Page 1

2010 2011

IBIS’ Årsberetning


ghanesisk fortælling

KATTEN OG DENS STÆRKE VEN Yeray Lopez

Der var engang en kat, der tænkte: “Løven er det stærkeste af alle dyr. Det er godt at have stærke venner. Jeg vil opsøge løven og blive venner med den.” Og katten gik til løven, og de var venner i mange mange dage. En dag var de ude at gå på savannen, da de mødte en elefant. Løven kastede sig over elefanten og sloges med den. Men elefanten var stærkest og slog løven ihjel. Katten græd og græd og spurgte sig selv, hvad den nu skulle gøre. “Elefanten er stærkere end løven,” tænkte den. Jeg må hellere følge efter elefanten og se, om jeg kan blive venner med den.” Og katten gik til elefanten, og de var venner i mange mange dage. En dag var de ude at gå på savannen, da de mødte en jæger. Jægeren løftede gevæ-

2

ret mod elefanten og slog den ihjel. Katten græd igen, men tænkte: “Manden er stærkere end elefanten, så jeg må hellere blive venner med ham.” Så den løb efter jægeren og spurgte ham, om den måtte gå med ham. “Okay,” sagde jægeren. “Lad os gå hjem til mig.” Da de kom til mandens hus, gik hans kone ham roligt i møde og løftede med et smil geværet af hans arm. Katten så det og tænkte: “Oh, kvinden må være den stærkeste af dem alle.” Konen fik manden til at sætte sig ved spisebordet og gik selv ud i køkkenet. Katten fulgte med og besluttede i det øjeblik, at den hellere måtte holde sig til kvinden for evigt. Det er derfor, så mange kvinder har en kat ved deres fødder.


Leder

3


Om IBIS

demokratisk indflydelse

kvalitetsuddannelse Hvad betyder IBIS?

Ibis er en fugl fra storkefamilien, der lever i både Afrika og Latinamerika. Hvert år trækker fuglen fra Afrika til Europa og fra Syd- til Nordamerika. På den måde symboliserer ibisfuglen, at syd og nord er tæt forbundet.

retfærdig fordeling af resourcer

IBIS PÅ TO MINUTTER Annelie Abildgaard

Yeray Lopez

Hvad vil vi?

IBIS arbejder for en retfærdig verden, hvor alle mennesker har lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer.

Hvordan gør vi det?

Gennem støtte til det civile samfund i Afrika og Latinamerika vil IBIS sikre mennesker lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer. Gennem oplysning og politisk arbejde vil IBIS påvirke den politiske dagsorden og skabe en større forståelse for de problemer, udviklingslandene står overfor, samt pege på konkrete handlemuligheder.

med andre ord...

IBIS arbejder for at uddanne mennesker, og for at uddannelsen sætter dem i stand til at øve indflydelse på en måde, der sikrer, at samfundets og verdens ressourcer bliver mere retfærdigt fordelt. 4

Kvalitetsuddannelse, fordi: Uddannelse er en menneskeret og vejen til at skabe en bæredygtig udvikling for den enkelte og for samfundet. Derfor arbejder vi for, at alle kvinder og mænd får lige adgang til uddannelse og for at sikre kvalitet i undervisningen. Demokratisk indflydelse, fordi: Alle har ret til indflydelse på eget liv og samfund. Derfor støtter vi folkelige organisationer i deres arbejde med at varetage egne rettigheder, og vi arbejder for at fremme demokrati i lokalsamfundet. Retfærdig fordeling af ressourcer, fordi: Alle har ret til en retfærdig andel af verdens ressourcer. Derfor støtter vi folkelige organisationer i deres arbejde for, at globaliseringen også bliver til gavn for verdens fattigste, og vi ønsker at påvirke debatten om globale økonomiske og politiske forhold.


indhold individ civilsamfund stat/regering s. 8 Sådan arbejder vi globalt

Styrelsens beretning s. 6

s. 10 Highlights

Her arbejder vi s. 14

s. 16 Mange tak

IBIS land for land s. 18

s. 29 Regnskab

redaktion Malene Aadal Bo, mab@ibis.dk Annelie Abildgaard (ansv. redaktør), aa@ibis.dk layout Forsidefoto: Klaus Holsting Grafisk design: Anja Ley Christensen Tryk: Mediefabrikken ApS, Oplag: 10.000

IBIS er en medlemsbaseret og uafhængig dansk udviklingsorganisation. Vi udfører vores arbejde i samarbejde med folkelige organisationer og myndigheder i Afrika og Latinamerika.

redaktionens adresse: IBIS, Nørrebrogade 68 B, 2. sal, 2200 København N, tlf. 35 35 87 88

IBIS er medlem af Alliance2015. Se mere på www.ibis.dk og www.alliance2015.org

årsberetningen udgives af udviklingsorganisationen ibis 5


Forkvinden beretter

Forandring på trods I sommer hørte jeg et radioprogram, hvori en forsker konkluderede, at “organisationer i virkeligheden fungerer på trods, og de bliver kun ved, fordi og så længe der eksisterer håb om forandring.” Det fik mig selvfølgelig til at tænke på IBIS og på trods, håb og forandring. Verden forandres omkring IBIS, og IBIS er også med til at forandre verden. Meget ofte på trods. For vores arbejde udfordres hele tiden af magthavere, udemokratiske spilleregler, korruption og meget andet. Jeg glædes over, at det på trods af alt dette går godt for IBIS, og at vi skaber rigtig gode resultater. 2010/2011 har været et begivenhedsrigt, udfordrende og positivt år for IBIS, hvor vi er lykkedes med meget og har lært meget – ikke mindst på grund af engagerede ansatte, partnere og frivillige, som gør en kæmpe indsats. Mine højdepunkter fra året, der gik, rummer alle både håb, forandring og trods.

Hilsen Mette Müller Forkvinde, IBIS

Uddannelsesresultater der virkelig rykker

Man siger, at det er svært at vise resultater af det langsigtede arbejde for uddannelse, men IBIS’ arbejde for uddannelse har igen i år leveret imponerende resultater af den slags, det er allersværest at opnå: at IBIS’ uddannelsesarbejde har inspireret til ændringer i hele skolesystemer til glæde for alle i landet og ikke kun de, der var en del af projektet. Flere steder er det lykkedes at få myndigheder til at bruge IBIS’ erfaringer i større målestok, at fastansætte de lærere, IBIS har været med til at uddanne, at ændre på den nationale lovgivning og lave bedre læseplaner, og i det hele taget få skabt større kvalitet i uddannelsen på baggrund af vores arbejde. Det viser, at IBIS i høj grad lykkes med det lange seje træk, der skaber samarbejde mellem lærere, forældre og myndigheder og inspirerer og støtter mennesker, der arbejder for at skabe gode uddannelsestilbud til alle børn.

Håb i Sudan – trods hårde odds

Det var fantastisk at møde de her skønne skoleelever i Bolivia, og se hvordan stoltheden og glæden ved at gå i skole er stor. 6

Vi har i år i IBIS’ styrelse besluttet, at det nye Sydsudan skal være IBIS’ nye samarbejdsland. Afrikas nyeste land er i en afgørende genopbygningsfase, og ikke mindst behovet for at opbygge uddannelsessystemet og give krigens børn en chance for at tage en uddannelse og tilegne sig vigtige livskundskaber er enormt. IBIS arbejder allerede i mindre skala i Sydsudan, hvor vi siden 2007 har støttet særlige skoletilbud til de børn og unge, som gik glip af skolestart på grund af krig og fattigdom og nu er for gamle til at begynde i de almindelige klasser. Udfordringerne er store for Sydsudan, og IBIS vil arbejde tæt sammen med vores partnere fra Alliance2015 for effektivt at hjælpe landet til en god start.


Forkvinden beretter

Skatter der batter

Små skatter kan forandre store ting for mange mennesker. Det tror vi på, og den tro gør, at IBIS – trods det komplekse emne og de store kræfter, der er på spil – i år har styrket indsatsen for at sikre, at internationale virksomheder betaler skat af de naturressourcer, de udvinder fra udviklingslandene. Penge, som beløber sig til 160 milliarder dollar om året, og som det ofte lykkes virksomhederne at snige ud af landene. I et land som Ghana kan en rimelig beskatning af olie og guld gøre bistand helt overflødig – hvis pengene altså bliver brugt fornuftigt og gennemsigtigt af landets regering. Også på dette felt er IBIS aktive, og i år er det blandt andet lykkedes IBIS’ partnere, at få landets oliekontrakter offentliggjort, så borgerne kan se, hvad der kommer ind, og være med til at diskutere, hvad pengene skal bruges til. Desuden har IBIS været aktiv i de danske og europæiske kampagner, der arbejder for at indføre en skat på alle finansielle transaktioner – den såkaldte Robin Hood-skat, som nu faktisk ser ud til at kunne blive en realitet. Næste slag bliver at sikre, at en rimelig del af pengene går til ulandene og ikke bare ryger i de europæiske statskasser.

Ulandspolitiske forandringer i Danmark

Ligesom IBIS spiller en aktiv rolle i forhold til at skabe forandringer i vores partnerlande, så har vi også i år været aktive, når det gælder påvirkning af den danske dagsorden. IBIS var med til at sætte Sudans gældsslettelse på dagsordenen, skabe diskussion om Danidas valg om at udfase i Latinamerika, og IBIS har ofte været at finde i debatter om skat og skattely. Ved årsskiftet overtog IBIS desuden formandskabet for NGO-forum, som er det centrale samarbejdsorgan for danske organisationer med interesse for udviklingsbistand. Formandskabet har givet os et særligt ansvar, men også en særlig platform for at gå i dialog med politikere, myndigheder og medier.

Fokus på Latinamerika

Er der noget bedre, end når en flok aktive medlemmer får en lys ide, gør den til virkelighed og skaber en kæmpe succes? Jeg kan ikke komme på noget, og jeg har nydt at se filmglade latinointeresserede mennesker i hundredvis troppe op på IBIS hver den første torsdag i måneden for at se film, høre musik, tale om Latinamerika og sende overskuddet fra øl og popcorn til uddannelsesivrige kvinder i Guatemala. På den måde er medlemmerne med til at beholde Latinamerika på dagsordenen i en tid, hvor det nedprioriteres af næsten alle andre. Samtidig bakker arrangementerne op om IBIS’ indsats for at fastholde indsatsen i regionen gennem landeprogrammerne i Bolivia, Guatemala og Nicaragua og ikke mindst via

Det har gjort mig glad at følge Latino Films succes. Med et perfekt miks af spændende film, latinorytmer og popcorn er det hver måned lykkedes at fylde salen med engagerede mennesker.

IBIS’ indsats i Sydsudan er bestemt ikke let eller uden udfordringer. Men den dag Sydsudan fik sin uafhængighed var et stort skridt, og jeg glædede mig over at se det håb, som strålede ud af ansigterne på de nye borgere.

vores nye regionale indsats, “Latinamerika mod fattigdom og ulighed”, som har særligt fokus på udvindingsindustri, klima og store virksomheders færden i de fattige lande.

IBIS forandrer sig også

I en foranderlig verden er det vigtigt at sikre, at måden, vi organiserer vores arbejde på, er den bedste for at opnå bedst og mest mulig bistand for pengene. Det seneste år har IBIS derfor gennemgået en større omstrukturering og styrket ansvar og kompetencer på kontorerne i vores samarbejdslande. Ændringer i dette omfang er sjældent nemme, men medarbejderne har gjort en stor indsats for, at det skal blive en succes. I dag er det regionale niveau, som før fandtes i Sydamerika, Mellemamerika og Vestafrika, overflødiggjort, og IBIS består nu af hovedkontoret i København og landekontorer i syv partnerlande (otte, når kontoret i Sydsudan er endeligt etableret). Dermed er afstanden mindsket, og grunden lagt for et stærkt og effektivt system. Til sidst vil jeg på styrelsens vegne sige tusind tak til alle dem, der støtter vores arbejde; enten som medlem, bidragyder, samarbejdspartner eller ansat. På grund af jer kan vi holde fast i vores håb om, at verden kan forandres til det bedre.

Venlig hilsen

Mette Müller, forkvinde for IBIS 7


Sådan arbejder IBIS IBIS ARBEJDER FOR EN MERE RETFÆRDIG FORDELING AF VERDENS RESSOURCER. I MODELLEN ER ET OVERBLIK OVER, HVORDAN VI GRIBER DET AN. Malene Aadal Bo

IBIS ønsker at forandre verden, og det primære værktøj er uddannelse i begrebets brede forstand. Vi uddanner både børn og unge, mænd og kvinder, men også grupper, foreninger, organisationer, politikere og det internationale samfund.

lig skolebaseret undervisning med særligt fokus på de grundlæggende kompetencer som læsning, skrivning, regning og fremmedsprog.

En del af arbejdet er organiseret under uddannelsesprogrammerne, fordi der er tale om egent-

En anden del ligger under governanceprogrammerne, der har fokus på, hvordan man som individ, gruppe, organisation og stat bliver hørt og får indflydelse på de beslutninger, der bliver truffet.

individ

civilsamfund

Uddannelse

Governance

Uddannelse

Governance

• Undervisning af udsatte børn.

• Underviser i rettigheder og regler.

• Informerer om rettigheder og regler.

• Uddanner og opkvalificerer skolelærere.

• Beskytter den enkeltes rettigheder

• Opretter og styrker skolebestyrelser, forældregrupper, elevgrupper etc.

• Udvikler og sørger for undervisningsmaterialer og lokaler. • Støtter på anden vis, at børn kommer i skole og trives der.

• Støtter lærergrupper- og foreninger. • Kapacitetsopbygger organisationer, der arbejder med kvalitet i uddannelsen.

• Træner i lobbyarbejde og kommunikation. • Træner kvinder til at blive politisk aktive. • Styrker lokale organisationer og netværk, der deler IBIS’ vision.

ibis’ temaprogrammer arbejder målrettet på at skabe

8


3 kodeord for IBIS’ måde at arbejde på:

1.

Rettigheder:

IBIS’ tilgang er rettighedsbaseret. Det betyder, at vi i udgangspunktet mener, at alle mennesker har ret til uddannelse, indflydelse og en retfærdig del af ressourcerne. Og så betyder det, at den måde vi arbejder på er at oplyse mennesker om deres rettigheder og støtte dem i selv at kæmpe for disse rettigheder.

bæredygtige forandringer, og så er det måden at få gennemslagskraft til for alvor at gøre en forskel.

3.

Kvalitet:

IBIS arbejder primært via eller sammen med lokale eller internationale partnere. Det er en måde først og fremmest at sikre lokal forankring og

Et barn kan sagtens gå i skole i mange år uden at lære noget. Og en kvinde kan sagtens sidde i parlamentet uden nogensinde at blive hørt. Derfor har IBIS et stærkt fokus på kvalitet – på at børnene lærer noget i skolen, på at lærerne er dygtige undervisere, at organisationerne er dygtige og troværdige, og at alle dem der får indflydelse, også bruger den indflydelse på en god og ordentlig måde.

stat/regering

globalt

2.

Partnerskaber:

Uddannelse

Governance

Uddannelse

Governance

• Påvirker lovgivning og forsøger at sikre ressourcer til kvalitetsuddannelse.

• Påvirker regler og love i forhold til at sikre udsatte grupper deltagelse i demokratiet.

• Deltager i internationale kampagner for kvalitet i uddannelsen.

• Støtter og deltager i internationale kampagner, der arbejder for en mere retfærdig fordeling af verdens ressourcer.

• Udvikler modeller og tilbyder rådgivning til myndigheder, der gerne vil øge undervisningskvaliteten. • Styrker regeringsapparatet, så det bliver bedre til at løse sine opgaver - især i forhold til uddannelse.

• Styrker regeringsapparatets kapacitet i forhold til at samarbejde med og servicere civilsamfundet.

• Arbejder sammen med andre internationale ngo’er om bedre uddannelse til verdens fattigste. • Laver oplysning i Danmark og globalt om børns ret til en god uddannelse.

• Støtter og danner netværk med andre organisationer, der arbejder for udsatte gruppers adgang til indflydelse.

samarbejde og synergi mellem alle fire niveauer.

9


highlights... fra IBIS Ny struktur i IBIS

Latinamerika på plakaten De mange frivillige i IBIS har igen i år sørget for, at organisationens arbejde har vundet gehør i befolkningen. Det har blandt andet film- og debatarrangementer, Robin Hood-events foran Danske Bank og oplæg om Bolivia for skoleelever sørget for. Publikum strømmede til ti store “Latino Film”-arrangementer, som IBIS’ frivillige smækkede på plakaten i København, Aarhus og Aalborg i årets løb, og som var en fusion af latinamerikanske film, sprøde latinotoner, dejlig mad og festlige kulturoplevelser. Initiativet var båret af frivillige, der ville fastholde fokus på Latinamerika i en tid, hvor regionen forsvinder fra politikernes og dermed mediernes radar. I Aarhus tog det form af en velbesøgt latinamerikansk filmfestival, mens støttefesten “Latino Land” afsluttede sæsonen i København med et brag. “’Latino Land’ is something more than a movie night. It is also a party, a dance floor and a theatre,” sagde en af de frivillige Yeray

10

López Portillo om det vellykkede støttearrangement. Overskuddet fra arrangementerne har hjulpet mayakvinder i Guatemala med at få en uddannelse.

Skat er det nye sort Skat og klæd ud-tøj var et andet gennemgående tema for de frivilliges aktiviteter i det forløbne år. Kampagnen “Find Skatten” satte fokus på, hvordan især multinationale selskaber – som moderne pirater i jakkesæt

Fakta • Der er frivilliggrupper i fire danske byer – København, Aalborg, Aarhus og Kolding. • Der er omkring 70 aktive frivillige. • De frivillige sætter fokus på IBIS’ arbejde via kampagner og events.

Fra 1. maj 2011 er de regionale IBIS-kontorer i Afrika og Latinamerika lukket, og programmerne styres nu igennem syv, snart otte, landekontorer. Populært sagt et “IBIS i to lag”. Omlægningen er sket, fordi lukningen af lande i Latinamerika og væksten i Liberia- og Sierra Leone-programmerne i Vestafrika betød, at den regionale struktur ikke længere var tidssvarende. Med omlægningen styrkes decentraliseringen i IBIS.

– plyndrer ulandene for ressourcer uden at betale skat i de fattige lande, de opererer i. Frivillige i jakkesæt med piratsabler og klap for øjet fortalte københavnerne, at for hver krone, der gives i bistand, forsvinder ti kroner ud af ulandene i form af illegal kapitalflugt, og i Aarhus blev politikere, eksperter og interesserede inviteret til paneldebat. Udklædning var også i højsædet i IBIS’ anden skattekampagne “Robin Hood Skat”, hvor frivillige i grønne tights og med bue og pil kæmpede for en global skat på 0,05 procent af finansielle transaktioner. Skatten skal lægge en dæmper på finansspekulation og ikke mindst finansiere både FN’s 2015mål, klimaløfterne til udviklingslandene og velfærd i de vestlige lande.


Highlights

Der var brug for hurtig hjælp, da flygtninge i titusindvis i foråret strømmede fra Elfenbenskysten og over grænsen til det østlige Liberia.

Gode takter fra Alliance2015 i Liberia G.Gordon /UNHCR I Liberia arbejder IBIS tæt sammen med to af vores partnere fra Alliance2015. Generalsekretær Vagn Berthelsen var tidligere på året på besøg og glædede sig over det gode samarbejde mellem partnerne. “Det var fint at mærke den positive stemning og tankevækkende at tænke tilbage til en workshop, vi holdt for tre år siden i hovedstaden Monrovia. Dengang var der udbredt skepsis. Folk kendte ikke hinanden, de var bange for at få ekstra arbejde oven i en i forvejen travl hverdag, og i det hele taget prøvede de at “læse”, om deres egne folk fra hovedkontorerne nu mente det her samarbejde alvorligt. Siden er der sket meget,” siger Vagn Berthelsen. Concern og IBIS driver sammen et større projekt, der blandt andet skal efteruddanne lærere i landet, og vi samarbejder med Welthungerhilfe om et meget stort projekt i det østlige Liberia, hvor vi har modtaget

penge fra en tysk donor til at udbedre, bygge og genopbygge skoler og veje og til at sikre, at der kommer indhold i skolerne. Vores partner tager sig af infrastrukturen, mens IBIS efteruddanner lærere, træner myndighederne og sikrer undervisningsmateriale. Alliancen har også været på arbejde i forhold til borgerkrigen i Elfenbenskysten, som fik omkring 100.000 mennesker til at flygte til Liberia for at redde livet. De mange flygtninge er koncentreret i det østlige Liberia, hvor allianceorganisationerne arbejder, og de har sammen spillet en positiv rolle i at koordinere nødhjælpsindsatsen. IBIS har fokuseret på at sikre myndighedernes kapacitet og koordinere information, mens nogle af vores partnere har opbygget lejre og uddelt nødhjælp. Liberia er et af de “pilotlande”, som alliancen har udnævnt som indsatsområde i

Nyt politikprogram for Latinamerika IBIS går ind i kampen for oprindelige folks rettigheder på tværs af nationalgrænser og sætter mineindustrien under pres med nyt Latinamerikaprogram, ”Latin America against Poverty and Inequality”. Målet er at skabe alliancer internt i regionen og styrke de lokale samarbejdspartnere i kampen mod undertrykkelse og miljøkatastrofer. Programmet skal således give civilsamfundet og særligt de oprindelige folk indflydelse på

politikområder som ulighed, demokrati og bæredygtighed. IBIS’ støtte vil koncentrere sig omkring klimaforandringer, udvindingsindustri og advocacyarbejde i Danmark og Europa. I praksis skal det nye program for eksempel støtte samarbejdspartneres bestræbelser på at påvirke den nationale lovgivning omkring olieudvinding og minedrift eller politikker omkring klima og bæredygtig udvikling.

forhold til at udvikle samarbejdet mellem de i alt syv europæiske organisationer, der ud over IBIS, Concern og Welthungerhilfe tæller franske ACTED, italienske Cesvi, tjekkiste PIN og hollandske Hivos.

Spot på olien

Der er stort fokus på Afrikas olie og mineraler. Både fra EU, Kina og fra landene selv. IBIS støtter gennem vores program “Africa Against Poverty” (AAP) organisationer i Ghana, Sierra Leone og Mozambique til at holde øje med, hvad der sker med naturressourcerne. I Ghana er det i det forgangne år eksempelvis lykkedes at få gennemsigtighed i kontrakterne med olieselskaberne. Det er et stort fremskridt for at kunne holde øje med, hvad der sker med pengene fra olien. Bliver den i landet, og bliver den brugt på udvikling? I Danmark har IBIS arbejdet for at skabe opmærksomhed om olie- og mineindustrien. Danmark tilsluttede sig i foråret EITI - et initiativ for at skabe gennemsigtighed i olie- og mineindustrien. Kort efter tilsluttede også Mærsk Oil sig initiativet efter pres fra blandt andre IBIS.

11


IBIS bryder gennem mediemuren Presseovervågningsbureauet Infomedia har registreret, at IBIS i 2010 blev omtalt knap 1.000 gange i de danske medier. Helt præcist er tallet 998 eller næsten fire gange så højt som i 2009, hvor IBIS ifølge Infomedia figurerede i medierne 274 gange. Det er IBIS’ uddannelseskampagne i de danske folkeskoler, “Hele Verden i Skole”, der tegner sig for de fleste hits i medierne. I 2009 blev kampagnens

aktiviteter omtalt 60 gange. Året efter steg tallet til 281 (i 2011 er tallet pr. september nået op på 254). I 2010 gav jordskælvet i Haiti og den store Danmarks Indsamling anledning til, at IBIS blev nævnt 207 gange i medierne. IBIS’ politiske fokus på skat og udvikling fik i 2010 også stor gennemslagskraft i aviser, radio og tv, hvor IBIS blev nævnt 91 gange i den forbindelse.

Hele Verden i Skole 2010/2011

“ALLE HAR RET TIL SKOLEGANG, OG DEN SKAL VÆRE LANG. HVORFOR ER DER FORSKEL PÅ HER OG DER, NÅR ALLE HAR RET TIL ET LIV SOM HER?” (Elever fra 4. klasse, Avedøre Skole) Målet om, at alle verdens børn skal gå i skole, er endnu ikke nået. Men takket være “Hele Verden i Skole”-kampagnen har mere end 180.000 danske skoleelever nu lært, hvor vigtigt det er at lære at læse og regne – også for børn i andre lande. Især to store begivenheder fik plads på skemaet i skoleåret 2010-2011. Den store

Fakta • En indsamling ved Lærernes Dag indbragte 88.000 kroner. Pengene går til et IBIS-skoleprojekt i Liberia. • “Hele Verden i Skole”-kampagnen fik 254 pressehits i første halvår af 2011. • I 2011 udkom LæseRaketten for første gang også på grønlandsk.

aviskonkurrence “En verden i fattigdom”, løb af stablen i efteråret 2010, og i foråret 2011 var fokus rettet mod Bolivia, som var temaet for IBIS’ populære læsebog LæseRaketten. Aviskonkurrencen var et samarbejde med Ekstra Bladet, og 300 skoleklasser landet over omdannede klasselokalet til en redaktion, hvorfra de skrev artikler om verdens fattigste. IBIS hjalp de spirende journalister med ekspertviden om Afrika og Latinamerika. Undervisningsminister Tina Nedergaard (V) overrakte pokalerne til de to vinderklasser, og hun var ikke et sekund i tvivl om det lærende aspekt i konkurrencen: “Det mest værdifulde i denne aviskonkurrence er, at så mange skoler har reflekteret over, hvad fattigdom egentlig er.”

Læseraketten i bolivia

De danske skoleelever fik endnu mere at reflektere over, da IBIS’ læsebog LæseRaketten landede på de danske skoler i ugen op til påske. I bogen kunne eleverne blandt andet læse historier om skolebørn i Bolivia, der ikke kan forstå, hvad læreren siger, fordi de taler deres oprindelige sprog, mens læreren kun kan spansk. Hjemmesiden verdeniskole.dk, som supplerer LæseRaketten, havde fået et ordentlig brush up med små videoer,

12

Stor ros til LæseKaravanen “Så kom dagen. DUPER SUPER SUPER oplægsholdere. Meget velforberedte og dygtige, som kunne holde vores søde men urolige indskolingsbørn i ro. Behagelige. Spændende. Men du milde – de andre klasser var så jaloux, at vi på stedet bestemte os for fælles emneuger næste år.” Skolelærer om LæseKaravanebesøg

temaopdelte sider og interaktivt undervisningsmateriale. Sidst men ikke mindst blev sidste års store succes med en LæseKaravane af frivillige gentaget, og efter en rejse til Bolivia holdt de otte frivillige oplæg på 50 skoler landet over. Kulminationen på årets ”Hele Verden i Skole”-kampagne var tre aktionsdage, som blev afholdt i Aarhus, Aalborg og København i begyndelsen af maj. Her fik skoleeleverne mulighed for at synge, danse og smage på Bolivia. Prikken over i’et var et stort puslespil (Danmarks største!), som fyldte 229 kvadratmeter og bestod af 4583 brikker, hvorpå eleverne havde tegnet og skrevet, hvad de havde lært i skolen. Men huller i puslespillet illustrerede, at ikke alle børn har mulighed for at komme i skole.


Highlights

Achuarindianerne bor i Amazonas og er afhængige af den natur, som olieselskaberne er godt i gang med at lægge øde.

IBIS-projekt vinder Operation Dagsværk Rune Geertsen IBIS fik overvældende opbakning til sit projekt i Peru, “Olien i regnskoven – den stille katastrofe”, da Operation Dagsværk valgte indsamlingsprojekt for 2011. Det betyder, at gymnasieelever over hele landet til november vil arbejde en dag til fordel for achuarindianerne i Peru. Disse mennesker er dybt påvirkede

af oliefirmaernes hærgen og de enorme mængder af spildolie, som hver dag løber ud og forurener junglen. Men de fattige og dårligt uddannede achuarindianere er lette at udnytte. Målet med dagsværkprojektet er derfor at skabe opmærksomhed om problemet og ruste beboerne til at tage kampen op mod oliefirmaerne.

Samarbejdet med private virksomheder IBIS har siden 2006 samarbejdet med Toms Gruppen om bekæmpelsen af børnearbejde i kakaoområderne i Ghana. Indsatsen har været uddannelse af lærere, involvering af lokalsamfund og forældre, etablering af skolebestyrelser, forældreråd samt advocacy på lokalt og nationalt plan. En positiv evaluering har givet både Toms og IBIS lyst til at fortsætte indsatsen, og der er lige nu ved at blive rejst penge til at udvide projektet til tre nye distrikter i Ghana. I mellemtiden har Toms givet penge til allerede i 2010/2011 at styrke skolerne i regionen med blandt andet undervisningsmaterialer og lærerkurser. I år har IBIS også indgået et andet spændende samarbejde, idet Hempel har valgt at støtte IBIS’ uddannelsesprogram i Mozambique med 400.000 kroner om året i foreløbig tre år. Pengene går til projektet “Den Glade Skole”, som har til formål at styrke børns trivsel og læring

NGO Forum IBIS har siden årsskiftet været formand for NGO Forum. NGO Forum er et samarbejde mellem 50 danske udviklingsorganisationer, som alle er interesserede i at følge og påvirke dansk udviklingspolitik. NGO Forum arbejder med at opbygge organisationernes faglige kapacitet på udvalgte områder, informerer og koordinerer synspunkter for at påvirke udviklingspolitikken. I det seneste år har NGO Forum blandt andet deltaget i debatten om en ny strategi for dansk bistand.

Uddannelsesprojektet i Ghana har vist, at et ordentligt uddannelsestilbud kan reducere børnearbejde. Det sker blandt andet ved at indrette skolebibliotek og læseklub på skolen, undervise i håndværk og praktiske færdigheder, arrangere sport og lege før og efter skole og ikke mindst drage særlig omsorg for områdets mange forældreløse børn. Se mere på www.ibis.dk/csr

Clement Kjærsgaard var vært ved et af årets debatarrangementer.

13


Oversigt

Her arbejder IBIS DANMARK

AALBORG AARHUS Kolding KØBENHAVN

MELLEMAMERIKA GUATEMALA NICARAGUA

SYDAMERIKA BOLIVIA

Danmark: IBIS har primo september 2011 16.358 medlemmer og bidragydere i Danmark, og vi samarbejder med en lang række organisationer, uddannelsesinstitutioner, enkeltpersoner og virksomheder for at nå vores mål. De fleste aktiviteter foregår med udgangspunkt i hovedkontoret på Nørrebro i København. Resten foregår fra IBIS’ kontorer i Aarhus og Aalborg, der danner rammen om det frivillige arbejde i disse dele af landet.

Guatemala nicaragua

Mellemamerika: I Guatemala og Nicaragua koncentrerer arbejdet sig om oprindelige folks rettigheder, interkulturel regeringsførelse og uddannelse. IBIS støtter oprindelige folks bevægelser og organisationer i disse lande.

Sydamerika: I denne verdensdel arbejder IBIS især med at styrke oprindelige folks mulighed for politisk indflydelse og med at skabe adgang til interkulturel kvalitetsundervisning.

14

bolivia

Global Advocacy: IBIS prioriterer at arbejde internationalt med fortalervirksomhed, fordi en lang række nationale problemer i u-landene kun kan løses internationalt. Kapitalflugt og skatteunddragelse, olie- og mineraludvinding i Afrika og Latinamerika og effekterne af klimaforandringer i fattige lande er hovedprioritet.


Oversigt

VESTAFRIKA

SIERRA LEONE LIBERIA GHANA

Østlige AFRIKA sydSUDAN

SYDLIGE AFRIKA MOZAMBIQUE

aalborg aarhus kolding københavn

sydsudan sierra leone liberia

ghana

Østlige Afrika:

Vestafrika: Borgerkrig har i mange år forhindret skolegang i Liberia og Sierra Leone, så IBIS gør her en særlig indsats for at skaffe undervisning til krigens børn og unge. I Ghana er der ligeledes fokus på skolegang til udsatte grupper. Samtidig bliver der lagt stor vægt på at støtte kvinder, som søger politisk indflydelse. Politisk arbejde omkring udvinding af naturressourcer samt konflikthåndtering er andre vigtige indsatsområder i Vestafrika.

mozambique

Afrikas længste borgerkrig har sat sine spor – ikke mindst på uddannelsesområdet i Sydsudan. Med erfaringer fra andre borgerkrigsramte lande i Afrika arbejder IBIS i dag med et skoleprojekt for cirka 3.500 børn.

Sydlige Afrika: I Mozambique arbejder IBIS med uddannelse og oplysning blandt andet ved at uddanne lærere, involvere lokalsamfundet og oplyse borgerne om deres muligheder for at deltage i demokratiet.

15


Mike KollÜffel Billedet her forestiller to drenge, der er pü vej i skole. En mulighed de ikke nødvendigvis ville have haft uden alle Jer, der hver dag interesserer sig for og støtter det arbejde, vi laver rundt om i verden. Tusind tak for det.


Leder


Mellemamerika

GUATEMALA IBIS I GUATEMALA ARBEJDER FOR DE OPRINDELIGE FOLKS ADGANG TIL UDDANNELSE, RETTIGHEDER OG DEMOKRATI, FORDI DE ER DEN MEST UNDERTRYKTE BEFOLKNINGSGRUPPE I LANDET. Per Bergholdt Jensen

Guatemala er Mellemamerikas folkerigeste nation med 14 millioner indbyggere, hvoraf halvdelen tilhører de oprindelige folk. Der tales 24 forskellige sprog i landet. Samtidig er Guatemala et af verdens voldeligste lande. En svag stat og voldsom social ulighed har sammen med korruption og straffrihed givet grobund for uhæmmet bande- og narkokriminalitet. Desuden er der store problemer med racisme, vold mod kvinder, dårlig uddannelse, underernæring blandt børn og spørgsmål om adgang til jord. Det er en kæmpe udfordring at opbygge en stat, som respekterer, at Guatemala er multietnisk, flersproget og multikulturelt, og som anerkender at alle borgere er ligeværdige. IBIS i Guatemala arbejder for at fremme demokrati og lighed. Det sker gennem to programmer, som styrker interkulturel regeringsførelse og interkulturel uddannelse for forandring. I 2010-2011 har vi således bidraget til, at de oprindelige folk bedre kan opnå selvstyre. Samtidig har vi støttet disse grupper, så de kan bidrage til skabelsen af interkulturelle samfund i Mellemamerika. I Chichicastenango findes et traditionelt mayabystyre, som vi har hjulpet med at udbrede kendskabet til de oprindelige folks kollektive rettigheder. Vores støtte bidrager også til at forebygge konflikter, kriminalitet og vold i byen. Mayaborgmestrene var desuden med til at danne et guatemalansk netværk af mayamyndigheder, så de samlet kan stå stærkere. IBIS bekæmper den ulighed i Guatemala, som flertallet af oprindelige folk og marginaliserede grupper som unge og kvinder lider under. Vi støtter boglig og praktisk uddannelse af unge mayaer, så de bedre kan få et arbejde i fremtiden. Desuden bidrager de unges viden til positiv udvikling i deres lokalsamfund. IBIS støtter også førskoleprojekter med tidlig stimulering af børn, som gør, at de klarer sig bedre i skolen end deres jævnaldrende. Endelig samarbejder IBIS med miljønetværket, Sustainability Watch, for at dæmpe effekterne af klimaændringer.

Fakta om IBIS i Guatemala IBIS har arbejdet i Guatemala siden 1990. I 2011 stoppede IBIS’ regionale program i Mellemamerika, og vi startede i stedet selvstændige landeprogrammer i Guatemala og Nicaragua. IBIS i Guatemala har 16 ansatte med multietniske og multikulturelle baggrunde, som i alt administrerer 15 projekter inden for to store temaprogrammer.

18

Uddannelse for fremtiden IBIS støtter 80 marginaliserede unge fra nogle af de farligste kvarterer i Guatemala City via projektet Uddannelse for fremtiden. De får både almindelig skolegang og faglige kurser, som giver dem færdigheder, de kan bruge til at få job i fremtiden, så risikoen for, at de havner i kriminelle gadebander, er mindre. “I mit kvarter i Guatemala City er der tyve og bander, som slår andre ihjel for et par kroner, eller som afpresser butikkerne. Mine forældre havde en forretning, men vi måtte lukke den, fordi de blev afpresset og modtog dødstrusler. Nu er min far murerarbejdsmand,” fortæller den 13-årige Dayana Hernández. “Jeg er her i projektet, fordi jeg ikke bestod mine eksamener sidste år. I starten havde jeg ikke lyst, for man skal være her hele dagen, men jeg ændrede mening, og jeg er rigtig glad for at være her. Hvis jeg ikke kunne studere, ville jeg ikke have en fremtid. Jeg kan godt lide sprog, og senere vil jeg gerne studere ved et universitet i et andet land.”

Milepæle i 2010-2011: • 180 unge teenagepiger fra oprindelige folk har fuldført deres skoleuddannelse og faglige træning, så de nu kan deltage i udviklingsarbejdet i deres lokalsamfund og promovere uddannelse for piger og kvinder. • 19 lokalsamfund, som udgøres af oprindelige folk, har styrket deres politiske deltagelse og er blevet bedre til at kræve og forsvare deres kollektive rettigheder. • Det første komplette sæt af undervisningsmaterialer for folkeskolen på maya cakchiquel-sproget er blevet produceret.


Mellemamerika

NICARAGUA IBIS I NICARAGUA ER NU ET SELVSTÆNDIGT LANDEPROGRAM, SOM FORTSÆTTER ARBEJDET FOR DE OPRINDELIGE FOLKS RETTIGHEDER INDEN FOR UDDANNELSE OG GOD REGERINGSFØRELSE. Per Bergholdt Jensen

Nicaragua er Mellemamerikas største og fattigste land, og omkring en fjerdedel af den voksne befolkning mangler arbejde. Sandinistpræsidenten, Daniel Ortega, anklages af sine modstandere for korruption, magtmisbrug og valgsvindel ved kommunevalgene i 2008. De mener også, at hans genopstilling til valget i 2011 er forfatningsstridig. Flere internationale organisationer har trukket sig ud af Nicaragua, og en række ambassader er lukket, mens bistanden til staten er sløjfet eller overført til civilsamfundet. IBIS arbejder for de oprindelige folks rettigheder i Nicaragua. De oprindelige folk udgør ni procent af landets seks millioner indbyggere, og de har ret til selvstyre i deres territorier. Nogle af de oprindelige folks rettigheder er forbedret under Ortega, men deres levevis trues af store nationale infrastrukturprojekter eller af mestizer, som stjæler deres jord og ødelægger naturen med ulovlig skovhugst og kvægdrift. IBIS i Nicaragua har et program for interkulturel regeringsførelse og et andet for interkulturel uddannelse for forandring. I 2010-2011 har IBIS arbejdet for, at de oprindelige folk kan få tildelt retten til deres territorier. Vi har bidraget til, at de kan regere deres historiske områder på en måde, som hænger sammen med deres traditioner og kultur. Vores indsats betyder, at Nicaraguas civilsamfund nu vil samarbejde med territorialregeringerne. Det forbedrer de oprindelige folks vilkår og bidrager til en interkulturel stat i Nicaragua. IBIS har forbedret de oprindelige folks adgang til kvalitetsundervisning på deres egne sprog gennem temaprogrammet “Interkulturel Uddannelse for Forandring”. Vi har støttet diplomuddannelser, kurser og kampagner for oprindelige folk på højere læreanstalter. Dermed har IBIS bevirket, at 200 personer, især kvinder, er blevet uddannet til at styrke disse folks sprog, kultur og rettigheder. Effekten er som ringe i vandet, for hver person giver sin viden videre til andre og forbedrer dermed de oprindelige folks rettigheder, uddannelse og sundhed. IBIS i Nicaragua støtter også det mellemamerikanske miljønetværk Sustainability Watch, som arbejder for at dæmpe effekten af klimaændringer.

Fakta om IBIS i Nicaragua Der er 30 igangværende projekter under temaprogrammerne i Nicaragua, når Civilsamfundets Fælles Fond for Demokratisk Regeringsførelse regnes med, og der er 16 ansatte i IBIS, herunder 5 i fonden.

“vi fik skøde på vores territorium” “Vi ramaer lever af fiskeri, jagt og landbrug,” forklarer Vicente Ruiz Daniels, der er leder af ramafolkets lokalsamfund på den lille ø Rama Cay i Bluefields Bugten ved Nicaraguas caribiske kyst. Han er medlem af Rama og Kriol Territorialregeringen, som repræsenterer 1600 ramaer og 400 afrokrioler i et fredet jungleområde på størrelse med Fyn. “Vi er meget taknemmelige for støtten fra IBIS og den danske ambassade. Den organisatoriske hjælp betød, at vi organiserede os og indledte den lange proces, som førte til, at staten gav os officielt skøde på vores territorium i 2010. IBIS har styrket vores regeringsførelse. Vi kender de nationale love og de internationale konventioner, som beskytter vores rettigheder, så nu kan vi forhandle med staten. IBIS har også hjulpet os til at skabe vores egen plan for udvikling og administration af vores territorium i overensstemmelse med vores kultur og vision.”

Milepæle i 2010-2011: • IBIS er blevet tildelt administrationen af Civilsamfundets Fælles Fond for Demokratisk Regeringsførelse, som med midler fra europæiske ambassader og udviklingsagenturer skal styrke demokrati og regeringsførelse i Nicaragua. • IBIS’ indsats for at styrke de territoriale regeringer institutionelt har øget tilliden til dem, så de nu får flere udviklingsmidler fra både stat og udviklingsorganisationer. • 25 undervisere fra miskitofolket har fået pædagogisk træning i tosproget interkulturel uddannelse, mens 25 garifunaer har fået en diplomuddannelse for at bevare og styrke deres sprog og kultur. • 30 kvindelige ledere fra oprindelige folk er blevet uddannet i at mindske kønsbestemt vold. 40 kvinder fra ramafolket er blevet uddannet og “empowered” i deres rettigheder som kvinder og oprindelige folk.

19


Sydamerika

BOLIVIA I BOLIVIA ARBEJDER IBIS FOR AT STYRKE DE OPRINDELIGE FOLKS ORGANISATIONER OG GIVE BØRNENE EN UDDANNELSE PÅ ET SPROG DE FORSTÅR. Lise Josefsen Hermann

Jasper Johansen

IBIS har arbejdet i Sydamerikas fattigste land, Bolivia, i næsten 30 år og altid støttet den oprindelige befolkning. Fra 2005 har Bolivia været ledet af indianske Evo Morales, der dog møder stadig mere kritik fra den oprindelige befolkning – der er forskel på at være indiansk præsident og lede til fordel for den oprindelige befolkning. Alligevel er der optimisme at spore blandt vores samarbejdspartnere. I 2010/2011 blev der sat nogle milepæle for de oprindelige folk i Bolivia. I Bolivias nye grundlov lykkedes det at få landet defineret som en plurinational stat og anerkende landets 36 indianske sprog på lige fod med det spanske. 34 af de sprog er dog stadig i fare for at uddø, noget IBIS gennem uddannelsesprojekter arbejder for, ikke sker. IBIS arbejder generelt for, at den nye grundlov bliver implementeret på rette vis. IBIS’ partnere er stadigt stærkere aktører i samfundet. De er bedre kvalificerede til at kritisere og påvirke regeringen og stiller konkrete og brugbare lovforslag til løsning af bestemte problemer. Sidste år eksempelvis i forbindelse med en ny valglov og forslag om en ny lov for oprindelige folks selvstyreområder. Og det lykkedes at mobilisere en massiv protest mod regeringens planlagte megainfrastrukturprojekter, der truer naturen i nogle af de oprindelige folks territorier. Lavlandets indianske paraplyorganisation, CIDOB, har markeret sig på ligestilling og vedtaget, at kvinder skal tildeles 50% af posterne i CIDOB, som hver anden periode ledes af en kvinde. Samtidig er den nationale kvindeorganisation CNAMIB blevet stærkere. På uddannelsesområdet har IBIS støttet udviklingen af regionale læseplaner med respekt for den oprindelige befolkning. I 2010 blev materialer og læseplaner til de undertrykte guaraniindianere ophø-

Fakta om IBIS i Bolivia IBIS har været i Bolivia siden 1983 og arbejder med to temaprogrammer: Et politisk program, der støtter de oprindelige folks organisationer, god regeringsførelse og konsolidering af selvstyre i de oprindelige folks territorier. Og et uddannelsesprogram med fokus på interkulturel tosproget uddannelse, der handler om at give børn en uddannelse på et sprog, de kan forstå, og som værdsætter de indianske kulturer. Desuden er der et regionalt program om fortalervirksomhed i forhold til at dæmpe effekterne af klimaforandringer og udvindingsindustriens ødelæggelser. IBIS i Bolivia har 20 partnerorganisationer. Der er 15 ansatte og en praktikant.

20

jet til offentlig undervisningspolitik. Det er planen, at projektet når ud til endnu flere børn i 2012. Mange af de resultater konstaterede IBIS’ forkvinde Mette Müller ved selvsyn, da hun til partnernes store glæde i efteråret 2010 besøgte Bolivia.

oprindelige folks ret Luis bor i en lille landsby i det bolivianske højland – El Altiplano. Her er koldt, barskt og utrolig smukt. Typiske afgrøder er kartofler og hestebønner. Mange avler også lamaer, får og køer. Han leder den indianske organisation JAKISA, der med støtte fra IBIS organiserer Jatun Killaka-folket og arbejder for at styrke dette folks selvstyre og demokratiske deltagelse. “IBIS var de første til at støtte os og har hjulpet os meget. Unge, kvinder, ældre – alle ude i landsbyerne har haft gavn af støtten og deltaget i kurser. Folk fra alle landsbyer har været på kursus i indiansk selvstyre. Det har hjulpet mig, så jeg kan deltage aktivt i dannelsen af de to autonomier i mit område. Vi har lært om vigtige ting som politik og offentlige budgetter, så nu kan jeg bedre finde rundt i det politiske og offentlige system. Nu ved jeg, hvem der har ansvaret for hvad, og hvordan min organisation og vores landsbyer kan kræve vores retsmæssige del af offentlige budgetter. Støtten har været kontinuerlig, hvilket gør det muligt at lave langsigtede aktiviteter.”

Milepæle i 2010-2011: • Regionale læseplaner med respekt for oprindelige folk giver indianske børn en uddannelse, de kan forstå. • Bedre ligestilling i indianske organisationer for eksempel 50 % kvindelige ledere i lavlandsorganisationen CIDOB.


Vestafrika

SIERRA LEONE BORGERNES RET TIL AT DELTAGE I BESLUTNINGERNE OM DERES EGET LIV ER EN VÆSENTLIG DEL AF IBIS’ UDDANNELSES OG DEMOKRATIAKTIVITETER I SIERRA LEONE. Lotte Ærsøe

Arbejdet på lokalt, distrikts- og nationalt niveau i Sierra Leone bærer mere og bedre frugt. For at finde frem til de rette samarbejdspartnere har IBIS været i kontakt med en lang række små og store organisationer samt myndigheder på nationalt og lokalt niveau, der arbejder med menneskerettigheder, uddannelse og demokrati. IBIS har høstet værdifuld viden om de udfordringer, det spæde civilsamfund står med, og hvordan vi bedst sammen kan finde varige løsninger. IBIS støtter nu dannelsen af netværk og alliancer mellem mindre organisationer, så de kan trække på hinandens erfaringer og stå stærkere i mødet med myndigheder og donorer. IBIS samabejder og støtter ngo’er og de folkevalgte i opbygningen af gode demokratiske institutioner. Eksempelvis ungdoms- og kvindegrupper, forældrebestyrelser. Sammen med Alliance2015-partneren Concern har IBIS fået forældre, traditionelle ledere og borgere i landsbyerne til at gå ind i skolekomiteerne, hvor de lærer om lovgivning, myndighedernes ansvar og alles ret til uddannelse. Arbejdet med at organisere civilsamfundet strækker sig fra skolekomiteer til nationale og regionale netværk, der arbejder med skatte- og lovgivningsspørgsmål i forhold til udvinding af eksempelvis guld, olie og diamanter, som Sierra Leone er meget rig på.

Fakta om IBIS i Sierra Leone IBIS har været i Sierra Leone siden 2006. Temaprogrammerne for Uddannelse og Demokrati kom for alvor i gang i 2010.

Aktive forældre sikrer børnenes skole Forældrebestyrelsen på Matoir Skole i det centrale Sierra Leone har haft succes med at få alle områdets børn i skole. Det kunne de, fordi de havde lært, at det er børnenes ret og forældrenes pligt at sende dem i skole. Nu tjekker forældrebestyrelsen jævnligt, om børnene nu også passer deres skolegang, og de holder samtidig øje med, at læreren gør det samme. Samtidig har forældrene taget det første skridt til selv at få deres ønske om at lære at læse opfyldt. De har mobiliseret en af byens læsekyndige til at stå for undervisningen af de voksne. “Vi mødes et par gange om ugen efter børnenes skoletid. Så lærer vi at skrive bogstaver og læse i nogle af børnenes bøger,” fortæller Mamuma Kanu, der er en af mødrene i forældrebestyrelsen. “Kvinderne på markedspladsen lige uden for skolen har opdaget, at vi får undervisning. De vil også gerne lære at læse og skrive. Vi prøver at se, om der er andre, der kan undervise dem, for vi er allerede mange i vores forældreklasse,” siger hun.

Milepæle i 2010-2011: •IBIS og partnere tog initiativ til at samle traditionelle ledere til en møderække, der skal afdække, hvordan de traditionelle strukturer kan blive mere gennemsigtige og demokratiske. • Skolen for krigens børn og unge har indskrevet 1.333 nye elever til et treårigt forløb, der giver dem 1.-6. klasses pensum. 59 nye unge uuddannede lærere underviser på skolerne og tager samtidg deres læreruddannelse. • Sierra Leones uddannelsessektor har gennemgået en større reform. IBIS og Alliance2015-partneren Concern deltog med ideer til den nye politik.

21


Vestafrika

LIBERIA IBIS I LIBERIA HAR SAMLET SINE MANGE ERFARINGERNE FRA SKOLER FOR KRIGENS BØRN, LÆRERUDDANNELSE OG INNOVATIVE SKOLEMATERIALER I ET TEMAPROGRAM. Lotte Ærsøe

Som i alle IBIS’ samarbejdslande er aktiviteterne og projekterne omkring uddannelse i Liberia nu endelig samlet under et uddannelsestemaprogram. IBIS begyndte de første uddannelsesprojekter for krigens børn i 2005. Udviklingen af det nye temaprogram blev indledt i begyndelsen af 2010 og kulminerede i et færdigt program i maj 2011. IBIS i Liberia har undervejs talt med alle relevante organisationer, offentlige institutioner og nøglepersoner. Liberias undervisningsministerium og Alliance2015-partneren Concern samt kollegaer i IBIS globalt har budt ind med ideer, rettelser og tilføjelser og bidraget med erfaringer fra lignende programmer i IBIS. Liberia er et af verdens fattigste lande og har mange udfordringer både økonomisk og politisk. Geografien er en anden udfordring med store områder dækket af regnskov og ingen offentlig transport. Med en stor gruppe af børn og unge uden uddannelse på grund af krigen, mange teenagere i grundskoleklasserne, få uddannede lærere og et svagt civilsamfund har undervisningsministeriet nok at se

Fakta om IBIS i Liberia IBIS’ erfaringer i Liberia spænder over læreruddannelse, forældrebestyrelser, skoler for krigens børn, samarbejde med myndigheder og fortalervirksomhed, og det har givet genlyd helt inde på regeringens kontorer. Det mærkede de på den IBIS-støttede værkstedsskole YEP i Fishtown. Her fik de unge lærlinge fint besøg, da landets præsident Ellen Johnson Sirleaf kom forbi. Under besøget brød præsidenten protokollen og bad, om hun måtte høre, hvad de unge selv tænkte om deres uddannelse og fremtid.

22

til, hvis det skal sikre kvalitetsuddannelse for alle. Under arbejdet med temaprogrammet blev det klart, at Liberia ikke alene har behov for skoler, materialer og uddannede lærere, men for støtte til at opbygge undervisningssystemet på alle niveauer lige fra den enkelte skole til ministeriet. IBIS i Liberia har valgt at satse på tre uddannelsesudfordringer: adgang, kvalitet og ansvarlig forvaltning i uddannelsessektoren. Mens skoler, materialer og uddannede lærere er vigtige og skal tilgodeses her og nu, fokuserer programmet på kapacitetsopbygning af civilsamfundet og lokalsamfundet for at holde regeringen fast på at levere en relevant kvalitetsuddannelse til alle.

Skolen har ændret mit liv For Sarah Johnson på 25 år har det indimellem været hårdt at klare skolegangen, som ikke levner tid til at tjene penge ved siden af. Men hun har holdt ved: “Jeg er glad for det, jeg lærer på YEP-centeret. Det har ændret mit liv. Centerets leder er næsten som en far for os og opfordrer os til at blive på skolen, selvom det nogle gange er hårdt. Jeg var ved at give op, men så deltog jeg i en workshop om, hvordan det kan hjælpe piger, at de får en uddannelse, og det, han sagde der, fik mig til at skifte mening. Det er jeg ham meget taknemmelig for,” sagde en bevæget Sarah Johnson. Sarah har nu afsluttet sit kursus sammen med 64 andre unge.

Milepæle i 2010-2011: • 2,769 børn og unge er kommet i skole gennem det koncentreret skoleforløb ALP. • Mere end 500 lærere har gennemgået kurser i pædagogik, kvalitets læseplaner og udvikling af undervisningsmaterialer.


Vestafrika

GHANA TRYGGE SKOLER MED KVALIFICEREDE LÆRERE STÅR SIDE OM SIDE MED INDDRAGELSE AF BORGERNE I LOKALDEMOKRATIET FOR IBIS’ ARBEJDE I GHANA. Lotte Ærsøe

Udvikling stopper aldrig. Men den økonomisk støtte skal ikke vare evigt. Derfor var det også med glæde, at IBIS i Ghana 2010 afsluttede et større program, der gennem syv år har støttet mere end 150 civilsamfundsorganisationer i at blive stærkere fortalere for menneskers rettigheder. Fra begyndelsen vidste både IBIS og partnerne, at det var et partnerskab med en tidshorisont, og en del af projektet gik netop ud på at støtte organisationerne i at stå på egne ben. Programmet støttede aktiviteter lige fra radioudsendelser om HIV, oplysning om hvorfor uddannelse er bedre for børn end at arbejde, og stop for omskæring af unge piger i Nordghana. Kvinde- og ungdomsorganisationer, borgergrupper og andre rettighedsbaserede organisationer fik støtte til at holde møder og kurser om menneskerettigheder, kvinders deltagelse i lokalvalg, og hvordan man sikrer, at kommunens penge rent faktisk går til de rette formål. Organisationerne blev tilbudt træning i fortalervirksomhed, strategiudvikling, budgetlægning, god finansiel styring og demokratiske beslutningsprocesser i organisationer. Indbygget i projektet var regelmæssige møder, hvor partnerne udvekslede erfaringer og opbyggede netværk, der nu eksisterer uafhængigt og uden IBIS’ støtte. Partnerskaber præger i høj grad også de andre aktiviteter i uddannelses- og demokratiprogrammerne. Her støtter IBIS fortsat både mindre og større civilsamfundsorganisationer. Støtten går blandt andet til at forene de mindre organisationer og trække på den unikke viden, de hver har, om for eksempel uddannelsessituationen lokalt eller overtrædelser af borgernes rettigheder i en landsbykommune. Støtten til lokale organisationer i Ghana har til formål at skabe et stærkt civilsamfund og give den enkelte borger viden og opbakning til at deltage i den demokratiske beslutningsproces.

Milepæle i 2010-2011: • Ungdomsorganisationen SYPPA har med støtte fra IBIS påvirket den kommunale lovgivning og sikret at 40 procent af alle udnævnelser på distriktsplan går til kvinder, og at der gives positiv særbehandling af handicappede. • Sammen med Toms group har IBIS støttet uddannelsen af 730 lærere, sat gang i 50 skolebestyrelser og sikret tidssvarende undervisningsmaterialer på 200 skoler i to kakaodistrikter. Alt sammen for at sikre at børnene kommer i skole og ikke ender som børnearbejdere i kakaoproduktionen.

Nyt netværk ser dagens lys I december 2010 begyndte olien at flyde fra store reserver under havbunden ud for Ghanas kyst. Regeringen opfordrede alle til at give deres besyv med, så olien bliver et gode og ikke en forbandelse for landet. I marts 2010 dannede mere end 100 ghanesiske organisationer en platform med støtte fra blandt andre IBIS for at kæmpe for, at overskuddet fra Ghanas store olieeventyr kommer landets befolkning til gode, og ikke forsvinder i olieselskabernes lommer. “Regeringens energiudvalg inviterede til dialog om lovgivningen omkring den største økonomiske forandring i Ghanas nyere historie. Vi er stolte af, at platformen efter så kort tid bliver taget alvorligt af regeringen,” udtaler Nana Asantewa Afadzinu, IBIS tidligere policy-rådgiver i Vestafrika. Platformen danner et fællesskab og talerør for de organisationer i Ghana, der arbejder for, at olieindtægterne bruges til at opnå en sund økonomi, udvikling af demokratiet og de enkelte sektorer - især sundhed og uddannelse, miljøbeskyttelse og respekt for menneskerettighederne i de regioner, der bliver påvirket af olieindustriens aktiviteter.

Fakta om IBIS i Ghana IBIS har haft aktiviteter i Ghana siden 2001. Kontoret i Ghanas hovedstad Accra var indtil maj 2011 vært for den regionale ledelse af alle IBIS’ programmer i Ghana, Liberia og Sierra Leone. Programmerne har vokset sig store og administreres i dag fra de enkelte lande.

23


Opskrift

BOLO POLANA MOZAMBICANSK KAGE MED CASHEW OG KARTOFFEL Yeray Lopez

Polana er navnet på et af de rige kvarterer i Mozambiques hovedstad Maputo. Bolo betyder kage. Bolo Polana er en mættende kage, som portugiserne havde med sig til landet, og som siden er blevet tilpasset de lokale råvarer. 500 gram usaltede cashewnødder 300 gram kartofler 4 dl sukker 250 gram usaltet smør 4 teskefulde revet citronskal 4 teskefulde revet appelsinskal 2 dl appelsinsaft 9 æggeblommer 4 æggehvider 100 gram hvedemel 1 teskefuld bagepulver

24

- Varm ovnen til 180 grader, og rist cashewnødderne i 15 minutter. Lad dem køle af. - Kog kartoflerne, indtil de er møre. Hæld vandet fra, og mos dem. Bland appelsinsaften i. - Hak cashewnødderne fint, og kom dem i mosen. - I en anden skål pisker du sukker, smør og fintrevet citron- og appelsinskal til en let og luftig masse. Vend den i kartoffel/cashewblandingen. - Kom æggeblommerne i en ad gangen, og bland efter hver. - Pisk æggehviderne til skum, og vend dem forsigtigt i dejen. - Bag kagen midt i ovnen i 180 grader i cirka 1 time. - Lad kagen køle til stuetemperatur, inden du serverer den.


25


Østlige Afrika

SYDSUDAN I SYDSUDAN ER TO TREDJEDELE ANALFABETER. DERFOR ARBEJDER IBIS PÅ AT FÅ OPBYGGET ET GODT OG EFFEKTIVT UDDANNELSESSYSTEM FOR DE SYDSUDANESISKE BØRN. Bent Jahns

Rune Bech Persson og Bent Jahns

Den 9. juli 2011 kunne befolkningen i Sydsudan fejre sin uafhængighed. Men for at nå hertil skulle sudaneserne igennem næsten 50 års borgerkrig og blodig konflikt. Genopbygning og ikke mindst udvikling af Sydsudan byder på ekstraordinære udfordringer på alle felter. Alene inden for uddannelse er behovet enormt. Kun en tredjedel af landets befolkning kan læse og skrive, heraf kun en tiendedel kvinder. Omkring halvdelen af alle børn og unge går ikke i skole, og de, der går i skole, skal ofte dele deres lærer med 100 andre elever, dele skolebogen med fire andre og være mere end heldige for at sidde i et klasseværelse og ikke på jorden under et træ. At sikre et tilstrækkeligt antal uddannede lærere og uddannelsesfaciliteter til alle skoler er blandt de presserende udfordringer. IBIS har arbejdet i Sydsudan siden 2007 og har de seneste tre år kørt et såkaldt accelereret læringsprogram (ALP) i Central Equatoria. ALP er henvendt til børn og unge, som er for gamle til at begynde i den almindelige skole, og som man tilbyder otte års pensum på bare fire år. Programmets aktiviteter koncentrerer sig omkring de skoler, som har den nødvendige opbakning fra lokalsamfundet. Indsatsen har betydet, at antallet af

ALP-elever i år har stabiliseret sig på omkring 3.500 heraf 40 procent piger i 50 lokalsamfund. Forældrebestyrelserne anerkender kvaliteten af den undervisning, som ALP-lærerne giver, og flere steder har man anmodet disse lærere om at stå for den almindelige grundskoleundervisning. Det er en ros til IBIS’ arbejde og den træning, som vi har været med til at give lærerne. Men det betyder, at IBIS i år har været tæt på at mangle lærere til ALP-skolerne. I samarbejde med de lokale myndigheder har man derfor udviklet en ny ordning, hvor lærerstuderende får en måneds intensiv undervisning i de accelererede undervisningsmetoder og derefter går ud i skolerne og arbejder. Resten af deres uddannelse tager de så sideløbende og via træning, som IBIS står for. Det har givet 77 nye lærere, som samtidig har vist sig at være både meget motiverede og meget fagligt dygtige.

Nyt partnerland

ALP-elevernes resultater skabte opmærksomhed, da de tidligere på året gik op til den afsluttende grundskoleeksamen. 60 procent af dem bestod, hvilket er lige så mange og i nogle tilfælde flere, end eleverne i de almindelige skoler præsterer efter otte års skolegang. Især pigerne klarer sig bedre i ALP-klasserne. Det er et flot resultat, som vil blive brugt i arbejdet for at udbrede den elevcentrerede undervisningsmetode til større dele af det nye Sydsudan. IBIS’ styrelse har valgt Sydsudan som nyt partnerland, og på baggrund af erfaringerne fra de tidligere år, er IBIS netop nu i gang med at formulere en landestrategi for de næste fem år.

Fakta om IBIS i Sydsudan IBIS har arbejdet i det nuværende Sydsudan siden 2007. Fokus er på at sikre uddannelse til de børn og unge, som aldrig er kommet i skole. Sideløbende med undervisnings- og læringsaktiviteter står IBIS for at indrette klasselokaler og for at oprette skolehaver, som har vist sig gode til undervisning i fag som landbrug, miljøledelse, og som fremmer teamwork mellem drenge og piger. Samtidig er det en vigtig del af programmet at træne skoleledere og støtte forældreråd, styrke de embedsmænd og politikere, der arbejder med uddannelse og med generelt at styrke det politiske fokus på uddannelse i det nye land.

26

Milepæle 2010-2011: • 3.500 børn og unge er indskrevet i ALP klasserne. • 766 af de børn og unge, der begyndte i ALP klassen for et år siden kan nu læse og skrive.


Sydlige Afrika

MOZAMBIQUE MOZAMBIQUE HAR I 2010/2011 SAT FOKUS PÅ AT ØGE ANTALLET AF PARTNERORGANISATIONER OG STYRKE KVINDERNES INDFLYDELSE PÅ SAMFUNDSUDVIKLINGEN. Stine Skøtt Thomsen

Mozambique er et land med stor økonomisk ulighed, hvor mere end tre fjerdedele af befolkningen lever i fattigdom. Landets udvikling forhindres endvidere af, at befolkningen har ringe mulighed for at deltage tilstrækkeligt i de politiske beslutningsprocesser. Der er gennemgribende korruption, manglende infrastruktur, høj forekomst af hiv/aids og lav kvalitet i uddannelsessystemet. I 2010 resulterede dette i tre dages uroligheder i hovedstaden Maputo, hvor folk protesterede i gaderne mod stigende leveomkostninger. IBIS har siden 2008 haft et uddannelsesprogram og et borgerrettighedsprogram i Mozambique. I 2010 startede to nye programmer: “Kvinder i Politik” og “Adgang til Information”. Adgang til Information-programmet har til formål at styrke demokratiet og sikre borgerrettigheder som ytringsfrihed, pressefrihed og gennemsigtighed i den offentlige administration. I 2010 lavede programmet partnerskabsaftaler med tre partnere, og deres aktiviteter omfatter studier af kvinders adgang til information, træning af journalister og lobby for, at parlamentet skal godkende en lov, der sikrer borgernes ret til aktindsigt. Med Kvinder i Politik-programmet satte IBIS i 2010 ekstra fokus på at støtte kvinder til at opnå politisk indflydelse ved at kapacitetsopbygge kvindelige lokalpolitikere og ved at yde støtte til civilsamfundsorganisationer, der arbejder for kvinders rettigheder. I uddannelsesprogrammet arbejder IBIS med at uddanne skolerådene i demokratisk skoleledelse og i at støtte sårbare og forældreløse børn i at gennemføre deres uddannelse. Alene i 2010 blev 1605 medlemmer af 95 skoleråd trænet i skolerådsarbejde, mens 1.061 lærere blev trænet i deltagerorienterede undervisningsmetoder. IBIS har desuden i samarbejde med en partnerorganisation et fritidscenter for sårbare og forældreløse børn i udkanten af Maputo. Borgerrettighedsprogrammet fokuserer på at styrke det mozambicanske civilsamfund. I 2010 blev 234 såkaldte forandringsagenter og 8 civilsamfundsorganisationer trænet i borgerrettigheder, budgetmonitorering, planlægning og lobbyarbejde med det formål at skabe aktive og bevidste borgere, der stiller de offentlige myndigheder til regnskab.

Fakta om IBIS i mozambique IBIS har arbejdet i Mozambique siden 1976. 83 ansatte arbejder med at skabe kvalitet i undervisningen for landets udsatte børn og udvikle det skrøbelige lokale demokrati.

Anne Witthøfft

Maria Langa mobiliserer kvinderne Maria Langa er i dag borgmester i Manjacaze og blev for nylig valgt som vicepræsident for en afrikansk kommunalrådsorganisation. Hun fortæller, at der efter borgerkrigen var mange kvinder enker, som bare sad og ventede på, at der skulle komme nogle mænd og løse deres problemer. “Det fik jeg lyst til at lave om på, og derfor begyndte jeg at mobilisere kvinderne til at blive selvforsørgende,” siger Langa. Maria Langa blev trænet som aktivist af IBIS’ projekt ”Kvinder i Demokrati”, der sammen med Mozambiques største nationale kvindenetværk, Forum Mulher, uddannede 420 kvindelige aktivister for at få flere kvinder til at bruge deres stemmeret og stille op til kommunal- og parlamentsvalgene i 2008 og 2009. Langa var én af dem, der blev valgt ind. Hun siger selv, at projektets uddannelse i høj grad gjorde hende bevidst om kvinders rettigheder, og hvorfor det er så vigtigt, at kvinder også har en stemme og har indflydelse i lokalpolitik. “Kvinders ansvar skal ikke stoppe i hjemmet. Vi skal skabe kommuner, hvor kvinder har deres egne ideer til udvikling og fremskridt for kommunen,” siger Maria Langa.

Milepæle 2010-2011: • IBIS har klædt de rådgivende distriktsråd på til at afholde demokratiske valg for første gang. 71 af IBIS’ forandringsagenter blev valgt ind, heraf 49 kvinder. • Antallet af børn, der dropper ud af skolen i IBIS’ fokusområder, er faldet med 13 procent. • IBIS har øget antallet af partnerorganisationer i Mozambique og har nu i alt 22 partnerskabsaftaler. • 2183 personer er blevet trænet i hiv/aids forebyggelse.

27


Lukkelande

NÅR VI SIGER FARVEL I ÅR SLUTTEDE IBIS STØRSTEDELEN AF AKTIVITETERNE I FIRE SAMARBEJDSLANDE. Malene Aadal Bo

Lise Josefsen Hermann

1. maj 2011 var sidste arbejdsdag for de fleste medarbejdere på IBIS’ programmer i Peru, Ecuador og Honduras, hvor IBIS over længere tid har udfaset sine aktiviteter for endeligt at lukke kontorerne i løbet af 2011. I september gjaldt det også Angola. Når IBIS drejede nøglen om i de fire lande, er det desværre ikke, fordi alle børn er kommet i en god skole, og de marginaliserede grupper har opnået fuld ligestilling. Det er i stedet et udtryk for, at IBIS er nødt til at prioritere sine kræfter. Det har været en svær proces, for selv om IBIS ikke er den mest pengestærke partner, en lokal organisation kan få, så lyder det især fra de oprindelige folks organisationer i Latinamerika, at IBIS kan noget andet, der er helt afgørende. “De oplever IBIS som en ægte, ligeværdig partner.

En partner, som ikke kommer med sin egen dagsorden, men er der for at støtte partnernes politiske målsætning. Sådan er det langt fra alle donorer, der agerer,” siger Gitte Weise Hermansen, der er programkoordinator for Latinamerika. Der er heldigvis mange tegn på, at IBIS’ engagement vil få en blivende effekt. I Angola er der en række tydeligt styrkede civilsamfundsorganisationer, og i Latinamerika er der kommet fokus på oprindelige folks rettigheder. Det gør det sværere for landenes regeringer at undertrykke og udnytte de svageste befolkningsgrupper. I flere af landene vil IBIS desuden stadig kigge forbi via det regionale politikprogram LAPI (Latin America against Poverty and Inequality) og Operation Dagsværk, som næste år går til et projekt i Peru.

Angola IBIS har arbejdet her siden 1997. I første omgang til at afhjælpe de værste effekter af krigen, der sluttede i 2002. Derefter var fokus på støtte til genopbygning af civilsamfundet og uddannelsessystemet.

De vigtigste resultater: • IBIS har sat behovet for at have og træne skolebestyrelser på dagsordenen i Angola.

Peru IBIS har været i landet siden 1995. Arbejdet har koncentreret sig om støtte til oprindelige folks organisationer og øget lighed, blandt andet gennem politisk indflydelse og uddannelse.

De vigtigste resultater: • Oprindelige folks organisationer er nu anerkendt som en vigtig social og politisk aktør. • Det er lykkedes at bryde tabuet om vold mod kvinder og få organisationerne til at sætte fokus på dette emne.

Honduras IBIS har arbejdet her siden 1987 med støtte til civilsamfundet gennem uddannelse og støtte til opbygning af organisationer. Senere også særlig fokus på oprindelige folks organisationer.

• Succes med de særlige undervisningsforløb til børn, som har mistet skolegang på grund af krigen. • Det er lykkedes at opbygge og styrke en række vigtige civilsamfundsorganisationer.

Ecuador IBIS har været i Ecuador siden 1994. Fokus har især været på støtte til oprindelige folks organisationer og øget lighed - gennem indflydelse og uddannelse.

De vigtigste resultater: • Oprindelige folk fik sat et solidt fingeraftryk på landets nye forfatning, der giver lige rettigheder og særlig beskyttelse af oprindelige folk. • Tosproget interkulturel undervisning bliver nu også tilbudt i byerne, hvor mange migrerer til.

De vigtigste resultater: • Civilsamfundet, herunder kvindeorganisationer, blev styrket, og der er skabt en god relation mellem civilsamfundsorganisationer og de lokale myndigheder. • De oprindelige folks organisationer har fået indflydelse på en ny national politik for fattigdomsbekæmpelse. • Interkulturel tosproget undervisning kom på den nationale dagsorden og blev forankret lokalt.

28

Se en lille film fra det arbejde, IBIS har lavet i Angola. Brug din smartphone til at scanne koden. Du kan også se videoen på ibis.dk/Angola


Regnskab

årsregnskab 2010

Vurdering af årets resultater Peter Bro-Jørgensen

Lise Josefsen Hermann

Den generelle vurdering af 2010 inden for programområdet er, at gennemførelsen af aktiviteterne i meget høj grad er forløbet efter planen. Arbejdet følges gennem indikatorer, der gør det muligt at dokumentere, at IBIS systematisk arbejder på at blive stadigt mere “aid effective”. Beslutningen om at udfase aktiviteterne i Honduras, Peru og Ecuador er blevet gennemført i 2010. Den sidste tid har der været særligt fokus på at gøre vores partnere i stand til at stå på egne ben og på at opsamle og omsætte alle de vundne erfaringer til vores arbejde i andre lande. 2010 var et godt år for IBIS’ oplysningsarbejde med mange aktiviteter på danske skoler. På det politiske plan markerede IBIS sig særligt i 2010 på emner som skattely og kapitalflugt og fik politisk opbakning til at sætte skatteproblematikken på den danske udviklingsdagsorden. Fundraisingarbejdet løftede fint egenfinansieringskravet (Danidas krav om, at organisationer selv skal rejse 10 pct. af det beløb, som de modtager af Danida) baseret på faste bidrag fra medlemmer og støttemedlemmer, bidrag fra fonde, Danmarksindsamlingen og bidrag fra kampagner, CSR-aktiviteter og andre samarbejder. Derudover skabte IBIS’ indsamling i forbindelse med jordskælvet i Haiti en betydelig sum, der anvendes til katastrofearbejdet i samarbejde med Alliance2015-partneren Concern.

Vurdering af årets økonomiske resultat

Årets økonomiske resultat var med et overskud på 4,2 millioner kroner meget tilfredsstillende. Der var oprindeligt budgetteret med et overskud på 1,5 millioner kroner i 2010. Årsagerne er blandt andre, at IBIS fortsatte sidste års positive fundraisingresultat i Danmark, samt at IBIS har en række gode aftaler med insti-

tutionelle donorer. Der blev samlet set indsamlet private midler for 14,4 millioner kroner (mod 9,6 millioner kroner i 2009). Da IBIS’ egenfinansiering kunne ske ved egne indsamlede midler, blev egenkapitalen styrket yderligere og nåede med udgangen af 2010 op på 13,1 millioner kroner svarende til 6,3 procent af den årlige omsætning, hvilket er overordentligt tilfredsstillende og giver god grobund for den fortsatte udvikling af IBIS. Omsætningen i 2010 udgjorde 208,5 millioner kroner. Det var godt 8 millioner kroner lavere end budgetteret og kan ikke i sig selv anses for tilfredsstillende i forhold til IBIS’ målsætninger om at øge den totale omsætning. Rammebevillingens relative andel af den samlede omsætning steg i 2010 med dette resultat til 58 procent i modsætning til sidste års 51 procent.

Andre forhold i 2010

I forbindelse med gennemførelsen af et projekt i Liberia, blev det konstateret, at en række aktiviteter blev gennemført af en partnerorganisation uden budgetmæssig dækning. Den ansvarlige regionale partnerorganisation har i begyndelsen af 2011 tilbagebetalt hele beløbet til IBIS.

Forventninger til 2011

2011 forventes at blive præget af overgangen fra en regional til en landebaseret struktur, der trådte i kraft 1. maj 2011. Der vil med en effektivisering og omlægning af midler inden for de eksisterende finansielle rammer ske en investering i den nye landestruktur. Det er forventningen, at disse investeringer fremover vil bidrage til at løfte de ambitiøse, finansielle målsætninger i organisationsstrategien, særligt inden for fundraising.

29


Regnskab

Resultatopgørelse for 2010 beløb i 1.000 kr.

Indtægter 2010 2009 Donormidler til projekt- og programaktiviteter

Danida rammebevilling Øremærkede indsamlede midler Øvrige donorer (EU, Danida, Global Funds m.v.) Administrationsindtægter

111.492 5.457 76.795 9.534

111.368 5.015 86.059 9.981

Donormidler i alt 203.278 212.423 Indsamlede midler 4.932 4.338 Andre driftstilskud 313 654

Indtægter i alt

208.523

217.415

Omkostninger Projekt- og programaktiviteter:

Danida rammebevilling Øvrige donorer

Mozambique Vestafrika Øvrige Afrika Sydamerika Mellemamerika Øvrige projektaktiviteter

21.061 30.295 16.263 19.126 19.288 9.447

3.746 17.651 7.089 17.072 29.290 3.422

2010

2009

I alt 24.807 47.946 23.352 36.198 48.578 12.869

26.288 45.541 24.998 51.116 44.232 11.892

115.480 78.270 193.750 204.067 Omkostninger på lande- og hovedkontor samt foreningen 10.603 9.588 204.353 213.655

Årets resultat +/(-)

Indtægter 2010 Danida rammebevilling Andre Danida-bevillinger Alliance2015 EU Øvrige bevillinger Indsamlede midler Øvrige

113.249 16.284 20.435 3.215 29.086 10.390 15.864

54% 8% 10% 2% 14% 5% 7%

208.523

100%

5%

4.170

7%

14% 54%

2% 10% 8%

antal medlemmer, støttemedlemmer og bidragsydere ultimo 2010: 30

3.760

16.358


Regnskab

Balance pr. 31.12 2010 beløb i 1.000 kr.

Aktiver

2010 2009

Anlægsaktiver 1.339 938 Omsætningsaktiver Tilgodehavender 3.005 3.531 Værdipapirer 300 269 Likvide beholdninger 39.049 35.645 Omsætningsaktiver i alt 42.354 39.445

Aktiver i alt

43.693 40.383

Passiver 2010 2009

Egenkapital

Egenkapital per 1. januar 8.908 5.148 Årets resultat 4.170 3.760 Egenkapital per 31. december 13.078 8.908

Kortfristede gældsforpligtelser

Penge til brug for aktivitet 7.099 14.601 Skyldige renter af donormidler 535 917 Anden gæld 22.981 15.957

Kreditorer i alt

30.615

Passiver i alt

43.693

Udgifter 2010 Mozambique Vestafrika Øvrige Afrika Sydamerika Mellemamerika Information Øvrige projektaktiviteter Indsam. & Adm.

31.475

24.807 47.946 23.352 36.198 48.578 2.251 10.931 10.290

12% 24% 11% 18% 24% 1% 5% 5%

204.353 100%

Udgifter til administration udgjorde i 2010:

1%

5%

5%

40.383

12%

24%

24%

18%

11%

4,7% 31


Leder

da tapirEn MistEdE sin stEMME EN BØRNEFORTÆLLING FRA MISKITAFOLKET I NICARAGUA Yerey Lopez

En dag vandrede tapiren langs bredden af en flod og så en brøleabe, der hang fra en gren. Alle, der kender til tapiren og aben, ved, at tapiren har en lille svag stemme, mens aben kan brøle meget højt. Men dengang havde de ikke de stemmer, de har i dag. Da kunne aben kun pibe, mens tapiren havde en stærk og fyldig stemme. “Hvad tænker du på, mens du hænger der fra din gren?” spurgte tapiren og gik hen til aben. “Lige nu nyder jeg bare at lytte til din smukke stemme,” peb aben. “Hvis du synes, min stemme er så smuk, må du gerne låne den lidt,” sagde tapiren, der var glad for rosen. Aben ville rigtig gerne prøve tapirens stemme, så den sprang ned fra træet, og de to byttede stemmer. Aben talte nu med tapirens dybe og fyldige stemme,

32

mens tapiren havde fået abens pibende fløjten, der lød så skør til det store dyr, at de begge kom til at grine. De morede sig en tid, men da tapiren havde fået nok af den lille svage stemme og ville bytte tilbage, hoppede aben to gange op og forsvandt så højt op i det nærmeste træ. “Kom tilbage. Giv mig min stemme igen,” råbte tapiren, så højt den kunne. Men brøleaben lo og sagde: “Jeg kan ikke forstå, hvad du siger. Jeg hører kun en fløjten, der kommer ud af din mund.” Og så forsvandt den højt op i trækronerne med tapirens stemme. Siden da har brøleaben ikke turdet komme ned fra træerne af frygt for tapirens vrede. Men den sidder deroppe og brøler med sin store, stærke stemme, og den lader endda sin lort falde på flodbredden, hvor tapiren går og for evigt må nøjes med sin lille pibende røst.

IBIS årsberetning 2010-2011  

IBIS årsberetning for året 2010-2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you