Page 22

3-Arazi ĠĢleri      

Kullanılacak mevcut nirengilerin tespit edilmesi Mevcut nirengilerin ve baz kontrolünün yapılması ĠstikĢaf kanavasına uygun nirengilerin tesis edilmesi Rasatların indirgenmesi,toplam kontrollerinin yapılması Üçgenlerin kapatılması,hatalı rasatların yenilenmesi Sabit tesislerin alımı (Projede korunan yollar,kanal,kanalet,bina, bağ ve bahçeler,tahdit alımı,kuyular) Bu çalıĢmalar esnasında yeni açılan yollar varsa alımının kontrollü olarak yapılması

arazi dizenlemesi  

arazi dizenlemesi

arazi dizenlemesi  

arazi dizenlemesi

Advertisement