Page 68

66 | Recerca: Biomaterials, implants i enginyeria de teixits

Programa de biomaterials, implants i enginyeria de teixits

Biomaterials per a teràpies regeneratives Enginyeria de teixits ossi, vascular, neural i dèrmic / Desenvolupament de biomaterials per a la regeneració tissular (polímers biodegradables, vidres de fosfat càlcic, compòsits, híbrids) / Fabricació d’esquelets: emmotllament amb solvents, prototipatge ràpid, electrofilatura, micropartícules i nanopartícules / Recerca en la biointerfície entre els materials de la superfície i les entitats biològiques / Funcionalització superficial / Recerca en cèl·lules mare / Diferenciació de cèl·lules mare mesenquimàtiques (regeneració òssia), cèl·lules progenitores endotelials de medul·la òssia (angiogènesi i endotelització) i cèl·lules progenitores neuronals (regeneració neuronal). El grup de recerca en biomaterials per a teràpies regeneratives se centra en el desenvolupament de nous biomaterials i bastides per a la regeneració tissular. S’estudien i desenvolupen materials bioactius i biodegradables i s’obté coneixement bàsic i aplicat sobre les seves interaccions amb entitats biològiques per tal de permetre l’enginyeria de teixits, que consisteix en la reparació i la restauració funcional de teixits i òrgans mitjançant cèl·lules, senyals i esquelets 3D. El grup de recerca domina tècniques pròpies de síntesi i processament de biomaterials com ara polímers biodegradables, vidres de fosfat càlcic i vitroceràmica, i la seva combinació en compòsits i híbrids. Diferents tècniques de fabricació com emmotllament amb solvents, prototipatge ràpid, electrofilatura i producció de micropartícules i nanopartícules permeten obtenir esquelets 3D amb geometria, estructura interna, manejabilitat i propietats mecàniques i superficials a mida, útils per a diferents aplicacions clíniques. En aquest sentit, s’han optimitzat mètodes de funcionalització superficial amb diversos indicadors bioquímics per senyalitzar l’entorn biològic i la incorporació de característiques topogràfiques i mecàniques. El grup també pot aïllar i cultivar cèl·lules mare i precursores per a la caracterització biològica in vitro dels esquelets obtinguts per a l’enginyeria de teixits.

Cellular Biotechnology

Programa de biomaterials, implants i enginyeria de teixits

El 2012 es van fer avenços importants vers la síntesi de nous materials amb propietats d’alliberament iònic i potencial angiogen i osteogen. Es van desenvolupar i optimitzar nous mètodes per a la

Cèl·lules mare mesenquimàtiques de rata unides a fibres híbrides PLA/vidre electrofilades

Profile for IBEC

Memòria IBEC 2012  

Memòria 2012, Institut de bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

Memòria IBEC 2012  

Memòria 2012, Institut de bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

Advertisement