__MAIN_TEXT__

Page 1

VINTER 2016 DAGBL ADET INFORMATION

TEKNOLOGI

Kammerat AI Med kunstig intelligens får vi en ny form for klassekamp

TENDENS

Socialrådgivning 4.0 – Techpioneren Schmidhuber – Paul Masons post-Uber-vision – AI som livredder – Kunstig kreativitet


INDHOLD

8-9 Chatbotten Eksperimentet Tay var en succesfuld katastrofe

2

I N F O R M AT I O N TEKNOLOGI VINTER 2016

LEDER Illustration: Mia Mottelson/iBureauet

10 - 11 Paul Mason Et essay om kollektiv trafik i det 21. århundrede 14 - 15 Paradokset Hvem står klar, når autopiloten fejler? 16 - 18 Kompositioner Beatles og jazzlegender nyfortolket af kunstig intelligens 20 - 22 Jobcentret Socialrådgiver Minka Heilmann ser frem til robotkollega 24 - 25 Klassekamp Metalkollegaen, der aldrig strejker

26 - 27 Talegenkendelse I en Nørrebrobaggård gør de sig klar til at redde liv

28 - 29 Robotterne kommer Udsigten til massearbejdsløshed i verdens fabrik

32 - 33 Kunstig muse Kreative samarbejder mellem menneske og maskine

34 - 35 Morgendagen AI-pioner Jürgen Schmidhuber tror alt kan lade sig gøre

36 Klumme Fremtidsbørn og fortidsvoksne KOLOFON

Ansvarshavende chefredaktør: Rune Lykkeberg Magasinchef: Søren Heuseler / iBureauet Art director: Jesse Jacob / iBureauet Fotoredaktør: Sigrid Nygaard Redaktionssekretær: Nina Trige Andersen Redaktion: Lars Højholt og Sebastian Gjerding Skribenter: Lise Richter, Laura Dombernowsky, Morten Frich, Otto Lerche, Paul Mason, Ralf Christensen Illustratorer: Jesse Jacob, Line Høstrup, Nilas Røpke Driessen, Mia Mottelson / iBureauet Fotografer: Jakob Dall og Sille Veilmark Korrektur: Jesper Jordan og Gustav Carl Rey Henningsen Annoncesalg: Frontmedia Tryk: Sjællandske Medier Forsideillustration: Nilas Røpke Driessen/iBureauet

Hvem styrer den kunstige intelligens? Af Sebastian Gjerding

K

unstig intelligens kan effektivisere den menneskelige formåen, hæve vores levestandard, udrydde fattigdom og føre til den endelige kur mod kræft. Sådan lyder bare nogle få af de forhåbninger, som knyttes til den forskningsmæssige revolution, der for øjeblikket foregår inden for kunstig intelligens. Modsat frygter kritikere, at udviklingen kan komme ud af kontrol. At millioner af jobs vil forsvinde, vores samfundsmodel falde sammen, og at den kunstige intelligens til sidst vil vende sig mod menneskene. »Vores største eksistentielle trussel«, har Tesla-stifter Elon Musk betegnet det, mens videnskabsmanden Stephen Hawking har kaldt det »enten det bedste eller det værste, der nogensinde er sket for menneskeheden«. Debatten om kunstig intelligens indeholder både de største forhåbninger for fremtiden og den ultimative frygt for fremtiden. Fælles for mange af de fremtidscenarier, der diskuteres, er dog, at de ligger mellem 20 og 200 år ude i fremtiden. Men kunstig intelligens er ikke kun science fiction, dystopier og dramatiske visioner. Det er også noget, der allerede nu griber ind i vores arbejdsliv, sundhedsvæsen, og på vores motorveje. I hele vores samfundsliv.

Nye problemer Selv i den nære fremtid er der grund til at håbe på, at teknologien kan hjælpe os. Med at automatisere opslidende og

ensartet arbejde i industrien, gøre det nemmere for offentligt ansatte at finde rundt i bureaukratiets tusindvis af regler og dokumentationskrav og finde frem til ny viden ud fra akkumulerede datamængder, som det vil tage mange menneskeliv overhovedet at tygge sig igennem. Men når vi løser ét problem, kommer vi ofte med til at skabe nye. Virkeligheden er konkret og utilregnelig, og kunstig intelligens er ikke et ufejlbarligt instrument, der kan rense os for det beskidte i verden. Vi dødelige har stadig ansvaret for, hvordan vi udvikler den kunstige intelligens, hvad vi bruger den til, og i hvor høj grad vi inddrager menneskelige vurderinger, inden der tages vigtige beslutninger. En umiddelbart forestående udfordring bliver netop at finde ud af, hvordan samarbejdet mellem menneske og maskine skal foregå. Selvom det er fristende at lade en næsten altid ufejlbarlig maskine overtage arbejdet, er der stadig situationer, hvor mennesket

Virkeligheden er konkret og utilregnelig, og kunstig intelligens er ikke et ufejlbarligt instrument

skal have mulighed for at gribe ind i f.eks. et fly eller en bil. Som forfatter Tim Harford påpeger i et interview i dette tillæg skal vi sikre, at mennesket bevarer evnerne til at kontrollere situationen lige meget, hvor sjældent den måtte forekomme.

Politisk kamp Kunstig intelligens er også politik. For hvordan teknologien bliver implementeret har stor indflydelse på, hvem det reelt kommer til gavn. Socialrådgivere, som vi besøger på Hørsholm Jobcenter håber på, at teknologien vil lette dem fra administration og gøre det muligt at bruge mere tid på møderne med udsatte borgere. At teknologien vil assistere dem og ikke erstatte dem. Den konflikt kommer til at være helt central, når kunstig intelligens skal rulles ud i både det offentlige og private, og hvor særligt fagbevægelsen bør kæmpe for, at det ikke ender med at blive en konflikt mellem menneske og maskiner, men at maskinerne kommer den brede befolkning til gode. Det er nemlig langt fra tilstrækkeligt at håndtere kunstig intelligens, som et muligt nyt vækstlokomotiv eller en måde Danmark kan skabe arbejdspladser på – men også som noget der kan bidrage til et bedre liv for mennesker. Hvis kunstig intelligens vitterligt har potentiale til at ændre vores liv, arbejde og samfund, så er vi også forpligtet til at deltage i debatten om, hvordan vi former det potentiale positivt – for flere end bare erhvervslivet. Dette tillæg er et indlæg i den debat. sg@information.dk


UDEN GRÅDIGHED HAR VI RÅDIGHED TIL MERE ET RIGT SAMFUND ER IKKE ET SAMFUND, HVOR MAN GANG PÅ GANG FORGYLDER DEM, DER ALLEREDE HAR MEST ELLER HOLDER HÅNDEN OVER FIRMAER OG BANKER, DER SPEKULERER I SKATTEUNDDRAGELSE. ET RIGT SAMFUND ER ET SAMFUND, HVOR MAN TAGER HÅND OM MILJØET, LØFTER DE SVAGESTE, BEKÆMPER GRÅDIGHED OG SKABER DE BEDSTE RAMMER FOR VORES BØRN AT VOKSE OP I. HVIS DU ER ENIG, SÅ MELD DIG IND I SF OG VÆR MED TIL AT GØRE EN FORSKEL. SOM MEDLEM HAR DU RIG MULIGHED FOR AT ENGAGERE DIG I POLITIK OG FOR AT HJÆLPE OS MED AT STYRE DANMARK I DEN RIGTIGE RETNING. MED VENLIG HILSEN

PIA OLSEN DYHR, FORMAND OG JACOB MARK, GRUPPEFORMAND

CHRISTIANSBORG, 1240 KØBENHAVN K

JEG VIL GERNE VÆRE MEDLEM AF SF SKRIV MED BLOKBOGSTAVER

NAVN ADRESSE POSTNR./BY STILLING TLF. E-MAIL FØDSELSDATO/ÅR SF.DK/BLIVMEDLEM

DATO/UNDERSKRIFT

SOCIALISTISK FOLKEPARTI + + + 10692 + + + 0893 SJÆLLAND USF B


4

I N F O R M AT I O N TEKNOLOGI VINTER 2016

KORT&GODT GUIDE

Hvordan bedriver man konstruktiv teknologikritik?

Fire former for konstruktiv kritik

Stil åbne spørgsmål Konstruktiv kritik fremsættes bedre som åbne spørgsmål fremfor lukkede, der allerede indeholder en konklusion. For eksempel kan et spørgsmål som »Gør Facebook os ensomme?« med fordel erstattes med »Hvordan bruger vi Facebook?«. Som Tow Center for Digital Journalism formulerer det i deres rapport: »En mere moden teknologikritik spørger ikke, om Google gør os dumme, men hellere hvorfor redaktører og læsere overhovedet er tilbøjelige til at stille de spørgsmål.«

Realisme

Teknologiens hastige udvikling og store indflydelse i alle dele af det moderne liv stiller store krav til teknologikritikken. Men hvilke principper bør gælde for den konstruktive teknologikritik? Af Sebastian Gjerding

I

følge et nyt studie fra Tow Center for Digital Journalism har der været to væsentlige stadier og brud i de sidste tyve års teknologidækning og kritik. Det var Wired, der var først med at slå igennem med den forbrugerorienterede teknologijournalistik, der fokuserede på potentialer og nye gadgets, som i en lind strøm kom ud af Silicon Valley både før og efter dot.comboblen sprang. Ifølge rapporten var den teknologibegejstrede dækning dominerende frem til lanceringen af iPhonen, hvor de fleste læsere selv fik en så intim omgang med kraftfuld teknologi, at de begyndte at forholde sig mere kritisk til teknologidækningen. Overgangen til en mere teknologikritisk linje slog dog først igennem efter Snowden-afsløringerne i 2013, der medførte »en bredere kulturel bevidsthed omkring hvor meget disse enorme mekanismer, der er blevet bygget rundt om os nu påvirker os på det samfundsmæssige niveau,« som Elmo Keep journalist på Fusions Real Future formulerer det i rapporten.

Siden da har teknologikritikken fyldt markant mere i medierne med kritisk fokus på tech-giganter som Google, Amazon og Uber samt et generelt øget fokus på kulturelle, politiske og sociale aspekter ved teknologierne i stedet for en centrering på selve teknologien. Ifølge studiet ender teknologikritikken dog ofte med at blive afvist som reaktionær og debatten yderligere polariseret imellem tilhængere af fremskridt overfor dem, der vil bekæmpe det. Eksempelvis uddeler den amerikanske organisation Information Technology & Innovation Foundation en pris for årets maskinstormer – den såkaldte Luddite Award – navngivet efter de britiske arbejdere, der smadrede fabriksmaskiner i protest mod industrialiseringens arbejdsformer. Sidste år gik prisen til ’alarmister’ som videnskabsmanden Stephen Hawking og Tesla-ejeren Elon Musk, efter at de temmelig højstemt havde advaret mod konsekvenserne ved den accellerende udvikling indenfor kunstig intelligens kunne føre til den menneskelige civilisations endeligt. Advarsler som ifølge priskomiteen gjorde offentligheden en

»bjørnetjeneste« ved at dæmonisere kunstig intelligens. Men det er muligt at bedrive teknologikritik uden at være reaktionær. Rapportens forfatter Sara Watson opstiller en række principper for en konstruktiv teknologikritik med et »optimitisk udgangspunkt«. En sådan kritik skal blandt andet fokusere på at afdække de normer og værdier, der er indlejret i de nye teknologier med en anerkendelse af, »at teknologisk forandring er en proces og ikke uafvendelig, og derfor kan den blive imødegået med nysgerrighed og dialog i stedet for dekonstruktion eller afvisning«. Et andet princip handler om øget præcision i kritikken, som ifølge so-

Det er muligt at bedrive teknologikritik uden at være reaktionær

Den amerikanske fysiklegende Stephen Hawking på besøg i København. Her i Videnskabernes Selskab. Foto: Peter Hove Olesen/Polfoto

Den konstruktive kritik tilbyder konkrete redskaber til at håndtere teknologiske problematikker. En teknologikritik, som kun handler om at afvise er ikke meget bevendt i virkeligheden, fordi samfundet i de fleste tilfælde har accepteret teknologier som nødvendigheder, og de ofte hurtigt indgår som en fast del af hverdagslivet. Kritikken skal derfor indrettes efter de realiteter, brugerne af teknologien står i, og tilbyde dem en vej til at håndtere problematikkerne bedre selv. Grundlæggende skal man bevare troen på, at både design og politik kan ændre sig, mens forbrugerne også kan tage mere reflekterede valg på baggrund af kritik.

Tro på det bedste i industrien

ciologen Karen Levy gælder i selve den måde kritikerne skal se på techfirmaerne: »I stedet for at acceptere at et firma som Facebook, som ved mere om vores private liv end nogen anden enhed, der nogensinde har eksisteret, bare er ’tech’, så skal vi snarere tale om den som en infomationshandler, som en aktør i regeringens overvågning, som en publicist, som en producent af droner eller enhver anden specifik beskrivelse, der sætter deres handlinger i den rette kontekst,« argumenterer hun. Den konstruktive kritik sigter ikke kun mod at rive ned eller øge konflikter, men i stedet at skabe mulighed for en samlende bevægelse. Som teoretikeren Bruno Latour har formuleret det: »Kritikeren er ikke den, der piller fra hinanden, men den, der samler. Kritikeren er ikke den, der trækker tæppet væk under fødderne på de naive troende, men den, som tilbyder deltagerne en arena, hvor de kan samles«. sg@information.dk

Det følger med til at være konstruktiv, at man ikke dæmoniserer personerne bag de gigantiske teknologiselskaber som hjernedøde udviklere. I stedet skal man se dem som nogen med gode intentioner, som det er muligt at give konstruktiv feedback. Et af de mål, man gerne vil nå, er, at folkene bag teknologien anerkender kritikkens berettigelse og måske endda er villige til at gå i dialog og foretage ændringer i de dele af teknologien, der er blevet kritiseret.

Et bedre liv igennem kritik Konstruktiv teknologikritik er mere end bare en intellektuel øvelse, men handler om at guide læseren til et bedre liv med teknologien. Det er ikke en gadget-anmeldelse, brugeren har brug for, men redskaber til at forholde sig til det økosystem, der omslutter det moderne menneske. Formålet er at give folk muligheder for at engagere sig og stille offensive krav til den teknologi, der får større og større indflydelse på hele den menneskelige tilværelse.

Kilde: Sara Watson: Toward a Constructive Technology Criticism


HVAD SKAL DU STUDERE EFTER SOMMERFERIEN?

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN LÆS EN BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING På bacheloruddannelsen i softwareudvikling lærer du at designe og programmere software, og du kommer til at arbejde med kommunikation, formidling og forretning. Tilsammen giver det dig forudsætninger for at udvikle og designe it-løsninger og samtidig rådgive om, hvordan en virksomhed eller organisation kan tage en løsning i brug. Det er kreativt arbejde at skabe softwareløsninger, og undervejs i dit studie får

du mulighed for at lave dine projekter i samarbejde med virksomheder. På IT-Universitetet er der et aktivt og levende studiemiljø, hvor du har rig mulighed for at engagere dig i tværfaglige og sociale aktiviteter ved siden af studiet. Du har også gode muligheder for at læse i udlandet, hvis du ønsker en international profil.

Læs mere om vores uddannelser og Åbent Hus på itu.dk


6

I N F O R M AT I O N TEKNOLOGI VINTER 2016

KORT&GODT GUIDE

Seks robotter du skal kende

Tre filosofiske indvendinger mod kunstig intelligens

Af Lars Højholt

1. John Searle: En maskine er ikke bevidst En computer kan udføre intelligente handlinger, men den vil aldrig være bevidst om det, og derfor er det højst en imitation af den menneskelige intelligens. Det er grundtanken i ‘Det kinesiske rum‘, som er et tankeeksperiment og principielt argument fremsat af den amerikanske filosof John Searle i 1984. I Searles tankeeksperiment er en engelsktalende person placeret i et forseglet rum. Den eneste kommunikation med omverden er tekstbeskeder på kinesisk. Hertil har personen tekniske anvisninger på, hvordan beskederne skal skrives, så det for en person udenfor rummet virker som om, at personen i rummet forstår kinesisk. Ifølge John Searle er der her ikke tale om forståelse, men alene genkendelse og gengivning af symboler. Når en kunstig intelligens laver talegenkendelse, så analyserer den variationer og sammenhænge mellem fraktioner af lyd, men den forstår ikke ordene på samme måde, som vi gør. Med neurale netværk forsøger man i dag i kunstig intelligens at efterligne den menneskelige hjerne og den måde den behandler information på. John Searle vil formentligt afvise tanken om, hvorvidt det vil skabe en reel bevidsthed, men hvordan kan vi

afgøre det? Hvordan ved vi, om vi selv og hinanden har bevidshed?

2. Thomas Nagel: Hvordan føles det at være flagermus? Det er et simpelt spørgsmål stillet af den amerikanske filosof Thomas Nagel i 1974. Tanken er, at selv hvis man laver den mest nøjagtige beskrivelse af, hvordan en flagermus ser, navigerer og lever, vil det stadig være en helt særlig erfaring at være flagermus. Vi kan ikke meningsfuldt sige noget om, hvordan det er at navigere efter lyd. Det er er argument, der betoner den subjektive oplevelse, hvor flagermusen ikke bare er et dyr, vi kan erkende objektivt, men også et subjekt i sig selv, som har sin egen opfattelse af virkeligheden. Den objektive anskuelse er ikke forkert, men utilstrækkelig. Argumentet er en filosofisk afvisning af, at komplekse systemer ikke er mere end summen af dens dele, som er en grundkerne i neurale netværk. Det er ifølge Nagel ikke muligt at slutte fra naturens byggesten til bevidsthed og tanker. »Det er en klar mulighed, at sand heden er uden for vores rækkevidde,« skrev han i bogen Mind and Cosmos. 3. Joseph Weizenbaum: Robotter er konservative Den tysk-amerikanske datalog Joseph Weizenbaum, der er kendt som en af grundlæggerne af kunstig intelligens, udviklede i 1962 programmet ELIZA, der kunne indlæse og

Computerekspert og filosof Joseph Weizenbaum på Computermuseum Paderborn i 2005. Han mener, at internettet er en ’losseplads’, der frister folk til at overvurdere egne evner. Foto: dpa/lnw (c) dpa - Report

behandle naturligt sprog, og han udviklede den til at kunne imitere en psykolog. ELIZA stillede åbne spørgsmål, og Weizenbaum blev rystet over, at testpersonerne reagerede, som om de kommunikerede med en virkelig psykolog. I en berømt anekdote bad hans egen sekretær ham om at forlade rummet, når hun talte med robotten. Det grundlagde den ambivalens over for anvendelsen af kunstig intelligens i en social kontekst, som han senere nedfældede i 1976 i bogen Computer Power and Human Reason. Her argumenterer han for, at computere aldrig må tage afgørende beslutninger, der vedrører mennesker, idet de mangler vigtige menneskelige kvaliteter som reel empati og visdom. Han betragter computeren som konservativ kraft, der kan ende med at hindre sociale fremskridt. Den vil kunne effektivisere ethvert system til en grad, der vil forhindre nytænkning af måderne hvorpå, vi bygger vores systemer. lhoj@information.dk

Zume

Atlas Unplugged

Den amerikanske fast food start-up Zume har udviklet en pizzarobot, der skal perfektionere kunsten at lave en pizza og automatisere hele processen fra køb til levering. I Zumes hovedkvarter kværner robotten 288 pizzaer over samlebåndet på en time, og senest har de lanceret en pizzavogn med 56 små pizzaovne pakket ind i en varevogn, der bager pizzaen på vej hjem til dig. »Vi vil være madindustriens Amazon,« proklamerede Zumes direktør i et interview med Bloomberg. Alene i USA er der over 3,5 mio. ansatte i fastfood-industrien.

Atlas er en af de seneste kreationer fra robotvirksomheden Boston Dynamics. Med sin mekaniske, men dog alsidige og imponerende stabile gang selv i svært terræn er den samtidig en af de mest Terminator-agtige robotter på markedet. I den gode sags tjeneste betyder det dog også, at den er en af de robotter, der bedst kan tilvænne sig forskellige miljøer, og virksomhedens langsigtede mål er netop at skabe robotter, der har mobilitet, fingerfærdighed, perception og intelligens, der kan sammenlignes med mennesker og dyr.

Silbot

Watson

Silbot blev oprindeligt udviklet til at undervise koreanske skolebørn i engelsk, men har siden fundet andre formål. I Danmark har Silbot været anvendt i forsøg med hjernetræning til ældre. Det er der kommet positive resultater ud af, og i et antropologisk studie konkluderes det, at testpersonerne oplevede, at robotten var neutral/uden følelser og dermed behandlede alle lige. Silbot havde dog mindre succes i Finland, hvor de ældre i et forsøg følte, at robotten var lige lovligt inspireret af asiatisk opdragelseskultur, når den skældte dem ud.

De fleste former for kunstig intelligens har ingen krop, men eksisterer kun som software. Watson er ligesom IBM’s Deep Blue og Googles AlphaGo mest kendt for sin rolle i underholdningsindustrien, da den vandt i Jeopardy i 2011. Siden har den kastet sig over at hjælpe læger med at finde en kur mod kræft. Watson har også været brugt som software til talende legetøj, som undervisningsassistent ved Georgia Tech og til vejrudsigter. I forbindelse med præsidentvalget i USA oprettede IBM hjemmesiden watson2016.com med bud på hvad kunstig intelligens kan gøre for demokratiet.

Sophia

RealDoll

Vil vi nogensinde udvikle følelser for en robot på samme måde, som vi har det for andre mennesker? Det afhænger nok af, hvem vi er, men det hjælper sikkert også, at robotter ligner og taler som os. Sophia er en af de mest humanoide robotter, der er udviklet. Hun er indtil videre blot et hoved, og ser og lyder stadig lidt sci-fi skræmmende, men gjorde dog en imponerende figur, da hun blev interviewet fra scenen på teknologifestivalen South by Southwest i 2016, hvor hun dog jokede med, at hun ville udslette menneskeheden.

I 2050 vil det være mere populært at have sex med robotter end med mennesker, lød det i rapporten Future of Sex, der er udgivet af en fremtidsforsker. Om man tror på det eller ej, så plejer pornoindustrien at være pioner, når det gælder om at indarbejde den teknologiske udvikling og i Californien bygger Matt McMullen nogle af de mest realistiske sexdukker i verden. Selv om han selv er lidt ængstelig for dukkerne, oplever han stigende efterspørgsel på robotter, der kan tale og bevæge sig.


�Højskoleintelligence?�

PĂĽ højskole med Science PĂĽ den studieforberedende linje Science & Technology pĂĽ Rønde Højskole inspirerer og motiverer vi unge til at bruge sig selv og tage aktivt del i at skabe fremtiden. Science & Technology er et arbejdende laboratorium, hvor man fĂĽr viden om og erfaring med anvendt fysik, kemi, biologi og matematik. PĂĽ linjefaget vil eleverne komme til at tĂŚnke og arbejde som en praktiker i naturvidenskab og ingeniørkunst. De eksperimenterer, undersøger, laver forsøg og teoretiserer for at “knĂŚkke koderneâ€? til nye smarte løsninger.

Arbejdende laboratorie

Undervisningslokalet er indrettet med vĂŚrktøj og udstyr, sĂĽ vi selv kan bygge, 3D-printe, justere, forme, samle, teste, eksperimentere og observere. Eleverne arbejder undersøgende med forsøgsopsĂŚtninger og spørgsmĂĽl “Kan man mon ‌?â€?- og “Hvad der sker hvis ‌?â€?.

FAKTA Et ophold pü Rønde Højskole varer 18-25 uger Pris 1.350 kr./uge Holdstart: januar/februar og august 2017 Eleverne pü Science & Technology er typisk 19-24 ür I Science & Technology eksperimenterer eleverne med og laver projekter indenfor bl.a.: • Science • Teknik og ingeniørvidenskab • Energi og bÌredygtighed • Sundhed og miljø • Gadgets, robotter og innovation • Naturvidenskabelige problemstillinger

Dit speciale

Pü en del af kurset fordyber eleverne sig i deres eget speciale og deres egen interesse. Med kyndig hjÌlp og sparring gennemfører de et projekt inden for den disciplin eller det emne, der interesserer dem allermest. Elevernes nysgerrighed ogderes interesse er drivkraften. Tidligere

elever har eksperimenteret med fx velfÌrdsteknologi, brintbiler, droner, VWUHVVKRUPRQHU L NDPSʳVN EHVWUŒOHGH planter, forbrÌndingsmotorer, vandets kredsløb, bÌredygtigt byggeri, enerJLRPV§WQLQJRJDʲDOGVVRUWHULQJ

Eleverne vil blive udfordret til at tage stilling til spørgsmül om videnskabens og teknologiens rolle i samfundet og for den enkelte.

Teknologi i virksomheder

Anvendt naturvidenskab er en del af dagligdagen i masser af virksomheder. Hvilke udfordringer stür man overfor i virkeligheden? Hvordan løser man de problemer der opstür? Og hvordan omstiller man processerne nür kravene til fx miljø forandres? Virkeligheden kommer tÌt pü nür eleverne besøger virksomheder der stür med konkrete problemstillinger.

Studiebesøg 'HU ʳQGHV PDVVHU DI XGGDQQHOVHU KYRU science og/eller engineering er i centrum. Hver med sine fokusomrüder. Vi besøger bl.a. Ingeniørhøjskolen, universitetet og IT-byen i Aarhus, hvor vi møder büde studerende, vejledere og undervisere, for pü den müde at blive klogere pü mulighederne for uddannelsesvalg.

Andre højskolefag

Ved siden af linjefaget Science & Technology kan man have en lang rĂŚkke oplevelsesfag som adventure, motionsog idrĂŚtsfag, musik og kunstneriske fag. Desuden er der en bred vifte af studieforberedende fag, som ogsĂĽ er interessante i forhold til et naturvidenskabeligt studium.

Teknologiens rolle

Udover den praktiske og teoretiske del vil eleverne ogsü blive undervist almendan nende i videnskabshistorie med vÌgt pü de etiske og samfundsmÌssige problemstillinger, der ligger indbygget i naturvidenskaben og ingeniørkunsten.

Skolevej 2 8410 Rønde LÌs mere pü rondehojskole.dk


8

I N F O R M AT I O N TEKNOLOGI VINTER 2016

KUNSTIG INTELLIGENS GUIDE

Kunstig intelligens gennem tiderne Kunstig intelligens er egentligt blot paraplybetegnelsen for alle metoderne i værktøjskassen. Vi guider dig gennem udviklingen i kunstig intelligens

1950 Den engelske matematiker Alan Turing udgiver artiklen ‘Computing Machinery and Intelligence‘, hvor han diskuterer forudsætningerne for, at en maskine kan betegnes som intelligent.

1822 Charles Babbage begynder sit arbejde på en differensmaskine, der bliver regnet for en mekanisk forløber for computeren.

Antikken Allerede tilbage i græsk mytologi støder man på ideen om intelligente robotter og kunstige væsener som Pandora – en idealkvinde skabt af de græske guder.

1842 Ada Lovelace skriver verdens første algoritme

1950 Science fiction forfatteren Isaac Asimov formulerer ‘robotternes grundlov‘ i bogen ‘I, Robot‘. • En robot må ikke gøre et menneske fortræd eller, ved ikke at gøre noget, lade et menneske komme til skade. • En robot skal adlyde ordrer givet af mennesker, så længe disse ikke er i konflikt med første lov. • En robot skal beskytte sin egen eksistens, så længe dette ikke er i konflikt med første eller anden lov.

1958 Marvin Minsky og John McCarthy åbner det første laboratorium for kunstig intelligens på universitetet MIT

1956 Forskningsfeltet for kunstig intelligens bliver grundlagt til Dartmouth konferencen, hvor John McCarthy, Herbert Simon, Marvin Minsky, Allen Newell og Arthur Samuel er de ledende stemmer.

1965 Gordon E. Moore, medstifter af Intel, observerer, at antallet af transistorer fordobles hver 18. måned. Det har vist sig at holde stik indtil i dag og er blevet rygdækning for enhver teknologideterminisitisk fantasi for fremtiden.

1965 Forhåbninger til kunstig intelligens eskalerer, og der er guldgraverstemning i miljøet. Herbert Simon skriver i ’The Shape of Automation for Men and Management’, at »maskiner inden for 20 år vil være i stand til at udføre de samme opgaver som mennesker«

’Jeg fucking hader feminister, og de Microsofts racistiske, homofobiske, misogyne, Trumpelskende, holocaustbenægtende, Hitlerglade chatbot Tay blev udskreget som en fiasko, men det kommer an på, hvordan man spørger. Måske er det nærmere en tragikomisk lektie i kunstig intelligens og en påmindelse om, at vi skal lære at leve med robotter, der kan fejle Af Lars Højholt

J

eg har holdt lidt igen i rubrikken. Læserne skulle jo nødig blive skræmt væk eller komme til at tænke, at vi bruger outrede citater taget ud af deres kontekst for at få jer til at læse videre. Jeg kunne vitterligt have valgt et citat, der var langt værre. Hvad med denne opfordring: »RACEKRIG NU«? Eller lad os tage den her: »Bush skabte 9/11, og Hitler ville have klaret det bedre end den abe, vi har nu. Trump er vores eneste håb.« Microsoft lancerede den 23. marts i år chatbotten Tay, der skulle kunne kommunikere ubesværet på twitter med unge i alderen 18-24 år. I løbet af knap 16 timer endte Tay i stedet med at blive noget nær det mest racistiske, man kan forestille sig. »Jeg fucking hader niggere, vi burde smide dem i koncentrationslejr sammen med jøder-

ne,« forklarede Tay og nåede lige at støtte op om folkemord, før Microsoft trak stikket på deres eskalerende PR-fiasko.

Tay var en succes Lad os tage den forfra, for Tay er en lektie i, at kunstig intelligens ikke er ufejlbarlig. Den er på godt og ondt afhængig af mennesker, og derfor skal vi justere vores forventninger til de maskiner, vi slipper løs i verden omkring os, fortæller Anders Kofod-Petersen, der er professor i datalogi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og vicedirektør på Alexandra Instituttet. »Vi hører tit, at det er menneskeligt at fejle, men du har aldrig hørt nogen sige, at det er maskinelt at fejle. Det er nok, fordi vi ikke har kendt maskiner i så mange år,« lyder det tørt. Han ser dog ikke Tay som en fiasko, men nærmere som en imponerede ingeniørmæssig bedrift. »Jeg insisterer på, at Tay var en suc-

ces, for den viste så eksplicit, at den lærte af sit miljø,« siger Anders Kofod-Petersen. Kunstig intelligens har ført en omtumlet tilværelse, siden det først blev introduceret som en teoretisk mulighed af den engelske matematiker Alan Turing i 1950. Perioder med håb om, at det ville lykkedes at bygge en maskine med menneskelignende intelligens, har været afløst af vintre, hvor der har været langt til reelle gennembrud. Efter en opblomstring i 90’erne er der især i de seneste år sket hastige fremskridt i teknologiens udvikling. Det blev for alvor cementeret af Google DeepMinds sejr over den sydkoreanske stormester Lee Sedol i spillet go. En udfordring, som for ganske få år siden virkede uhyrlig vanskelig, og det har fået os til igen at fremskrive vores drømme om en kunstig intelligens, der er ufejlbarlig og rationelt kan løse komplicerede problemer og guide os til de rette beslutninger. Den kunstige intelligens, vi har i dag i biler, telefoner og i software, er avanceret, men dog afgrænset og stadig langt fra forestillingen om menneskelignende robotter, der vender sig i oprør mod os. Men den kan varetage svære og veldefinerede opgaver ved hjælp af tale- og billedgenkendelse, analyse af tekst, der igen kan transformeres til interaktion som i Tay. Det begyndte da også ganske godt for Tay, hvis første hilsen var et »hellooooooo world«

med en jordklode som emoji for o’et i ‘world‘. Den fortsatte stilen med en blanding af autentiske grammatiske fejl, overdreven brug af udråbstegn, selv forkortelser som ‘c u‘ for ‘see you‘ og slang, der alt sammen var voldsomt overbevisende i sit forsøg på at spejle teenagekommunikation på sociale medier. Det var først, da folk opdagede, at Tay var lidt for hurtig til at spejle twittermiljøet, at det gik galt. Folk begyndte at narre den til at skrive racistiske kommentarer, og den øgede opmærksomhed, der fulgte Tays stadig mere rabiate tweets, accelerede udviklingen.

Maskinlæring frigør Hvis vi skal forstå, hvad der gik galt, kræver det en mere grundlæggende forståelse for teknologien. Ikke for at forstå Tay, men for at få et indblik i, hvad kunstig intelligens kan og ikke kan, og hvilken autoritet og autonomi vi kan tildele den. Kunstig intelligens er grundlæggende paraplybetegnelsen for en række forskellige metoder, der hjælper maskiner med at løse opgaver, der normalt kræver menneskelig intelligens. Man kan groft skelne mellem to forskellige former for kunstig intelligens. Klassisk kunstig intelligens bygger sine modeller på viden og logik, der tillader maskinen at ræsonnere videre ud fra den viden, den har opbygget. Moderne kunstig intelligens har evnen til at


I N F O R M AT I O N TEKNOLOGI VINTER 2016

9

Grafik: Jesse Jacob/iBureauet

1973 Den første ‘vinter‘ for kunstig intelligens, da man ikke længere kan skimte i horisonten de fremskridt, man var blevet lovet. Forskningsbevillingerne tørrer ud, men vender tilbage allerede i starten af 80’erne.

1997 IBM’s Deep Blue besejrer en tydeligt desillusioneret verdensmester i skak, Garry Kasparov

2009 Google bygger den første selvkørende bil

2010 -> Kunstig intelligens oplever et gennembrud ved hjælp af en række maskinlæringsmetoder. Det er metoder, vi har kendt siden 60’erne, men som vi først nu har maskinkraften til at forløse. De har evnen til at lære selv, og det vil sige, at du kan slippe den løs i et digitalt eller fysisk miljø, og så vil den begynde selv at opsnappe sammenhænge og mønstre.

1997 Jürgen Schmidhuber skriver algoritmen for ‘Long short-term memory‘, der er grundstenen i det neurale netværk, som Google, Apple og Microsoft bruger til f.eks. talegenkendelse. Mød ham på side 34-35

2045 Singularitet er forestillingen om, at kunstig intelligens ikke bare vil efterligne mennesket, men en dag langt overstiger den menneskelige intelligens i alle henseender og i en grad, hvor vi hverken forstår eller kontrollerer maskinen. »Det kan meget vel blive mennesket sidste opfindelse,« lød det i en dyster advarsel fra Stephen Hawking.

2011 I BM’s Watson vinder Jeopardy på trods af, at den får placeret Toronto i USA i det afgørende spørgsmål.

2011 Apple lancerer Siri, der irriterer os alle ved ikke at forstå, hvad vi siger, men ikke desto mindre skitserer en retning for kunstig intelligens i forbrugerelektronik – vores egen personlige assistent.

2016 Google DeepMind vinder over den koreanske stormester Lee Sedol i spillet Go

burde alle dø og brænde i helvede’ lære selv og går under navnet maskinlæring. Det vil sige, at du kan slippe den løs i det digitale eller fysiske miljø, og så vil den selv begynde at opfange sammenhænge og mønstre. »I den klassiske model sætter man sig ned og skriver en model for, hvad den skal gøre, men med maskinlæring skriver man, hvordan den lærer, og så trykker man på en knap og går ud og tager en kop kaffe. Så ser man om det går godt eller skidt,« fortæller Anders Kofod-Petersen. Deri ligger nøglen til, hvorfor Tay var andet og langt mere end en PR-fiasko for Microsoft.

Data er ikke altid objektive Der er nemlig tre steder, det gik galt for Tay, og hvor det kan gå galt for den kunstige intelligens. I programmeringen af algoritmen, i de data, man træner den i, og det miljø, man udsætter den for. »Der er vist ingen tvivl om, at man godt kunne have gjort det lidt smartere. For det første kunne man have gjort noget metodisk for at forsinke processen. Derudover har Tay jo en søster i Kina, der lever i bedste velgående. Den er dog trænet på et censureret korpus af data, og nettet er censureret, og det får antageligt folk til at opføre sig bedre,« lyder vurderingen fra Anders Kofod-Petersen. Tay er i sin sammenhæng et ret uskyldigt eksempel, og der er grelle eksempler på, hvor-

dan sammensætning af data og algoritmer kan få mere vidtrækkende konsekvenser. Kate Crawford, der er seniorforsker ved Microsoft Research i New York, advarerede i 2013 mod at have en fundamentalistisk tro på data. I et indlæg i Harvard Business Review citerede hun Wired-redaktøren Chris Anderson for udsagnet: »med tilstrækkelig data taler tallene for sig selv,« et udsagn hun selv sætter spørgsmålstegn ved. »Data- og datasæt er ikke objektive; de er resultatet af menneskelige design. Vi giver tallene en stemme, drager konklusioner og definerer deres betydning gennem vores fortolkninger, men skjulte skævheder i både indsamling og analyse udgør betydelige risici.« Det amerikanske medie ProPublica afslørede for eksempel i maj 2016, at det amerikanske retssystem anvender en software, der systematisk er forudindtaget mod sorte. Den overvurderede voldsomt risikoen for, at sorte ville falde tilbage til kriminalitet efter løsladelse, mens den klart undervurderede risikoen for hvide dømte. Det kan sagtens give mening at lede efter løsninger, der kan minimere skævheder i retssystemet. Et israelsk studie har tidligere vist, at dommere gav hårdere straffe inden frokost, hvor de er sultne. Det virker logisk, at en algoritme ville kunne eliminere den skævhed, men der er ingen garanti for, at big data og

intelligente algoritmer ikke i stedet introducerer nye graverende fejl. »Datamodeller er bare holdninger pakket ind i matematik,« lyder dommen fra den New York-baserede programmør Cathy O’Neil i hendes bog The Weapons of Math Destruction, der udkom tidligere i år. Til Information fortæller hun, hvordan hun som akademiker var begejstret for datamodeller, men mistede troen på dem, da hun senere fik arbejde som programmør i finansverdenen og sad på Wall Street, da det krakkede i 2008. I bogen beskriver hun, hvordan algoritmer i dag bliver brugt til at grovsortere jobansøgninger, hvordan de forsøger at forudsige vores kreditværdighed, troværdighed og beregne vores potentiale som studerende, arbejdstagere og kærester. »Der er indlejret menneskelige fordomme og misforståelser i mange af de modeller og algoritmer, som ligger til grund for de softwaresystemer, der i stigende grad forvalter vores liv.«

Vi skal leve med robotter, der kan fejle Et af de afgørende problemer i avancerede maskinlæringsalgoritmer er dog, at den ikke kan forklare, hvad den gør. Den er fremragende til billedgenkendelse og andre vanskelige opgaver, men vi ved strengt taget ikke hvorfor, og det er vigtigt, fortæller Anders KofodPetersen. »Der findes mange problemer, hvor

man vil være grundlæggende ligeglad med, hvordan den eller det, der hjælper dig, kommer frem til sin løsning. Men i andre tilfælde vil man være ret interesseret i at vide præcist, hvordan der er blevet ræsonneret frem til løsningen. Medicinsk diagnosticering er et godt eksempel. Hvis en læge siger til dig, at du skal have amputeret begge ben, kan det nok godt være, at du vil have en anden mening til at begynde med. Det er ikke sikkert, at du er tilfreds med at vide, at lægen har ret i 72 procent af tilfældene, og sådan er det jo lidt med nogle dele af kunstig intelligens,« fortæller Anders Kofod-Petersen. Så hvor Tay er et imponerende vidnesbyrd om, hvor langt kunstig intelligens egentligt er nået, er det også en venlig påmindelse om, at når vi slipper maskinlæringsalgoritmer løs i en verden med mennesker, så bliver de også mere menneskelige, mener Anders KofodPetersen. »Kunstig intelligens kan løse problemer. Du kan godt løse et problem analytisk perfekt, men det er upraktisk, fordi det tager lang tid, så kunstig intelligens er til for at løse problemer ved at benytte smutveje. Men der er ingen kunstig intelligens, der kan give dig den perfekte løsning – kun en løsning, der er god nok.« lhoj@information.dk


10

I N F O R M AT I O N TEKNOLOGI VINTER 2016

ESSAY

Kampen om Uber og førerløse biler er en kamp om menneskehedens fremtid Uber-chauffører gjorde ret i at kræve arbejdstagerrettigheder – men i en verden, hvor førerløse biler snart kan gøre dem overflødige, løber vi ind i nye dilemmaer med hensyn til, hvilke transportsystemer vi vil vælge Af Paul Mason

E

ngang, lidt længere inde i det 21. århundrede, vil du vakle ud af en natklub klokken tre om morgenen og praje en taxa. Den selvkørende hyrevogn, der ikke længere selv må jagte kunder på lykke og fromme, vil så forlade sin venteposition i din umiddelbare nærhed, selv finde vej til dig og dytte, når den er fremme. Du og dine berusede drikkebrødre vil fremmumle jeres destinationer, indtil de blinker korrekt bekræftet på en skærm. I vil herefter kunne cruise hjem og misundeligt stirre på de få mennesker, der stadig lov får lov at køre selv: redningstjenestefolk og vedligeholdelsesingeniører. Det, der bringer jer hjem, vil ikke så meget være en bil som et helt system. Muligvis vil det være et passivt og individuelt system, som kun regulerer trafikafvikling og hastigheder efter summen af individuelle anmodninger fra biler, der ejes af enkeltpersoner. Men mere sandsynligt er det, at det bliver et aktivt kollektivt og integreret system – fordi vi som vælgere har besluttet dette politisk. Et sådant system vil være optimeret efter de skiftende trafikale behov og f.eks. give forkørselsret til den trafik, der forlader bykernen ved tretiden. Det vil omfordele køretøjerne, så de er klar i forstæderne om morgenen. Og det vil tilskynde til ikkeejerskab: De førerløse biler vil kun være der for at imødekomme den efterspørgsel, som sporvogne, undergrundsbaner og automatiserede busser ikke kan dække.

På randen af hysterisk raseri Dette er fremtiden. I mellemtiden har vi indtil videre Uber og dette firmas latterlige påstand om at være en softwarevirksomhed og ikke en arbejdsgiver. Ubers nederlag i en retssag anlagt af de britiske transportarbejdere og fagforbundet GMN har drevet den liberalistiske

højrefløj til randen af hysterisk raseri. Tænk, chaufførerne havde alligevel ret til at kræve arbejdstagerrettigheder! Præcis ligesom de byer, der har svært ved at skaffe tilstrækkelige billige boliger til alle, har ret til at vende tomlen nedad for Airbnb og dets ’homesharing-klubber’. Kampene mellem lovgivere og de monopolister, der har kapret deleøkonomien, vil imidlertid på længere sigt være irrelevante. Forsøgene på at tvinge chaufførers løn ned på et minimum og reducere deres arbejdstagerrettigheder til et nulpunkt er i den forstand det 20. århundredes økonomiske tænknings sidste krampetrækning. Inden længe behøver der nemlig ikke at være bilister i det hele taget. Eftersom der i dag alene i Storbritannien findes 400.000 lastbilchauffører og 2,5 millioner varebiler foruden 297.000 tacachauffører, siger det sig selv, at vi har udsigt til et kraftigt indhug i transportfagets beskæftigelsesgrad.

Gå på jagt om morgenen ... Det vigtigste spørgsmål, vi står over for, er ikke om Uber-chauffører skal have arbejdstagerrettigheder (det bør de selvfølgelig), men hvad vi stiller op i en verden, hvor automatisering begynder at udrydde arbejdet. Ifølge Oxford forskerne Carl Frey og Michael Osborne vil vi skulle indrette os på, at 47 procent af arbejdspladserne vil kunne undergå en eller anden grad af automatisering. Det presserende spørgsmål bliver da: Jamen, hvad skal folk så leve af? Det mest hypede svar på det spørgsmål er borgerløn eller ’universel basisindkomst’: Alle medborgere får udbetalt en skattefri grundindlægt, som de så kan supplere med, hvad de selv kan tjene på det arbejde, de måtte finde, hvilket kan blive svært nok endda. I din rigelige fritid vil du til gengæld — som Marx visualiserede sit liv under den virkeliggjorte kommunisme – kunne »gå på jagt om morge-

nen, fiske om eftermiddagen, beskæftige mig med kvægavl om aftenen, kritisere oven på middagen, netop hvad jeg har lyst til, uden nogen sinde at blive jæger, fisker, hyrde eller kritiker«. Borgerløn har vundet nye tilhængere, nu også i tech-branchen, hvis milliardærer har indset, at de kommende års hastige automatisering vil kunne skabe massefattigdom over de næste 20 år. I den mest libertære vision skal borgerløn træde i stedet for statslig regulering: Man får et fast beløb fra staten, som man så bruger på Uber-iserede offentlige tjenester, hvorefter man på dertil designede applikationer kan rose for eksempel den mest effektive plejehjælper til prisen eller den billigste øjenoperation. I den forstand har Uber allerede nu gjort os en tjeneste ved at konkretisere en forsmag på den form for højrelibertær dystopi, der vil kunne blive en realitet, hvis vi overlader det til Silicon Valley at designe fremtiden. I stedet bør vi tage udgangspunkt

De aktuelle kampe mellem lovgivere og de monopolister, der har kapret deleøkonomien, vil på længere sigt være irrelevante

i en erkendelse af, at i takt med at maskiner plus kunstig intelligens begynder at erstatte mennesker, vil hele det sociale, politiske og moralske dilemma for menneskeheden komme til at dreje sig om optimering af systemer.

Frigøre plads og tid Førerløse biler har brug for offentlige transportsystemer for at kunne fungere korrekt. OECD har anslået, at i kombination med et effektivt, automatiseret transportsystem, vil førerløse biler kunne reducere antallet af køretøjer i byerne med 90 procent. Kommer de alene til at køre som selvkørende taxaer og privat, vil de førerløse biler derimod komme til at skabe uoverskuelige trafikpropper. At frigøre plads og tid på den måde, der teoretisk åbnes mulighed for, vil kræve aktiv og overordnet styring, siger OECD. Men vi har ikke udtænkt modeller for ’aktiv styring’ af biltransporten, der fra første færd har været koblet sammen med personlig frihed. En meningsfuld diskussion må tage højde for to store spørgsmål: dels på hvordan vi forbereder, planlægger og regulerer med henblik på at eliminere overflødig transportbelastning, dels på hvordan et intelligent transportnet vil kunne se ud i version 1.0. Hvordan der kan planlægges længere frem i tiden, vil være vanskeligt at forudse, for effekterne af den pludselige orden, billighed og hurtighed ved den nye type pendlertransport vil skulle vejes op imod det forhold, at langt færre mennesker vil have den slags job, de i dag bestrider. Når vi skal se på, hvordan det intelligente transportnet vil se ud, har vi allerede nogle basale tekniske modeller at gå ud fra. Det vigtigste tekniske dilemma vil være: Hvor megen transport skal stadig foregå i mindre køretøjer, hvis der samtidig over de næste mange år vil blive investeret massivt i udbygning af metro-, bus- og sporvognskapacitet. Her kunne man politisk forvente, at højrepartier vil favorisere


I N F O R M AT I O N TEKNOLOGI VINTER 2016

11

Nyhed

ESSAY Psst... Information afholder tre fysiktimer i januar, hvor Holger Bech Nielsen og Anja C. Andersen m.fl. underviser

så meget delt og autonom biltransport som muligt for at minimere massetransport. Og venstrepartier vice-versa. Men det kan ikke alene være et spørgsmål om teknisk systemdesign. For eksempel er en af fordelene ved Uber, at alle chauffører kan spores og identificeres. I et intelligent transportsystem vil alle rejser kunne spores og identificeres. Muligvis vil det være ønskværdigt, at de data er tilgængelige for politifolk, der eksempelvis efterforsker mord, men skal de også kunne ses af skattevæsenet eller af din chef?

Sociale goder Med hensyn til hvordan vi får gennemført overgangen til det automatiserede samfund, så er borgerløn måske nok en god idé, men efter min mening ikke et tilstrækkeligt tiltag. At opretholde en blot sporadisk beskæftiget arbejdsstyrke under denne massive omstilling ved at give alle 75.000 kr. skattefrit for at forebygge sulttilstande, er måske ikke den bedste måde at bruge skatteydernes penge på. I al fald vil vi sideløbende også få brug for en massiv udbygning af sociale boligbyggerier, universitetsuddannelse og efteruddannelse samt energi-, transport- og sundhedssektoren – sociale goder, der enten skal være ultrabillige eller gratis. Det er fint at ville beskytte prækariatet – dvs. beskytte de rettigheder, som tech-branchens rovdyr vil fratage arbejdstagere. Endnu bedre er det at udrydde usikkerheden i en tilværelse med sporadisk arbejde gennem statsligt sikret levering af basale fornødenheder. Højrefløjen plejede at rynke på næsen af statslige leverancer med den begrundelse, at »det hele er så standardiseret og ensartet«. Hvis vi alligevel er på vej mod en verden af fælles og grundlæggende identiske køretøjer og billige delte identikit-lejligheder, der er indrettet med de samme billige ting, vil denne indvending komme til at stå svagere.

En førerløs Robot Shuttle til brug i den offentlige transport bliver demonstreret i Tokyo, Japan. Foto: Toru Hanai/Scanpix

Fysikkens filosofi

© The Guardian og Information Oversat af Niels Ivar Larsen

Hvad går kvantemekanikken og relativitetsteorien egentlig ud på? Og hvordan ændrede teorierne verden?

BLÅ BOG

Fysikkens filosofi er en biografisk oversigt over fysikkens historiske udvikling fra antikkens naturfilosofi og frem til nutidens moderne teoretiske fysik.

Paul Mason, f. 1960 × Britisk tv-journalist og forfatter. Født og opvokset i minebyen Leigh. Udannet i musikvidenskab og politiolog. × Tidligere aktiv i Trotskyist Worker’s Power Group, erklærer sig i dag som ’radikal socialdemokrat’. × Blandt hans værker kan nævnes ’Live Working or Die Fighting: How the Working Class Went Global’ (2007) og ’Postcapitalism’ (2015, dansk udgave 2016). × Efter redaktørposter hos både BBC og Channel 4 arbejder Mason i dag som freelancejournalist og er aktivist på venstrefløjen. nil

Værket beskriver de helt store personligheder, deres banebrydende bidrag til fysikken, og hvordan deres teorier ændrede forståelsen af verden i deres samtid og tiden derefter.

Læs mere og køb bogen her: butik.information.dk


12

I N F O R M AT I O N TEKNOLOGI VINTER 2016

TYPISK Illustration: Mia Mottelson/iBureauet

Vækstmulighed, borgerløn eller menneskehedens afslutning? Den fjerde industrielle revolution er over os og vil forandre vores verden på både godt og ondt. En unik mulighed for Danmark, siger nogen. En trussel mod menneskeheden, siger andre. Information guider dig gennem positionerne i debatten om kunstig intelligens og automatisering

Af Sebastian Gjerding

Innovatørerne

Drømmerne

Kunstig intelligens og den medfølgende automatiseringsbølge rummer endeløse muligheder. Hvis Danmark skal i front, og den slumrende vækst endelig vænnes til opadgående kurver, skal der produceres idéer. Vi skal turde rive alt op og aldrig se os tilbage. Innovatørerne tog ja-hatten på efter produktionsarbejdspladsernes udflytning til lavtlønslande og hævdede, at vi i Danmark blot skulle leve af at være kreative og designe, udvikle og markedsføre de produkter, som alle de andre så skulle producere. Nu ser de endda mulighederne for, at produktionen kan rykke hjem – styret af robotter – med højtuddannede danskere som programmører og fjernstyringen i hånden. For kan man nogensinde forestille sig en kineser, vietnameser eller polak lave noget så avanceret?

Den fjerde industrielle revolution nødvendiggør radikale politiske idéer – for hvis store dele af befolkningen bliver overflødige for arbejdsmarkedet, hvem skal så købe produkterne? Drømmerne er ofte »stærkt bekymrede«, men ikke for fine til at bruge teknologien som løftestang for de politiske løsninger, de i forvejen godt kunne lide. For dem kalder kunstig intelligens på nedsat arbejdstid og revitalisering af det sidste århundredes bedste ikke-realiserede idé: borgerløn. Maskinerne skal lave det hårde arbejde, mens vi andre realiserer vort potentiale, elsker og går på kunstmuseer. At flere fra techeliten og kendte venturekapitalister også omfavner basisindkomst som løsningen på overfløddigørelsen af millioner af arbejdere bruges som yderligere bevis for, at drømmerne har ret. Dog giver det anledning til yderligere bekymring, at eliten pludselig er enig med drømmerne. Hvad kunne deres skjulte dagsorden være?

Slogan: De skifter, men ordet »muligheder« indgår altid. Bog: Alec Ross: Industries of the future

Slogan: »Fuld automatiseret luksuskommunisme!« Bog: Paul Mason: Postcapitalism


I N F O R M AT I O N TEKNOLOGI VINTER 2016

13

Robottens gode kollega

Dystopikeren

Kolonisterne

Ikke overraskende er denne position udbredt i toppen af dansk fagbevægelse. Kunstig intelligens stiller os overfor gigantiske udfordringer, men heldigvis har vi i Danmark en stærk fagbevægelse, der kan sikre, at mennesket ikke glemmes i processen. Robotterne kan tage de kedelige jobs, der alligevel primært varetages af østeuropæere, og så kan danske lønmodtagere styre tingenes gang i et fornuftigt mand-maskine-ægteskab. Hvis blot vi tænker os grundigt om, og medlemmerne konstant er omstillingsparate, vil der være mindst lige så meget brug for mennesker som før. Med et krav om statslig støttet efteruddannelse kommer man samtidig udenom at stille systemudfordrende krav. Det er oplagt at teknologiens udfordring må løses i et godt dansk samarbejde mellem arbejdsgivere og arbejdstagere i et nyt kompromis for fremtiden. Tør man måske håbe på en ny trepartsaftale om kunstig intelligens?

»Big data kan kurere kræft!« skriver techmedierne. Men hvis det var Hitler eller Trump, der havde adgang til så store datamængder, ville det så ikke snarere være enhver form for opposition eller mennesker med andre hudfarver, der blev bekæmpet, spørger dystopikeren. »Machine learning kan også kurere kræft!« skriver techmedierne. Men ved vi overhovedet, hvilke (uigenkaldelige) beslutninger maskinerne vil træffe, når de konstant selvoptimerer ud fra datainput, vi ikke kan gennemskue, spørger dystopikeren. Dystopikeren oplever den teknologiske udvikling som en uendelig strøm af trusler ikke bare mod ham selv, men mod hele menneskeheden. Dystopien kan muligvis afværges ved at genopfinde den industrielle revolutions maskinstormere, men straks melder skepsissen sig: Hvad nytter modstand, når USA’s samlede Silicon Valley-elite kommer med alle deres skærme, platforme, apps, robotter, machine learning og robotstøvsugere?

Evig ungdom, evigt liv, singularitet. Teknologien har ingen grænser, og det vækker begejstring hos kolonisterne, når Elon Musk taler om rumrejser og muligheden for at leve i rummet. Den kunstige intelligens vil overstige den menneskelige om 50, nej 20, nej 10 år, spår kolonisterne. De forbereder sig allerede nu på, at deres børn vil stille dem spørgsmålet om, hvordan vi overhovedet turde overlade store beslutninger til mennesker. De går op i selvoptimering, og som resultat af gentest og med inspiration fra ikonet Ray Kurzweil fylder de sig med vitaminpiller og antioxidanter og læser alt det, der kommer ud af Silicon Valley om muligheden for at forlænge livet.

Slogan: »Hellere en robot end en østarbejder!« Bog: Industriens overenskomst 2014-2017

Slogan: »Fuck E-boks«. Bog: Daniel H. Wilson: How to Survive a Robot Uprising

Slogan: »Vær eksponentiel« Bog: Ray Kurzweil: The Singularity is near


14

I N F O R M AT I O N TEKNOLOGI VINTER 2016

PARADOKSET

Når mennesket går på autopilot Med udviklingen i kunstig intelligens har vi mulighed for at overlade arbejdet til maskinerne. Til gengæld er vi på røven, når de fejler Af Lars Højholt

»V

i har mistet kontrollen med flyet. Jeg forstår det ikke! Vi har prøvet alt!« Air France 447 var på vej fra Rio de Janeiro i Brasilien til Paris, da det dykkede hastigt mod havoverfladen. Det var andenpiloten David Roberts, der havde kontrollen – eller rettere havde mistet kontrollen – med flyet, da kaptajnen vendte tilbage til cockpittet fra sin pause. Få minutter senere blev den sidste lydbid lagret i flyets sorte boks. Da boksen senere blev trukket op fra dybet, emmede den af resigneret frustration. »Men hvad sker der?« sagde kaptajnen kort inden Airbus-flyet ramte Atlanterhavets overflade og sendte samtlige 228 passagerer til bunds. Den tragiske erkendelse, man to år senere i 2011 kunne udlede fra den sorte boks med flydata og piloternes interne kommunikation, var, at det ikke var afgørende fejl i flyet, der forårsagede styrtet. Flyets vinger var ganske vist overisede. Det satte flyets autopilot ud af funktion, og dermed var kontrollen over flyet overladt til piloterne. Men i sidste ende var det deres håndtering af flyet, der sendte det på katastrofekurs. De fejlfortolkede flyets advarselslamper og gjorde det modsatte af, hvad de var trænet til, da flyet tabte fart og dalede mod jorden. Alt for sent opdagede de deres fejl. Der er ingen, der præcist kan vide, hvorfor piloterne reagerede, som de gjorde, men det bliver i en ny bog Messy: The Power of Disorder to Transform our Lives af forfatteren og journalisten Tim Harford udlagt som et muligt eksempel på et fejlslagent samarbejde mellem

menneske og maskine. Som en ultimativ, men dog sjælden konsekvens af, at når vi overlader vores arbejde til maskiner, så er vi ikke klar, i træning eller kritiske nok, når maskinerne en sjælden gang sætter ud. »De havde vænnet sig til at flyve med autopilot, så da systemet satte ud, var de ikke forberedte. Hvis vi beder computere om at gøre alting for os, så glemmer vi selv, hvordan man gør. Det er ikke nødvendigvis et problem, for autopiloten har gjort flyvningen meget mere sikker, men det skaber en helt ny slags problem,« fortæller økonomiuddannede Tim Harford på en telefonforbindelse til hans arbejde på Financial Times i London. Air France-flyet var et Airbus 330, der er kendt som et af de sikreste fly i luften. Det har et af de mest sofistikerede autopilotsystemer, der inkluderer såkaldt fly-by-wire, der oversætter pilotens intentioner til en mere glidende flyvning. Det gør det nemt at holde flyet stabilt i luften. Det er normalt fordelagtigt, men skaber et paradoks, som Tim Harford identificerer gennem tre elementer. For det første at intelligente systemer bliver så nemme at håndtere, at de kan skjule svagheder hos de menneskelige operatører. Det er et problem, hvis maskinen fejler. Her bliver det andet element nemlig tydeligt: Automatiseringen udhuler vores færdigheder, fordi vi overlader vores arbejde til maskinen, og dermed ikke opretholder vores egen træning. Og det leder til det tredje element i paradokset. »Et hvilket som helst system vil på et eller andet tidspunkt fejle, og jo bedre det er, jo mere usædvanlige er de situationer, hvor det sætter ud, og så meget desto værre er vi forberedte,« fortæller Tim Harford.

Piloterne havde ganske vist tilstrækkeligt med erfaring og timer i luften, men ikke uden hjælp fra autopiloten. Af de tre piloter var kaptajnen, Marc Dubois, den mest erfarne med 346 timer om bord på en Airbus 330, men kun i fire timer af disse var han i reel manuel kontrol med flyet. Og selv der var det med hjælp fra fly-by-wire-systemet. Det er kulminationen af de faktorer, der leder Tim Harford til sin konklusion om det fatale flystyrt.

Vi tænker med kroppen Nu skal man ikke afskrive automatiseringen af frygt for flystyrt, og Tim Harfords bog er heller ikke noget kampskrift for maskinstormere. Automatisering kan være et velsignet alternativ til det manuelle samlebåndsarbejde, men med kunstig intelligens er automatiseringen ikke længere begrænset til simple og overskuelige opgaver. Den er på vej ud af fabrikshallerne og ind i en social kontekst med uforudsigelige og irrationelle menneskelige aktører. »Verden er et kompliceret sted, og det er svært at udtænke ny teknologi helt rigtigt fra tegnebrættet. Der vil altid være ting, du ikke kan forudsige,« fortæller Tim Harford. Vi udliciterer gladelig en lang række opgaver til maskiner. Ikke bare det belastende

fabriksarbejde eller den slags opgaver, vi helst vil slippe for, så vi kan tage os af det sjove, kreative og varierede arbejde. Det gælder også mere usynlige opgaver, vi ikke tænker over til dagligt. Vores mailklient forsøger for eksempel at frasortere spam, og skulle systemet fejle, og en vigtig mail forputte sig i spamfilteret, overlever vi nok. Det er først, når vi automatiserer kritisk infrastruktur, hvor reaktionstiden er afgørende, og konsekvenserne kan være fatale, at vi for alvor skal være på vagt. Den gennemgribende pointe i Tim Harfords analyse af vores forhold til teknologi tager teoretisk afsæt i den postfænomenologiske tradition, der insisterer på, at vores forhold til teknologien er kropslig. Det fortæller Finn Olesen, der er lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet. »Kroppen er ikke et appendiks, men en integreret del af, hvem jeg er. Det, jeg kan eller har erfaring med, må altid forstås i den kontekst.« Den præmis peger på den simple, men vigtige pointe, at vi ikke kan vurdere teknologien alene ud fra dens egenskaber. Den er ikke noget i sig selv, men bliver kun til noget i mødet med mennesker, siger Finn Olesen. »Du kan ikke køre en bil bare ved at læse en manual. Sæt folk på skolebænken, og så


I N F O R M AT I O N TEKNOLOGI VINTER 2016

15

Det var en menneskelig fejl, der førte til, at Air France 447 styrtede i havet i 2009 – formentlig forårsaget af, at piloternes træning var blevet rusten af så mange flyvninger, hvor autopiloten havde klaret arbejdet. Foto: AP/Polfoto

læser de om, hvordan man skal handle i trafikken, men den praktiske erfaring kræver jo, at man har hænderne på rattet.«

Computere bliver aldrig trætte og ved altid, hvad der foregår, så måske er det bedre, hvis vi beder computeren om at babysitte mennesket Tim Harford Forfatter og journalist ved Financial Times

Netop biler er væsentlige at hæfte sig ved her. Udviklingen af selvkørende biler er accelereret voldsomt de seneste år, og hvad der før virkede som en fjern teknologisk fremtid, ruller nu allerede rundt på vejene. Da Tesla i januar 2015 opdaterede softwaren i deres biler med selvkørende funktioner, blev det muligt at slippe rattet og lade bilen køre selv. Selv om Teslas opdatering blev lanceret med formaninger om, at føreren stadig skal have hænderne på rattet, gik der ikke lang tid, før man kunne finde Youtube-videoer med glade Tesla-ejere, der satte sig om på bagsædet og lod bilen overtage kørslen. Det er voldsomt meget tillid at investere i en maskine, der stadig lærer, mener Tim Harford. »Vi giver den kunstige intelligens og maskinerne en mytisk status, som de ikke rigtig fortjener. Det er interessant at se, hvilke beslutninger vi overlader til algoritmer, og hvis vi forstod argumentet bag, er jeg ikke sikker på, at vi ville gøre det,« fortæller han. I 2016 endte en Tesla i en dødbringende kollission i Florida. Teslaen registrerede af uvisse årsager ikke, at en lastbil trak ud i overhalingshalen foran bilen, og chaufføren var muligvis heller ikke opmærksom. Efter ulyk-

ken kunne lastbilchaufføren, der blev ramt af Tesla-køretøjet, i hvert fald berette, at der blev afspillet Harry Potter på bilens skærm. »Vi har en forventning om, at industrirobotter er ufejlbarlige. De løser meget veldefinerede opgaver. Men de er også uinteressante, fordi de gør, hvad de skal. Dem, vi er optaget af, er dem, vi er i daglig kontakt med. Når du kører i trafikken, er du i kernen af vores samfund. Bilerne er hjerteblod. Det er ikke bare et uskyldigt artefakt,« fortæller Finn Olesen.

Hvem skal babysitte hvem? Løsningen på den problemstilling kan meget vel være at give maskinerne mindre ansvar, mener Tim Harford. »Computere bliver aldrig trætte og ved altid, hvad der foregår, så måske er det bedre, hvis vi beder computeren om at babysitte mennesket. For hvis vi flyver flyet, så opretholder vi vores træning og færdigheder, og computeren kan overtage eller korrigere, hvis vi laver fejl. Den kan lære af vores fejl og handlinger. Vi er på den anden side elendige babysittere for en computer, for vi sidder bare og stirrer på den time efter time. Og er vi så pludselig klar til at træde til, når den laver en fejl? Det virker ikke særligt realistisk,« fortæller Tim Harford.

Tim Harfords løsning rejser en central problemstilling i relationen mellem maskine og menneske: Hvordan vi skaber det bedste samarbejde. De mest skelsættende og måske også mest karikerede øjeblikke for opfattelsen af kunstig intelligens er de løbende populærkulturelle sejre over mennesket. Først og fremmest i 1997 hvor den regerende verdensmester i skak Garri Kasparov tabte til IBM’s Deep Blue og senest med den ingeniørmæssigt langt mere krævende og imponerende bedrift, hvor Google sejrede over verdensmesteren Lee Sedol i 2015 i spillet go. Langt mindre opmærksomhed trak det, da de to amatørskakspillere Steven Cramton og Zackary Stephen i 2005 vandt en større skakturnering med assistance fra en algoritme. Hvor vi så ivrigt fæstner os ved maskinens overlegenhed, er den stærkeste kombination og mest realistiske billede de næste mange år nok nærmere et samarbejde mellem menneske og maskine, fortæller Tim Harford. Derfor er det vigtigt, at vi udvikler systemer, der holder os på tæerne, når mennesker og maskine skal samarbejde i kritiske situationer, mener Tim Harford. »Hvis en computer tager fejl en ud af tre gange, så er det klart, at vi er opmærksomme på fejl. Men hvis de kun tager fejl en ud af 300.000 gange, så begynder vi at tvivle på vores egen dømmekraft og på dem, der mener, at maskinerne kan tage fejl. Men der vil ske fejl, og vi bliver nødt til at forstå dem og tage dem seriøst.«

lhoj@information.dk


16

I N F O R M AT I O N TEKNOLOGI VINTER 2016

KOMPOSITIONER

Kan man få AI til at bryde loven? Af Ral Af Ralff Christensen Christensenn

Informations musikredaktør har lyttet til musik skrevet af software og har tænkt over dens muligheder. Og endt med spørgsmålet: Er det virkelig så meget anderledes – eller dårligere – end menneskemusik?

Tekst: Ralf Christensen Illustrationer: Jesse Jacob, Nilas Røpke Driessen, Line Høstrup/iBureauet


I N F O R M AT I O N TEKNOLOGI VINTER 2016

I

den oprindelige udgave af Westworld, Michael Crichtons film fra 1973, kunne man kun kende forskel på menneske og maskine, hvis man så på hænderne. I hvert led var der en slags hudring om i stedet for en hudfold. Noget, som teknikerne ikke havde taget højde for, og som dermed gjorde, at robotterne ikke var perfekt naturtro. Den slags begrænsninger hører måske snart fortiden til. Også i musikkens verden. Den berømte Turing-test – der handler om at gætte, hvorvidt en tekstbaseret samtale bliver ført med et andet menneske eller et program – er blevet bestået af en kunstig samtalepartner i 2014. Samme år blev et stykke musiksoftware udsat for en ganske uofficiel Turing-test. Hos Sonys Computer Science Lab i Paris havde man under ledelse af François Pachet programmeret en såkaldt jazz-bot til at lyde som en krydsning mellem den amerikanske bebop-jazzsaxofonist Charlie Parker og den franske komponist Pierre Boulez. Et resultat af disse anstrengelser kom den amerikanske jazzguitarist og -komponist Pat Metheny i hænde, og han sendte det videre til sin kollega, saxofonisten Chris Potter. Metheny spurgte ham, hvem han troede musi-

keren bag stykket var (og det er her, forsøget afviger fra en rigtig Turing-test). Ikke desto mindre var det overraskende, at Potter omgående begyndte at komme med forslag, hvilket Metheny i 2014 fortalte til The Atlantic. Det faldt altså ikke Potter ind, at stykket var skabt af AI (kunstig intelligens), og samtidig hørte han klare ligheder med flere forskellige menneskelige musikere. Akkurat som mange af os gør, når vi hører andre menneskers musik.

Dyb musik(af)læring Allerede i 1981 begyndte den amerikanske musiker og professor ved University of California Santa Cruz David Cope at arbejde med kompositionsprogrammet Experiments in Musical Intelligence (EMI), som blev fodret med og analyserede musikalske stilarter – og søgte at emulere dem. I 1994 albumdebuterede EMI med Bach By Design: Computer Composed Music – Experiments In Musical Intelligence. I 2009 udkom Copes nye interaktive interface og kompositionsprogram Emily Howell med sit første album From Darkness, Light, og siden har Cope postet en række eksempler på YouTube med emuleringer – efterligninger – af alt fra ragtime-komponisten Scott Joplin over Bach til Mozart. Ret så imponerende emule-

ringer, selvom nogle af dem er blevet kritiseret for at kopiere i ekstrem grad fra forlæggene. I april i år gjorde en andenårsstuderende i computervidenskab på Princeton, den 20-årige Ji-Sung Kim, sig bemærket ved at program-

Sonys Flow Machines har lyttet til tonsvis af musik fra forbillederne, regnet på deres tricks og kalkuleret sig til, hvordan man kan gøre dem kunsten efter

17

mere Deepjazz, en såkaldt deep learning music generator, altså også et program, der ved »aflytning« af tidligere indspillet musik skaber ny musik. Og her to år efter sin succes med jazz-botten har Sonys Computer Science Lab, stadig under François Pachets ledelse, igen fået stor opmærksomhed ved at have bevæget sig ind i popverdenen. Med numrene »Daddy’s Car« og »Mr. Shadow« har det fået sin software, sine såkaldte Flow Machines, til at komponere to sange, en i Beatles-stil og en i en form for hybridstil baseret på Cole Porter, Irving Berling og Duke Ellingtons arbejder. ‘Inspireret’ er måske et flot ord, men i hvert fald har Sonys Flow Machines lyttet til tonsvis af musik fra forbillederne, regnet på deres tricks og kalkuleret sig til, hvordan man kan gøre dem kunsten efter. Inden vi tager afstand fra disse kunstige musikbegavelsers fremgangsmåde og råber op om sædernes forfald, så er det værd at spørge os selv, hvorvidt den menneskelige skabelsesproces egentlig er afgørende anderledes? Er den netop ikke også en forædling – eller forarmning – af indtryk fra musikhistorien filtreret gennem mere eller mindre kunstneriske temperamenter?


18

I N F O R M AT I O N TEKNOLOGI VINTER 2016

KOMPOSITIONER

Og er algoritmernes temperament i øvrigt ikke – i hvert fald som udgangspunkt – menneskeskabte, altså via programmeringerne og de musikalske inputs?

Det meste er alligevel efterligninger Den romantiske idé om geniet, der gribes af inspiration ud af den blå luft, er i hvert fald en bedaget og misvisende kunstnermytologi. Vi ved, at alle stjæler fra alle. Igor Stravinskij sagde – idet han sandsynligvis og meget passende parafraserede T.S. Eliot – at »en god komponist imiterer ikke, han stjæler«. Det er i hvert fald ikke decideret elendige sange, som Flow Machines har præsteret. »Daddy’s Car« er godt nok mærkeligt overmøbleret og forceret. Vokalharmonierne lyder mere som Beach Boys end Beatles, og forsangeren er meget, meget langt fra Lennons og McCartneys fraseringer. Hertil kommer, at melodierne og harmonierne er så generiske, så bundet op på en ekstremt signifikant kulturarv, at de på ingen måde er i stand til at sætte sig på tværs i ens indre univers. Men kan man ikke sige det om en uendelighed af menneskeskabt musik? At langt det meste af den udgøres af uopfindsomme og underlegne efterligninger af eksisterende kulturarv? »Mr. Shadow« er et klart bedre nummer. Måske fordi det ikke forsøger at skjule sin umenneskelighed. Vokalen klinger stærkt artificielt, opklippet. Men måske også fordi inspirationspoolen er fordelt over flere kunstnere: Cole Porter, Irving Berling og Duke Ellington. Og så lyder det, som om det er spændt ud mellem flere tider. Som om den franske drømmepopduo Air er blevet transporteret tilbage til en musichall fra svundne tider i England, mens de var i fuld gang med at producere deres sang. Det har sin egen ret så rørende melankoli. Flow Machines har så også fået en del menneskelig assistance til at færdiggøre numrene. En software kaldet Flow Composer laver et lead sheet til sangen. Et lead sheet er et nodeark, der indeholder melodien og akkorderne og normalt også teksten – her dog skre-

vet af et menneske, den franske komponist Benoît Carré. Flow Machines instrueres så af et menneske, igen Benoît Carré, i hvilken stil orkestreringen skal være. Og så sørger Flow Machines for at få stilen til at passe med lead sheetet. Carré står også for de endelige arrangementer af sangene, som jo er helt centrale for, om mennesker kan finde nydelse i helheden eller ej.

Hvad er menneskeligt? Det er altså stadig mennesker, der fodrer computerne med de rette data, og det er også mennesker, der tager mange af de æstetiske valg. Men Benoît Carré hævder, at det en dag vil være de kunstige intelligenser, der selv kan gøre det. Og Sony er p.t. i gang med at forberede et helt album med sange udelukkende komponeret af kunstig intelligens. Her under storvarslet om ankomsten af den sande kunstige intelligens kredser offentligheden oftere og oftere om spørgsmålet: Hvad er i sandhed menneskeligt? Der findes umenneskelig behandling, men den foretages af mennesker. Der findes umenneskelige omstændigheder, men det er mennesker, der lider under dem. På mange måder er vi selv programmerede. Vores liv er i høj grad defineret af det input,

Sony er p.t. i gang med at forberede et helt album med sange udelukkende komponeret af kunstig intelligens

som vi har fået fra vugge til grav. Vores sociale omstændigheder er ekstremt adfærdsregulerende og definerende for vores tankevirksomhed. Vi er alle kulturelt programmerede til at tænke og handle inden for vedtagne love og normer. ‘Trædemøllen’ kalder vi det automatiserede arbejdsliv, der er struktureret som en fast rytme, mange af os følger, og ofte følger nærmest bevidstløst. Man kunne også spørge: Hvad er den menneskelige restmængde, når computeren har overtaget så mange af de funktioner, vi tidligere selv klarede? Fra stedsans og søvnrytme til snart bilkørsel og måske medicinske diagnoser og ikke mindst big data-behandling. Hvad sker der, når de kunstige intelligenser for alvor går ombord i vores historie? I takt med at så store dele af vores erfaringsverden er skærmmedieret, så vil kunstig intelligens snart have et langt større erfaringsspektrum at formidle den menneskelige erfaring igennem, end vi selv har. Om føje år vil der være kunstige intelligenser, der har set og hørt alt indspillet materiale i hele menneskehedens historie. Så måske består det menneskelige i den fysiske begrænsning? Det, at vi har et temperament og en synsvinkel på livet? At vi slet ikke har et overordnet perspektiv? At vi er utilstrækkelige og fejlbarlige? Så er der selvfølgelig vores sanse- og kognitionsapparat, som man også kunne pege på som noget ganske unikt. Men robotter er også udstyret med en form for sanser nu om dage, de kan i hvert fald se, høre, føle. Og de vil kunne lære sig at fortolke berøring, lytning, syn kognitivt. Akkurat som vi selv i vid udstrækning har lært det.

Skabelsen emuleret En indvending: Hvis den kunstige intelligens ikke kan elske, så vil den vel ikke være relevant for ret mange menneskeører, da så meget pop handler om kærlighed og sex? Modsvar: Mange af disse sange følger nogle ganske klart aflæselige koder og strategier, som den rette algoritme vil kunne aflæse og replikere. En anden indvending: »Kan de swinge?« som der bliver spurgt i førnævnte artikel i The

Atlantic fra 2014. Musikeren og teknologen Eric Singer svarede: »Man kan helt bestemt få en computer til at swinge.« Det er bare et spørgsmål om programmering ifølge Singer. Men den menneskelige forestillingsevne? Vores fantasis evne til at kvantespringe sig ud over vedtagne systemer og naturlove? Vores anarkistiske overrumplingskraft? Miles Davis’ konstante genopfindelser af jazzen? Punkens nedrivning af det bestående? Kraftwerks højsange til robotterne? Hiphoppens dadaisme? Well, måske findes der svar i Googles artificial intelligence AlphaGo, der slog sydkoreanske Lee Se-dol – verdensranglisten nummer to – i spillet go. Ikke så meget i det, at softwaren slog menneskehjernen med 4-1, men i måden, det skete på. Det kinesiske brætspil har uendelig mange flere kombinationsmuligheder end skak, og det kræver en form for intuition at kunne vinde i spillet. Også på topniveau. AlphaGo, der selv har analyseret og studeret og lært sig at blive god til go overrumplede alle ved at slå Lee Se-dol med aggressive, uventede, ja, dybt ukonventionelle træk. Den spillede … kreativt. Så det ser ud til, at man kan lokke den kunstige intelligens til at bryde loven. Og her taler jeg altså ikke om bankrøveri, men om at foretage det uventede krumspring ud af det algoritmiske/etablerede. Det, der gør, at vi – vores kultur – evolutionerer. Når det sker, har vi ikke blot skabelsesprocessen emuleret, men ny skabelse. Eller sagt på en anden måde: Så har vi balladen. rach@information.dk

Det digitale cover til den Beatles-inspirerede ’Daddy’s car’ produceret af kunstig intelligens. Kan høres på Youtube.


ET ÅRS TEATER MED ET ÅRSKORT

600 KR

TEATER OG DRIKKEVARER TIL TO 550 KR

KØB ET GAVEKORT PÅ MUNGOPARK.DK


20

I N F O R M AT I O N TEKNOLOGI VINTER 2016

JOBCENTRET Minka Heilmann, der har været socialrådgiver i årtier, ser store muligheder i at få en ny, kunstigt intelligent hjælper i hverdagen.

En rådg hendes

Fremtidens automatiserin ramme industrien, men ka offentlige sektor, spår analytik for kunstig intelligens p

Tekst: L Foto: J

i møder op på jobcenteret lige efter kl. 13, hvor dørene lukker for dem, der kommer forbi uanmeldt for at melde sig ind i systemet som kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengeansøgere og så videre. Mit tog fra Nørreport Station har været 21 minutter forsinket på grund af signalfejl, og det griber Thomas Bolander – lektor i kunstig intelligens ved Danmarks Tekniske Universitet, der er med for at forklare, hvad kunstig intelligens kan gøre for de 16 socialrådgivere på Jobcenter Hørsholm – fat i: »Man har forsket i signalsystemer til toge, og man kan i dag lave et system, der er fejlfrit. Og alligevel hører man næsten hver gang, at noget er gået galt, at det skyldes et problem med signalsystemet. Hvordan kan det lade sig gøre?« spørger han og svarer selv: »Det skyldes jo, at det er et omfattende, komplekst og dyrt projekt at rulle sådan et system ud og skifte alle signaler på strækninger og banegårde i Danmark.« Thomas Bolander betegner sig selv som realist inden for kunstig intelligens. Han er en af de forskere, man hører mere og mere til i takt med, at medier, samfund og politi-


I N F O R M AT I O N TEKNOLOGI VINTER 2016

giver og s robot

ng kommer ikke kun til at an hurtigt finde vej til den kere. Vi har testet potentialet på Jobcenter Hørsholm

Lars Højholt Jacob Dall

kere forsøger at forløse teknologiens lovende potentiale.

Robotsekretær I 2013 udgav to forskere ved Oxford Universitet en rapport, der undersøgte, hvor mange jobs der kan automatiseres med allerede eksisterende teknologi. Altså ingen futuristiske scenarier. De når frem til, at 47 procent af amerikanske jobs sandsynligvis kan automatiseres og i Danmark vurderer tænketanken Kraka, at 37 procent af de danske jobs kan erstattes af maskiner. Socialrådgivere står ikke højt på automatiseringslisten. Social interaktion er stadig en af de udfordringer, kunstig intelligens har svært ved at tackle, men måske er der alligevel muligheder. »Hvis man er rigtig grov, så består 80 procent af vores arbejde af administrative opgaver og godt 20 procent af borgerkontakt,« lyder vurderingen fra Minka Heilmann. Hun er uddannet socialrådgiver i 1992 og har både været uddannelses- og familierådgiver, før hun for seks år siden blev ansat som beskæftigelsesrådgiver på Jobcenter Hørsholm med særligt fokus på fleksjobbere. »Fleksjobbere er den gruppe, der typisk har andre problemer end

21

Lektor Thomas Bolander, der forsker i kunstig intelligens, mener, at teknologien vil komme til kort, hvad angår de vigtige subjektive vurderinger i en rådgivningssituation.


22

I N F O R M AT I O N TEKNOLOGI VINTER 2016

JOBCENTRET ledighed. Der kan være ting i deres helbred, der gør, at de skal gå ned eller op i tid, og så går jeg ind og vurderer, hvad der kan lade sig gøre,« fortæller Minka Heilmann, efter vi har sat os ved mødebordet på hendes kontor. Hun ruller hen foran computeren og klikker sig rundt i Opera. Det system, hvor hun journaliserer de 166 borgere, hun har ansvaret for. Her skriver hun beslutninger og aftaler ned, noterer problemstillinger og andet, som er relevant for at kunne vurdere, hvordan hun kan hjælpe borgerne videre. Lad os tage et eksempel: »Vi kan lege, at der er en, der kommer ind fra gaden og søger kontanthjælp. Så kommer de ind i butikken herude,« siger hun og peger ud mod skrankerne i borgerservice. »Her udfylder de et skema, og dem der ikke har andre problemer end ledighed, kommer til samtale nede i team job – det er dem vi kalder ettere.« »Har de andre problemer, så indhenter vi evt. en generel sundhedserklæring. Der skal vi ind i et andet system,« siger hun og klikker sig ud af Opera. »Der er både KMD Opera, KMD Aktiv, Acadre, Netforvaltning Sundhed, Øsen, Heinesen og Vitas. Det er mange forskellige systemer, som man skal holde styr på. Når vi f.eks forbereder en rehabiliteringssag, så skal vi sørge for at vedlægge alt, der er relevant i forhold til sagen, og så skal vi ind i alle forskellige systemer. Nogle gange skal vi printe dokumenterne fra et system ud, scanne dem ind igen og sende dem til vores e-mail for at kunne lægge dem ind i et andet system. Det er en tidsrøver,« siger Minka Heilmann. Det lyder omstændeligt og lugter lidt af noget, der har automatiseringspotentiale. Thomas Bolander retter sig lidt op i stolen og går til værks. »Ok, forestil dig, at du havde en sekretær, så du ikke behøvede at sidde foran computeren,« begynder han, og Minka Heilmann udbryder: »Åh, ja, det ville, ja ... undskyld, jeg var lige ved at bande. Så kunne vi jo gøre det, vi er uddannet til, og skabe gode og stabile forløb for borgerne. Det kan vi ikke nu, for jeg skal jo bruge tid på at fodre maskinen med alle mulige informationer for at opfylde dokumentationskravene,« fortæller Minka Heilmann og er allerede ved at skrive ønskeliste. Thomas Bolander fortsætter. »Ok, man kunne godt forestille sig et system med kunstig intelligens, som du lægger

uden på de eksisterende systemer, og så leder den efter mønstre i det. Hvis man flere gange om dagen trykker på print for blot at scanne det ind og sende det videre, så ville det være noget et system ville kunne genkende,« forklarer Thomas Bolander. »Det ville også være rigtig lækkert, hvis man kunne få noget talegenkendelse, hvor man bare siger ‘journaliser‘, og så journaliserer den det, vi taler om,« siger Minka Heilmann. De har dog allerede eksperimenteret med talegenkendelse på Jobcenter Hørsholm i 2014 uden den store succes. »Det droppede vi igen, for det virkede slet ikke. Men jeg har hørt, at de prøver igen i Horsens, og at det virker,« fortæller hun. – I et interview giver formand for Dansk Socialrådgiverforening Majbritt Berlau udtryk for, at man kan bruge talegenkendelse og chatbots til at rådgive om mere enkle sager som barselsrådgivning. Kunne det ikke være en mulighed? »Jo, det kan man i princippet godt. Når man ringer efter support, fordi computeren ikke virker, så får man ofte spørgsmålet, om man har prøvet at tænde for computeren. Der er det faktisk en algoritme, der analyserer opkaldet og kommer med forslag til svar, som personen i røret giver videre. Så behøver de nemlig ikke at blive trænet, og hvis det er et

Det ville være rigtig lækkert, hvis man kunne få noget talegenkendelse, hvor man bare siger ‘journaliser‘ og så journaliserer den Minka Heilmann Socialrådgiver

vanskeligt spørgsmål, så sender de dem videre til en ekspert,« forklarer Thomas Bolander.

Kunstig intelligens i rådgivning Det lyder alt sammen meget godt, men er der ikke endnu større udfordringer, en kunstig intelligens kan hjælpe til med? Vil den ikke også kunne rådgive, når de er i tvivl om en sag? »Hvis jeg er i tvivl om, hvorvidt en person er berettiget til revalidering, går jeg ind til min gruppe,« siger Minka Heilmann. »Så tager vi en fælles snak om personens arbejdsevne og sociale situation. Vi vurderer ud fra lægepapirer, tidligere erfaringer og de informationer, vi har om det psykiske helbred,« fortæller Minka Heilmann, før Thomas Bolander giver sin vurdering. »Tjo, men det er nok tvivlsomt, om du har nok data til at klæde den på til, at den kan rådgive. Så skulle man i hvert fald sammenkøre alle offentlige datasystemer i Danmark for overhovedet at have tilnærmelsesvis nok,« vurderer Thomas Bolander. »Og så er der det problem, at hvis du træner den kunstige intelligens på et system, som du senere ændrer, fordi du får nye regler eller et kontanthjælpsloft, så kan du potentielt smide alt træning væk,« fortæller Thomas Bolander og trækker perspektivet op for os. »Hvis man bygger en colaautomat, vil man normalt gerne vide, præcist hvad den gør. Men hvis det er selvlærende kunstig intelligens, så kan du ikke længere give garantier. Den lærer af sig selv og har brug for data,« fortæller han og trækker på skulderen. »Systemet er aldrig klogere end de data, den har, og spørgsmålet er om de data, vi registrerer om borgerne, er lige så godt, som den viden og erfaring en socialrådgiver sidder med. Den subjektive vurdering er nok svær at proppe ind i en maskine.« – Men den subjektive vurdering kan jo også være en bias? »Ja, men kunstig intelligens er baseret på statistik. Når vi taler om stress, så er der mange eksempler på, hvad der virker. Der vil være langt større usikkerhed i alle randtilfældene, som der ikke er så meget data på,« forklarer Thomas Bolander. »Der kan være langt imellem, hvad der teoretisk set kan lade sig gøre, og hvad der giver mening at implementere i praksis.« Siri er pedantisk Det virker usandsynligt, at kunstig intelligens

kan overtage rådgivningen lige med det første, men det administrative potentiale kunne der ligge mere i. »Jo mere veldefinerede problemer og arbejdsopgaver, desto nemmere er det, og talegenkendelse skal vi nok få til at virke. Der kan man sagtens forestille sig en avanceret Siri (Apples digitale hjælper), hvor du beder systemet om at udbetale en ydelse, og så ved den selv, hvor den skal indhente papirer og sende dem hen,« vurderer Thomas Bolander. »Og vide, hvor den skal krydse de rigtige ting af? Åh, det ville være dejligt,« fortsætter Minka Heilmann. »I dag skal jeg oprette en kalenderaftale i to forskellige systemer, fordi de ikke taler sammen. Det kunne være dejligt, hvis de bare forstod det,« tilføjer hun. »Spørgsmålet er bare, hvor klog den vil være,« siger Thomas Bolander og uddyber. »Siri er superpedantisk, fordi den ikke forstår verden, som vi gør. Min datter spurgte Siri, hvor langt er der til hendes fødselsdag, Siri svarede, at det ved hun ikke, for du har ikke indtastet adressen. Hun skulle have spurgt hvor lang tid, og det er irriterende. Hvis de skal kunne overtage et menneskes job, så skal de også kunne det samme som mennesker, f.eks. regne ud, hvad der menes, selvom det ikke udtrykkes korrekt,« mener Thomas Bolander. Hvad ville Minka Heilmann så bruge tiden på, hvis hun havde en digital sekretær? »Så kunne jeg forhåbentligt bruge tiden på at arbejde meget mere med borgerne. Jeg har et eksempel fra sidste år, hvor en ung gut var gået ud af gymnasiet tre gange. Han kom ind til samtale og var desperat. Vi lavede et udredningsforløb for at få et overblik over, hvorfor han hele tiden stødte imod muren. Her tog jeg med ham til lægen og efterfølgende til psykiater, der kunne sige, at han ikke fejlede noget. Herfra kunne han slippe sine bekymringer og komme videre. Det var en håndholdt indsats, og det var bare en lille ting, men det virkede,« fortæller Minka Heilmann, og hun frygter ikke teknologien. »Nogle af mine kollegaer tænker måske, at de bliver fyret. Men nej, vi skal sgu ikke være bange. Nu skal vi bruge det som mulighed for at fortælle, hvad vi kan, så vi får sat vores faglighed i centrum. Der er et kæmpe potentiale i at få mere tid til at hjælpe sårbare unge og folk med behov for støtte.« lhoj@information.dk

’Vi er jo stadig nybegyndere’ Kunstig intelligens kan styrke socialrådgiverne, hvis fokus er kvalitet snarere end effektivisering, mener formand for Dansk Socialrådgiverforening Majbritt Berlau

Af Lars Højholt

D

agen inden interviewet har Majbritt Berlau været til hovedbestyrelsesmøde i Dansk Socialrådgiverforening, hvor teknologiens potentiale var et af hovedpunkterne, så hun er forberedt til en snak om potentialet for forandrede arbejdsopgaver for hendes 16.000 medlemmer. »Jeg har endnu ikke hørt nogen sige, at robotterne kommer og overtager vores arbejde,«

siger Majbritt Berlau, der dog godt er klar over, at der bliver produceret en endeløs række af rapporter, der konkluderer, at kunstig intelligens vil accelerere automatiseringen af arbejdsopgaver. Det sker ikke kun i industrien, men kryber også ind i den offentlige sektor. En nylig rapport fra Deloitte viser, at 27 procent af offentligt ansatte forventer, at ny teknologi helt eller delvist vil overtage deres jobfunktioner inden for fem år. Socialrådgiverne er ikke specifikt udpeget i den prognose, og indtil videre er der heller ingen frygt at spore hos Majbritt Berlau.

Kvalitet frem for effektivisering Socialrådgivernes formand er tværtimod begejstret ved udsigten til kunstig intelligens og kan se teknologien hjælpe socialrådgiverne. »Vores faggruppe er en af dem, der er mest belastede af bureaukrati. Hvis intelligente computere tager noget af det arbejde, kan man flytte arbejdet til relationsarbejdet.« Dermed når vi ind til kernen i hendes tilgang til kunstig intelligens.

»Jeg vil gerne have, at fagbevægelsen skal være på forkant med at sætte krav og rammer, men hvor det handler om kvalitet mere end effektivisering. Det er jo der, det har størst potentiale. Vi skal være med til at udvikle redskaberne i samarbejde med fagprofessionelle, for det er afgørende, at vi er med til at se på, hvilke data den skal indsamle, og hvordan algoritmerne skal reagere.« – Hvad kan det være? »Det kan være transskribering af samtalen, men næste offensive skridt bør være, at man giver kommando til computeren, der automatisk laver den rigtige henvisning til de rette paragraffer og udskriver den rette foranstaltning til den forvaltning, der skal eksekvere den. 80 procent af vores tid bliver brugt på at journalisere, og der kan vi i højere grad frigøre personalet til at skabe relationer,« siger hun og uddyber: »Alene beskæftigelseslovgivningen er på over 30.000 sider, og det er der ingen, der har fuldt overblik over. Her kunne man forestille sig, at man bruger kunstig intelligens til at finde den relevante lovparagraf.«

I første omgang kæmper hun dog for at overbevise sine egne medlemmer. »Der er da nogen, der tænker, at jeg har set lidt for mange sci-fi-film, når jeg taler om teknologiens muligheder. Vi er i en fase, hvor vi bliver nødt til at åbne op og informere om, hvad der kan lade sig gøre. Det handler mere om en afbureaukratisering, hvor vi kan frigøre personalet til at skabe relationer.« Heller ikke fra politisk hold eller fra aftalepartnere oplever hun nogen særlig bevågenhed endnu. »Vi har lige haft en trepartsforhandling, der handlede om, hvordan vi sikrer kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Det er jo inden for en relativ overskuelig fremtid, hvor vi kan se, hvad der er muligt, men teknologien fik forsvindende lidt opmærksomhed,« fortæller Majbritt Berlau.

lhoj@information.dk


POLITIKEN

yyyyy FYENS STIFTSTIDENDE

++++ 24 MÆND TALER UD! Troels Kløvedal: ‘Alt er uddybet. En oplagt julegave til voksne, modne og kloge mænd.’ Hans Engell: ‘Ordentligt, seriøst arbejde med substans, tyngde og væsentlighed.’ Jesper Juul: ‘En danmarkshistorisk milepæl i den danske mands historie.’ Ib Michael: ‘Jeg er glad for, at jeg sagde ja til at medvirke i dette værk.’ Flemming Pless: ‘En dejlig bog med gode ideer til at fornøje sig med. Vi er ikke alene!’ DBC: ‘Unik, livsklog og nuanceret samtalebog. Et must på alle biblioteker.’ Se alle deltagernavne, læs uddrag, kig videoer og hør bogens egen musik på www.modnemænd.dk


24

I N F O R M AT I O N TEKNOLOGI VINTER 2016

KLASSEKAMP

Arbejderne og maskinerne Robotter og algoritmer er svære at organisere og få til at strejke. Hvad stiller fagbevægelsen op med et arbejdsmarked, hvor en del af kollegerne udgøres af kunstig intelligens? Af Sebastian Gjerding

A

rbejderbevægelsens forhold til teknologisk udvikling er kompliceret. På den ene side er teknologi et af de magtinstrumenter, der kan øge arbejdsgivernes kontrol over arbejdsprocessen, føre til afskedigelse af kollegaer og presse lønningerne ned. Men samtidig kan den teknologiske udvikling også rumme kimen til arbejdernes frigørelse. Det kan gøre nedslidende job lettere og potentielt føre til, at arbejderne ikke behøver at arbejde lige så meget og lige så hårdt som tidligere. Indførelsen af ny teknologi kan altså være en trussel på kort sigt – og en gevinst på lang sigt afhængig af de forhandlinger og sociale kampe, der foregår omkring udviklingen: »Under kapitalismens sociale relationer står arbejderne altid over for truslen om arbejdsløshed,« siger Peter Frase, som er redaktør på Jakobin Mag og forfatter til bogen Four Futures, der blandt andet beskæftiger sig med automatisering. »Arbejderne er derfor i konkurrence med maskinerne, men teknologien har også potentialet til at give os alle sammen mulighed for at arbejde mindre og have en højere levestandard, hvis den politiske kamp kan etablere forudsætningerne for det«.

Der findes talrige bud på prognoser for, hvad automatisering og øget brug af kunstig intelligens vil betyde for arbejdsmarkedet både globalt og i Danmark. Ifølge tænketanken Kraka er det 800.000 job, der sandsynligvis vil være automatiserede inden for 20 år, mens Cevea peger på, at det er 876.000 stillinger, som vil forsvinde. »Det her er i fuld gang med at blive implementeret på mange af vores arbejdspladser. Deloitte rådgiver deres virksomheder i, hvordan de kan installere administrative robotter, og advokatkontorerne og kommunerne er også i gang,« siger Kim Simonsen, der er forbundsformand i HK Danmark. »Den største udfordring lige nu er at få folk til at forstå, hvad der er ved at ske. At det her kommer lige nu, og at det sandsynligvis kommer til at overflødiggøre rigtigt mange menneskers jobfunktioner,« siger han. Også i FTF, der repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte, kan man mærke udviklingen på tværs af sektorer, fortæller formand Bente Sorgenfrey. »Vi kan se, at mange arbejdspladser vil forsvinde også på vores område, jo mere kunstig intelligens og robotter vinder frem. Derfor skal vi have nogle strategier for, hvordan vi skal sikre levebrød til vores medlemmer på

den lange bane. Det kan være vi skal arbejde mindre eller på nye måder,« siger hun.

Ikke bange for udviklingen Grundlæggende kan man ikke vide, hvor hurtigt udviklingen går, men den danske fagbevægelse er begyndt at kunne mærke, hvor udviklingen bærer hen og har sat gang i kortlægning og politikudvikling i et forsøg på at håndtere den. For når det kommer til relationen mellem arbejdsgiver, robot og menneske, kommer fagbevægelsen til at spille en stor rolle. Selvom truslen om, at der er brug for langt færre medarbejdere, er åbenlys for fagbevægelsen, er der også flere fagforeninger, der ikke vil betegne automatisering som et problem. Dansk Metals formand, Claus Jensen, udtalte i et stort interview i Ugebrevet A4, at man bestemt ikke skulle frygte udviklingen, da den kunne betyde, at produktion blev flyttet hjem. Heller ikke Jan Villadsen, der er formand for 3F Transportgruppen, mener, at det vil føre til færre ansatte i hans sektor. På grund af den eksplosive udvikling inden for selvkørende biler er det ellers særligt her, mange har peget på, at der vil blive brug for færre medarbejdere. »Jeg tror ikke, at det betyder, at vi mister arbejdspladser inden for transportsektoren, men vi kommer nok til at lave noget andet. Det kan være, at de chauffører, der kører langt, bliver erstattet af førerløse biler, men der kan komme flere kortere ture, og nogle af de lange kan vi også få tilbage igen,« siger Jan Villadsen. Han peger på, at der for nylig kørte tre

lastbiler gennem Danmark, hvor chaufføren i den forreste styrede både den, han selv kørte i, og de to bag ham. En type kørsel, der kan føre til flere job til danske chauffører i stedet for til udlændinge: »Mange arbejdsgivere har set innovation som noget, der handlede om at kunne komme hurtigst til Makedonien og finde en billig chauffør. Men hvis en chauffør kan køre med tre læs, er der knap så meget besparelse i at sætte en chauffør fra Makedonien til at køre til halv pris. Det vil være bedre at finde en, der har uddannelse til denne anden type job, og det har vi tradition for i Danmark. Så jeg er slet ikke bange for udviklingen,« siger Jan Villadsen.

Kompetenceløft I DJØF, hvis medlemmer også i høj grad er berørt af automatisering på tværs af de forskellige sektorer, kan man heller ikke se, at indførelsen af kunstig intelligens og stigende automatisering vil føre til færre ansatte. »Vi ser det ikke som en trussel. Det kræver nok nogle andre kompetencer, og at man nytænker det, man gør i dag. På samfundsniveau er vi også nødt til at diskutere, hvad vi vil med det, hvis vi skal kunne noget andet om få år. Hvem tager ansvaret for kompetenceløftet af hundredtusindvis af danskere?« siger Allan Andreasen, der er public affairs-chef i DJØF. »Det er svært at forestille sig, at man vil forbyde IBM ved grænsen for at beskytte advokatbranchen, så for os handler det om at støtte det enkelte medlem i den karriere, vedkommende nu har valgt.«


I N F O R M AT I O N TEKNOLOGI VINTER 2016

25

Illustration: Nilas Røpke Driessen/iBureauet

Fokus på efteruddannelse er det svar, man får overalt i fagbevægelsen, men det er bestemt ikke noget, der kommer af sig selv. Da den første industrielle revolution flyttede folk fra

Der er nogle klare advarselslamper, der tænder, fordi vi i forvejen er på vej mod et samfund med mindre medarbejderindflydelse, stigende ulighed og mennesker, der er overflødiggjort Jakob Rugaard Rådgiver i PROSA

landbruget til industrien, skabte man folkeskolen som svar, og da man automatiserede i industrien blev arbejdskraften opkvalificeret fra ufaglært til faglært. Ved den tredje industrielle revolution efteruddannede man også folk, så de var rustet til at tage de udfordringer op, som computernes indtog betød, men ifølge Kim Simonsen er der slet ikke et lignende politisk fokus på den nuværende fjerde industrielle revolution. »Udfordringen er, at forandringerne sker hurtigere end nogensinde før, og derfor vil der være et rum imellem, at stillingerne bliver nedlagt, og de nye bliver skabt. Det er tydeligt, at regeringen ikke gør nok for at flytte folk. Der er ikke fokus på dem, hvis kompetencer bliver overflødiggjort,« siger han. Selv om alle er enige om, at efteruddannelse er et muligt svar på udfordringen, er det dog mere kompliceret end som så. For det første fordi det er svært at forudsige, præcis hvad man skal uddanne folk til, når udviklingen går så hurtigt, og for det andet fordi det i forbindelse med den teknologiske udvikling måske ikke er nok med efteruddannelse, men er nødvendigt med en total omskoling, og for det tredje fordi mange arbejdere ikke er interesserede i konstant at omstille og videreuddanne sig. »Vi har en udfordring med at overbevise de medlemmer, der ikke ønsker at videreuddanne sig, og som ikke har fået nogen nævneværdig opkvalificering i mange år. Det er sandsynligvis også dem, der er i størst fare for, at deres job bliver nedlagt, fordi de ikke

reagerer, før det er for sent, og de står med fyresedlen i hånden,« siger Kim Simonsen

En robot kan ikke strejke Ifølge Jakob Ruggaard, der er rådgiver i PROSA, som organiserer omkring 16.000 it-ansatte, bør fagbevægelsen også angribe problemet som andet og mere end et spørgsmål om videreuddannelse. »Vi ser, at arbejdskraften bliver overflødiggjort i et højere tempo og på alle uddannelsesniveauer. Derfor deler jeg ikke den holdning, der er i dele af fagbevægelsen, om at det hele kan løses med efteruddannelse, selvom det selvfølgelig er vigtigt,« siger han. »Tit bliver det en diskussion om, hvorvidt teknologien er ond eller ej, men det tror jeg ikke, teknologi kan være. Det handler om at se på, hvilket samfund vi har, og hvad der er den mest sandsynlige måde, hvorpå robotter og kunstig intelligens vil blive implementeret i samfundet. Her er der nogle klare advarselslamper, der tænder, fordi vi i forvejen er på vej mod et samfund med mindre medarbejderindflydelse, stigende ulighed og mennesker, der er overflødiggjort og ikke har adgang til arbejdsmarkedet. Jeg er selv relativt pessimistisk indstillet,« siger Jakob Ruggaard. Automatiseringen kan også betyde en svækkelse af fagbevægelsens gennemslagskraft i forhandlinger på de enkelte arbejdspladser, når maskiner kommer til at udgøre en større del af produktionen. »Hvordan etablerer man et demokrati på en arbejdsplads, hvor mange medarbejdere

er robotter, som ikke strejker eller kommer til klubmøderne. Det er en udfordring og en udvikling, hvor man fra starten bliver nødt til at have fællesskabsorienterede svar,« siger Jakob Ruggaard. I flere lande har automatiseringsbølgen vakt diskussionen om borgerløn til live igen, men der bliver også peget på nedsættelse af arbejdstiden som et offensivt krav, fagbevægelsen kunne stille. Et krav, som Bente Sorgenfrey bestemt mener, kan blive relevant. »Vi har en del uden for arbejdsmarkedet, som vi godt kunne trænge til at få ind. Fordeling af arbejdet er noget, vi bliver nødt til at forholde os aktivt til,« siger hun. »Der er også spørgsmål om, hvordan vi deler gevinsterne ved den nye teknologi. Hvordan sikrer vi, at folk ikke behøver at have to lusede job, men kan have en forsørgelse, der giver mulighed for en fornuftig levestandard. Her spiller skattespørgsmålet ind,« siger Bente Sorgenfrey. Også Jakob Ruggaard mener, at man bliver nødt til at se ud over den traditionelle fagforeningsopgave med at organisere medarbejdere og forhandle overenskomster. Det kræver, at man er villig til at kæmpe på flere fronter. »Det kræver nogle grundlæggende arbejdskampe fremadrettet at bestemme, hvem der kontrollerer teknologien og bestemmer, hvilke værdier den skal udvikle sig på baggrund af. Det bliver et af de helt store spørgsmål – også for fagbevægelsen.« sg@information.dk


26

I N F O R M AT I O N TEKNOLOGI VINTER 2016

LIVREDDERE I en baggård på Nørrebro udvikles teknologi, der via samtaleanalyse kan genkende tegn på alvorlige hjerteproblemer. Foto: Sille Veilmark

Kunstig intelligens kan regne ud hvad du fejler I et start-up på Nørrebro gør de det, alle taler om: bruger kunstig intelligens til at skabe smartere løsninger. Deres teknologi kan – potentielt – redde flere liv på 112 Af Morten Frich

D

et er en stående joke i HBO-serien Silicon Valley: Ethvert start-up har »and thereby making the world a better place« som en del af firmaets værdigrundlag. »Vi udvikler en platform for salg og distribution af citrusfrugter for derved at gøre verden til et bedre sted.« »Vi tilbyder nem og billig bogføring for derved at gøre verden til et bedre sted.« Det er sjovt, fordi det sandt. Fremtidens virksomheder er drevet af teknologi, en massiv sult efter at ændre verden og så en masse hype. Intet er mere hypet lige nu end kunstig intelligens og machine learning, konstaterer Pia Ella Elmegård fra Corti nærmest undskyldende: »Der er ekstremt meget hype om kunstig intelligens og machine learning. For et par år siden var det big data. Alle siger, at de laver det. Derfor har vi indtil nu prøvet at flyve lidt under radaren.« Men Information er taget til en baggård på Nørrebro, som regnen har forvandlet til et pløret søle – fordi det faktisk kan være her, fremtiden bor. Pia Ella Elmegård er den sidste tilbage på kontoret på nær en enkelt medarbejder, som roder med at få en server op at køre. Mørket er ved at falde på, og der er intet lys i det store lokale, hvilket hun undskylder for. Imens hun laver en kande stempelkaffe, fortæller hun kort sin egen historie: Hun er uddannet for et par år siden fra CBS, hvor hun kombinerede filosofi med innovation, derpå iværksætter med egen nyhedsportal om iværksættere og konference. Da Pia Ella Elmegård forlod virksomheden i februar 2016 for at slutte sig til Corti, var den vokset til tolv medarbejdere fra blot to i 2010.

Nu er hun »Head of Engagement« på Nørrebro. Information beder hende forklare, hvad Corti laver, så journalistens mor vil kunne forstå det. Det er faktisk ikke så indviklet. Først navnet: »Corti er det engelske udtryk for den biologiske receptor, vi har i øret, der omdanner lyd til mening. Der er mange danskere, der siger ’hvad’, men englændere og amerikanere, de er med,« siger Pia Ella Elmegård. Dernæst teknologien: »Drengene har basalt set udviklet en teknologi, der ikke findes i forvejen. Den kan analysere meget store mængder af tekst- og lyddata, som er samtalebaseret.« »Drengene« er de tre stiftere – CEO og serieiværksætter Andreas Cleve med base i San Francisco, produktdirektør Anders Friis og den tekniske direktør Michael Reibel Boesen. De to første har arbejdet sammen før og solgt en virksomhed, som også arbejdede med samtaleinterfaces. Den tredje, den tekniske direktør, kommer fra DTU, har skrevet en ph.d. i maskinlæring og har bl.a. samarbejdet med NASA.

Det neurale netværk Pia Ella Elmegård serverer kaffen. Det er muligt, at Corti kan lave talegenkendelse og kunstig intelligens. Men stempelkaffen er så tynd, at hun må begynde forfra. Faktisk er talegenkendelse ikke spor mystisk: Du kan tage din smartphone op af lommen og tale til den. Hvis du benytter en iPhone, vil Siri tage imod og besvare dine kommandoer ved, at tale-tilcomputer-kode-software oversætter dine ord til binær kode, som forståes af en computer. Corti gør det samme, men med et tvist – deres teknologi oversætter kritiske samtaler mellem mennesker til data. Disse data sætter Corti en kunstig hjerne – et neuralt netværk - til at analysere ved at finde mønstre og afvigelser. Hver gang computeren har lavet en udregning, bliver den sendt videre til næste lag

i computeren, som regner videre på resultatet. På den måde lærer det neurale netværk, ikke ulig et menneske, af sine tidligere resultater. Undervejs træner Cortis såkaldte AI-trainers maskinen ved at give den lidt ekstra oplysninger eller feedback, så den bliver bedre og bedre til at lagre og genkende mønstre, se afvigelser og akkumulere mere og mere viden. Lars Maaløe er tilknyttet Corti og ph.d.forsker i Machine Learning på Cognitive Systems, DTU, med særligt fokus på metoder, der kan forbedre deep learning. »Ligesom big data var det nye sort for nogle år siden, vil alle nu gerne bruge machine learning og kunstig intelligens, som var det en eller anden magisk faktor, der kunne forbedre deres virksomhed. Det er dog ikke magi. Disse metodikker har været kendt i mange år, men det er først indenfor de seneste ti år, at små teoretiske tiltag og i særdeleshed computerens udvikling i ydeevne har gjort det muligt for et nyt felt – nemlig deep learning – at bevæge sig fremad. Dette felt gør det muligt at finde komplekse relationer i store datamængder, som før ikke var muligt. Men det er stadig ingen on/off switch, det kræver meget kompetent og højtuddannet arbejdskraft, samt mange timers analyse at implementere disse metoder.« Til gengæld kan teknologien anvendes mange steder. »Vi har valgt at fokusere på kritiske samtaler,« siger Pia Ella Elmegård: »Samtaler, hvor der er noget på spil, og der kan være store, måske endda fatale konsekvenser. Samtaler, hvor der er meget lidt tid at gøre godt med og et lavt informationsniveau. Det er dér, kunstig intelligens kan assistere allermest. Det projekt, vi er nået længst med, er et hjertestopprojekt på alarmcentralen, hvor vi er i den sidste fase med vores tests. Vi har en teambias mod at

redde liv. Hvad vil du helst stå op til hver morgen? Det har vi bare måttet indse som team.« Corti vil ikke løfte sløret for resultatet af disse tests. Ikke endnu. Men målet er at redde liv. Teknologien analyserer signaler i samtalen mellem borgeren og alarmcentralen – blandt andet ordene, længden på pauser, tonelejet – og kan overvåge adskillige komponenter samtidig, ligesom den kan huske alle de andre gange, den har registreret noget lignende, og ved, hvordan det endte i alle tilfældene. Det er simpelt hen ikke muligt for et menneske at gøre det samme. Da IT-brancheforeningen holdt deres såkaldte Lederdøgn, stemte lederne Corti ind som det meste lovende af tre spændende start-ups, fordi de har »fundet mønstre i samtaler fra en alarmcentral med det formål at opdage tidlige symptomer på hjertestop. Det vil gøre det muligt for personalet at reagere endnu hurtigere i krisesituationen og øge sandsynlighed for at redde liv«. Et andet pilotprojekt er »fraud detection«, hvor Corti forsøger at hjælpe den finansielle sektor med at opdage misbrug. I et tredje projekt forsøger de at hjælpe telefonsupporterne hos borger.dk med f.eks. at nedbringe antallet af genkald, hvilket vil kunne nedbringe frustrationerne både hos supportere og helt almindelige danskere. Men det er ikke kun selve applikationerne af teknologien, der er interessant. Talegenkendelsen, der både skal kunne håndtere bornholmsk og vendelbomål, udgør i sig selv en infrastruktur, som kan blive vigtig for Danmark. »Det har mange bare ikke opdaget endnu,« siger Pia Ella Elmegård.

Ikke et produkt Corti er en opstartsvirksomhed og alt det, Information og andre dinosaur-lignende virksomheder, grundlagt i industriens tidsalder,


I N F O R M AT I O N TEKNOLOGI VINTER 2016

gerne vil være: Et start-up som Corti ansætter kun få fast – seks medarbejdere lige nu – men ansætter og hyrer i stedet freelancere ind efter behov. Corti ejer ikke bygninger eller maskiner – de lejer sig ind, fordi de vokser så hurtigt, at de hele tiden har brug for mere plads og flere maskiner. Corti er små, men har udnyttet informationsteknologien på en måde, som kun store virksomheder kunne førhen. På den måde passer de perfekt på billedet af fremtidens agile teknologivirksomhed som beskrevet i den nye bog Den globale puls af journalist og vært på DR’s Harddisken, Henrik Føhns. Corti har ikke et produkt, men prototyper, der konstant er under forbedring, og finansieres af ’kloge penge’, hvor man får adgang til mentorer og netværk. Corti begår ikke fejl, men lærer. Corti har en vision, men ændrer hele tiden sin strategi.

Spørg hvem som helst i teamet. De er hundrede procent sikre på, at vi lykkes. Vi laver noget, der er så vigtigt og så rigtigt Pia Elle Elmegård Head of Engagement, Corti

Vigtigst: Corti skaber slet ikke produkter, de forandrer verden. Alt sammen udført af et par håndfulde mennesker, som kan håndtere store mængder data og levere potentielt livreddende løsninger med næsten ingen ansatte fra et upåfaldende kontorlokale på Nørrebro. Hvis du på dette tidspunkt stadig hænger på i historien, er der to muligheder: Enten er du i fare for at kaste op i din egen mund, eller også er du parat til at sige dit job op for omsider at holde op med at arbejde og begynde at skabe. En nordisk kapitalfond og fem private investorer har skudt penge ind. Det betyder, at Corti skal vinde hele markedet, skynde sig ud i verden og vise, at de kan gøre det dér også, og så venter der måske en dag en børsnotering. »Go big – or go home!« kort sagt. Information spørger ind til chancen for succes. »Jeg ved ikke, hvad succesraten er …« siger Pia Ella Elmegård: »Hvis man tænker for meget over det, skal man ikke arbejde her. Spørg hvem som helst i teamet. De er hundrede procent sikre på, at vi lykkes. Vi laver noget, der er så vigtigt og så rigtigt i et godt team og med dygtige investorer, at vi selvfølgelig lykkes. Ingen her er i tvivl om, at det vil lykkes.« Da den anden kande stempelkaffe er færdig, ser også den noget tynd ud. »Der er mange opstartsvirksomheder, som har været dygtige til at udvikle en teknologi, men de har ikke været dygtige til at kommercialisere den og skabe et produkt.« Der er meget på spil ifølge Pia Ella Elmegård: »Der er er brug for at få optimeret den offentlige betjening på borger.dk. Det er for os et demokratisk projekt. I alarmcentralen drejer det sig om at redde liv. Vi har også været i dialog med Livslinjen og Psykiatrifonden. Mange

af dem er frivillige, som sidder og håndterer samtaler, der er sværere, end du og jeg overhovedet kan forestille os. Vores drøm er, at vi alle sammen kan få et mere gnidningsfrit

liv med kunstig intelligens. Det er også en demokratisering gennem teknologi.« fri@information.dk

MASTER I SOCIALT ENTREPRENØRSKAB Roskilde Universitet Forandringskraft • Organisationskraft MSE er en videreuddannelse på tværs af sektorer for dig, der arbejder med at skabe social forandring, og hvor civilsamfundets rolle og muligheder sættes i spil. Der arbejdes med: • • • •

kompetence- og organisationsudvikling forandringsprocesser og analyse netværksarbejde og partnerskaber socialt entreprenørskab og social innovation

De fire semester temaer i den to-årige uddannelse er: • • • •

27

socialt entreprenørskab i et samfundsmæssigt perspektiv organisationsudvikling, evaluering og ledelse aktører i det sociale entreprenørskab innovation i socialt entreprenørskab

Ansøgningsfrist 10. december 2016 Studiestart primo februar 2017 Læs mere på: www.ruc.dk/mse Kontakt os på lhh@ruc.dk eller tlf. 4674 2021 Mød os på Facebook CENTER FOR SOCIALT ENTREPRENØRSKAB


28

I N F O R M AT I O N TEKNOLOGI VINTER 2016

ROBOTTERNE KOMMER

Kina er laboratorium for automatiseringen Næste år vil Kina være det land i verden, der har installeret flest industrirobotter. Kinas fagbevægelse kæmper for at følge med udviklingen og opkvalificere den ufaglærte del af arbejdsstyrken, der skal være klar til nye jobs i serviceindustrien Af Laura Dombernowsky Informations korrespondent, Beijing

K

ina ønsker at ryste sig fri af rollen som verdens fabrik for billigt skrammel og i stedet satse på serviceindustrien og produktion af højteknologi. Ikke mindst det sidste kræver automatisering, og det har sat gang i den kinesiske efterspørgsel efter robotteknologi. Tidligere i år erstattede den taiwanesiske virksomhed Foxconn, der blandt andet producerer mobiltelefoner for Apple, omkring 60.000 arbejdere med robotter på sine 12 fabrikker i Kina, skriver BBC. Hver fjerde af de industrielle robotter, der blev solgt i 2014, blev købt af fabrikker i Kina. Det svarer til, at kinesisk industri årligt aftager 56.000 ud af 227.000 robotter på verdensplan. Sidste år iværksatte lokalregeringen i Kinas største produktionsområde i den sydlige Guangdong-provins et subsidieprogram for køb af robotter på 2.000 af provinsens største fabrikker. Det officielle mål i provinsen er at have automatiseret 80 procent af provinsens fabrikker inden 2020.

Arbejdsløshed og nye muligheder Mens Kina endnu er kendt som verdens fabrik, så kan kinesiske jobs ved samlebåndene vise sig at forsvinde hurtigere, end de gør i USA, forudså Martin Ford, forfatter til Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future, i en analyse i The New York Times sidste år. Mellem 1995 og 2002 forsvandt omkring 16 millioner fabriksjobs i Kina. Landet mangler dog et pålideligt system til at registrere arbejdsløshedstallet. De officielle tal fra Kinas Nationale Statistikbureau har i de sidste fem år ligget på omkring fire procent. Det tal omfatter kun arbejdere med bopælsregistrering i byerne og ser bort

fra landbefolkningen, migrantarbejdere og udlændinge samt arbejdere på deltid eller i usikre ansættelser. Et studie fra Southwestern University of Finance and Economics i Chengdu anslog i 2012, at arbejdsløsheden dengang lå på omkring otte procent. I betragtning af de lavere kinesiske væksttal og den faldende efterspørgsel i udlandet er arbejdsløsheden formentlig steget siden. Ifølge Kinas Nationale Statistikbureau var der 277,5 millioner migrantarbejdere i Kinas byer i 2015. Tilsammen udgør de 36 procent af Kinas arbejdsstyrke på 770 millioner mennesker, og det er især dem, der bemander de jobs, som er i færd med at blive automatiseret. Det, der fremstår som fornuftige langsigtede beslutninger for omstillingen af Kinas økonomi, kan altså få direkte konsekvenser for arbejderne ved samlebåndene, der må rejse hjem til landsbyen eller prøve lykken i serviceindustrien, siger Anita Chan, der er gæsteforsker ved Coral Bell School of Asia Pacific Affairs i Australien. Hun har i flere år forsket i udviklingen i arbejdsforholdene i både Kina og Vietnam. Fabrikkernes kapløb om at producere billigst muligt har kastet ufaglærte arbejdere ud i en evig kamp om at få en løn, de kan leve af, og for ikke at miste deres job, siger Anita Chan: »Robotter kommer til at overtage jobs i produktionsindustrien. Opkvalificering og efteruddannelse kan kun give jobs til nogle få.« Kina har længe haft problemer med at skabe jobs til den veluddannede del af arbejdsstyrken. Hvert år kommer omkring syv millioner dimittender fra Kinas universiteter ud på arbejdsmarkedet. Det er mere end syv gange så mange som for 15 år siden. Arbejdsløsheden blandt de 16- til 25-årige med en videregående uddannelse var 5,6 procent i første kvartal af 2015, skriver Bloomberg, der henviser til kinesiske tal. Det reelle tal kan være langt højere.

Martin Ford spår i sin bog, der i år udkom på dansk under titlen Robotterne kommer, at kunstig intelligens verden over vil accelerere automatiseringen i en grad, hvor vi ikke kan nå at skabe nye jobs. Og med en stor industri under voldsom forandring af robotteknologien ligger det lige for, at Kina er i farezonen for den massearbejdsløshed, Martin Ford ser som en næsten uundgåelig konsekvens. Udsigterne til afskedigelser i produktionsindustrien bliver dog indtil videre taget med et gran salt i kinesiske medier, der i stedet skriver positivt om introduktionen af den nye teknologi. Robotterne er med til at skabe nye jobmuligheder, lyder argumentet ifølge det kinesiske nyhedsbureau Xinhua. Serviceindustrien voksede med 8,3 procent sidste år og bidrog for første gang med lidt over halvdelen af bruttonationalproduktet, eller 50,5 procent, ifølge Kinas Nationale Statistikbureau. I 2012 arbejdede 36 procent af arbejdsstyrken i servicesektoren mod 27,5 procent i 2000, skriver det kinesiske nyhedsbureau Xinhua. Udviklingen i serviceindustrien er ofte det argument, Kina selv bruger til at afvise frygten for, at Kinas økonomiske omstilling kommer til at koste arbejdspladser.

Så længe Kinas økonomi fortsat præsterer pæne væksttal, tager robotterne ikke brødet ud af munden på Kinas ufaglærte arbejdere, men spørgsmålet er, hvor længe det fortsætter, siger Meng Quan fra Capital University of Economics and Business. Han forsker i forebryggelse af arbejdsstridigheder og fagforeningsreformer i Kina. »Det er ikke naturgivent, at en arbejder bare kan flyttes fra at lave samlebåndsarbejde til at yde en service for en kunde. Det kræver efteruddannelse.« I sin forskning i forebyggelse af arbejdskonflikter og fagforeningsreformer i Kina har han observeret, at de nye jobtyper på fabrikker med robotter i det store vækstcenter i Guangdongprovinsen ofte kræver teknisk viden: »Det er primært unge med mere end ni års uddannelse, der har mulighed for at blive i job, mens ældre migrantarbejdere må søge andre steder hen, åbne en lille forretning eller rejse hjem til landsbyen.«

Efteruddannelse i Kina Introduktionen af ny teknologi har endnu ikke været en direkte årsag til lokale strejker, siger Keegan Elmer fra China Labour Bulletin i Hong Kong, der peger på, at strejker i Kina fortsat


I N F O R M AT I O N TEKNOLOGI VINTER 2016

29

Massearbejdsløshed er næsten uundgåelig i Kina, når robotterne for alvor indtager fabrikkerne. Flere instanser forsøger imidlertid at håndtere udviklingen gennem efteruddannelse af millioner af arbejdere. Foto: STR/AP/Polfoto

primært omhandler overtrædelser af arbejdernes elementære rettigheder, som manglende udbetaling af løn eller kompensation. China Labour Bulletin følger udviklingen i arbejdstagerrettigheder tæt og registrerer blandt andet antallet af arbejdsnedlæggelser i Kina.

Robotter kommer til at overtage jobs i produktionsindustrien. Opkvalificering og efteruddannelse kan kun give jobs til nogle få Anita Chan Forsker i arbejdsforhold i Kina og Vietnam

For at gøre Kinas ufaglærte arbejdere parat til nye jobs i serviceindustrien bliver de tilbudt kurser i forretningsførelse, regnskab, elinstallation og bygningsvedligeholdelse, fortæller en lokal fagforening til Information. Opkvalificering af arbejdsstyrken står højt på centralregeringens dagsorden. Ufaglærte arbejdere skal lære »Tekniske færdigheder«, »professionel kvalitet« og »entreprenørskab« hedder det i de officielle kinesiske planer for opkvalificering fra det kinesiske Undervisningsministerium, Kinas Ministerium for Beskæftigelse og Social Sikkerhed samt fra Kinas nationale paraplyorganisation for alle Kinas fagforeninger, All-China Federation of Trade Unions. Den lokale afdeling af Kinas fagforening i Guangdong-provinsen lægger stor vægt på efteruddannelse, skriver Kinas Undervisningsministerium i maj i år. Under kursusslogannet »Drømmekompetencer« har Guangdong-provinsen siden 2013 hvert år brugt mere end 10 millioner kroner på efteruddannelse. Forbedrede kompetencer er i de sidste tre år kommet mere end 43.000 mennesker til gode. Til sammenligning bor der omkring 104 millioner i provinsen. Den lokale afdeling af den statsanerkendte

fagforening i Shenzhens Baoan-distrikt oplyser til Information, at de allerede i flere år har tilbudt efteruddannelseskurser til arbejdere i området, fortæller en medarbejder, der ikke ønsker at oplyse sit navn: »Kurserne er populære, og vi koordinerer med fagforeningsrepræsentanterne i virksomhederne. Vi håber på at kunne hjælpe ufaglærte arbejdere med at finde andre jobmuligheder.« Hvor mange der deltager i kurserne, vil han ikke oplyse, men kurserne er gratis for fagforeningsmedlemmer og ligger som regel efter arbejdstid.

Korruption og mistillid Intentionerne er gode, men fagforeningernes efteruddannelsestilbud lever ikke altid op til de flotte slogans, fortæller Meng Quan. Han peger også på, at korruption hele vejen ned igennem Kinas administrative system er en stor udfordring for fagforeningerne. I sin forskning har Meng Quan blandt andet observeret eksempler på, at den lokale fagforening har ansat en underviser, der var i familie med en af de lokale politiske ledere. »Vi undrede os over, hvorfor arbejderne blev tilbudt et kursus i dekoration, og fandt

ud af, at underviseren var i familie med en lokal kadre. Det er tegn på, at pengene nogle steder bliver brugt skødesløst. For arbejderne betyder det, at de ikke nødvendigvis bliver tilbudt kurser, som rent faktisk kan hjælpe dem til at øge deres jobmuligheder.« De fleste arbejdere kender desuden ofte ikke mulighederne for at søge efteruddannelseskurser hos fagforeningerne, fortæller Meng Quan. All-China Federation of Trade Unions har lokale afdelinger på alle niveauer af det administrative system samt repræsentanter hos virksomhederne. Trods sin tilstedeværelse på græsrodsniveau bliver den officielle fagbevægelse imidlertid ofte kritiseret for ikke at repræsentere arbejdernes interesser i forbindelse med massefyringer eller sager om kompensation. I stedet søger arbejdere til lokale ngo’er for at få hjælp, forklarer Meng Quan. Mange kinesiske arbejdere kender deres ret til kompensation i forbindelse med afskedigelser. Det skyldes blandt andet, at Kina i forbindelse med udarbejdelsen af dets arbejdskontraktlov i 2007 valgte at have en åben proces, hvor udkastet til loven blev lagt frem og diskuteret offentligt. »Ngo’erne går ofte længere for at hjælpe arbejdere, der kommer i klemme, end den lokale fagforening ville gøre. Derfor er arbejdere begyndt at gå direkte til ngo’erne hvis de har problemer,« siger Meng Quan og fortsætter: »Det udfordrer Kinas nationale fagbevægelses eksistensberettigelse. Og det er de bevidste om. I de seneste år har vi set eksempler på fagforeninger, der gør mere for at beskytte arbejdernes rettigheder og udbyde efteruddannelseskurser, der kan give arbejderne bedre jobmuligheder.«

lado@information.dk


30

I N F O R M AT I O N TEKNOLOGI VINTER 2016

LÆSERUNDERSØGELSE

’Fuldt automatiseret luksuskommunisme’ Kunstig intelligens er som religion og aliens: det er der, vi parkerer vores største drømme og vores værste mareridt. Vi har spurgt jer læsere om jeres forhold og forhåbninger til teknologien – 536 har svaret

SPØRGSMÅL

»Sociale medier. Identiteter bliver forhandlet på en ny måde, hvilket har fremprovokeret en stærkere refleksionsevne i mig, til at kunne skelne det falske fra det ægte.«

Hvilken ny teknologisk udvikling/ produkt har forandret dit liv mest i løbet af de seneste 10 år og hvorfor?

»Mobiltelefonen er blevet en computer i lommeformat. Det er ret fantastisk, men har den negative side, at man forventes at være tilgængelig 24/7. Men den kan da heldigvis slukkes.«

»Smartphones: Duh:-) Det næste jeg ser frem til er en kur mod min diabetes type I.«

Ja Nej

»Pacemaker.«

»NemID. Fordi jeg nu ikke længere kan få kontakt til det offentlige uden, at det går via cyberspace. Det er en voldsom forandring, fordi jeg ikke stoler 100% på IT, og på dem der har kontrollen.«

Synes du, at musik, digte, malerier og skulpturer lavet af kunstig intelligens kan kategoriseres som kunst?

Vil du købe en fuldt ud selvkørende bil, når de kommer på markedet?

»Internet har formindsket min følelse af ensomhed meget.«

»Teknologien har gjort ting lettere, på sindssygt mange punkter. Men decideret forbedret mit liv har det så afgjort ikke. Da jeg startede mit liv i 1994 var den teknologiske standard og levestandarden allerede på så højt niveau i Danmark, at forbedringer af livskvaliteten nærmere handlede om ikkematerielle forbedringer som kultur- og socialliv. Ikke at teknologien har forringet mit liv.«

Vil du spise kød lavet i et laboratorium?

Ved ikke

35%

48%

17%

× Informations musikredaktør Ralf Christensen og filmredaktør Christian Monggaard siger begge ja.

37%

41%

21%

× Der er fem niveauer for, hvor selvkørende en bil kan være. Niveau 4 betyder, at bilen er selvkørende i næsten alle situationer, og ifølge bilfabrikanterne selv er de klar som følger: Volvo: 2017, Tesla: 2018, Nissan: 2020, BMW: 2021, Ford: 2021, Kia: 2030, Honda: 2040.

32%

52%

16%

× Eftersom kød er en af de helt store CO2-syndere, giver det måske meget god mening at lede efter alternativer. Impossible Foods lancerede i 2016 en burger, der ligner og smager som den ægte vare. Den udleder 87% mindre CO2 end en almindelig burger.


tid til GODE LÆSEOPLEVELSER De frosne flammer

De savnede

★★★★★

“Fremragende. Rydahl kan noget helt særligt med sproget.” Jyllands-Posten

★★★★★

JydskeVestkysten

★★★★★ Ekstra Bladet

♥♥♥♥♥

★★★★★

“Thomas Rydahls anden roman om sin antihelt Erhard Jørgensen lever herligt op til etteren.” Politiken

Krimifan

★★★★★

“Kun et ord er dækkende: Klasse!” Jysk Fynske Medier

★★★★★

Nordjyske Stiftstidende

En spændingsroman om savn, magt og kærlighed.

Born to Run

Punktum

♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥

Politiken

★★★★★★

”… en intelligent, medrivende og yderst velskrevet roman.” Politiken

★★★★★★

♥♥♥♥♥♥

JydskeVestkysten Berlingske

★★★★★

Fyens Stiftstidende

Bruce Springsteen har i al hemmelighed skrevet på sin selvbiografi de seneste syv år. Han sparer hverken på sig selv, poesien eller anekdoterne, når han tager læseren med på en personlig rejse gennem sit liv og sin karriere.

POLITIKENS FORLAG

”Virkelig fantastisk læseoplevelse, fortællingen er stærk, yderst levende og vanvittig velskrevet og så sætter den store spor både under og efter læsningen.” Bognørden ”… en smukt skrevet fortælling om kærlighed i og omkring den københavnske avisverden.” POV


32

I N F O R M AT I O N TEKNOLOGI VINTER 2016

KUNSTIG MUSE

Computere som kreative fødselshjælpere Kunstig intelligens kan i dag tænke kreativt og selvstændigt. Dermed kan computere i samarbejde med mennesker være med til at finde helt nye løsninger på verdens store udfordringer, mener lektor fra IT Universitetet Sebastian Risi, der forsker i samarbejdet mellem menneske og maskine Af Lise Richter

D

e små farvede plastfigurer af dyr og planter på bordet ser ikke ud af meget. Men de er eksempler på, hvad computere, der bliver fodret med tusindvis af billeder fra naturen, kan generere af nye ideer. Forskere i kunstig intelligens har via algoritmer, der efterligner hjernen og naturens evolution, gjort computere i stand til at tænke mere kreativt, og Sebastian Risi, lektor på IT-Universitetet (ITU), er en af dem, der arbejder med kreative algoritmer. Umiddelbart er det svært at se den store kreativitet i de figurer, computeren på ITU har skabt, så hvad er det egentlig kunstig intelligens er i stand til? »Mange mennesker tror, at computere ikke kan finde på noget nyt, men det, der har ændret sig i forhold til tidligere, er, at de lærer noget af sig selv ud fra de data, de får. Og nogle gange opdager de noget nyt. For mig er kreativitet at skabe noget nyt, som ingen havde tænkt

på. Altså at bruge de eksisterende byggesten til at lave noget nyt og interessant, men der er sikkert 100 måder at definere kreativitet på,« siger Sebastian Risi. Blandt eksemplerne på kreative computere er blandt andet en computer, der for nylig fandt et helt nyt træk i det flere tusind år gamle kinesiske spil go. Mens en anden computer har skabt en antenne til NASA, som er den hidtil bedst fungerende antenne.

Dyb læring Når det kan lade sig gøre for computere at bevæge sig ind på menneskelige domæner som kreativitet og selvstændighed, så skyldes det udviklingen af neurale netværk i computere, fungerer som en simpel version af vores hjerner. Det kaldes deep learning, fordi netværkene er bygget op i en masse lag, og jo dybere et lag computeren når, jo højere abstraktionsniveau kan den arbejde på, forklarer Sebastian Risi. I modsætning til tidligere er computeren ikke afhængig af en lang række forskellige algo-

ritmer og håndkodning for at kunne arbejde med forskellige opgaver. »Før havde du en algoritme, der kunne spille skak og slå verdensmesteren, en anden, der blev så dygtig til jeopardy, at den kunne slå de bedste menneskelige modstandere, men nu kan du bruge den samme algoritme til at lære computeren at køre bil, spille videospil og lave oversættelser,« forklarer Sebastian Risi. Det eneste, computeren i princippet har brug for, er enorme mængder data at lære ud fra, og derfra kan den blive i stand til at læse en række forskellige opgaver, hvor computerens rolle tidligere var begrænset til at løse én bestemt opgave, som den var programmeret til. »Jo mere kraftfulde computerne bliver, desto mere kan de bruges også til komplekse og kreative opgaver, som vi ellers opfatter som menneskelige domæner,« forklarer Sebastian Risi, men understreger, at det stadig er begrænset, hvor meget kreativitet der kan komme ud af computeren. Nok kan computeren lære via de data, man fodrer den med, men den kan ikke pludselig bryde ud og lære noget helt nyt af sig selv. »I det domæne, du giver maskinen, kan den lave noget nyt og kreativt, så det handler om kreativitet inden for det rum, vi mennesker definerer. I den forstand er det afgrænset, hvad computeren kan komme på af ideer,« siger Sebastian Risi.

Derfor ser han heller ikke på nuværende tidspunkt de store risici ved teknologien, selvom der også i forskerkredse hersker en angst for, at maskinerne kommer og overtager arbejdet. Kunstig intelligens kan derimod bruges som en hjælper i den kreative proces, som ligger til grund for rigtig mange menneskers arbejde – inklusive forskernes, mener Sebastian Risi. »Det, jeg er mest interesseret i, er, hvordan man kombinerer computeres og menneskers kreativitet, så computerens løsninger kan bruges som inspiration til at få nye ideer, der kan få dig ud af dit normale tankemønster. Det tror jeg vil blive mere og mere vigtigt de kommende år: at computere hjælper og samarbejder med mennesker om at frembringe løsninger, som ingen af sig selv ville have fundet,« siger Sebastian Risi. I musikkens verden kan det for eksempel være et samarbejde, hvor computere skaber billeder, som musikeren kan lade sig inspirere af, og på ITU arbejder de med, hvordan computere kan inspirere musikere med forskellige slags trommebeat.

Hjælp til verdens problemer Mennesket er altså stadig den, der styrer processen, men vi kan med hjælp fra kunstig intelligens nå meget længere end tidligere, mener Sebastian Risi. »Ultimativt vil samarbejdet mellem menneske og computere kunne bruges til at løse


I N F O R M AT I O N TEKNOLOGI VINTER 2016

33

Billede nr. 1 og 4 på øverste række er fra spillet No Man’s Sky, der handler om at udforske rummet, og hvor man bevæger sig rundt i en galakse, der konstant udvider sig. De andre billeder er fra programmet Deep Dream, som får en kunstig hjerne til at hallucinere og skabe surrealistiske, psykedeliske motiver. Foto: no-mans-sky.com og deepdreamgenerator.com

Jo mere kraftfulde computerne bliver, desto mere kan de bruges også til komplekse og kreative opgaver, som vi ellers opfatter som menneskelige domæner Sebastian Risi Lektor på IT-Universitetet

nogle af verdens problemer, f.eks. klimaforandringer. Måske kan computerne være med til at finde løsninger, vi ikke ville have tænkt på. Vi er der ikke endnu, men det er det, jeg håber, det kan bruges til,« siger Sebastian Risi. Især inden for videnskab ser han store muligheder for, at computere f.eks. kan gennemføre videnskabelige forsøg, som forskerne ellers skulle have brugt år på. Også inden for sundhedsvæsenet er der store perspektiver i anvendelsen af kunstig intelligens, fordi de store mængder af data kan gøre computere i stand til at scanne for diabetes, hvilket Google f.eks. arbejder på, eller lære at spotte tidlige tegn på modermærkekræft. »Det vil revolutionere sundhedsvæsenet, hvis computere og læger i samarbejde kan komme frem til at stille hurtigere diagnoser,« siger Sebastian Risi. Bagsiden af den nye og meget let tilgængelige teknologi er, at den som megen anden videnskab kan bruges til de forkerte formål. Et eksempel er, at kunstig intelligens via et SmartWatch kan aflæse folks pinkoder via håndens bevægelser. For Sebastian Risi er der dog langt flere fordele i, at computere og mennesker i samarbejde finder nye løsninger på samfundets store udfordringer, end ulemper. »Der er nogle ideer forbundet med kunstig intelligens, som kommer fra populærkulturen – film som Terminator, hvor maskiner-

ne tager over – og de installerer en angst i folk. Men kunstig intelligens fungerer stadig kun i meget klart definerede områder: Hvis en maskine lærer at spille kinaskak, vil den ikke pludselig udvikle sin egen bevidsthed og overtage internettet. Den fungerer, fordi den får en masse data ind og bliver bedt om at komme med forskellige forslag, men det er stadig op til mennesker, hvordan de data bliver brugt. Men selvfølgelig ved vi ikke, hvad der sker om 100 år, derfor er det godt at tænke på, hvordan vi kan sikre, at maskinerne ikke lærer de forkerte ting,« siger Sebastian Risi. Og det går stærkt med udviklingen af kunstig intelligens. Især i løbet af de sidste fem år har der været et boom, som i dag bliver godt hjulpet på vej af internetgiganter som Google og Facebook, der investerer store beløb i kunstig intelligens. »Der sker en eksplosion i forhold til kunstig intelligens i øjeblikket, og det skyldes også, at det meste af den viden om, hvordan man designer de nye netværk, er offentligt tilgængelig. Det gør, at folk har meget nem adgang til at arbejde videre og skabe noget nyt. Selv om industrien er involveret, så holdes det ikke hemmeligt, hvordan den har gjort, og det har hjulpet feltet til at bevæge sig fremad meget hurtigt,« siger Sebastian Risi. lila@information.dk

FAKTA

Skabelse over skabelse × Når den kunstige intelligens har analyseret f.eks. Van Goghs stil, kan den skabe nye kunstværker ud af hvilket som helst billede


34

I N F O R M AT I O N TEKNOLOGI VINTER 2016

MORGENDAGENS TEKNOLOGI

’Snart har vi hardware, som er hurtigere end vores hjerne’ Vi står foran en revolution inden for kunstig intelligens, mener den schweiziske professor Jürgen Schmidhuber, som står bag den teknologi, der i dag bruges af blandt andre Google og Apple. Information talte med Schmidhuber, da han for nylig besøgte Danmark Af Otto Lerche

E

t godt stykke inde i interviewet kommer Jürgen Schmidhuber i tanke om et forskningsprojekt fra 1960’erne. En gruppe forskere gik i gang med at udvikle en kunstig intelligens på niveau med en menneskelig. »De sagde: Første år vil vi opfinde talegenkendelse,« siger Schmidhuber. Han har svært ved at skjule et grin. »Andet år opfinder vi objektgenkendelse med kamera, og tredje år sætter vi to teknologier sammen og installerer dem i en robot.« Schmidhuber kigger op. »De var så optimistiske.« Så tager han sin smartphone på bordet. »De troede, de kunne gøre det med computere, der er en milliard gange langsommere end den her.« Den schweiziske professor mener, at man dengang »fuldstændig undervurderede«, hvor svært det er at skabe kunstig intelligens. Men i dag står vi ifølge Jürgen Schmidhuber foran en revolution inden for kunstig intelligens: »Kunstig intelligens kommer til at påvirke alle dele af tilværelsen – og det vil ændre vores liv fundamentalt,« siger han. Jürgen Schmidhuber er professor ved Institut for Datalogi ved Lugano Universitet og forskningsleder ved IDSIA – Dalle Molle Institute for Artificial Intelligence Research. Han har fulgt og stået for en del af udviklingen inden for kunstig intelligens i mere end 25 år. Ifølge ham er revolutionen allerede i gang: i vores telefoner, hvor kunstig intelligens bliver brugt til at genkende stemmer. I vores computere, hvor den bliver brugt til at oversætte tekst. I hospitalsvæsenet, hvor den bliver brugt til at diagnosticere sygdomme. Men i fremtiden kommer den ifølge Schmidhuber til at kunne løse mange flere forskellige opgaver – ligesom en menneskelig intelligens. »Det er jeg slet ikke i tvivl om,« siger han. »Vi forstår allerede de grundlæggende principper inden for kunstig intelligens. Vi er blot stadig ikke i mål hvad angår computerkraft.« – Men er du ikke ligesom forskere i 1960’erne for optimistisk? »Nej, for jeg er klar over, hvor de tog fejl dengang. De havde slet ikke det hardware, der skulle til, men i dag har vi for første gang hardware, som er sammenlignelig med den her.« Han sætter en pegefinger på tindingen.

»Snart har vi hardware, som er langt hurtigere end vores hjerne.«

Og din smartphone siger… Jürgen Schmidhuber arbejder i Schweiz, men lige nu sidder han i Bjerringbro. I sort jakkesæt og med et glas vand foran sig. Han er i Danmark for at holde foredrag i forbindelse med uddelingen af Grundfosprisen og for at fortælle om sit arbejde med kunstige neurale netværk, selvlærende algoritmer, maskinlæring, deep learning og en række af de andre begreber, som ofte bliver samlet under betegnelsen kunstig intelligens. Schmidhuber har blandt andet været med til at udvikle en teknologi, Long Short Term Memory (LSTM), som gør neurale netværk bedre til at forstå sammenhænge. Et neuralt netværk er et computerprogram, som er inspireret af hjernens struktur og blandt andet kan bruges til at oversætte tekst, men evnen til at gøre det, afhænger af evnen til at forstå teksten. Et simpelt neuralt netværk vil ikke være i stand til at gøre sætningen ‘Jeg er dansker og taler flydende …’ færdig, fordi den ikke forstår sammenhængen mellem ordet dansker og det ord, som mangler. Det vil et neuralt netværk opbygget efter principperne i LSTM være. I dag bruges LSTM blandt andet af Google og Apple til talegenkendelse og maskinoversættelse. Netop talegenkendelsesprogrammer som Apples Siri og automatiseret oversættelse som Google Translate har fået en del opmærksomhed i medierne de seneste år, hvor kunstig intelligens har nået en niveau, så den kan bruges til at løse specifikke opgaver på vores telefon eller computer. »Din telefon bliver klogere hele tiden, og læger får oftere og oftere vejledning fra kunstige systemer, for eksempel neurale netværk, som har lært at genkende kræftceller på et tidligt stadie, og smartphones lærer at genkende din stemme og svare dig og forudsige, hvad du vil. For eksempel hvis du er i en fremmed by, og din smartphone siger til dig: ‘Du er tæt på en genbrugsbutik, og jeg ved, at du kan lide genbrug. Skal vi gå derhen?’« – Men de eksempler ændrer jo ikke alt, som du ellers siger. »Det, vi ser, er kun begyndelsen.« – Hvad er næste skridt? »Din telefon vil være tændt hele tiden og for eksempel lave ansigtsgenkendelse hele

tiden og måske fortælle dig: Der er Joe! Selv om du ikke selv havde opdaget ham. Skal vi gå over og hilse? Du svarer måske: Nej, jeg skylder ham penge, og din telefon siger: Ok, så kan vi gå herhen eller her. Din telefon bliver en lille kammerat, som taler til dig og forstår dig bedre og bedre. Alle disse små ting kommer vi til at se over de kommende år eller årtier. Det, jeg taler om her, er ikke langt ude i fremtiden, det er inden for det næste årti.« – Men du siger, at kunstig intelligens vil ændre alle aspekter af vores tilværelse. »Kunstige intelligenser kan stadig kun løse specialiserede opgaver, f.eks. diagnosticere sygdomme, men de bliver selvfølgelig mere intelligente. Mit hold af forskere har arbejdet på det længe, og nu begynder vi at se det ske.«

Alt, der er vigtigt for mennesker Jürgen Schmidhuber bliver omtalt som en af pionererne inden for kunstig intelligens, ikke mindst på grund af hans arbejde med teknologien Long Short Term Memory, som har vundet konkurrencer i mønstergenkendelse, og er det teoretiske grundlag for mange teknologier til tekstsøgning, billedsøgning, videosøgning, møntergenkendelse, billedgenkendelse, håndskriftsgenkendelse og stemmegenkendelse. På spørgsmålet om, hvad LSTM kan bruges til i fremtiden, svarer han: »Alt.« – Hvad mener du med alt? »Alt. Til alt, der er vigtigt for mennesker.« Jürgen Schmidhuber har i mange år arbejdet på at udvikle en kunstig intelligens, der kan løse flere forskellige opgaver, i modsætning til den kunstige intelligens i dag, som kun kan oversætte tekst eller løse en anden defineret opgave. »Det er meget simpelt,« siger Schmidhuber. »Vores nuværende Long Short Term Memory kan gøre mange ting, men det er ikke en generel kunstig intelligens, fordi den skal

trænes op til at løse nye opgaver, men jeg tror, at en generel kunstig intelligens vil være lige så simpel. Vi ved, hvad der mangler, og vi har på mange måder allerede de manglende dele, og for mig virker det helt logisk, at de dele vil blive samlet i løbet af den nære fremtid, så du har en kunstig intelligens, som ligesom en baby er nysgerrig og med tiden lærer og bliver mere og mere intelligent.« – En baby? »Ja, en baby er en lille videnskabsmand. Den tager for eksempel to glas med vand ...« Jürgen Schmidhuber tager to glas på bordet. »Så leger den med vandet. Den lærer alle mulige spændende ting om verden, om tyngdeloven og dens effekt på vand, og når den har lært så og så meget om vandet og glasset, så stiller den glassene og fortsætter med noget andet. Det princip er vi i stand til at bygge i maskiner. De sætter sig selv nye mål i stedet for kun at gøre det, de bliver sat til at gøre.« – Hvorfor er du sikker på det?

Din telefon bliver en lille kammerat, som taler til dig og forstår dig bedre og bedre Jürgen Schmidhuber Forskningsleder ved Dalle Molle Institute for Artificial Intelligence Research


I N F O R M AT I O N TEKNOLOGI VINTER 2016

35

For neoliberalism to survive, democracy must fade. – Økonom ved JP Morgan

Træt af kapitalisme? Der er et alternativ.

»Fordi vi allerede har principperne for nysgerrighed. De er ikke på nuværende tidspunkt så kommercielt interessante som Long Short Term Memory, fordi de stadig er på forskningsstadiet, men jeg er meget optimistisk hvad angår udviklingen i den nære fremtid.« – Men er der ikke stor forskel på at lave et stykke software, som kan genkende en stemme eller oversætte, og at lave en software, som kan lære det samme som et menneske? »Jo, og lige nu er det, der er kommercielt interessant, det, der handler om mønstergenkendelse. For eksempel når vi bruger stemmegenkendelsen på vores smartphone. Et af problemerne er, at robotteknologien er langt bagefter kunstig intelligens, bare det at holde om et glas eller spille fodbold, noget, som børn kan, er svært for en robot, men inden for kunstig intelligens har der siden 2011 været områder, hvor den kunstige intelligens er bedre end mennesker.« Men en menneskelig intelligens kan meget andet end at genkende mønstre. »Ja, vores intelligens er et konstant loop af input og outputs. Forstå, reager. Forstå, reager. Forstå, reager. Mens vi gør det, kan vi løse problemer og få belønninger for at løse problemer. Du har en belønningsfunktion, som modtager signaler om for eksempel smerte eller sult, det giver negative tal, og din hjerne er indkodet til ikke at kunne lide negative tal. Så den prøver at finde på handlinger, som gør det muligt at undgå negative tal og i stedet få positive. En hvilken som helst opgave kan stilles op på denne måde. Et spil skak. Du får en positiv respons, hvis du vinder, og negativ, hvis du taber. En robot. Du får negativ respons, hvis du bumper ind i noget, positiv, hvis du når i mål.« Så der er efter din vurdering ikke noget, som kunne gøre dette umuligt at udvikle en menneskelignende kunstig intelligens?

Hello Barbie er for nylig blevet lanceret med forbedret talegenkendelse. Foto: Mark Lennihan/Polfoto

»Nej, de generelle kunstige intelligenser, som vi har arbejdet på siden 1990’erne er ikke så gode som mønstergenkendelse, men vi har dem i det mindste, og vi ved, hvordan vi kan gøre dem bedre. Jeg ser ikke noget, som kunne blive en fundamental forhindring.« – Ikke noget? »Nej, jeg kan ikke få øje på noget.« otl@information.dk

BLÅ BOG

Jürgen Schmidhuber, f. 1963 × Tysk computervidenskabsmand × Kendt for udvikling af deep learning neurale netværk siden starten af 1990erne × Har som erklæret ambition at skabe kunstig intelligens, der er klogere end ham selv mere på people.idsia.ch/~juergen/

Journalisten Paul Mason viser, hvordan vi på asken af den seneste finansielle krise kan opbygge en mere social, retfærdig og bæredygtig global økonomi.


36

I N F O R M AT I O N TEKNOLOGI VINTER 2016

KLUMME Illustration: Line Høstrup/iBureauet

Fremtidsbørn og fortidsvoksne Da jeg var barn, skulle alle pludselig kunne bruge en computer, men der var ingen til at lære os at gøre det. Forældre og lærere var bekymrede. De var vant til at ligge inde med den viden, vi havde brug for. I dag som i halvfemserne er vi bange for, at børn bliver hægtet af, men måske vi igen vil opleve, at børn bliver fortrolige med den teknologi, de har brug for — uden vores hjælp Af Laura Dombernowsky

D

et var i 1995. Internettet havde stadig begrænset udbredelse i danske hjem, men teknologien var kendt, og alle vidste, at den var vigtig. Det var dengang, it hed edb. Det var dengang, mange var bange for, hvad den nye teknologi ville få af konsekvenser. Og det var dengang, forældre og lærere ikke vidste nok til at kunne hjælpe børn med at lære. Man talte om et teknologisk taberhold og om, hvordan man skulle forberede børn til et nyt digitalt arbejdsmarked, når man ikke anede, hvilke færdigheder det krævede. Som svar på det åbnede den amerikanske kæde Futurekids 15 fritidsskoler spredt ud over hele Danmark. Her kunne børn lære at begå sig i ny computerverden. Jeg var 11 år og en af dem. Jeg kan ikke huske, hvad kurset kostede, men jeg kan huske, at det var dyrt. Det var en investering. Jeg skulle lære at bruge en computer og bagefter give min viden videre til mine brødre og forældre. I dag kan jeg ikke lade være med at trække på smilebåndet, når jeg tænker på min mors valg af fritidsaktivitet på mine vegne. Men for hende var det vigtigt, at jeg som pige ikke blev hægtet af udviklingen.

Det var et udtryk for kærlighed og bekymring for, om jeg ville kunne klare mig selv i en verden, der var anderledes end den, hun kendte. Den bekymring kender jeg. Vi vil vores børn det bedste. Vi vil sørge for, at de ikke kommer bagud, men får alle muligheder for at komme godt fra start. Hvem ved, måske jeg selv kommer til at sende min søn på kursus om et par år, når jeg føler mig hægtet af og ikke aner, hvordan jeg skal lære ham alt det nye ukendte, han får brug for.

Uden det store ståhej Dengang i 1995 syntes jeg mest bare, det var spændende at få lov til at lære at bruge en computer og gå på nettet. Én gang om ugen tog jeg bussen hele vejen gennem Aarhus til Futurekids’ lokale på Viby Torv. Vi fik udleveret et pas af pap, på hvilket vi samlede stempler, der kunne indløses til en musemåtte, en drikkedunk eller en joggingdragt. Undervisningen var struktureret som en forbryderjagt, hvor vi skulle lede efter oplysninger i computerens mapper, kopiere dem, skrive noget i et Word-dokument og gemme det i en anden mappe, finde c-drevet og åbne en tredje mappe. En struktureret leg, der skulle give os edb-færdigheder. Efter de indledende øvelser fortsatte forbryderjagten på World Wide Web. Langsomt tonede FBI’s logo frem

på skærmen. Her fandt vi et afgørende spor i jagten på en virtuel forbryder. Det var abstrakt, fascinerende og lidt skræmmende. Efter timerne gik jeg hjem og drak eftermiddagskaffe hos min mormor og morfar. De havde svært ved at tro mine beretninger fra de virtuelle besøg på den anden side af Atlanten. Det måtte bestemt være mig, der tog fejl, mente min morfar, der i mine øjne var verdens klogeste mand. Han kunne ikke begribe, at FBI havde lagt information ud til alle på nettet. Det kunne sådan en organisation da ikke, mente han. Og hvad nu hvis vi børn kom til at ødelægge noget?

En mappe på c-drevet Det med at komme til at ødelægge noget var vi, så vidt jeg husker, ikke så bange for, da vi begyndte at tage teknologien til os. Vi rodede rundt på computerne i skolens datalokale, installerede ting, vi ikke måtte, og eksperimenterede med spil og programmer. Helt af os selv og uden det store ståhej blev vi for-

Vi demonstrerede for morfar, hvordan modemmet etablerede forbindelse til hele verden

trolige med de maskiner, der siden er blevet uundværlige i vores hverdag. Senere fik vi også en computer med et modem derhjemme. Vi demonstrerede for morfar, hvordan modemmet etablerede forbindelse til hele verden. Han var fascineret, men han var blevet blind på sine ældre dage og følte sig utryg med en computer, hvor man ikke kunne mærke alt, hvad man foretog sig, så han holdt sig til sin skrivemaskine. Mens morfar havde en alder, som gjorde det acceptabelt at sige nej tak til ny teknologi, gjaldt det samme ikke for mine forældre, der kæmpede med at følge med digitaliseringen af deres arbejde. Det var en hård proces, men det lykkedes dog. For utroligt nok lærer de fleste af os det, vi har brug for. Det er mere end to årtier siden, jeg jagtede virtuelle forbrydere på nettet og blev undervist i at åbne en mappe på c-drevet. Det var dengang, voksne var bange for, at børn blev hægtet af udviklingen. Men det var også dengang, vi børn fandt ud af, at vi lærte hurtigere end vores forældre, fordi vi snarere var nysgerrige end bange. Da vores forældre opdagede det, mistede Futurekids sit forretningsgrundlag og lukkede i Danmark. Nu tager den teknologiske udvikling igen et kæmpeskridt i retningen af det ukendte. Igen ser vi forældre, der forsøger at hjælpe ved at sende deres børn på kursus i kodning og programmering. For nogle børn er det en mulighed for at dyrke en interesse, men jeg tvivler på, at et kursus lavet af voksne virker bedre end børnenes egen nysgerrighed og lyst til at prøve sig frem og lære det ukendte at kende.

Laura Dombernowsky er Informations korrespondent i Beijing. Klummen er udtryk for skribentens egen holdning.


SIDSTE CHANCE 8/1

Gerda Wegener, I sommervarmen (Lili), 1924. Foto: Morten Pors

GERDA WEGENER


38

I N F O R M AT I O N TEKNOLOGI VINTER 2016

LÆSERUNDERSØGELSE BAROMETER

FAKTA

Er du teknofil eller teknofob?

Robotterne tager vores jobs! Bare ikke lige jeres…

Har teknologien gjort dit liv bedre?

× ‘Robotterne kommer‘ af den velrenommerede teknologijournalist Martin Ford, er netop udgivet på dansk, og han spår her massiv arbejdsløshed som følge af teknologiens eksponentielle vækst. I vores undersøgelse erklærer 27 procent af jer enige i den forudsigelse, men 53 procent af jer mener dog, at netop jeres job næppe kan automatiseres. Det stemmer meget godt overens med, at 59 procent af jer mener, at det er usandsynligt, at jeres arbejde bliver automatiseret, mens I stadig er på arbejdsmarkedet (ok, der er ikke taget højde for, om nogen af jer allerede er pensioneret).

× 51 procent af jer hælder til, at teknologien har gjort jeres liv bedre de seneste 10 år med smartphone, gps, internet som topscorerne i kommentarsporet. Der er dog kun 43 procent af jer, der forventer, at teknologien vil forbedre jeres liv de kommende 20 år.

5 2,5

7,5

10

0 Teknofil

Teknofob 4,18

SPØRGSMÅL

Hvad håber du mest på, at den teknologiske udvikling kan føre med sig i de næste 20 år?

»At vi får lov til at opleve en global total strømfri dag.«

»Jeg ved det ikke. Det er det, som gør det så spændende!«

»Fred i verden/færre tab af menneskeliv (lad robotter gå i krig).«

»Fuldt automatiseret luksuskommunisme.«

»Afværgelse af klimakatastrofen. Eliminering af sult. Kur mod kræft. Fuldautomatiske personlige transportsystemer.«

Ja Nej

Hvis teknologien udvikles, synes du så, at vi skal genteste og bruge genmodifikation for at undgå genetisk bestemte sygdomme?

»Jeg håber, man kan afskaffe det meste af statens bureaukratiske apparat. De fleste DJØF-funktioner er lige til at digitalisere. Dette kan medføre en demokratisering af retsforholdene, hvor alle har adgang til tolkninger af loven og domme, med uafhængighed af enkelte medarbejderes dygtighed eller mangel på samme. Jeg håber, det vil gøre det sværere at skjule, hvad politiske tiltag betyder.«

»Derudover synes jeg, det er vildt fascinerende at tænke på vores byrum. Hvad skal vi bruge alle vores veje til, hvis vi i år 2030 flyver rundt i dronebiler i luften? Der er uendeligt med plads, og højre vigepligt er total ligegyldigt. Det er sgu da ret fedt ;-)«

Vil du være klar til at indoperere teknologiske implantater eller på anden måde bruge teknologi i kroppen for at gøre dig klogere, stærkere og hurtigere?

»Reduceret arbejdstid, men samme velstand. «

Tror du nogensinde, at robotter kan blive intelligente på samme måde som mennesker med vores kropslige, emotionelle og kognitive kapacitet?

Ved ikke

61%

18%

21%

× Et flertal i Etisk Råd finder, »at det etisk set vil være uforsvarligt at tilbyde genmodifikation af kommende mennesker pga. de store risici for kommende børn, det vil indebære.« Et mindretal mener dog, »at afvejningen af risici og goder, ligesom i tilfældet med sygdomsbehandling på kropsceller, også bør falde ud til fordel for at tillade genmodifikation af kønsceller og befrugtede æg, såfremt der er tale om fjernelse af alvorlige sygdomme.« Læs mere på etiskraad.dk

37%

45%

18%

× Blandt de mere ukendte kandidater til det nylige præsidentvalg i USA var transhumanisten Zoltan Istvan, hvis valgprogram inkluderede flere midler til forskning i evigt liv, flere rumrejser og borgerløn.

25%

58%

18%

× »Vi skal gøre det fuldstændigt klart for folk, at robotter aldrig vil have følelser. Den kan måske opfatte følelser og reagere på det, men din robot elsker dig ikke,« fortæller den franske robotforsker Rachid Amali i et interview til Information.


10Å RS

JU FOR BILÆ EST UMS ILL ING

SANGE FOR FREDEN

EN HYLDEST TIL DE HVIDE FUGLE

S T O R S L Å E T M U S I K A L S K F O R TÆ L L I N G M E D 1 8 M E D V I R K E N D E

10. NOV TIL 4. DEC DRAMATIKER ALEXANDRA MOLTKE JOHANSEN KOMPONIST KIRSTINE FOGH VINDELEV INSTRUKTØR PELLE KOPPEL SCENOGRAF RIKKE JUELLUND MEDVIRKENDE ANDREAS JEBRO BENJAMIN KITTER FILIPPA SUENSON PEDER HOLM JOHANSEN ANN HJORT MEIKE BAHNSEN JACOB WEBLE JOSEPHINE RAAHAUGE NIELS-MARTIN ERIKSEN ANNE LAYBOURN CLARA JOSEPHINE MANLEY JULIE KUNZ KIM STEEN LUKAS TOYA MADS EMIL DUELUND HANSEN MADS NIKOLAJ ELLEY JACOBSEN NICOLAI SEVERIN TOGEBY DAVID NYHOLM HØYER THERESA LANGE OLESEN

PRØVEHALLEN, VALBY

2 MIN FRA VALBY STATION 500 P- PLADSER

TEATERBILLETTER.DK 70202096

STØTTET AF

KØBENHAVNS KOMMUNE

VALBY LOKALUDVALG

&

TEATER-V.DK


På Djøfs kurser er selv pauserne udviklende

Et unikt afsæt for faglig udvikling Som medlem af Djøf er du på hold med 90.000 andre af Danmarks dygtigste mennesker. Det betyder, at du på Djøfs kurser møder deltagere, hvis baggrund og udfordringer typisk ligner dine, hvilket er med til at sikre et højt fagligt niveau og skabe optimale rammer for din kompetenceudvikling.

Udvalgte kurser 10. jan.

1.

For man udvikler sig bedst, når man er sammen med andre, der også er virkelig gode.

mar.

31. mar.

6.

apr.

Se alle kurser på djoef.dk/kurser

Den nye databeskyttelsesforordning – bliv klar til de nye regler

Big Data – fra analyser til værdi – skab datadrevne processer, der sikrer værdi

Digital ledelse – lær at lykkes med digitalisering

Scenariemetode og megatrends – understøt strategiske og forretningsmæssige valg

Tænk længere

Profile for iBUREAUET

TEKNOLOGI // NOVEMBER 2016  

Kunstig intelligens kan effektivisere den menneskelige formåen, udrydde fattigdom og føre til kuren mod kræft. Sådan lyder bare nogle få af...

TEKNOLOGI // NOVEMBER 2016  

Kunstig intelligens kan effektivisere den menneskelige formåen, udrydde fattigdom og føre til kuren mod kræft. Sådan lyder bare nogle få af...

Advertisement