Page 1

ACTIVITATS pàg.9 i 13 1) Que succeeix en una xarxa en anell quan un ordinador deixa de funcionar? Se t'acut cap situació en que resulti útil aturar el funcionament de la xarxa després que s' hagi avariat un dels terminals que hi estan conectats? Que la xaxa deixa de funcionar per el cual es inútil deixar la xarxa activa. 2)Pensa i respon: A. Quina topologia fa servir una xarxa formada per un router al qual es connecten dos ordinadors de sobretaula, un portatil, i una consola de joc? La topologia cèl·lular. B. Per què una xarxa cel·lular està formada per esferes? Perque cadascun es conecta a la xarxa d'una manera independent. 3)Quina es la diferencia entre un commutador i un concentrador? Un concentrador conecta els ordinadors a través de un aparell , en canvi el commutador ho fa a través de un cable. 4)Quan vulguem un alt rendimet en la transmissió de les dades, que escolliriem, un commutador o un concentrador? Per què? Escolliriem un commutador perque funciona amb cables i els cables et proporcionen un alt rendiment comparat amb un que et podria donar un concentrador. 5)Dibuixa l'esquema d'una xarxa amb un router, un ordinador de sobretaula, un portatil i una consola de joc.


Activitats pàgina 9 i 13  
Activitats pàgina 9 i 13  

Són les activitats qe eren per avui i les penjo perqe les puguis veure.