa, circ, teatre gestual, titelles i música). Porten el Tricicle. ACOLYTES http://www.acolytes.asso.fr/

Porten vuit companyies de circ, entre les qual hi ha la catalana Fet a Mà. ASSAHIRA http://www.assahira.com/

Porten vuit formacions musicals i onze espectacles de carrer, quatre dels quals són estrangers. BLUE LINE PRODUCTIONS http://www.bluelineproductions.info/

Agència de música i espectacles. Porten catorze companyies (circ i teatre), són de gran format. ANTICYCLONE http://www.anticyclone.net/

Porten vuit companyies de música de carrer, arts de carrer i animacions. 298


FRANÇA

CYCLONE PRODUCTION http://cycloneprod.fr

Porten tres companyies de teatre i contes per a públic familiar. ENCORE UN TOUR http://www.encoreuntour.com

Tenen catorze formacions en catàleg. Porten Mayumana. PRODUCTIONS BIS http://www.productionsbis.com

Porten cinc companyies de carrer. PICNIC PRODUCTION http://www.picnicproduction.com

Porten set companyies de clown, dansa i teatre de carrer. AY-ROOP www.ay-roop.com

Porten set companyies de clown i circ.

299


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

ÉMILE SABORD www.emilesabord.fr

Porten cinc companyies de circ i clown. SICALINES www.sicalines.com

Porten dotze companyies de teatre indoor, outdoor i familiar. Productors i coproductors En primer lloc, s’ha de tenir en compte que per dur a terme coproduccions amb espais francesos s’ha d’arribar a un nivell alt de desenvolupament, fet que no és sempre fàcil. Per moltes de les companyies que s’han consultat,16 la coproducció es concep com una perspectiva, un objectiu a assolir a llarg termini. Els principals coproductors són els festivals, per exemple, el festival Viva Cité

BÉÏS, Anne-Paule, i PLANSON, Cyrille. Spectacle vivant jeune public: Réseaux et coopération internationale. L’Harmattan, 2009. 16

300


FRANÇA

(http://www.atelier231.fr/fr/evenements/viva-cite. html), les sales que tenen conveni amb el Ministeri (Scènes Conventionnées) i les Scènes Nationales. Per exemple, Le Granit Scène Nationale (http://www.legranit. org) va fer nou coproduccions durant la temporada 2013-2014 i en porta un total de 69 des del 2000. S’ha de dir que la majoria són franceses. En general, pel tipus d’espectacle de l’àmbit d’estudi no hi ha més de dos coproductors. La notorietat i la producció són dues variables relacionades, en el sentit que, com més coneguda és una companyia, més possibilitats té de coproducció. Una de les solucions que es podrien dur a terme per augmentar el nombre de coproduccions seria reduir les programacions anuals per tal de donar més mitjans a les coproduccions. Un altre problema al qual es poden confrontar les companyies catalanes a l’hora de buscar coproductors a França és la necessitat de tenir molt de temps, del qual les companyies no sempre disposen.

301


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Espais de residència Les companyies poden accedir a espais de residència per a la creació dels seus espectacles. Els espais de residència es poden dividir en dos tipus principals: • Teatres amb programació estable (Scènes Nationales, Scènes Conventionnées Jeune Public). • Centres de creació, que també són, a la vegada, productors de festivals (Le Fourneau, Atelier 231, l’Abattoir, etc.) i que acullen prioritàriament les companyies programades en el marc del festival. Els espais que acullen artistes i companyies en residència no tenen uns criteris de selecció homogenis i, a més, en general solen ser difícils de definir. Pel que s’ha pogut comprovar mitjançant trucades als teatres, la residència es pot aconseguir de dues maneres diferents: • Fent la demanda mitjançant un dossier artístic (format de paper, DVD o CD) directament al director. 302


FRANÇA

• Que l’artista o la companyia sigui objecte d’una selecció directa del director artístic. En general, les companyies acollides en residències són perquè ja estan programades en el marc de la temporada. El fet de ser una companyia estrangera no és un criteri per a les residències: el que es valora és la qualitat artística del projecte. Dels espais que acullen residències, se’n poden destacar els següents: THÉÂTRE VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE http://theatredevilleneuvelesmaguelone.fr

Per exemple, la Cia. La Baldufa va fer estar en residència per a El príncep feliç. THÉÂTRE DURANCE http://www.theatredurance.fr/residences

A banda de residències, també duu a terme accions transfrontereres.

303


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

PÔLE JEUNE PUBLIC http://www.polejeunepublic.fr LA MIROTERIE http://laminoterie-jeunepublic.fr/les-residences

Tenen tres tipus de residències: una de trobades amb l’equip del teatre, un de creació i una de creació compartida. La fitxa d’inscripció per a les residències es pot descarregar directament a la pàgina web. Pel que fa al sector del circ i del carrer, la llista d’espais de residència es pot trobar aquí: http://www.circostrada.org/IMG/file/PUBLICATIONS/ Lieux%20R%C3%A9sidences_France.pdf

El 2004, el Ministeri de Cultura francès va fer encarregar a les Pépinières Européennes pour Jeunes Artistes la confecció d’una llista d’espais de residència per disciplines. La llista completa d’aquests espais es troba a: http://www.art4eu.net/residart

304


FRANÇA

Institucions i programes de suport MINISTERI DE CULTURA I COMUNICACIÓ (DGCA) www.culture.gouv.fr/culture/dap/dap/index-dap.html

Mitjançant la Direcció General de Creació Artística, el Ministeri coordina i avalua la política estatal que fa referència a l’espectacle en viu i a les arts plàstiques. És aquesta Direcció la que s’encarrega de donar ajuts a la creació a les companyies instal·lades en una regió. OFFICE NATIONAL DE DIFFUSION ARTISTIQUE (ONDA)

http://www.onda.fr

L’ONDA dóna suport a la difusió, sobre el territori francès, d’espectacles en viu que s’inscriuen dins de la creació contemporània. Es preocupa per la qualitat de la creació artística i de la renovació de les formes i estimula els intercanvis, en el sector de l’espectacle en viu, a Europa i a escala internacional. El seu camp d’acció cobreix totes les disciplines: teatre, dansa, música, circ, arts de carrer, independentment que les obres s’hagin creat a França o a l’estranger, i que vagin adreça305


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

des als adults o als infants. El 2010 va destinar 2.317.304 euros a donar suport a 711 espectacles i 2.684 representacions de 545 equips artístics. Dóna suport a la presentació d’espectacles estrangers a França. Les seves accions beneficien directament o indirectament la presentació de produccions estrangeres a França. Durant tot l’any, els consellers de l’ONDA viatgen per seguir l’actualitat de la creació contemporània i discuteixen amb artistes i possibles partenaires. Acompanyen els programadors francesos en el descobriment d’artistes estrangers mitjançant viatges. Per a la temporada 2013-2014, l’ONDA ha donat ajuts per a gires i traduccions a 23 companyies. No n’hi ha cap de catalana. Agències culturals regionals Les agències culturals regionals són associacions o organismes públics culturals regionals que tenen com a missió principal 306


FRANÇA

l’acompanyament dels artistes i les companyies de la seva regió en el desenvolupament nacional i internacional. Els àmbits d’actuació són diversos i van des del cinema fins a les arts escèniques, passant per les arts plàstiques. La llista completa de les 18 agències es pot trobar aquí:

http://www.arcadi.fr/point-doc/dossiers-documentaires/ agences-culturelles-regionales/

Donen ajuts a companyies regionals, però a vegades també analitzen demandes excepcionals.

Actuacions de companyies catalanes a França els anys 2013-2014 Companyies catalanes amb espectacles per a un públic familiar que van actuar a França entre l’1 de gener del 2013 i el 31 de maig del 2014: Osadía Pelmànec

307


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

La Baldufa Cavalls de Menorca Pep Bou Ponten Pie Pere Hosta La Banda del Surdo La Tal Leandre Cor de Teatre (Operetta) Tutatis Toni Ortiz Las Dávidas Fadunito Titeretú Tombs Creatius Toti Toronell Farrés Brothers Circ Teatre Modern Tuvalú Produccions Companyia Puck Cinema La Córcoles Bot Project Dulce Duca Las Giramundo Le Fil Qui Chante Señor Markusen

308


FRANÇA

Traüt Los2Play Volaquivol Borja Ytuquepintas Nats Nus Dansa Fet a Mà Roberto G. Alonso Los Galindos Xirriquiteula Teatre Circus Klezmer Circo Eia Psirc Escarlata Circus Circ Panic Circ Teatre Modern Atempo Capgirades Impromptu

309


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

4. Regne Unit / Irlanda Finançament Informació sobre les fonts de finançament disponibles per a les companyies i les entitats establertes al Regne Unit. Llista de les principals fonts de finançament al Regne Unit, públiques o privades, per a produccions adreçades a infants i joves http://www.curiousminds.org.uk/wp-content/

uploads/2014/04/Sources-of-Funding-Curious-Minds.pdf

Curious Minds és una agència dedicada al sector educatiu en els àmbits de la cultura i la creativitat. Treballa principalment a la regió de North West d’Anglaterra. Rep suport públic com a bridge organisation.* http://www.curiousminds.org.uk/whatwedo/

info@curiousminds.org.uk

Com aconseguir suport públic El primer punt de contacte per aconseguir informació, assessorament i suport és via els arts councils. 310


REGNE UNIT I IRLANDA

Els fons públics a Anglaterra es reparteixen en tres tipus de plans: • National Portfolio** • Grants for the Arts (pressupost del fons de la National Lottery) • Fons estratègic Durant el període 2012-2015, el pressupost estimat d’inversió en ajuts de l’Arts Council England, adreçat al sector global de les Arts, és de 2.400 milions de lliures. A Escòcia i Gal·les el que preval és que els artistes i les companyies siguin residents a la zona geogràfica en qüestió. Les línies de suport són genèriques a totes les formes de creació, amb alguna excepció com, per exemple, el sector audiovisual, que té els seus propis fons. El teatre per a públic familiar entraria en la categoria genèrica de “teatre”. En alguns casos, les autoritats locals també financen petits projectes adreçats a la comunitat.

311


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

També hi ha una xarxa important de patrocinadors privats de les arts, via els charitable trusts i les fundacions privades. * Bridge organisations (formen part del National Portfolio) http://www.artscouncil.org.uk/what-we-do/our-

priorities-2011-15/children-and-young-people/bridgeorganisations/

** Mapa interactiu per sectors i quantitat atorgada (malauradament no hi ha la categoria “públic familiar/infantil”). http://www.artscouncil.org.uk/funding/our-

investment/national-portfolio-organisations-map/

Per tal de dur a terme la campanya del govern britànic “Achieving Great Art for everyone” (Art de qualitat a l’abast de tothom), l’Arts Council England vol garantir que tots els infants i els joves tinguin l’oportunitat de participar i gaudir de les arts i de la cultura. En aquest sentit, es dóna suport a deu entitats (bridge organisations) que, per la seva experiència i coneixements, poden fer de pont i connectar infants i joves, escoles i comunitats, amb l’art i la cultura. 312


REGNE UNIT I IRLANDA

Per exemple, són el primer punt de contacte per a les escoles quan desenvolupen la seva oferta artística i cultural per als alumnes. Una de les missions de les bridge organisations és ajudar a identificar i accedir a les millors oportunitats artístiques i culturals, i assessorar en la planificació de les activitats. Les deu entitats escollides durant el període 2012-2015 són: Àrea East

Entitat

Norfolk and Norwich Royal Opera House

East Midlands

The Mighty Creatives

Londres

A New Direction, en col·laboració amb:

Sadler’s Wells Roundhouse Apples and Snakes Lyric Hammersmith

North East

Sage Gateshead

North West

Curious Minds

South East

Artswork

South West

RIO

West Midlands

Arts Connect

Yorkshire

Cape UK

313


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Exemples: Norfolk & Norwich Festival Bridge http://www.nnfestival.org.uk/bridge

Michael Corley, director del Norfolk & Norwich Festival Bridge. michael@nnfestival.org.uk

A New Direction

http://www.anewdirection.org.uk/about-us/leadingbridge-role-for-london

Steve Moffitt, director executiu. steve.moffitt@anewdirection.org.uk

Programa dels Grants for the Arts Ajut individual o a organismes que compleixin els requisits d’elegibilitat. És un tipus de suport obert a diverses pràctiques artístiques, no només el teatre, amb convocatòria oberta permanent. Els ajuts sota aquest programa, quan són a títol individual, van de les 1.000 lliures a les 30.000 lliures i cobreixen activitats que poden tenir una durada de fins a tres anys. Els organismes poden optar a un 314


REGNE UNIT I IRLANDA

suport de 1.000 lliures a 100.000 lliures (excepcionalment hi ha projectes que, per la seva rellevància, poden rebre una quantitat superior), també per a activitats amb una durada de fins a tres anys. Requisits que cal complir:

http://www.artscouncil.org.uk/media/uploads/Gfta_ how_to_apply.pdf

El pressupost d’aquest programa surt dels diners recaptats per via de la National Lottery. Programa del fons estratègic Sota aquest programa, l’Arts Council detecta certs projectes que, per les seves característiques, compleixen amb les prioritats marcades al programa “Achieving Great Art for Everyone”: aconseguir que la cultura i l’art de qualitat arribin a tothom (http://www. artscouncil.org.uk/publication_archive/strategicframework-arts).

És un programa que complementa el National Portfolio. El pressupost per al període 2012-2015 és de 440 milions de lliures. 315


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Artists International Development Fund Ajut finançat pel British Council i l’Arts Council England. El programa ofereix a creadors freelance o autònoms, residents a Anglaterra, la possibilitat de desplaçarse a un altre país per establir llaços amb altres artistes o organismes. En aquest sentit, aquest ajut pot servir a l’hora de coproduir amb el Regne Unit, ja que la companyia britànica pot garantir una part del suport per al projecte. El pressupost és de 750.000 lliures. http://www.artscouncil.org.uk/funding/ourinvestment/funding-programmes/artistsinternational-development-fund/

Estudis de cas de produccions que han rebut suport de l’Arts Council http://www.artscouncil.org.uk/funding/funded-

projects/case-studies/crash-elysium-takes-childrenspectacular-theatrical-adventure/

http://www.artscouncil.org.uk/funding/fundedprojects/case-studies/flying-machine/

316


REGNE UNIT I IRLANDA

Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord Creative Scotland Suport públic a les arts. Com a requisit imprescindible, la companyia o l’artista ha de ser resident a Escòcia. A títol individual: http://www.creativescotland.com

Per a organismes:

http://www.creativescotland.com

Estudi sobre les arts performatives per a infants i joves a Escòcia. Agost del 2012 http://tya-uk.org/wp-content/uploads/2013/01/

Imaginate-benchmarking-document-Aug-2012.pdf

Arts Council Wales Suport públic a les arts. La companyia o l’artista ha de ser resident a Gal·les. Hi ha línies de suport individual i adreçades a organismes. http://www.artswales.org.uk/what-we-do/funding

Irlanda del Nord

http://www.artscouncil-ni.org/artforms/Circus.html

L’Arts Council ofereix les línies de suport següents: • Suport a artistes que vulguin desenvolupar un treball propi. 317


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

• Suport a organitzacions que busquin finançament per a projectes en què estigui inclosa la participació de la gent de la comunitat on treballin (Small Grants Programme). • Suport a organitzacions que presentin un projecte que contribueixi al creixement de les arts en la comunitat, així com al desenvolupament de nous públics, i que siguin una mostra de la diversitat social i cultural d’Irlanda del Nord (Organisation Project Funding). • Suport a les organitzacions que programen activitats anuals per dur a terme aquestes activitats (Annual Support for Organisations Programme). • Ajut per a la compra d’equips per millorar els serveis que s’ofereixen (Equipment Programme). Finançament fons privats Altres alternatives de finançament és via els charitable trusts. Association of Charitable Foundations: http://www.acf.org.uk/seekingfunding/index. aspx?id=70 318


REGNE UNIT I IRLANDA

Font: http://artsandbusiness.bitc.org.uk

http://artsandbusiness.bitc.org.uk/research/latestprivate-investment-culture-survey-201112

Principals sales on es programa teatre per a públic familiar Londres UNICORN THEATRE, LONDRES https://www.unicorntheatre.com/everything-else

Teatre exclusivament dedicat a les produccions infantils i per a joves. Cada any més de 60.000 infants i nenes i els seus pares i mestres participen a les activitats que es duen a terme als diversos espais de l’Unicorn Theatre, segons les dades del mateix teatre. Purni Morell, directora artística. office@unicorntheatre.com Entrevista a Purni Morell: http://www.theguardian. com/culture-professionals-network/culture-professionals-blog/2013/nov/26/purni-morell-unicorn-theatreinterview

319


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

POLKA THEATRE, LONDRES http://www.polkatheatre.com

Peter Glanville, director Artístic. peter@polkatheatre.com Jo Belloli, programadora. jobelloli@belloli.fsnet.co.uk ARTS DEPOT, LONDRES https://www.artsdepot.co.uk

Kerry Andrews, directora artística. kerry.andrews@artsdepot.co.uk JACKSONS LANE, LONDRES http://www.jacksonslane.org.uk/whats-on/childrenstheatre

Adrian Berry, director artístic. adrian@jacksonlane.org.uk THE ALBANY, LONDRES http://www.thealbany.org.uk/

No es dediquen només a les produccions infantils/familiars. Gavin Barlow, director artístic. gavin.barlow@thealbany.org.uk

320


REGNE UNIT I IRLANDA

SOUTHBANK CENTRE, LONDRES http://www.southbankcentre.co.uk/whatson?filter%5b event%5d=1527

Espai multidisciplinari amb una àmplia programació dedicada al públic familiar. Tamsin Ace, programadora. tamsin.ace@southbankcentre.co.uk HALF MOON YOUNG PEOPLE’S THEATRE, LONDRES http://www.halfmoon.org.uk/

Chris Elwell, director. Beccy Allen, productora. LITTLE ANGEL THEATRE, LONDRES www.littleangeltheatre.com

Teatre dedicat al món dels titelles per a tots els públics i per a públic adult. Adam Bennett, director artístic. Lynette Shanbury, directora executiva. lynette@littleangeltheatre.com

321


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Altres BIG IMAGINATIONS http://www.bigimaginations.co.uk

Xarxa de teatres (15 espais) especialitzats en teatre infantil (de 0 a 12 anys) a la regió de North West d’Anglaterra. WATERMANS, BRENTFORD http://watermans.ticketsolve.com/shows/upcoming/ tags/children

Espai cultural amb una àmplia programació dedicada als infants, però no exclusivament. Jan Lennox, directora. jan@watermans.org.uk SHERMAN CYMRU THEATRE http://www.shermancymru.co.uk/performance/children/

Cardiff, Gal·les. Programen obres en anglès i en gal·lès. No exclusivament per a públic familiar. Rachel O’Riordan, directora artística. rachel.oriordan@shermancymru.co.uk

322


REGNE UNIT I IRLANDA

BIRMINGHAM REPERTORY THEATRE

Birmingham. No és un teatre exclusivament dedicat al públic familiar. Té diverses sales. Pot estar interessats a coproduir: stage.door@birmingham-rep.co.uk a l’atenció de l’Arts Team. Steve Ball, director associat. steve.ball@birmingham-rep.co.uk THEATRE HULLABALOO, DARLINGTON http://www.theatrehullabaloo.org.uk

Miranda Thain, productora creativa. miranda@theatrehullabaloo.org.uk info@theatrehullabaloo.org.uk ARC STOCKTON ARTS CENTER https://arconline.co.uk/whats-on/family

Annabel Turpin, directora executiva. annabel.turpin@arconline.co.uk Becci Sharrock, coordinadora de programació. becci.sharrock@arconline.co.uk

323


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Irlanda THE ARK, CULTURAL CENTRE FOR CHILDREN http://ark.ie/

Dublín, Irlanda. Centre dedicat a les arts per a públic de 2 a 12 anys. Maria Fleming, programadora teatre. maria@ark.ie Eina McHugh, direcció. eina@ark.ie Directori de teatres i companyies amb espectacles per a infants i joves http://www.ukdirectory.co.uk/entertainment/theatreand-musicals/childrens-theatre/

Principals festivals on es programa teatre per a públic familiar IMAGINE - CHILDREN’S FESTIVAL http://www.southbankcentre.co.uk/whatson/festivalsseries/imagine-childrens-festival-1

Southbank Centre, Londres, del 10 al 23 febrer del 2014. Festival amb activitats adreçades al públic infantil al voltant de la literatura, la dansa, el teatre i les arts plàstiques. Matt Addicott matt@imaginate.org.uk 324


REGNE UNIT I IRLANDA

SPARK FESTIVAL http://www.sparkfestival.co.uk/

Leicester, del 19 de maig a l’1 de juny del 2014. Els espectacles són per a infants de 0 a 13 anys. És el festival dedicat al teatre per a infants i joves més gran d’Anglaterra i Gal·les. Contacte on enviar propostes per participar al festival: info@thesparkarts.co.uk. Adel Al-Salloun, directora. adel@thesparkarts.co.uk Organitzat per The Spark Arts for Children (http://thesparkarts.co.uk). TAKE OFF FESTIVAL - THE HOME OF THE THEATRE FOR YOUNG AUDIENCES IN THE NORTH EAST http://www.takeofffestival.org.uk

Durham, Darlington, 20-26 d’octubre del 2014. Està organitzat per l’equip del Theatre Hullabaloo. Miranda Thain, productora creativa miranda@theatrehullabaloo.org.uk Cada dos anys tenen una secció per a professionals. La propera tindrà lloc el 2015. http://www.takeofffestival.org.uk/content/delegates

325


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

WHEEE! LAKESIDE’S INTERNATIONAL CHILDREN’S THEATRE AND DANCE FESTIVAL

http://www.lakesidearts.org.uk/Children-and-YoungPeople/Childrens-Festival.html

Lakeside Arts Center, Universitat de Nottingham, del 24 maig a l’1 de juny del 2014. Shona Powell, directora. shona.powell@nottingham.ac.uk Michelle Johnson, directora executiva adjunta i de programació (de baixa per maternitat, juny del 2014). michelle.johnson@nottingham.ac.uk Stephanie Withey (substitució per baixa). stephanie.withey@nottingham.ac.uk AGOR DRYSAU / OPENING DOORS - WALES

INTERNATIONAL FESTIVAL OF PERFORMING ARTS FOR YOUNG AUDIENCES

http://www.agordrysau-openingdoors.org.uk/welcome.htm

Aberystwyth, Gal·les, 1-4 d’abril del 2014. Propera edició: 2016. Festival bianual. Jeremy Turner, director artístic. jeremy.turner@aradgoch.org KINDERGARDENS - INTERNATIONAL RURAL EARLY YEARS THEATRE FESTIVAL

http://www.takeart.org/projects/entry/kindergardens-2014 326


REGNE UNIT I IRLANDA

Somerset, del 19 de maig al 4 de juny del 2014. Festival bianual organitzat per Take Art. Espectacles per a menors de cinc anys. Caroline Barnes, codirectora de Take Art Early Years. caroline@takeart.org Gina Westbrook, codirectora de Take Art Early Years. gina@takeart.org HIJACK CHILDREN’S FESTIVAL http://hijackhq.com/hijack-childrens-festival-2014/

Brighton, 12-21 d’abril del 2014. Emily Coleman. hello@hijackhq.com NORFOLK AND NORWICH FESTIVAL http://www.nnfestival.org.uk/festival/children

Norwich, Norfolk, 9-25 de maig del 2014. William Galinsky, director artístic info@nnfestival.org.uk Irlanda i Irlanda del Nord BABORÓ - INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL FOR CHILDREN

http://baboro.ie/festival/

327


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Galway, Irlanda, 11-19 d’octubre del 2014. Lali Morris, directora artística. manager@baboro.ie Té secció per a professionals: http://baboro.ie/festival/delegates. Informació inscripcions: Jennifer Ahern. admin@baboro.ie Forma part de la xarxa amb suport europeu Small Size, Big Citizens. http://www.smallsize.org/smallsizebigcitizens.asp

BELFAST CHILDREN’S FESTIVAL - YOUNG AT ART http://belfastchildrensfestival.com/

Belfast, Irlanda del Nord, 7-14 de març del 2014. Programa espectacles internacionals. Enguany ha celebrat la 16a edició. Presenta espectacles per a les franges de 0 a 4 anys, de 5 a 9 anys i de 10 a 14 anys. Ali FitzGibbon, directora artística. ali@youngatart.co.uk Entrevista a Ali FitzGibbon: http://www.nijobfinder.co.uk/job-profiles/2/ali-fitzgibbon. Organitzat per Young at Art. http://www.youngatart.co.uk/general_information

STICKY FINGERS - ARTS FOR YOUNG CHILDREN http://stickyfingersarts.co.uk/festival-2013/

328


REGNE UNIT I IRLANDA

Newry, Irlanda del Nord, a l’octubre del 2014. Grainne Powell. grainne@stickyfingersarts.co.uk Cécile Maugy. cecile@stickyfingersarts.co.uk Escòcia IMAGINATE FESTIVAL - SCOTTISH INTERNATIONAL CHILDREN’S FESTIVAL

http://www.imaginate.org.uk/festival/

Edimburg, Escòcia, 5 al 12 de maig del 2014. Té una part dedicada a professionals: http://www.imaginate.org.uk/festival/delegates/

Recomanen els festivals internacionals següents: http://www.imaginate.org.uk/europeanfestivals/?source=home

Tony Reeckie, director artístic. tony@imaginate.org.uk Sally Wilson. sally@imaginate.org.uk EDINBURGH FESTIVAL FRINGE https://www.edfringe.com/participants#regDates

Edimburg (Escòcia), 1-25 d’agost del 2014. Informació per participar-hi: 329


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

L’Edinburgh Festival Fringe no té un comitè o director artístic que seleccioni les obres que hi participaran, que són de múltiples disciplines i gèneres, adreçades a públic adult i infantil, de carrer i de sala, etc. Totes les despeses van a càrrec de la companyia, segons l’acord amb el qual es pugui arribar amb una de les sales, teatre o espai de la ciutat d’Edimburg. El Festival actua com a paraigua, editant un catàleg, fent difusió a la pàgina web, publicitat, etc. No hi ha zona professional, però molts programadors hi van. participants@edfringe.com Programació infantil/familiar:

https://www.edfringe.com/search?searc h=1&category=Children%27s+Shows#q =*%3A*&fq=dates%3A%5B*%20TO%20

*%5D&fq=category%3A%22Childrens%20Shows%22

Altres festivals d’arts de carrer i circ La majoria d’espectacles que s’hi programen són per a públic familiar, en alguns casos, directament per a públic infantil.

330


REGNE UNIT I IRLANDA

GDIF - GREENWICH + DOCKLANDS INTERNATIONAL FESTIVAL

http://www.festival.org/

Londres, 20-28 de juny del 2014. El primer cap de setmana se celebra paral·lelament una trobada per a professionals on assisteixen els programadors més importants dels festivals de teatre de carrer del Regne Unit. La majoria busquen espectacles de carrer per a tots els públics, però en alguns casos també per a sala. La inscripció és gratuïta (http://xtrax.org.uk/gdif2014/). Bradley Hemmings, director artístic. bradley@festival.org WATCH THIS SPACE FESTIVA - NATIONAL THEATRE http://www.nationaltheatre.org.uk/discover-more/welcome-to-the-national-theatre/watch-this-space-festival

Londres, del 27 de juny al 31 d’agost del 2014. Angus MacKechnie, director artístic. angus@nationaltheatre.org.uk CITY OF LONDON FESTIVAL http://www.colf.org

Londres, a l’estiu. Festival de la ciutat de Londres que té lloc en diversos espais. 331


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Ruth Oakley, programadora. ruth.oakley@colf.org HAT FAIR FESTIVAL http://www.hatfair.co.uk/index.php/history/

Winchester. Kate Hazel, programadora. kate@hatfair.co.uk MANCHESTER INTERNATIONAL ARTS http://www.streetsahead.org.uk/

Jeremy Shine, director artístic. jeremy@streetsahead.org.uk NORFOLK AND NORWICH FESTIVAL http://www.nnfestival.org.uk/festival/children

Mikey Martins. mikey@nnfestival.org.uk STOCKTON INTERNATIONAL RIVERSIDE FESTIVAL - SIRF http://sirf.co.uk/

Stockton. Jan Doherty. jan.doherty@stockton.gov.uk 332


REGNE UNIT I IRLANDA

IMAGINE WATFORD http://www.imaginewatford.co.uk/

Watford. IF MILTON KEYNES INTERNATIONAL FESTIVAL http://www.ifmiltonkeynes.org/2012/home.html

Milton Keynes. Bianual. BATH FRINGE FESTIVAL http://www.bathfringe.co.uk/ SALISBURY INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL https://www.salisburyfestival.co.uk/ FUSE MEDWAY FESTIVAL http://fusefestival.org.uk/

Medway. MINTFEST http://www.lakesalive.org/mint-fest/

Kendal. LONDON INTERNATIONAL MIME FESTIVAL http://www.mimelondon.com/introduction2014.html

333


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Escòcia SURGE FESTIVAL http://www.conflux.co.uk/uploads/SURGE%20 2013%20FINAL.pdf

Glasgow, Escòcia. En col·laboració amb Merchant City Festival. http://www.conflux.co.uk Irlanda SPRAOI INTERNATIONAL STREET ARTS FESTIVAL http://www.spraoi.com/street-theatre/

Waterford, Irlanda. ST. PATRICK’S FESTIVAL http://www.stpatricksfestival.ie/

Dublín, Irlanda. NATIONAL CIRCUS FESTIVAL OF IRELAND http://www.circusfestival.ie/

Tralee, Irlanda.

334


REGNE UNIT I IRLANDA

TIGER DUBLIN FRINGE http://www.fringefest.com/

Informació d’interès, xarxes, associacions i directoris ASSITEJ - INTERNATIONAL ASSOCIATION OF

THEATRE FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE http://www.assitej-international.org/ http://www.assitej-international.org/members/nationalcenters/?center=1127

Directori d’alguns festivals internacionals: http://www.assitej-international.org/world-festivals/ ASSITEJ IRLANDA / TYA IRELAND http://www.assitej-international.org/members/nationalcenters/?center=1127

Contacte: Philip Hardy. Adreça: TYA Ireland / C/o Barnstorm Theatre Company / Church Lane / Kilkenny Ireland. Telèfon: +353 567 751 266 Fax: +353 567 751 266 Web: www.tya-ireland.org A/e: philip@barnstorm.ie

335


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

ASSITEJ REGNE UNIT / TYA UK http://www.assitej-international.org/members/nationalcenters/?center=1169

Contacte: Nina Hajiyianni. Adreça: C/o The Birmingham Repertory Theatre Ltd., Broad Street, Birmingham B1 2EP United Kingdom. Telèfon: +44 151 7334859 Web: tya-uk.org A/e: theatreproject@hotmail.com SMALL SIZE, BIG CITIZENS http://www.lakesalive.org/mint-fest/

Xarxa europea per a la difusió de les arts performatives entre el públic infantil (de 0 a 6 anys) que ha gaudit del suport de la Unió Europea, a través del Programa Cultura, durant el període 2009-2014. Objectius de la xarxa: http://www.smallsize.org/smallsizebigcitizens.asp.

L’objectiu de la xarxa és propiciar l’intercanvi d’idees, creant un espai per a les trobades, els intercanvis i l’aprenentatge, per tal que els membres de la xarxa treballin plegats en el desenvolupament i la promoció de projectes, esdeveniments i iniciatives pensades per al públic infantil. 336


REGNE UNIT I IRLANDA

En aquesta darrera fase del projecte hi han participat 12 països: Àustria, Bèlgica, Finlàndia, França, Alemanya, Irlanda, Itàlia, Romania, Espanya, Eslovènia, el Regne Unit i Hongria. Contactes dels membres: http://www.smallsize.org/contactus.asp.

Small Size, Big Citizens també disposa d’un directori: http://www.smallsize.org/database. asp?OrderBy=nazione

ARTISTIC INTERNATIONAL ASSOCIATION SMALL SIZE

Artistic International Association Small Size dóna suport a les activitats escèniques per a infants i en fa difusió. És una associació independent del projecte amb suport europeu Small Size, Big Citizens, però hi està vinculada. Un dels seus objectius ha estat l’acompanyament d’aquest projecte durant les seves primeres passes. L’associació és membre d’ASSITEJ International i està oberta a teatres i artistes interessats en les arts escèniques i performatives adreçades al públic infantil. És una xarxa internacional de la qual poden formar part membres europeus i no europeus. Ac337


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

tualment a l’Artistic International Association Small Size hi ha 32 membres de 15 països, 8 dels quals són d’Espanya, entre els quals hi ha Marduix i Rialles. Membres de l’Artistic International Association Small Size: (en negreta els d’Irlanda i el Regne Unit) • Acción Educativa MRP (Espanya). Membre de Small Size, Big Citizens. • Asociacion de Teatro Escolar (Espanya). • Baboró International Arts Festival for Children (Irlanda). Membre de Small Size, Big Citizens. • City of Helsinki Cultural Office - Annantalo Arts Centre (Finlàndia). Membre de Small Size, Big Citizens. • Centres Culturels Municipaux de la ciutat de Llemotges (França). • Compagnia Il Melarancio (Itàlia). • Da.Te Danza (Espanya). • Drammatico Vegetale / Ravenna Teatro (Itàlia). • Helios Theater (Alemanya). Membre de Small Size, Big Citizens. • Kolibri for Children and Youth Theater (Hongria). Membre de Small Size, Big Citizens. 338


REGNE UNIT I IRLANDA

• La Baracca ONLUS (Itàlia). Membre de Small Size, Big Citizens. • La Piccionaia / I Carrara (Itàlia). • Lutkovno Gledalisce Ljubljana (LGL) (Eslovènia). Membre de Small Size, Big Citizens. • Marduix (Espanya). • No Somos Monstruos Teatro (Espanya). • Polka Theatre (Regne Unit). Membre de Small Size, Big Citizens. • Rialles (Espanya). • Starcatchers (Regne Unit). • Sticky Fingers Early Years Arts (Regne Unit). • Teatro all’Improvviso (Itàlia). • Teatro Paraíso (Espanya). • Teatrul Ion Creanga (Romania). Membre de Small Size, Big Citizens. • Theater De Spiegel (Bèlgica). • Théâtre de La Guimbarde (Bèlgica). Membre de Small Size, Big Citizens. • Theatre Hullabaloo (Regne Unit). • Théâtre O’Navio (França). • Toihaus Theater (Àustria). Membre. de Small Size, Big Citizens. • Carlos Herans (Espanya). • Kabóca Bábszínház és GYK (Hongria). • Teatro Pan (Suïssa). 339


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

• Branko Mihaljevic Childrens Theatre d’Osijek (Croàcia). • Teater Tre (Suècia). STARCATCHERS http://www.starcatchers.org.uk/

Edimburg, Escòcia. Organització especialitzada en espectacles i activitats creatives per a infants de 0 a 5 anys. També fa recerca i estudis sobre el públic infantil i la seva relació amb les arts performatives. Rhona Matheson, directora artística rhona@starcatchers.org.uk SEE THEATRE: PLAY THEATRE http://www.starcatchers.org.uk/sites/default/files/ See%20Theatre%20-%20Play%20Theatre%20Report.pdf

Experiències teatrals amb infants menors de tres anys. Avaluació duta a terme a Escòcia. INFORME DE STARCATCHERS (2011)

http://www.starcatchers.org.uk/sites/default/files/starcatchers_summary.pdf

340


REGNE UNIT I IRLANDA

GUIA SOBRE TEATRE PER A PÚBLIC JOVE AL REGNE UNIT (2009-2011)

http://tya-uk.org/wp-content/uploads/2013/01/WEBVERSION-OF-UK-GUIDE.pdf

Segons les dades del 2011, el teatre per a públic jove al Regne Unit aplega més de 150 companyies professionals, que cada any representen espectacles davant de milions d’infants i joves del Regne Unit. Molts d’ells assisteixen a obres representades en teatres o centres dedicats a les arts, però la majoria tenen el seu primer contacte amb el teatre professional en l’àmbit escolar. Aquesta guia conté informació sobre festivals, companyies, contextualització del teatre infantil al Regne Unit, etc. NATIONAL ASSOCIATION OF YOUTH THEATRES http://www.nayt.org.uk/

Informació sobre teatre adreçat al públic juvenil o fet per joves. Directori de teatres i recursos per ciutats. THE FUTURE PLAYGROUND http://thefutureplayground.com/

Comunitat de professionals interessats en el futur de les arts per a públic infantil. Un espai 341


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

de debat, de reflexió, de compartir coneixement, per tal de garantir que el teatre, la dansa, les arts visuals, la música, la literatura o qualsevol altra expressió artística adreçada als infants siguin rigorosos, plantegin reptes i compleixin uns estàndards de qualitat. RELAXED PERFORMANCES

Alguna de les funcions es reserven per a públic infantil amb necessitats especials, als quals els pot beneficiar assistir a una funció en una atmosfera “més relaxada”. Són funcions pensades per a infants amb dificultats d’aprenentatge o d’atenció, per exemple en casos d’autisme, TDAH, etc. Els membres del públic poden entrar i sortir quan ho creguin convenient, i tothom està advertit que hi pot haver més soroll entre el públic. Dades estadístiques: Font: Office for National Statistics: • Al Regne Unit van haver-hi 813.200 naixements (el 30 de juny del 2012). La xifra més alta des del 1972. • Segons les dades del darrer cens del 2011, hi ha més de 10,5 milions de nens 342


REGNE UNIT I IRLANDA

i nenes, entre els 0 i els 15 anys, a Anglaterra i Gal·les. • L’any 2011, un 16% dels infants del Regne Unit vivien en nuclis familiars on cap adult no treballava. • Des de l’any 2012, l’educació és obligatòria fins als 16 anys. • Els infants que fan servir una llengua que no sigui l’anglès a casa representen un 16% (l’any 2006 era d’un 12%). Font: Scotland Census: • L’any 2011 hi havia a Escòcia 293.000 infants menors de 5 anys, un 6% més que en les dades recollides en el darrer cens general del 2001. • En deu anys (2001-2011) ha disminuït el nombre d’infants de 5 a 14 anys un 11% (menys de 69.000 infants/joves).

Actuacions de companyies catalanes al Regne Unit i Irlanda els anys 2012-2014 Recull de les principals actuacions de companyies catalanes que han tingut lloc al Regne Unit en els darrers anys (segons les dades disponibles). En alguns casos 343


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

són espectacles adreçats principalment al públic infantil i, en altres, espectacles per a tots els públics/públic familiar. Dades: • 2014: 8 companyies en 12 festivals o sales (dades parcials al maig del 2014). Imaginart ha fet temporada del 26 d’abril a l’11 de maig a Londres. • 2013: 12 companyies en 20 festivals o sales. Imaginart va fer gira pel Regne Unit. Maxishows va fer temporada de maig a setembre. • 2012: 16 companyies en 27 festivals. Estiu dels JJOO. El Watch This Space National Theatre va programar a 8 companyies. 2014 Qui:

Fet a Mà

Quan:

20-22 de gener del 2014

Espectacle: On:

Ciutat:

Festival: Gènere: 344

Cru

Southbank Londres

London Mime Festival Arts escèniques


REGNE UNIT I IRLANDA

Qui:

Sienta la Cabeza

Ciutat:

Belfast

Quan:

Festival: Gènere:

8 i 9 de març del 2014 Belfast Children’s Festival Arts de carrer

Qui:

Imaginart

Quan:

26 d’abril - 11 de maig del 2014

Espectacle: On:

Ciutat:

Gènere:

Sensacional

Unicorn Theatre Londres

Espectacle infantil participatiu

Qui:

Sienta la Cabeza

Ciutat:

Newport, Wales

Quan:

Festival: Gènere:

31 de maig del 2014 Big Splash Festival

Arts de carrer, tots els públics, participatiu

Qui:

Tombs Creatius

Quan:

21-22 de juny del 2014

Espectacle: On:

Ciutat:

Festival: Gènere:

Monster colours Greenwich Londres

Greenwich + Docklands Int. Festival

Arts de carrer, instal·lació, participatiu 345


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Qui:

Joan Català

Quan:

21-22 de juny del 2014

Espectacle: On:

Ciutat:

Festival: Gènere:

Pelat

Greenwich Londres

Greenwich + Docklands Int. Festival Arts de carrer

Qui:

Circ Panic

Quan:

28-29 de juny del 2014

Espectacle: On:

Ciutat:

Festival: Gènere:

L’home que perdia els botons Greenwich Londres

Greenwich + Docklands Int. Festival Arts de carrer

Qui:

Sienta la Cabeza

On:

St. John’s Church

Quan: Ciutat:

Festival: Gènere:

27-29 de juny del 2014 Londres

Watch This Space, National Theatre

Arts de carrer, tots els públics, participatiu

Qui:

Tombs Creatius

Quan:

4-6 de juliol del 2014

Espectacle:

346

The strange travel of senyor Tonet


REGNE UNIT I IRLANDA

Ciutat:

Winchester

Gènere:

Arts de carrer, instal·lació, participatiu

Festival:

Hat Fair Festival

Qui:

Itinerània

Quan:

1, 2 i 3 d’agost del 2014

Espectacle: On:

Ciutat:

Festival: Gènere:

Titeretú

National Theatre Londres

Watch This Space

Arts de carrer, instal·lació, participatiu

Qui:

The Wandering Orquestra

Ciutat:

Londres

Quan:

Festival: Gènere:

29-31 d’agost del 2014 London Festival Arts de carrer

Qui:

Itinerània

Quan:

26-27 de setembre del 2014

Espectacle: Ciutat:

Festival: Gènere:

Titeretú

Lincolshire

Gravity Fields

Arts de carrer, instal·lació, participatiu

347


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

2013 Qui:

Imaginart

Quan:

13 i 14 de febrer del 2013

Espectacle: On:

Ciutat:

Gènere:

Sensacional

The Egg Theatre Bath

Espectacle infantil participatiu

Qui:

Imaginart

Quan:

19-24 de febrer del 2013

Espectacle: On:

Ciutat:

Gènere:

Sensacional

Unicorn Theatre Londres

Espectacle infantil participatiu

Qui:

Imaginart

Quan:

7 d’abril del 2013

Espectacle: On:

Ciutat:

Gènere:

Sensacional

Jackson Lane Londres

Espectacle infantil participatiu

Qui:

Imaginart

Quan:

10-12 d’abril del 2013

Espectacle: On: 348

Sensacional

Artsdepot Theatre


REGNE UNIT I IRLANDA

Ciutat:

Londres

Qui:

Imaginart

Quan:

21 d’abril del 2013

Gènere:

Espectacle: On:

Ciutat:

Gènere:

Espectacle infantil participatiu

Sensacional The Albany Londres

Espectacle infantil participatiu

Qui:

Imaginart

Quan:

4 de maig del 2013

Espectacle: On:

Ciutat:

Gènere:

Sensacional

ARC Stockton Arts Center Stockton

Espectacle infantil participatiu

Qui:

Los Galindos

Quan:

25 i 26 de maig del 2013

Espectacle: Ciutat:

Festival: Gènere: Qui:

Espectacle:

Maiurta

Salisbury

Salisbury International Festival Circ tots els públics Pep Bou

Rebufa planetes 349


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Quan:

26 i 27 de maig del 2013

Festival:

Salisbury International Festival

Ciutat:

Gènere:

Salisbury

Arts escèniques

Qui:

Nats Nus Dansa

Quan:

29 de maig del 2013

Espectacle: Ciutat:

Festival: Gènere:

Momentari Salisbury

Salisbury International Festival Dansa

Qui:

Nats Nus Dansa

Quan:

30 de maig del 2013

Espectacle: Ciutat:

Festival: Gènere:

Slot

Salisbury

Salisbury International Festival Dansa

Qui:

Max Calaf

Quan:

22 i 23 de juny del 2013

Espectacle: On:

Ciutat:

Festival: Gènere: 350

Any Day

Greenwich park Londres

Greenwich + Docklands Int.Festival Acrobàcia, tots els públics


REGNE UNIT I IRLANDA

Qui:

Fadunito

Quan:

25-28 de juliol del 2013

Espectacle: Ciutat:

Festival: Gènere:

Diversos espectacles Glasgow

Surge Arts Festival Arts de carrer

Qui:

The Wandering Orquestra

Ciutat:

Glasgow

Quan:

Festival: Gènere:

25-28 de juliol del 2013 Surge Arts Festival Arts de carrer

Qui:

Fadunito

Quan:

2-4 d’agost del 2013

Espectacle: Ciutat:

Festival: Gènere:

Diversos espectacles Waterford, Irlanda

Spraoi Festival Ireland’s Int. Street Arts Festival Arts de carrer

Qui:

Toti Toronell

Quan:

16-17 d’agost del 2013

Espectacle: On:

Ciutat:

Festival:

Capses

National Theatre Londres

August Outdoors Festival 351


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Gènere:

Titelles, teatre participatiu

Qui:

Los Galindos

Quan:

30 d’agost - 1 de setembre del 2013

Espectacle: Ciutat:

Festival: Gènere:

Maiurta Kendal

Mintfest Festival

Circ tots els públics

Qui:

Escarlata Circus

Quan:

30 i 31 d’agost del 2013

Espectacle: Ciutat:

Festival: Gènere:

Devoris causa Kendal

Mintfest Festival

Teatre físic, tots els públics a partir 8 anys

Qui:

Maxishows

Quan:

Temporada de maig a setembre del 2013

Espectacle: On:

Ciutat:

Gènere: Qui:

Espectacle: Quan: On: 352

Odoroff

Giffords Circus

Gloucestershire

Espectacle de màgia a circ de carpa Companyia Mar Gómez Forever and a day

30 i 31 d’octubre del 2013 The Hat Factory


REGNE UNIT I IRLANDA

Ciutat:

Luton

Qui:

Nats Nus Dansa

Quan:

16 i 17 de novembre del 2013

Gènere:

Espectacle: On:

Ciutat:

Gènere:

Dansa, tots els públics a partir de 12 anys

Mons

Sadler’s Wells Londres

Dansa, tots els públics

Qui:

Enfila’t

Quan:

17-31 de desembre del 2013

Espectacle: On:

Ciutat:

Gènere:

Plecs

Southbank Centre Londres Circ

2012

L’any 2012, amb motiu dels Jocs Olímpics celebrats a Londres, la presència de companyies catalanes va ser molt important. 18 companyies van passar pel Regne Unit, presents a 12 festivals, amb un total de 60 actuacions. Qui:

Mumusic Circus

Quan:

18 de març del 2012

Espectacle: Ciutat:

Festival:

Merci bien

Dublín, Irlanda

St. Patricks Day Festival 353


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Gènere:

Arts de carrer, circ

Qui:

Sarruga

Quan:

21 i 22 de juny del 2012

Espectacle: Ciutat:

Festival: Gènere:

Insectes Watford

Imaginate Watford

Desfilada de carrer

Qui:

Osadía

Quan:

23 i 24 de juny del 2012

Espectacle: Ciutat:

Festival: Gènere:

Whose Hair Dares Watford

Imaginate Watford

Arts de carrer, tots els públics, participatiu

Qui:

Circ Panic

Quan:

22 al 24 de juny del 2012 (només es va celebrar una funció per lesió de l’artista)

Espectacle: On:

Ciutat:

Festival: Gènere: Qui: 354

L’home que perdia els botons Greenwich Park Londres

Greenwich + Docklands Int. Festival Acrobàcia

La Fura dels Baus


REGNE UNIT I IRLANDA

Espectacle:

Prometheus Awakes

On:

Greenwich Park

Quan:

Ciutat:

Festival: Gènere:

22 de juny del 2012 (coproducció amb companyia britànica. Espectacle inaugural) Londres

Greenwich + Docklands Int. Festival Arts escèniques

Qui:

Itinerània

Quan:

22-24 de juny del 2012

Espectacle: On:

Ciutat:

Festival: Gènere:

El laberint

Greenwich Park Londres

Greenwich + Docklands Int. Festival

Instal·lació, participatiu, tots els públics

Qui:

Sarruga

Quan:

23 de juny del 2012

Espectacle: On:

Ciutat:

Festival: Gènere: Qui:

Espectacle:

Insectes

Carrers de Tower Hamlets Londres

Greenwich and Docklands Int.Festival Desfilada de carrer Leandre

Chez Leandre 355


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Quan:

6 i 7 de juny del 2012

Ciutat:

Londres

On:

Festival: Gènere:

National Theatre

Watch this Space Circ

Qui:

Companyia La tal

Quan:

21 de juliol del 2012

Espectacle: On:

Ciutat:

Festival: Gènere:

Carilló

National Theatre Londres

Watch this Space Arts de carrer

Qui:

Guixot de 8

Quan:

30 de juliol - 3 d’agost del 2012

Espectacle: On:

Ciutat:

Festival: Gènere:

21st Century Interactive Games National Theatre Londres

Watch this Space

Instal·lació, tots els públics, participatiu

Qui:

Mumusic Circus

Quan:

30-31 de juliol i 1 d’agost del 2012

Espectacle: On: 356

Roda món

National Theatre


REGNE UNIT I IRLANDA

Ciutat:

Londres

Gènere:

Circ

Festival:

Watch this Space

Qui:

Los2play

Quan:

2 i 3 d’agost del 2012

Espectacle: On:

Ciutat:

Festival: Gènere:

Starfatal

National Theatre Londres

Watch this Space Acrobàcia

Qui:

Circ Pànic

Quan:

1 d’agost del 2012 (cancel·lat per lesió de l’artista)

Espectacle: On:

Ciutat:

Festival: Gènere:

L’home que perdia els botons National Theatre Londres

Watch This Space Acrobàcia

Qui:

Sienta la Cabeza

On:

National Theatre

Quan: Ciutat:

Festival: Gènere:

4 i 5 d’agost del 2012 Londres

Watch This Space

Arts de carrer, tots els públics, participatiu 357


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Qui:

Companyia Katakrak

Quan:

7-11 d’agost del 2012

Espectacle: On:

Ciutat:

Festival: Gènere:

L’animalada

National Theatre Londres

Watch This Space Teatre de carrer

Qui:

Enfila’t

Quan:

21 i 24 de juliol del 2012

Espectacle: Ciutat:

Festival: Gènere:

Plecs

Milton Keynes

Milton Keynes International Festival Arts escèniques

Qui:

Guixot de 8

Quan:

28 i 29 de juliol del 2012

Espectacle: Ciutat:

Festival: Gènere:

21st Century Interactive Games Milton Keynes

Milton Keynes International Festival

Instal·lació, tots els públics, participatiu

Qui:

Mumusic Circus

Quan:

29 de juliol del 2012

Espectacle: Ciutat: 358

Roda món

Milton Keynes


REGNE UNIT I IRLANDA

Festival:

Milton Keynes International Festival

Qui:

Circ Panic

Quan:

29 de juliol del 2012 (cancel·lat per lesió de l’artista)

Gènere:

Espectacle: Ciutat:

Festival: Gènere:

Circ

L’home que perdia els botons Milton Keynes

Milton Keynes International Festival Acrobàcia

Qui:

Osadía

Quan:

28 de juliol del 2012

Espectacle: On:

Ciutat:

Festival: Gènere:

Whose Hair Dares Diversos barris Londres

Show Time London

Arts de carrer, tots els públics, participatiu

Qui:

Leandre

Quan:

27 d’agost del 2012

Espectacle: On:

Ciutat:

Festival: Gènere:

Démodés

Barris d’Enfield, Uxbridge i North End Londres

Showtime London, Olimpíada Cultural Circ

359


MAPATGE DEL TEATRE PÚBLIC I FAMILIAR

Qui:

Ne Me Títere Pas

Quan:

25 d’agost - 9 de setembre del 2012

Espectacle: On:

Ciutat:

Festival: Gènere:

Circumloqui

Barris d’Enfield, Uxbridge i North End Londres

Showtime London, Olimpíada Cultural Circ, titelles

Qui:

La Fura dels Baus

Quan:

2 d’agost del 2012

Espectacle: Ciutat:

Festival: Gènere:

Prometheus Awakes Stockton

Stockton Int. Riverside Festival Arts escèniques

Qui:

Circ Panic

Quan:

4 i 5 d’agost del 2012 (cancel·lat per lesió de l’artista)

Espectacle: Ciutat:

Festival: Gènere:

L’home que perdia els botons Stockton

Stockton Int. Riverside Festival Acrobàcia

Qui:

Laitrum

Quan:

15-22 d’agost del 2012

Espectacle:

360

Automatarium


REGNE UNIT I IRLANDA

Ciutat:

Edimburg, Escòcia

Gènere:

Instal·lació, participatiu

Festival:

Edinburgh Fringe Festival

Qui:

Fadunito

Quan:

27 d’agost del 2012

Espectacle: Ciutat:

Festival: Gènere:

Ceci 3.0 Kendal

Mintfest

Arts de carrer

Qui:

Fadunito

Quan:

1 i 2 de setembre del 2012

Espectacle: Ciutat:

Gènere:

Ceci 3.0 Devizes

Arts de carrer

Qui:

Fadunito

Quan:

3 de setembre del 2012

Espectacle: Ciutat:

Gènere:

Ceci 3.0 Preston

Arts de carrer

361


Profile for ICEC Generalitat

Mapatge Teatre Públic i Familiar  

Octubre, 2014

Mapatge Teatre Públic i Familiar  

Octubre, 2014