Page 1

Специално издание за дейностите на МЦР-Взаимопомощ през 2013 г.

Издава се от СНЦ „МЦР-Взаимопомощ” по проект „Приятелство в кутия”, финансиран от НЦЕМПИ

Подписване на договор с НЦЕМПИ за проект „Екологично развитие III”.

Здравейте... знаете ли, че... ? В този брой можете да прочетете всичко за нашата дейност през последните 12 месеца...

Ден на Латвия и Полша в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Шипка

Я н у а р и

Продължаване на издаване на бюлетин „ДоброволциТЕ” през 2013 г. МЦР-Взаимопомощ съвместно с Юнайтед Авангард Артист към НЧ „Възродена Искра 2000” предоствихме одеала в приюта на Община Казанлък за бездомни кучета.

Участие в заседание на УС на Национален младежки форум и изготвяне на календар за младежки дейности за 2013 г.

Ф е в р у а р и

Инициатива за събиране и предоставяне на дрехи за ДЦУ гр. Бузовдград. Изпращане на Яна Василева, като доброволка по Европейска доброволческа служба в Италия за 1 година по проект „Следващите поколения” с посрещаща организация „Юнет”, за работа с деца. Подписване на споразумение за съвместна работа с дом на културата „Арсенал” за изграждане стена на доброволчеството и придвижване на документи в Община Казанлък за Решение за поставяне на табелите на стената.

Отпечатване на книжки „Алтернативи” на английски и български език с автори от Полша, Словакия, Латвия, Литва, Франция и България, пътеводител на Европейския доброволец, част 2, разширено и допълнено издание от 2010 г. на книжка „Алтернатива.

Изпращане на Дорота от Полша и Юргис от Латвия и финализиране на проекти „Екологично развитие две” и „Ново Искане”.


2

Издава се от СНЦ „МЦР-Взаимопомощ” по проект “Приятелство в кутия”, финансиран от НЦЕМПИ www.ydcma.org www.kazanlak-bg.info

М а р т Раздаване на мартенички в дом за стари хора № 3 и ДЦДУ. Инициативата беше оргаанизира от „Взаимопомощ” за трета поредна година.

Завръщане в България на Веселина Недкова, доброволец по ЕДС по проект „Протегни ръка”, която в продължение на 9 месеца работи за посрещаща фондация Симбиозис с хора с увреждания в Унгария. Участие в годишна среща за оценка на проектите по програма „Младежта в действие” на НЦЕМПИ.

Връчване на дарение в ДДЛРГ „Теофано Попова” гр. Стара Загора на стойност 273,90 лв. Поредна инициатива на Полското посолство, МЦР-Взаимопомощ и United Avangard Artist към НЧ “Възродена Искра-2000” с подаряване на арт инсталация и посещение на Полското училище в гр. София по случай изпращането на пролетта. Участие в заседание на УС на Национален младежки форум.

Участие в инициатива на Община Казанлък за засаждане на дръвчета в парк „Тюлбето”.

На 29 и 30 март участие в УС на НМФ и тренинг на Фондация „Фрибрих Еберт” за правене на публични и социално политики и изработване на стратегии и лидерство в гр. Стара Загора.

А п р и л

Съ в м е с т н а работа с холандс-ки студени по Еразъм в с. Горно Дряново и плануване на бъдещи инициативи.

Залесяване на 15 плодни дръвчета в Домове за Стари хора 1 и 3 и площадка в кв. Васил Левски”, до блок 38 и 39, със съдействието на Овощен разсадник с. Овощник.


Издава се от СНЦ „МЦР-Взаимопомощ” по проект “Приятелство в кутия”, финансиран от НЦЕМПИ www.ydcma.org www.kazanlak-bg.info

3

М а й Общо събрание на НМФ в град Казанлък в периода 18-19.05. 2013 г., организирано от МЦРВзаимопомощ

Стартиране на проект „Екологично развитие III” с 12 доброволци от Полша, Словакия и Италия;

25 май Траш арт ателие за направа на детска атракция от стари гуми, представляваща змия в квартал „Васил Левски”, блок 39;

Участие в тренировъчен курс „Минали послания” на двама представители на „Взаимопомощ” в Словакия за периода 13-31.04.2013 г.

30 май „Повече спорт, по-малко дим”, съвместна инициатива на МЦР-Взаимопомощ с фондация „Дон Боско”.

Ю н и Изпращане на Мария Ненова и Мария Божкова, като доброволки по Европейска доброволческа служба в Полша за 1 месец по проект „Забавление чрез спорт” с посрещаща организация „The Windmill Foundation”, за работа с деца. 20 май откриване на стена на доброволчеството и изложба „Помни Катин” за Полша в град Казанлък под патронажа на Полския посланик;

Включване в националната кампанията „Дай зелена светлина на живота!” на Сдружение Младежки информационно-консултантски център “Интелект” – Плевен относно насочване на вниманието към нарастващите ПТП-та.

Организиране на еко фестивал Копринка в периода 05-09.06 за трета поредна година.


4

Издава се от СНЦ „МЦР-Взаимопомощ” по проект “Приятелство в кутия”, финансиран от НЦЕМПИ www.ydcma.org www.kazanlak-bg.info

12-15.06 участие в семинар по Салто на тема „Неформалната добавена стойност на ЕДС към формалния контекст” в Естония за Европейска доброволческа служба. 25.05-01.06 участие в тренировъчен курс „Европейското партньорство като активно гражданство” в Длугополе Здруй, Полша.

20-28.07 Участие в младежки обмен „Холистична младеж, холистична Европа” в Словения, Осилница.

Ю л и Изпращане на Мария Ненова, като доброволка по Европейска доброволческа служба в Испания за 5 месеца по проект „Дневен център за деца с увреждания” с посрещаща организация фондация San Sebrián, за преподаване на английски език.

А в г у с т

27-28 Участие в Spirit of Burgas за представяне на Национален младежки форум.

Изпращане на 4 доброволци в Словения по проект „Реактивен град” и 2 доброволци по проект „Орта през обектива” в Португалия по Европейска доброволческа служба, като изпращата и координираща организация. 27-28.08 Участие на доброволец на организацията в обучение по проект Старозагорска е-памет на Библиотека „Родина” - Стара Загора по темата „Интервюто като метод за събиране на информация с местно съдържание.

С е п т е м в р и Изпращане на Елина Иванова, като доброволка по Европейска доброволческа служба в Испания за 9 месеца по проект „В социо-културна динамика на локално ниво” с посрещаща организация Ayuntamiento De Boqueixon, за преподаване на английски език.

02-11.08 Участие и координиране на младежки обмен „Повикът на дивото” на НЧ „Възродена Искра 2000”.


Издава се от СНЦ „МЦР-Взаимопомощ” по проект “Приятелство в кутия”, финансиран от НЦЕМПИ www.ydcma.org www.kazanlak-bg.info

5

12.09.2013 откриване на изложба в Стара Загора с наименование „Помни. Катин-1940”, съвместно с посланика на Полша Н. Пр. Д-р Хенсел Лешек и Община Стара Загора във фоайето на Общината.

08-19.09.2013 участие на 5 младежи в младежки обмен „Time bank” в Италия.

21-29.09.2013 участие на 6 младежи в младежки обмен „Ecohigh land” в Полша. 30.09.2013 откриване на изложба във Велико Търново с наименование „Помни. Катин-1940”, съвместно с посланика на Полша Н. Пр. Д-р Хенсел Лешек и НПО “Идействие” гр. ВеликоТърново

О к т ом в р и

23-29.09.2013 участие на 5 младежи в младежки обмен „Eco sport” в Кипър.

Изпращане на 2 доброволци в Словения по проект „Реактивен град” по Европейска доброволческа служба, като изпращата организация.

Посрещане на двама доброволци от Испания по проект „Приятелство в кутия” по Европейска доброволческа служба за 8 месеца Изпрашане на 1 доброволец в Полша по проект „Защо ЕДС по Европейска доброволческа служба, като изпращата организация


6

Издава се от СНЦ „МЦР-Взаимопомощ” по проект “Приятелство в кутия”, финансиран от НЦЕМПИ www.ydcma.org www.kazanlak-bg.info

Но е м в р и Изпращане на 2 доброволци в Полша по проект „ЕДССвети Никола” по Европейска доброволческа служба, като изпращата организация.

Работа в мрежа с United Avangard Artists и Фондация «Дон Боско» по изготвяне на предложения за младежкия календар на Община Казанлък за 2014 г.

Празнуване на рожден ден на Взаимопомощ - 9 години.

Организиране на Испанско парти в Дом за стари хора 3 и за децата от Дневен център за деца с увреждания.

Д е к е м в р и

Участие в младежки обмен «Citiz’Action» във Франция от 30.1109.12.2013 г. Участие в тренинг от 9-14 декември с наименование „Challenging Locality” в Полша.

Участие в предварителна среща по младежки обмен във Франция.


Издава се от СНЦ „МЦР-Взаимопомощ” по проект “Приятелство в кутия”, финансиран от НЦЕМПИ www.ydcma.org www.kazanlak-bg.info

Представяне на филм „Трябва да съм Луда” на United Avangard Artists в Галерия „Таралеж” гр.Велико Търново, на 12.12.2013г., като част от партньорството ни със сдружение „Идействие”.

7

Участие в годишна среща на Евродеск мрежата в България и бал на доброволеца - 06.12-07.12.2013.

Изпращане на дрехи и обувки на Дом за деца лишени от родителска грижа “Даскал Ботьо” - гр. Калофер

и не спираме да мислим за 2014...

Стартиране на обучение по испански език. (Spanish chat) от доброволките по проект „Приятелство в кутия”.

Партньори: Община Казанлък, Полското и Словашкото посолвства, Италианският културен иститут, Дом за стари хора 3 гр. Казанлък и ДЦДУ Медийни партньори ни бяха вестник “Искра“, сайтовете Казанлък инфо и Казанлък.ком, както Пресс ТВ и радио Вис виталис

За контакти:

facebook профил: сдружение взаимопомощ полезни връзки: www.youthbg.info www.eurodesk.bg www.mikc.bg

Дизайн на бюлетина: Иван Бонев www.kazanlak-bg.info www.gallery-kazanlak.com

www.ydcma.org

info@ydcma.org

Сътрудници: инж. Мария Славова, Красимир Цанев, Васил Елховски, Лурдес Уцендо, Анхела Тортола, Лора Тодорова, Божидар Асенов, Диана Пинтус, Павлета Петрова, Елена Димитрова, Румен Сомов, Дорота Ридел Редактори: д-р Николай Иванов

“Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма “Младежта в действие” на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Съдържанието на настоящото издание/вестник/брошура/ не отразява позицията на Европейската общност, програма “Младежта в действие” или НЦЕМПИ.” BG13/A2/393/R2 - “Приятелство в кутия” / “Friendship in box”


8 в С н и м к и о т 2 0 1 3

Издава се от СНЦ „МЦР-Взаимопомощ” по проект “Приятелство в кутия”, финансиран от НЦЕМПИ www.ydcma.org www.kazanlak-bg.info

Бюлетин Доброволците - отчет 2013  
Бюлетин Доброволците - отчет 2013  

Dobrovolcite izvynreden br - otchet 2013

Advertisement