Page 1

HjĂŚlp dine kunder til en bedre forretning

Muligheder for dig som rĂĽdgiver


Giv dine kunder tiden tilbage Mindre virksomheder lever et udfordrende liv. Stigende konkurrence, forventninger og nye krav fra kunder, leverandører og ansatte sætter virksomhederne under pres og stjæler af de ressourcer, der er til rådighed for udvikling og kundeservice. Hjælpen er dog lige om hjørnet – men kan være svær at få øje på for de mindre virksomheder. Nye IT-løsninger kan automatisere mange af de administrative opgaver og sørge for, at der hurtigere kommer penge i kassen, at færre penge ryger ud, eller at kunden får en bedre service. Det gælder løsninger til eFakturering, lagerstyring, kundehåndtering m.m. eBusiness handler om at give virksomhederne tiden tilbage og sørge for flere penge i kassen.

Hvordan kan du hjælpe Som rådgiver kan du formidle mulighederne ved IT, der hvor det giver mening for din virksomhedskunde. Det kan være ved generationsskifte eller salg, hvor der er behov for at få viden og kunderelationer dokumenteret i et system, eller det kan være et behov for at lette det administrative arbejde eller mindske lagerbeholdningen, og på den måde få flere penge i kassen. Mulighederne er mange. Som rådgiver er du tættere på virksomheden end mange andre og kan måske se muligheder, som ejerne ikke selv tænker over - eller du kan hjælpe dem med at tage hul på vigtige overvejelser.

Fra rådgiver til foretrukken sparringspartner. Som rådgiver kan du styrke din rolle som virksomhedens sparringspartner og være med til at igangsætte forbedringstiltag hos dine kunder i sikker forvisning om, at disse vil blive ledt succesfuldt

gennem projektet. Når du bruger din viden om en virksomhed til at inspirere kunden til udvikling af hans eller hendes forretning og IT, så udvider du samtidig din og kundens relation fra at være specialiseret rådgiver til at blive en vigtig forretningsmæssig sparringspartner.

Hvordan gør du? IBIZ-center har fremstillet et værktøj, der gør det nemt og sikkert for dig at udvide din rolle og tage hul på samtalen om it med dine virksomhedskunder. Det er sket med afsæt i vores viden om, hvor skoen trykker i de mindre virksomheder: • Mangel på IT-fokus og usikkerhed om, hvor IT kan give nytte for virksomheden • Mangel på en sparringspartner, der kan give uvildig og troværdig hjælp • Manglende overblik over markedet – hvilke løsninger og leverandører er der • Mangel på IT-kompetencer og dårlige erfaringer med tidligere IT-køb


Find gevinsten

Rådgiver, en del af løsningen?

IBIZ-Centers ”Find Gevinsten” tager fat om den første udfordring - at synliggøre, hvor det giver mening at tænke IT i forhold til kundens egen konkrete forretning. Det er et nemt og hurtigt dialogværktøj, som bruges sammen med kunden.

Kontakt IBIZ-Center – så fortæller vi mere om ”Find Gevinsten”-værktøjet og det videre forløb, og hvordan vi kan bistå dig med at hjælpe dine virksomhedskunder. Lokale erhvervsråd afholder tillige workshops for de betroede rådgivere, hvor IBIZ-Center præsenterer ”Find Gevinsten” værktøjet og dets muligheder. Vi ser frem til et godt samarbejde.

Find gevinsten har fokus på kundens forretning og spørger kort ind til de vigtigste processer i virksomheden. Det kræver ingen IT-indsigt at udfylde - men viser din kunde, hvordan IT-nytte og forretning hænger uløseligt sammen. Værktøjet skaber en kort rapport med en oversigt over IT-nytteområder, anbefalinger til næste skridt samt nyttige links for det videre forløb. Konkret linker værktøjet til: • En oversigt over professionelle eBusiness rådgivere, der kan hjælpe virksomheden sikkert igennem et it-projekt fra A-Z. • En oversigt over IT-leverandører, og som har erfaring med at levere til mindre virksomheder. IBIZ-Center har sikret, at både rådgivere og leverandører står parat til at modtage de virksomheder, som du sender videre til dem. Vi har samarbejdsaftaler med de professionelle rådgivere og har screenet IT-leverandørerne i forhold til deres erfaringer og løsninEksempel på områder med it-relevans ger til mindre virksomheder. Herved har du sikkerhed for, at der bliver taget kompetent vare om dine kunder.

Hvad er IBIZ-Center? IBIZ-Center er et tiltag finansieret af Videnskabsministeriet med et mål om at fremme små og mellemstore virksomheders brug af forretnings-IT. Det er et 3-årigt projekt (2007-2010), som udføres i et samarbejde mellem Teknologisk Institut og DELTA. Kontakt IBIZ-Center: Mads Christensen, mads@ibiz-center,dk, telefon 72 19 42 30 eller sekretariatet på telefon 72 20 31 50


Partnere:

Samarbejdspartnere:

HaandvĂŚrker- & Industriforening

DanmarksTur 2010 rådgiver  
DanmarksTur 2010 rådgiver  

information til rådgivere