Page 1

AutoCAD Webinaras 3 iš 3 SLUOKSNI Ų ORGANIZAVI MAS IR SPAUSDIN I M O RINKI N I A I Šio mokamo* Webinaro metu mokinsime: ○ ○ ○ ○

Kaip kurti sluoksniu grupes ir filtrus Kaip skirstyti brėžinio objektus pagal projekto struktūrą Kaip panaudoti aprašomųjų elementų kintamąjį mastelį spausdinime Kaip kurti ir naudoti spausdinimo lapų rinkinius

Webinaro pradžia – Ketvirtadienį, Birželio 8 dieną, 9:00val.; Trukmė: 1-1,5 val. Organizatoriai: UAB “Intelligent BIM Solutions”, UAB “AGA-CAD”.

REGISTRUOKIS

AutoCAD Webinaras 3 iš 3  
AutoCAD Webinaras 3 iš 3  

SLUOKSNIŲ ORGANIZAVIMAS IR SPAUSDINIMO RINKINIAI

Advertisement