Instytut Badań Przestrzeni Publicznej

Instytut Badań Przestrzeni Publicznej

Warsaw, Poland

Instytut Badań Przestrzeni Publicznej powstał przy warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jego celem jest wielowymiarowa analiza miejskiej przestrzeni publicznej i aktywność artystyczna w jej obrębie.

ibpp.pl