Page 1

IBIZ–Center Side 36 Videnskabsministeriet og Rådet for Teknologi og Innovation har etableret et innovationscenter for eBusiness - IBIZ-Centeret. Der er tale om et 3-årigt initiativ. IBIZ-Centeret drives i samarbejde mellem to godkendte teknologiske serviceinstitutter, Teknologisk Institut og DELTA, og bakkes op af Håndværksrådet, ITEK, HTS, Dansk Erhverv, FDIH, Dansk Byggeri, GS1 Denmark og SKI, som alle er repræsenteret i styregruppen sammen med Rådet for Teknologi og Innovation samt IT- og Telestyrelsen.

Introduktion til eBusiness

Ordbog • Back-up?

Hvad kan IBIZ-Centeret hjælpe med?

• CRM?

IBIZ-Centeret skal styrke små og mellemstore virksomheders udnyttelse af it i deres forretningsprocesser ved at øge opmærksomheden og viden om eBusiness.

• Driver?

Dette mål nås blandt andet ved, i samarbejde med brancheorganisationer, erhvervschefer og væksthuse, at afholde lokale møder og seminarer med relevante eBusiness-temaer. En af IBIZ-Centerets konsulenter bidrager gerne med et temaindlæg ved arrangementer, hvor flere virksomheder deltager. Der afholdes workshops, hvor du i praksis kan få eBusiness demonstreret i et af innovationsværkstederne enten i Østdanmark (Teknologisk Institut i Høje Taastrup) eller i Vestdanmark (Teknologiporten, Teknologisk Institut i Århus). Du har også mulighed for at deltage i et af de road-shows, som i løbet af 3 år vil komme til 60 byer over hele landet med mobile demonstrationsrum. Her vil du have mulighed for at høre om, se og afprøve forskellige løsninger inden for eBusiness. IBIZ-Centeret vil i samarbejde med IT-leverandører og konsulenthuse udarbejde en række startpakker, der gør det muligt at indgå en fast aftale mellem leverandøren og din virksomhed, så du på forhånd præcist ved, hvad du kan forvente at modtage af ydelser og til hvilken pris!

• EAN? • IP-adresse? • USB? • Webmaster?


Ordbog Udgivet af:

Ordbog Side 35

Side Side 22

VML

Forkortelse for Vendor Managed Logistics. Koncept for leverandørstyret logistik.

Hæftet er skrevet som en hjælp til dig, der gerne vil kende til begreberne inden for eBusiness. Hæftet giver svar på:

WAP

WAP er en forkortelse for Wireless Application Protocol - en Internetteknologi, der gør det muligt at komme på nettet fra sin mobiltelefon.

Webmaster • Ord og forkortelser du kan møde inden for eBusiness • Ord der forekommer i alle hæfter fra IBIZ-Centeret • Andre it-udtryk

En webmaster er den person, som normalt sørger for, at en virksomheds hjemmeside fungerer. Han/hun sørger for den daglige vedligeholdelse af siden. Vedkommende retter f.eks. links, der ikke virker, opdaterer information, udskifter billeder og lignende.

World Wide Web Hæftet er en del af en serie af korte vejledninger om eBusiness, udgivet af IBIZ-Centeret. IBIZ-Centeret er et innovationscenter for eBusiness etableret af Videnskabsministeriet og Rådet for Teknologi og Innovation, drevet af Teknologisk Institut og DELTA.

Se www

www

www er en forkortelse for World Wide Web, som er det verdensomspændende net. Når du skal ind på en Internetadresse, vil du oftest skulle skrive www foran adressen. Det indikerer nemlig, at du skal besøge et sted, der ligger på Internettet.

XML

XML står for Extensible Markup Language og er et format på samme grundlag som HTML. XML har dog den særlige fordel, at det giver mulighed for, via koder, at beskrive indholdet af data. I øjeblikket anvendes XML bl.a. i store kommercielle løsninger baseret på Internettet. XML er ligeledes det sprog, man skal bruge, når man i Danmark udfærdiger e-fakturaer til det offentlige.

Teknologisk Institut Gregersensvej Indgang 5, 1. sal 2630 Taastrup Telefon: 72 20 20 00 Fax: 72 20 20 29 info@ibiz-center.dk www.ibiz-center.dk

XP Udgivet i 2009

Windows XP er et styresystem udviklet af Microsoft. Styresystemet findes i mange andre udgaver: 2000, NT, 98 og så videre. På en Mac hedder styresystemet oftest Mac OS med forskellige tal efter, afhængigt af, hvor gammelt programmet er.


Ordbog Udgivet af:

Ordbog Side 3

Side Side 34 34

Uploade

At uploade er, når du lægger noget op på serveren, så det publiceres på Internettet. At uploade er præcis det modsatte af at downloade.

@

Dette er symbolet for snabel-a. Det er det tegn, du skriver midt i en e-mailadresse. På engelsk hedder tegnet ”at”, som betyder hos eller ved.

URL

URL er en forkortelse for Uniform Ressource Locator. Det er samtidig navnet på en Internetadresse. www.dr.dk er en URL.

Acrobat reader

Programmet gør dig i stand til at åbne og læse PDF-filer. Det er gratis at hente og du kan hente det her: http://www.adobe.com

USB

USB står for Universal Serial Bus og er en standard for tilslutning af udstyr som f.eks. printere, scannere, modem, tastatur og mus til din pc. USB har i vid udstrækning afløst de mange stik, der tidligere var i en pc: parallelporte, serielle porte, musetilslutning osv.. Apparater med USB-tilkobling er hurtigere og nemmere at få til at fungere. Du bør derfor altid vælge en usb-tilslutning frem for en parallelportsudgave, hvis du har muligheden. Du kan tilkoble op til 127 USBenheder efter hinanden på en enkelt USB-port.

VANS

Et ePost-netværk der “kender” EAN-adresserne på alle offentlige myndigheder.

Videresend

Adgangskode

En adgangskode eller et password, som det også kaldes, skal du bruge på de sider, hvor du for eksempel handler på nettet eller foretager dig andre ting, der kræver, at du er inde på en del af en hjemmeside, som alle andre ikke har adgang til.

Adressekartotek

I de fleste mailprogrammer er der et adressekartotek. Her kan du lægge e-mail-adresser og andre oplysninger om dine kontaktpersoner ind. Adressekartoteket kan i mange tilfælde også hedde ”kontaktpersoner”.

ADSL

I dit mailprogram kan du videresende de mails, du har modtaget i din mailboks til andre. Du trykker på knappen videresend eller forward, og så har du nu mulighed for at skrive modtagerens e-mail-adresse i til-feltet.

En forkortelse for Asymmetric Digital Subscriber Line. ADSL er en hurtig internetforbindelse, som gør det muligt både at tale i telefon og være på nettet samtidigt. Hastigheden gør, at du kan spille, downloade billeder osv. uden problemer. Du kan få en forklaring på ADSL her: http://da.wikipedia.org/wiki/ADSL

Vista

Agent

Windows Vista er et af mange styresystemer udviklet af Microsoft. Styresystemet er det nyeste og blev udgivet i 2007.

VMI

Forkortelse for Vendor Managed Inventory. Koncept for leverandørstyret lager.

En agent er et elektronisk program, der kan minde om kunstig intelligens på internettet. Agenter kan selvstændigt udføre en handling på baggrund af gentagne (typisk ensartede) handlinger fra brugerens side. En agent er ofte usynlig for brugeren.


Ordbog Udgivet af:

Ordbog Side 33

Side Side 44

Alt

Søgemaskine

Alt-Gr

Tastatur

Alt-tasten på tastaturet står for alternativ. Den åbner altså alternative genveje til funktioner på computeren. Du kan for eksempel trykke på Alt-tasten samtidig med Ctrl-tasten og Delete-tasten to gange hurtigt efter hinanden, så lukker du din computer.

Alternativ tast der bruges, når du for eksempel skal lave et snabela på en PC. Du trykker Alt Gr-tasten ned samtidig med, at du trykker på 2 i tastaturets venstre del.

Alt-tag

En alt-tag er et tekstfelt, der udfyldes i html-koden på billeder og gif’er, som hjemmesider indeholder. Hvis disse alt-tags er udfyldt, vil teksten dukke op, når man kører musen hen over billedet. Dette er til hjælp både for almindelige brugere og handicappede, som benytter sig af talesyntese, som ”læser” hjemmesider højt for eksempel for blinde.

Animation

En animation er som en tegnefilm. Oftest vil en internet-animation være lavet i flash.

Anti-virus program

Et anti-virus program er et program, der beskytter din computer mod virus. Programmet undersøger, hver gang du åbner et program eller en mail, om det/den pågældende skulle være inficeret. Finder programmet en virus f.eks. i en mail, vælger det enten at rense e-mailen eller - hvis det ikke er muligt - blokere for den, så du ikke modtager den. Hvis det sidste er tilfældet, vil du modtage en besked herom. Det er vigtigt at sikre sig, at antivirusprogrammet til enhver tid er opdateret, da der løbende kommer nye vira, som gamle versioner af programmet ikke nødvendigvis kan stille noget op imod. Den mest hensigtsmæssige måde at anvende et antivirus-program på er således forebyggende. Eksempler på udbredte antivirusprogrammer er Norton, McAfee og F-secure.

En søgemaskine er en maskine, du kan bruge til at søge med. Ved for eksempel at bruge google.dk kan du skrive et navn eller nogle ord om det, du leder efter. Når du klikker retur (enter), vil du få listet en masse links til sider, der indeholder det, du leder efter.

Tastaturet er det aflange bræt med bogstaver, tegn og tal, der oftest ligger foran din computer. Tastaturet skal have forbindelse med resten af computeren (enten trådløst eller via ledning) for at fungere.

Thumbnail

En thumbnail betyder direkte oversat en tommelfingernegl. Når folk i computersprog snakker om en thumbnail, er det dog bare betegnelsen for et billede, der ikke er større end en tommelfingernegl. Oftest kan man trykke på billedet og få det op i stort format.

Trunkering

Man kan benytte trunkeringer i sin søgning på Internettet. Det sker ved at sætte en * foran eller bagefter det ord, man søger på. Det gør det muligt at få alle de søgninger med, hvor det søgte begreb indgår, altså ordet inkl. alle de endelser eller forstavelser det kan have.

UDDI

"Universal Description, Discovery and Integration". Et elektronisk forretningsregister IT- og Telestyrelsen etablerede i efteråret 2007.

Underscore Underscore er det engelske ord for det tegn, der ligger nederst på en linje _ . Tegnet bruges mange gange i e-mail-adresser, for eksempel danmarks_radio@hotmail.com


Ordbog Udgivet af:

Ordbog Side 5

Side Side 32 32

Snabel-a Se @.

Det er muligt at downloade gratis antivirus-programmer fra Internettet f.eks. AVG AntiVirus Free.

Software

Applikation

Software er engelsk og betyder frit oversat det bløde indhold. Software er alt det, (styresystem, programmer og andet) som får din computer til at fungere som redskab og ikke bare være en kasse fuld af elektronik.

Space

Space er det engelske navn på den meget lange, vandrette tast der sidder på dit tastatur. Den hedder også mellemrumstasten.

Spam

Spam er navnet på uønskedet e-mail, du nogle gange kan finde blandt dine almindelige e-mails. Det kan være breve, der lokker med evig rigdom, læbeforstørrelser eller alt muligt andet mærkeligt.

Stifinder

Stifinder er Windows' filstyringsprogram. I Stifinder kan du bladre rundt mellem de forskellige diskdrev og mapper, og du kan flytte og omdøbe filer. Stifinder er den hurtigste måde at få overblik over pc’ens indhold på. Du kan finde stifinder ved at højreklikke på ”Start” nede i venstre hjørne af skærmen.

Styresystem

Et styresystem er, et system, der styrer din computer. Et styresystem er for eksempel Windows XP eller MAC OS 10. Systemet bliver installeret på computeren fra en CD-rom enten af forhandleren eller dig selv.

Surfe

At surfe er den populære betegnelse for at tage en afslappet tur rundt på Internettet. Du har ikke umiddelbart noget mål med din færden på nettet, du er bare på udkig efter sjove eller oplysende ting. Du klikker bare rundt og ryger på en bølge af links eller sider, du synes er spændende.

En applikation er et program til en pc, der tjener et brugerformål, som for eksempel en del af en arbejdsgang; modsat et systemprogram, der tjener det formål at få bestemte funktioner i pc’en til at fungere. Eksempler på almindeligt kendte applikationer er browsere, tekstbehandlingsprogrammer som Word, WordPerfect og Open Office, regneark og regnskabsprogrammer, tegneprogrammer, programmer til afspilning af musik og visning af videoer osv. Ordene program og applikation bruges ofte synonymt. Et eksempel på en internetapplikation er bankernes netbanksystemer.

ASP

En forkortelse for kodesproget Active Server Pages. Sproget bruges til at lave hjemmesider med. Du vil oftest se de tre bogstaver som slutningen på en hjemmesideadresse (URL). Du kan læse lidt mere om ASP her: http://da.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages

Attachment

Et attachment er det engelske ord for en vedhæftet fil. Når du vedhæfter eller "attach'er" et dokument til en e-mail, har du lavet et attachment.

B2A

BUSINESS TO ADMINISTRATION – Handel/kommunikation mellem virksomheder og det offentlige.

B2B

BUSINESS TO BUSINESS – Handel mellem virksomheder.

B2C

BUSINESS TO CONSUMER – Handel ml. virksomhed og forbruger.


Ordbog Udgivet af:

Ordbog Side 31

Side Side 66

Back

Det engelske ord for tilbage. Det er denne knap, der i browseren viser en pil, der peger til venstre.

Back-up

Back-up – også kaldet sikkerhedskopiering – er meget væsentlig i forbindelse med brugen af it i forretningen. Hvis man sørger for jævnligt at tage backup, kan man genskabe data, der er blevet slettet eller ændret ved en fejl, eller som er utilgængelige, fordi noget hardware er blevet stjålet eller er brudt sammen.

Banner

Et banner er en internet-reklame, som kan have mange udformninger. Oftest ser man banneret i toppen, midt på eller i siderne af en internetside. Det kan enten være blinkende, eller helt statisk med billeder og lidt tekst. Når du klikker på et banner, kommer du oftest til annoncørens hjemmeside.

Besvar

Når du besvarer en e-mail, vil du oftest skulle trykke på en knap, der hedder svar eller besvar.

Bit

Bit er en betegnelse for den vægt, forskellige typer data har. Bit er den mindste måleenhed, der findes. Der går 8 bits på en byte, og har man behov for at tale om større størrelser, kan man tale om kilobyte (KB=1.024 bytes) og Megabyte (MB=1.024 KB), Gigabyte og Terabyte. Det er værd at være opmærksom på filers "vægt", f.eks. når man sender dem som vedhæftede til e-mails. Jo mere en fil "vejer", des længere tid tager det at sende den.

Bold

Det engelske ord for fed - altså når du skal gøre din skrifttype fed. Kan i øvrigt gøres med genvejsfunktionen Ctrl + F.

Shareware

Shareware er programmer, som man har mulighed for at benytte gratis i en prøveperiode, typisk på omkring en måned. Derefter skal man dog i modsætning til freeware betale for at beholde programmet, såfremt man ønsker det.

Shift

Shift er navnet på de taster, der er prydet med en bred pil på dit tastatur. De bruges bl.a. når du vil skrive stort bogstav og til forskellige genvejsfunktioner.

Site

Et site er det samme som et web-site eller på dansk en hjemmeside. *

Skabelon

En skabelon kan udformes i de brugerprogrammer, som du typisk anvender. Det kunne f.eks. være en fakturaskabelon i et regneark eller en brevskabelon i et tekstbehandlingsprogram. Når du åbner en skabelon, åbnes der altid en kopi af skabelonen, som består af de faste elementer, som du har tilføjet den, f.eks. dato, tabel, adressefelt eller lign. Man kan også lave skabeloner til sin hjemmeside i et CMS-system, så tekstens placering i forhold til billeder mv. bliver ens, hver gang man f.eks. laver en nyhed, et tilbud eller lignende.

Skrivebord

Skrivebordet betegnes som det område du ser på din computerskærm, når din computer er tændt. Her har du oftest et baggrundsbillede og ikoner, der henviser til de forskellige programmer og dokumenter, du har på din maskine.

Skærm

Skærmen er den del af computeren, som viser de billeder, der er på computeren. Den ligner mest af alt en fjernsynsskærm.

SMV.

Små og mellemstore virksomheder. Bruges ofte for at beskrive en målgruppe, der rækker fra enkeltmandsvirksomheder til op imod 250 ansatte.


Ordbog Udgivet af:

Ordbog Side 7

Side Side 30 30

Rod

Roden er det øverste niveau i en hierarkisk opbygget filstruktur. Måden, hvorpå filer er organiseret på en pc’s harddisk, kan nemt sammenlignes med et træ med en rod, stamme, grene og kviste. Roden illustreres i et filnavn ofte med \. Herefter følger så de eventuelle undermapper, som filen ligger i, niveau for niveau, og til sidst navnet på filen.

ROI

”Return on investment”. Anvendes om den økonomiske gevinst, fra en investering.

Router

En enhed, der sammenbinder netværk, det være sig i den internationale datatrafiks knudepunkter på Internettet eller i små lokale netværk. Routeren sørger for at finde den bedste og hurtigste vej til at sende data af sted til den rette modtager.

SCM

SCM står for Supply Chain Management og betyder styring af en virksomheds forsyningskæde fra (under)leverandør til producent til grossist til forhandler til forbruger. Målet er at koordinere og planlægge forretningsgange og indkøb på den mest effektive måde, så kunderne får leveret de rigtige varer til det aftalte tidspunkt, og virksomheden selv får råvarer og halvfabrikata i rette tid.

Scroll

Scroll, eller at scroll'e, er det du gør, når du hiver i den grå bar, der oftest er i højre side af dit skærmbillede. Hvis en Internetside er længere end selve skærmens længde, bliver man nødt til at scroll´e - altså hive i den grå bar for at komme længere ned på siden. Nogle mus har en separat scroll-funktion.

Server

En server er i princippet en stor computer. En server lagrer data. Alle internetsider ligger på servere spredt over hele verden.

Bookmark

Et bookmark er det engelske ord for en foretrukken side på internettet. Du kan tilføje internetsider, du bruger ofte til dine foretrukne og det hedder altså også et bookmark.

Break

Et break er det engelske ord for et linjeskift, eller et nyt afsnit. I html vil det se ud som her: <br>

Bredbånd

Bredbånd er en betegnelse for en internetforbindelse, der sender information med 2Mbit i sekundet. Det er meget hurtigt og betyder, at man reelt set ikke har nogen ventetid, når man surfer på nettet - med mindre man arbejder med meget store filer.

Browser

En browser er et program, der bruges til at søge efter information og vise sider på internettet. At browse betyder at bladre igennem. Derfor kan man sige, at man browser, når man søger efter sider med information på Internettet. Man kan også browse i filer på sin pc. Det sker f.eks., når man skal vedhæfte en fil fra harddisken til en e-mail. De mest almindelige browsere er Internet Explorer, Netscape Navigator og Lynx.

Bruger

En bruger er betegnelsen for dem, der besøger hjemmesider ligesom man kalder dem, der kigger på TV, for seere.

Brugernavn

Et brugernavn er det navn man bruger, når man skal ind på en lukket del af en hjemmeside. Her bliver man oftest bedt om at indtaste brugernavn og password (adgangskode).


Ordbog Udgivet af:

Ordbog Side 29

Side Side 88

Byte

En byte er en vægtbetegnelse for det indhold, der ligger på Internettet. En byte er lig med otte bits.

Caps Lock

På tastaturet er der en tast, der hedder Caps Lock. Det er denne tast, der bestemmer, om du skriver med store eller små bogstaver. Når du trykker den ned, vil alle dine bogstaver blive store.

CD

Forkortelsen for Compact Disk - en disk hvorpå man kan lægge musik, levende billeder og andet tungt materiale. CD kan oftest afspilles på computeren - dog kun, hvis den har et CD-drev.

Chat

Chat betyder at snakke - og det er det, man gør, når man chatter. Blot er det tastaturet, man bruger som talerør. Man skriver med andre mennesker i små lukkede fora.

CMS

CMS - er en forkortelse for Content Management System. Det er et system, som gør det enkelt at lave hjemmesider for såvel almindelige mennesker som professionelle. Man skriver direkte i en tekstboks og vælger ved få klik, hvor indhold og billeder skal ligge på siden. Det er ikke nødvendigt at lære html eller andet programmeringssprog.

Compact disk Se CD.

Computer

En computer er den almindelige betegnelse for hele den pakke af skærm, harddisk, tastatur og mus, som et hjemmekontor har brug for. Men faktisk er computeren kun selve maskinen - altså den del, der indeholder harddisk og alt det tekniske udstyr, der kan få hele pakken til at tale sammen.

hentes på quickpoll.dk

Quicktime

Quicktime er et format, der kan komprimere lyd og levende billeder. Der hører en player til, som kan afspille begge dele på både PC og Mac.

RAM

Ram står for Random Access Memory og er pc’ens interne arbejdshukommelse. Når et program aktiveres, kopieres det fra maskinens harddisk (langtidshukommelse) og over i arbejdshukommelsen. Det betyder, at jo mere RAM du har, des flere programmer kan du have åbne ad gangen, uden at din pc arbejder langsommere. RAM mister alle sine data, når du slukker pc’en. Derfor skal alt, hvad man vil have mulighed for at åbne igen, gemmes på harddisken.

Real player

Real player - eller real one Player - er et program, der kan afspille lyd og levende billeder.

Reply

Reply er det engelske ord for besvar.

Retur

Retur er det danske ord for return. Returtasten på dit tastatur er den tast, der oftest er betragteligt større end de andre taster. Der står Enter på den, og den har en knækket pil som illustration af dens funktion. Man bruger tasten til at skifte linje med eller sætte en handling i gang, når man har afsluttet for eksempel en udfyldelse af en formular.

Return Se retur.


Ordbog Udgivet af:

Ordbog Side 9

Side Side 28 28

Control Preview

Hvis du bevæger dig ud i at lave hjemmesider, vil programmet du arbejder i ofte have en preview-funktion. Altså en før visnings funktion, der gør det muligt for dig at se, hvordan den givne side vil komme til at se ud på internettet, før du reelt set har publiceret den.

Control (eller Ctrl, som er forkortelsen på tastaturet) er din kontrolknap, der bruges sammen med andre taster for at lave genveje til de funktioner, du normalt ville bruge musen til. For eksempel trykker du Ctrl og S ned samtidig på dit tastatur for at gemme den tekst, du sidder og arbejder på.

Cookie Print

Print er det engelske ord for udskriv.

Printer

En printer er en maskine, som sørger for, at dine dokumenter kan komme ud på papir. Genvejstasterne til at printe er Ctrl-tasten holdt nede samtidig med P-tasten.

Protokol

En protokol er et regelsæt, der formulerer en standard for, hvordan informationer udveksles mellem pcer. En af de mest kendte protokoller er Internetprotokollen HTTP, som anvendes til at overføre internetsider. Derfor står der altid http:// foran Internetadressen i URL-feltet. En anden meget almindelig protokol er SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), som bruges til udveksling af emails.

Q and A

Q n A står for Questions and answers - som betyder spørgsmål og svar. Mange brugere stiller ofte de samme spørgsmål, og derfor vælger mange websites at lægge spørgsmål og svar ud på deres hjemmeside, så brugerne selv kan finde svar på deres spørgsmål med det samme.

Quickpoll

En quickpoll er et gratis afstemningsværktøj. Det kan placeres på din hjemmeside, så du kan spørge folk om hvad som helst. Det kan

En cookie betyder ”småkage” på engelsk, men det er samtidig navnet på en lille fil, som nogle hjemmesider lægger på din maskine, når du besøger dem. Cookies gør, at hjemmesiden kan ”genkende” dig, når du kommer tilbage på siden. Det er en lille stump information, som et websted benytter til at notere en besøgende internetbrugers adfærd med henblik på næste gang, vedkommende besøger siden. Der er ikke umiddelbart noget problem i de filer, der bliver lagt på din computer. Men hvis du synes, det er irriterende, kan du slette dem eller nægte, at de bliver lagt ned på din computer. Det kan du gøre i din browser under funktioner. Vælg internetindstillinger og klik på ”slet cookies”.

CPU/Processor

CPU’en/Processoren er hjernen i din pc. Derfor er det også ofte den dyreste enkeltdel. Processoren udfører alt regnearbejdet, hvad enten det drejer sig om udregning af komplicerede formler eller tegnsætning i dokumenter.

CRM

“Customer Relationship Management”, et it-system der er specielt gearet til at varetage forholdet mellem virksomheder og kunder samt indeholde oplysninger om kunder og virksomheder

Ctrl

Se Control.

Cursor

Cursoren - ordet udtales på engelsk - er navnet på den lille lodrette streg, der står og blinker i de dokumenter, du skriver i.


Ordbog Udgivet af:

Ordbog Side 27

Side Side 10 10 Den indikerer, hvor du er henne på siden. Du kan rykke rundt med cursoren ved at bruge musen eller piletasterne på tastaturet.

DADAS

“Dansk Data Alignment Service”. Produktdatabase for handel og industri. Optager kun kontrollerede standardiserede produktinformationer. Virker på sigt internationalt – Ejes af GS1.

Delete

Delete betyder ”slet” på engelsk. Ved at trykke på delete-tasten sletter altså. Vær opmærksom på, at delete sletter det, der står bag ved cursoren, ikke foran.

Phishing

Phishing er, når nogen forsøger at franarre dig personlige oplysninger på Internettet med det formål at begå kriminelle handlinger. Det kunne f.eks. være bankoplysninger.

Pixel

Pixels er navnet på de bitte små firkanter, din computerskærm består af. De er så små, at du ikke kan se dem med det blotte øje, men tilsammen udgør de hele billeder. ¨

Player

En player er et afspilningsværktøj, der giver dig mulighed for at høre radio eller se levende billeder på din computer.

Digital signatur

Digital signatur er en sikkerhedsanordning, der gør det muligt at "underskrive" e-mails og internetsider. Når din digitale signatur sættes på en mail eller på en offentlig elektronisk blanket (f.eks. selvangivelsen, som nok er det sted, de fleste bruger deres digitale signatur,) tilføres den et særpræg, som gør, at modtageren kan være sikker på, at den kommer fra den rette afsender. I praksis er digital signatur et lille computerprogram, der kun udleveres mod behørig legitimation, og som skal installeres på afsenderens computer. I Danmark er det indtil videre TDC, der leverer den digitale signatur.

Dokument

Et dokument er navnet på en ny side i f.eks. et tekstbehandlingsprogram.

Domæne

Et domæne er bl.a. det sted, hvor en internetadresse eller en email-adresse hører til. Internettet er således inddelt i domæner med forskellige ejere. Domænenavne er en handelsvare, og de fleste større virksomheder har sørget for at købe retten til at bruge deres firmanavn eller produkt som domæne. Eks: I mailadressen: ebbe@ibiz-center.dk er ordet ibiz-center domænet.

Plug-in

Et plug-in er en ekstra del til din browser, der gør den i stand til at afkode forskellige programtyper - for eksempel flash eller javascript. RealPlayer er et godt eksempel på et meget almindeligt plug-in-program, som udvider din browsers funktion, så den kan afspille radio og tv.

Postprogram

Et postprogram er det program, der er nødvendigt at have, for at du kan sende og modtage e-mails. Det behøver ikke at være et program du køber og installerer på din maskine. Det kan også være et gratis program, som allerede var installeret på din computer, da du købte den .

Post-server

En post-server er den, der sørger for at sende e-mails frem og tilbage. For mange store virksomheder, der sender nyhedsbreve og mails ud, er det en stor fordel at have en post-server stående, så emails ikke belaster serveren med website og internt netværk.


Ordbog Udgivet af:

Ordbog Side 11

Side Side 26 26

Online

Når du er online, er du på nettet.

I en e-mail- eller internetadresse er domænet efterfulgt af et såkaldt topdomæne, som er dk, com eller lignende.

Open Source

Download

Software der udmærker sig ved, at alle vigtige programoplysninger – f.eks. hvorledes programmet er kodet – lægges åbent frem. Det betyder, at man ofte kan hente open source programmer gratis på Internettet. Se også definitionen på freeware.

Operativsystem

Et operativsystem kaldes også et styresystem. Alle pcer har et styresystem. Styresystemet bruges bl.a. til at starte andre programmer med og løser andre vigtige opgaver som f.eks. at modtage data fra tastatur, mus og cd-rom drev, at sende data til skærmen og holde styr på mapper og filer. Der findes flere forskellige styresystemer. F.eks. er open source operativsystemet Linux, som i øvrigt er gratis, vundet meget frem de senere år. Det mest almindelige styresystem er dog stadig Windows, da de fleste pc-programmer kun kan køre under dette styresystem. Den i skrivende stund nyeste version hedder Vista.

At downloade betyder at hente noget ned på din pc. Det gælder, hvad enten der er tale om billeder, tekst, film eller andre typer filer. Når du downloader data fra Internettet, henter du en kopi af dataene hjem på din egen harddisk. En typisk situation, hvor du skal downloade, er f.eks., hvis du finder en spændende rapport eller et smukt billede på nettet, men du downloader også, når du går på nettet og henter dine e-mails hjem. Modsætningen til download er upload. Mange steder på nettet kan man se levende billeder eller flash-animationer, som ofte kræver, at man har et bestemt program. I de tilfælde vil du blive spurgt, om du vil downloade for eksempel Quicktime player eller Macromedia Shockwave, og de fleste gange kan du roligt sige ja tak. Men sørg for at have et antivirus-program på din maskine, så du ikke oplever ubehageligheder.

Driver

PC er en forkortelse for Personal Computer.

Når man køber nyt udstyr (hardware) til sin pc, som f.eks. en printer, en scanner eller et grafikkort, følger der ofte et lille program med, som skal installeres på pc’en for at sikre, at den nye hardware kan arbejde sammen med pc’ens styresystem. Kun på denne måde kan hardwarens funktioner nemlig udnyttes af pc’ens øvrige programmer. Man kan næsten altid finde og hente de nyeste drivere på hardwareproducentens hjemmeside.

PDF

DVD

Password

Et password er det samme som en adgangskode. Se denne.

PC

PDF er en forkortelse for Portable Document Format. Ved at gemme dine ting i et PDF-format kan du bibeholde layout, billeder og tekst, uden at det bliver ødelagt under transporten eller ved åbning af filen. Man skal bruge Acrobat Reader for at åbne en PDF-fil.

DVD er en forkortelse for Digital Versatile Disc eller Digital Video Disk. DVD´en er en bedre og mere avanceret udgave af CD´en og bruges primært til at gemme film på. Kvaliteten er mange gange bedre end en VHS.

EAN

“European Article Number” - den gamle betegnelse for stregkoder hedder nu GTIN (se nedenfor). I forbindelse med at EAN


Ordbog Udgivet af:

Ordbog Side 25

Side Side 12 12 Danmark i september 2005 ændrede navn til GS1 Denmark, blev betegnelserne på en række af begreberne også ændret.

EAN lokationsnumrer

Den gamle betegnelse for identifikation af virksomhed. Hedder nu GLN.

EANCOM/HANDCOM™

Dansk implementering af EDIFACT er altså en standard for hvem, der handler, hvad der handles, og hvor det leveres.

Netværk

Et netværk er betegnelsen for computere, der er forbundet med hinanden. Når man laver et netværk af computere, kan flere PC´er for eksempel benytte den samme printer.

Netværkskort

Et netværkskort er et kort, der skal være i PC´en, for at man kan komme på et netværk. I dette tilfælde også hvis man skal kunne kommunikere med Internettet.

Nyhedsbrev eBusiness

eBusiness er anvendelse af et elektronisk medie til at gennemføre forretningsaktiviteter.

eHandel

eHandel er ”online-udveksling af varer og tjenesteydelser for betaling”.

ebXML

"Electronic Business using eXtensible Markup Language" en udbredt familie af xml-baserede standarder til brug for elektronisk handel.

EDB

EDB er en forkortelse for Elektronisk Data Behandling. Det er ikke et ord, man umiddelbart bruger længere. I dag er it - en forkortelse for Informationsteknologi - oftere brugt.

Et nyhedsbrev er, som ordet siger; nyheder i et brev. De bliver sendt på en e-mail til din mailboks, hvis du har tilmeldt dig et af slagsen. Nyhedsbrevene kan have forskellig udformning og indhold.

Off-line

Når du er off-line, er du ikke længere på nettet.

OIO

"Offentlig Information Online".

OIOSI

"OIO-Serviceorienteret Infrastruktur" er et net til udveksling af forretningsdokumenter.

OIOUBL

"Universal Business Language" er en international standard for alle væsentlige forretningsdokumenter.

EDI

EDI står for Electronic Data Interchange og er betegnelsen for elektronisk udveksling af data i aftalte meddelelsesstandarder mellem to forskellige it-systemer i to forskellige virksomheder. Ofte er det virksomheder, som i forbindelse med en meget

OIOXML

Et dataformat, er en datafil, der er pakket så, den kan læses af enhver offentlig myndighed og indeholder alle nødvendige oplysninger.


Ordbog Udgivet af:

Ordbog Side 13

Side Side 24 24 ler alt fra styresystemer til skriveprogrammer.

Modem

Et modem er et hjælpemiddel til at komme på nettet. Det følger ofte med bærbare computere, og hedder et 56k modem. Hvis man bruger et modem til at komme på nettet, blokerer man samtidig telefonen.

Mus

En mus er navnet på den lille klikbare ting, der følger med PC´en. Den har fået sit navn, fordi den netop ligner en mus. Musen bruger du til at bevæge dig rundt på skærmen med. Du lader musen ligge på bordet eller musemåtten og lægger din hånd roligt ovenpå. Så kan du med hånden "køre" musen rundt (uden at løfte den fra bordet), og derved bevæge pilen på skærmen. Ved at klikke i toppen af musen, kan du åbne programmer eller trykke på links.

Musemåtte

Musemåtten er oftest en plastikmåtte med skumgummi i bunden, der gør det lettere for musen at glide.

NemKonto

Konto knyttet til en virksomheds CVR, SE eller P-nummer. Anvendes ved betalinger fra det offentlige, hvis intet andet er anført.

nemHandel

NemHandel er en teknologi, som gør det muligt at sende elektroniske fakturaer nemt og sikkert via Internettet. Med NemHandel modtager man en kvittering, når fakturaen er nået frem til modtageren. Alle offentlige myndigheder og institutioner er klar til at modtage NemHandel-fakturaer. Se mere på NemHandel.dk

Nettet

Se Internet.

omfattende samhandel jævnligt udveksler store mængder data med hinanden. Eksempler på dokumenttyper, som i den forbindelse kan udveksles vha. EDI er ordrer, ordrebekræftelser, fakturaer, vare- og priskataloger, produktionsdata, leveringsadvis, fragtbreve, betalingsadvis og recepter. Udvekslingen sker via EDI "postkasser", som i Danmark bl.a. varetages af firmaer som KMD og Progrator.

EDIFACT

"Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport". En meddelelsesstandard for handelssamkvems-data. Se EANCOM/HANDCOM™.

e-learning

E-learning er det engelske ord for undervisning, der foregår på computeren. Det meste e-learning foregår stadig via CD-rommer.

e-læring

Se e-learning.

EMail

E-mail står for electronic mail - eller elektronisk post - som det hedder på dansk. Du skriver breve og meddelelser, som du uden konvolut og frimærker kan sende rundt i verden, hvis du og modtageren har internetadgang og en e-mail-adresse. Selve meddelelsen kan oven i købet vedhæftes filer, hvis du har billeder, dokumenter el. lign. som du gerne vil overbringe til en anden.

EndpointID

EndpointID er en entydig identifikation af det sted, hvor det elektroniske dokument skal afleveres (se UDDI).

ERP

"Enterprise Resource Planning". It-systemer, på dansk ofte omtalt som "Regnskabssystemer", selv om disse almindeligvis håndterer de fleste virksomhedsdata.


Ordbog Udgivet af:

Ordbog Side 23

Side Side 14 14

Fakturaportal

Et sted på nettet, hvor man kan fakturere det offentlige direkte fra en browser. ’

FAQ

Frequently Asked Questions - FAQ - betyder ofte stillede spørgsmål, og findes på adskillige hjemmesider. Her kan man finde de spørgsmål og svar hjemmesidens ejere oftest kommer ud for. Se også Q ’n’ A, som betyder Questions and Answers - altså spørgsmål og svar.

Fil

En fil er betegnelsen for et stykke data. Det kan være en billedfil, en tekstfil eller en html-fil. Altså en fællesbetegnelse for de typer af lagret data, du har på computeren. Man kan kende filerne på deres efternavne, dvs. de tre eller fire bogstaver, der står til højre for punktummet i deres navn. Står der .exe eller .com eller .dll, er der tale om en programfil. Tekstfiler hedder ofte .txt eller .doc/docx til efternavn.

Firewall

En firewall er et program, der sikrer din pc mod uvedkommendes indtrængen udefra, f.eks. hackere, der via Internettet forsøger at skaffe sig adgang til din pc eller jeres private netværk. Firewall'en sørger for at filtrere de data, der kommer ind i netværket. Det betyder, at virusbefængte data eller andre uvelkomne filer allerede bliver stoppet, før de kommer ind i netværket.

Flash

Flash er et program, man kan bruge til at lave animationer til internettet med.

Font

En font er det samme som en skrifttype.

Mailboks

En mailboks er postkassen i dit e-mail-program. Der hvor din post kommer ind, hedder normalt Indbakken. Derudover kan du se din Udbakke, din Sendt post og dine Kladder.

Makro

Hvis du ofte udfører samme opgave i et program, kan du automatisere opgaven ved at bruge en makro. En makro består af en serie kommandoer og instruktioner, som du kan indspille, så de alle udføres automatisk ved et enkelt tryk. Det kunne f.eks. være indsættelse af en bestemt størrelse tabel med en bestemt ramme og et bestemt antal kolonner og rækker i et tekstbehandlingsprogram.

Mappe

Mapper eller foldere (eng.: folders) bruges til at systematisere filer på et lagringsmedie (harddisken, en diskette, en cd-rom el. lign), så de er lettere at finde igen. Mapper er illustreret i Windows ved små gule hængemapper, uanset hvilke typer filer de indeholder.

Markør

En markør er det danske navn for cursor. Altså den lille lodrette streg, der indikerer, hvor du er på siden.

Messenger

Messenger betyder ”budbringer” på engelsk, og det er netop det programmet Messenger er. Det er et chat-program, som du kan downloade fra flere udbydere. MSN og Yahoo har blandt andet udviklet hver deres. Programmet går ud på, at man kan ”snakkeskrive” med sine venner døgnet rundt i et lille vindue. Ingen andre bliver lukket ind. Rummet er helt privat. Dog skal man ikke overlevere kontonumre eller andet hemmeligt - bare for en sikkerheds skyld.

Microsoft

Microsoft er et af de største softwarefirmaer i verden. De fremstil-


Ordbog Udgivet af:

Ordbog Side 15

Side Side 22 22 menubjælke. Man kan også benytte genvejsfunktionen Ctrl-K (tryk på Ctrl-tasten og bogstavet K).

LAN

LAN er en forkortelse for Local Area Network - en betegnelse for et netværk af computere, som kan dele for eksempel printere og andet. Mange virksomheder har et sådant netværk.

Le@n

Et allerede ibrugtaget eHandels-system, der håndterer ordre/ faktura og handel med offentlige og private virksomheder. Velegnet til små og mellemstore virksomheder.

Link

Et link er det samme som et hyperlink. Ved at oprette et link på en Internetside, kan man som bruger blive ført videre til en anden Internetside ved at klikke på det linkede ord.

Læs Ind-bureau

En virksomhed, der scanner (indlæser) papirfakturaer, konverterer disse til OIOXML og fremsender til den anførte offentlige kunde.

Mac

Mac - eller Macintosh, som det også hedder - er navnet på en type computere, som har god brugervenlighed. De er meget udbredt blandt folk i kreative fag. Det er firmaet Apple, der står bag disse computere.

Mail

En mail er det samme som en e-mail. Mail betyder post på engelsk.

Formatere

Når man formaterer noget, er der typisk tale om disketter eller en harddisk. Begge dele skal nemlig formateres, før man kan gå i gang med at bruge dem første gang. At formatere betyder, at disken organiseres på en måde, så den kan bruges af det styresystem (Windows, Linux, Macintosh el. andre), som du bruger på din pc. Under formateringen bliver alle data på disken typisk slettet og den kontrolleres for fejl.

Forward

Det engelske ord for at (videre-)sende. Dette foregår i et e-mailprogram, hvor du kan forwarde eller videresende en e-mail, du har modtaget, fra din indbakke til en anden person.

Freeware

Programmer, som man kan hente gratis på Internettet, men hvor udvikleren dog stadig har beholdt sin ophavsret. Ofte er der mulighed for at sende et symbolsk beløb til udvikleren som tak for brug af programmet.

FTP

FTP står for File Transfer Protocol og er en standard for filoverførsel til og fra internettet. Dvs. at du bruger den, hver gang du skal hente en fil ned fra nettet (downloade), men også når du skal lægge filer ud på nettet (uploade). I disse situationer er det denne protokol, der styrer kommunikationen mellem Internettet og din pc.

GB

GB er en forkortelse for gigabyte. Altså en betegnelse for virtuel vægt. Giga betyder 1.000.000.000 (en milliard).

Genvej

Du kan oprette genveje til de programmer eller dokumenter, du oftest bruger. Du kan placere dem på dit skrivebord, eller hvor det nu passer dig. Du kan lave en genvej ved at højreklikke på musen,


Ordbog Udgivet af:

Ordbog Side 21

Side Side 16 16 når du står over ikonet for det dokument eller program, du gerne vil oprette en genvej til. Tryk på ”Opret genvej” og du får nu mulighed for selv at vælge, hvor din genvej skal placeres.

Genvejstaster

Keyboard

Keyboard er det engelske ord for tastatur.

Komprimere

EAN lokationsnummer type B.

At komprimere er dybest set at "pakke" noget, så det fylder mindre end dets oprindelige størrelse. Det er ofte filer, man ønsker at komprimere, så man f.eks. kan gemme dem på harddisken, uden at de optager for meget plads eller sende dem til andre, uden at det tager for lang tid. Det foregår typisk vha. ZIP, ARJ eller lignende programmer. Man skal være opmærksom på, at mange af de programmer, som kan downloades fra Internettet er "komprimerede". De "pakkes ud" på din harddisk i forbindelse med installationen.

GLN-C

Konfiguration

Hvis du konstant bruger musen, kan du få museskader. Derfor indeholder din PC muligheder for at bruge tastaturet i stedet. Ved at kombinere forskellige taster, kan man skabe de samme funktioner, som musen ellers har. For eksempel kan du gemme et dokument ved at trykke på Ctrl, samtidig med at du trykker på S.

GLN-B

EAN lokationsnummer type C.

GLN-D

EAN lokationsnummer type D.

Konfiguration er måden, man samler en mængde edb-udstyr på. Konfiguration er et udtryk for, hvordan de enkelte delelementer er placeret i forhold til hinanden, og hvorledes de hænger sammen.

Kontaktpersoner

Google

Google er en af de mest populære søgemaskiner i verden.

Kontaktpersoner er de personer, du har stående i dit adressekartotek i dit mailprogram. Her kan du tilføje data, såsom adresse, telefonnummer og titel.

Gratisordningen

Kryptering

En offentlig ordning, hvor det offentlige betaler, når små og mellemstore virksomheder indsender regninger via et Læs Indbureau.

GS1 Denmark

Er en non-profit organisation, hvis formål er at være ansvarlig for UCC•EAN-systemet i Danmark. GS1 Denmark udvikler, vedligeholder og formidler standarder for ADC (datafangst - EAN-13 og UCC/ EAN-128 stregkoder) og EDI (elektronisk dataoverførsel (EANCOM®/HANCOM®) inden for rammebestemmelser fastsat af

Kryptering er en proces, hvor informationer kodes, så uvedkommende ikke kan læse dem. Når de dekrypteres af den rette modtager, kan de imidlertid læses igen. Kryptering anvendes typisk, når der er tale om følsomme eller fortrolige oplysninger. Nederst i din browser vil du kunne se en lukket hængelås, når kommunikationen mellem din browser og en server på Internettet sker krypteret, f.eks. ved brug af netbank.

Kursiv

Når du benytter skriveprogrammer på din PC, kan du kursivere din tekst. Dette sker ved at markere den tekst, som du ønsker skal være skrå, og så derefter klikke på det K der står øverst oppe i din


Ordbog Udgivet af:

Ordbog Side 17

Side Side 20 20

IP-adresse

En IP-adresse er det unikke nummer, som hver enkelt computer, der er tilsluttet Internettet, har. Numrene svarer til telefonnumre på telefonnettet og skrives som A.B.C.D, hvor A-D hver er et tal mellem 0 og 255. Selv om adresserne på Internettet, til ære for os mennesker, skrives som navne (f.eks. www.it-tanken.dk) adresseres de på nettet ved IP-adressen.

GS1 International) og DADAS. Som et led i det globale samarbejde har alle begreberne fået nye betegnelser.

Harddisk

En harddisk er den del af computeren, som lagrer dine filer, programmer og hvad der ellers er at gemme på din pc. Den er som en stor hukommelse, der ikke kan andet end at gemme. Uden programmerne - softwaren - er den ikke meget bevendt.

ISDN

ISDN er en forkortelse for Integrated Services Digital Network. Det er navnet på en internetopkobling, der gør det muligt at være på nettet samtidig med, at du taler i telefon. Hastigheden af en ISDNlinje er dog ikke synderlig høj. Det vil derfor sige, at det kan tage tid at downloade store filer.

ISP

ISP står for Internet Service Provider, og alle de selskaber, der har Internetforbindelse som deres salgsvare, er ISP’ere. Udbuddet af sådanne leverandører er de seneste år vokset betydeligt i Danmark.

Hardware

Hardware er ”isenkrammet” i din pc, dvs. alle de fysiske dele, som f.eks. skærmen og tastaturet. Også de umiddelbart knapt så synlige dele inde i harddisken, som grafikkortet, processoren og køleren er hardware. Hardware er dog kendetegnet ved ikke at kunne bruges uden programmer (software). Sondringen mellem hardware og software kan ofte være hårfin, fordi et givent stykke hardware måske kan opdateres vha. noget software (ofte kaldes dette software for firmware).

Hjemmeside

Java

Java er et programmeringssprog, som blandt andet bruges til at opbygge hjemmesider eller dele af hjemmesider med.

En hjemmeside er en side, der ligger på internettet. Det kaldes også et website. Alle mennesker kan oprette en hjemmeside - man kan få en gratis hjemmeside flere steder for eksempel på launchit.dk, andre steder koster det noget.

Jpeg

Hoste

jpeg er en forkortelse for Joint Photographic Expert Group. Denne gruppe udviklede et system til at komprimere billeder med, så de kan bruges på Internettet. Ligesom forskere kan få lov at navngive nye produkter efter dem selv, har denne gruppe også givet navn til én af de mest anvendte billedformater på nettet nemlig jpeg, som du mange gange kan se som endelse i navnet på et givent billede, hvis du gemmer det på din computer.

At ”hoste" betyder at være vært for en service (ofte i form af adgang til en server samt harddisk-plads) på internettet, som ens kunder betaler for at have adgang til, eller som man kan give sine kunder adgang til. Nogle ASP-leverandører har specialiseret sig i at hoste services og løsninger, som man kan leje sig ind på. Det kan være både CRM-løsninger, CMS-løsninger, e-handelsløsninger osv.


Ordbog Udgivet af:

Ordbog Side 19

Side Side 18 18

HTML

Html er en forkortelse for Hyper Text Mark-up Language - det er et sprog, som ved hjælp af forskellige koder gør det muligt at opbygge en internetside og få den til at se ud i størrelse, farver og opbygning, som man gerne vil have den.

HTTP

HTTP står for Hypertext Tranfer Protocol og er den protokol, der standardiserer overførslen af data fra en webserver til en browser. Af samme grund indledes enhver webadresse med koden http://. I nye browsere kan man spare sig den indtastning, idet protokollen er "underforstået".

Hyperlink

Et klikbart element (typisk et ord eller et billede) på en hjemmeside eller i et dokument. Ord, som er oprettet som links, er ofte fremhævet med en særlig farve og/eller er understregede. I Windows er links desuden kendetegnet ved, at markøren bliver til en lille hånd, når du rammer dem. Når man klikker på dem, ”hopper” man videre til det nye sted på Internettet, som linket henviser til. Bemærk, at nogle links sender dig direkte videre ved at åbne den nye side i stedet for den, du befinder dig på i forvejen. Andre er såkaldte targetlinks og åbner den side, der linkes til, i et nyt browservindue.

IKT

Informations- og Kommunikationsteknologi. Bruges ofte for at sammenfatte alle de nye it- teknologier, som borgerne kan betjene sig af inklusive telefoni.

Image

Image et det engelske ord for ”billede”. Kode- og programmerings-sprog er oftest engelsk, derfor vil selv simple ord som billede, være skrevet på engelsk.

Indsæt

Hvis man har klippet eller kopieret dele af et dokument, kan man sætte det ind andre steder. Ved at placere cursoren på det sted, hvor du gerne vil indsætte teksten, billedet, linket eller hvad det nu er, du vil have ind, trykker du på Ctrl-tasten samtidig med du trykker på tasten V. Så vil teksten placere sig der, hvor cursoren blev placeret.

Interaktiv

Interaktiv er et meget benyttet ord i forbindelse med Internettet, men det har i princippet samme betydning som i virkelighedens verden. Grunden til, at en hjemmeside kan være interaktiv, er, at brugeren kan interagere - altså være en medspiller. Du kan blive en del af nettet ved at skrive, spille, vælge at klikke og løse tests modsat TV for eksempel, hvor du oftest er passiv seer.

Internet

Internet, Internettet eller nettet er alle danske navne for det verdensomspændende net, som på engelsk hedder World Wide Web. Internettet rummer hjemmesider, diskussionsfora, spil og meget andet, som på kryds og tværs af verden bliver delt mellem brugere.

Internet Explorer

Internet Explorer er navnet på et browserprogram, som kan transportere dig rundt på Internettet. Ikonet er et blåt e. Det er gratis at downloade programmet.

Intranet

Intranet er et netværk af computere, lige som Internettet, bare lukket for andre end medarbejdere på den virksomhed, der har udviklet det. De fleste store virksomheder har et intranet. Her kan alle de informationer, som alle medarbejdere skal have, lægges ud. Her kan man normalt finde mødereferater, telefonlister, opslagstavler og meget andet.

Introduktion til eBusiness  

Introduktion til eBusiness, ordbog