Page 59

Recerca: Nanobioenginyeria | 57

Tècniques i equipaments científics n

Nanofabricació i nanomanipulació

• Sistema automatitzat d’impressió per microcontacte (elaboració pròpia) • Sistema de nanolitografia de ploma (DPN)

• Microscopi de forces atòmiques (AFM) • Microscopis òptics (llum blanca i epifluorescència) • Espectroscopis d’impedància • Analitzador d’impedància de precisió • Multímetre-font remot de resolució inferior al femtoamperi n

Biologia molecular i cel·lular

• Nanoplòter NPM

• Cabina de bioseguretat (classe II)

• Plataforma de nanotecnologia (PCB): equipaments per a litografia de gravat per calor, tractament de polímers i fotolitografia, gravat químic humit, evaporació per feix d’electrons

• Lectors de plaques amb micropouets

n

Caracterització

• Sistemes d’electroforesi de proteïnes i DNA • Espectrofotòmetre NanoDrop n

Estudi dels microfluids

• Ressonància de plasmons superficials (SPR)

• Bombes de xeringa d’alta precisió

• Microbalança electrònica de quars (QCM)

• Bombes peristàltiques

• Espectroscòpia de modes de llum per guies d’ona òptiques (OWLS)

Plataforma de cultius cel·lulars que conté microentorns basats en gradients molt ajustables de proteïnes unides covalentment (fibronectina) en poli(metacrilat de metil) modificat topogràficament. (Dreta) Imatge confocal a grans augments de cèl·lules 3T3 en una regió amb una ‘alta’ densitat de fibronectina sobre una superfície microestructurada (100 ng cm-2). (Requadre) Detall de la formació de contactes focals en la perifèria cel·lular. Les fletxes blanques assenyalen la interacció de protrusions cel·lulars amb la topografia. A partir de Comelles et al., 2012

Profile for IBEC

Memòria IBEC 2012  

Memòria 2012, Institut de bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

Memòria IBEC 2012  

Memòria 2012, Institut de bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

Advertisement