Page 5

A mesura que naveguem, i deixem enrere el 2012 vers el 2013, ens sentim una mica com un vaixell que emergeix sa i estalvi després d’haver estat maltractat pel mal temps inesperat. L’any va veure alguns reptes difícils i inesperats per a l’Institut, no generats des de dins, però totalment causats per la persistent crisi econòmica que assota el país. És en aquest moment econòmic crític, quan el creixement i l’expansió de l’activitat dels nostres grups i de l’IBEC en el seu conjunt es podrien veure compromesos, que hem dedicat esforços especials a estabilitzar i consolidar la nostra posició actual. En fer això, hem d’identificar les polítiques que ens permetran desenvolupar-nos, créixer més ràpid i tenir un avantatge competitiu quan sortim de la crisi econòmica actual. Amb cada nou desafiament es presenten noves oportunitats, i tornar a avaluar les estratègies de l’IBEC davant la dificultat imminent ha aclarit on poden ser les nostres prioritats i les millors formes de complir i desenvolupar les nostres missions. Un aspecte que continua essent una important àrea d’interès és l’avenç de l’Institut en investigació veritablement interdisciplinària amb l’arribada dels nostres tres ‘bucs insígnia’: la nanomedicina, l’enginyeria cel·lular i l’atenció sanitària intel·ligent. Aquest és un projecte molt innovador que molt pocs instituts de recerca tenen el privilegi de dur a terme, atès que la interdisciplinarietat no és un recurs que moltes institucions científiques puguin posar de manifest. Dins d’aquestes tres àrees, els diversos grups de l’IBEC combinaran els seus coneixements diversos per aconseguir el tipus de massa crítica necessària per fer front a alguns dels problemes sanitaris de més actualitat i més ambiciosos en la nostra societat d’avui dia. El 2012, els bucs insígnia de l’IBEC van gaudir d’un primer any de finançament de la Fundació “La Caixa” en el marc del projecte institucional ‘Sistemes de diagnòstic i teràpia basats en la integració de noves tecnologies nano info bio i cogno’, i van preparar la Strategic Research Innovation Initiative (SRI2) en la qual s’emmarcaran els tres projectes interdisciplinaris d’aquests tres bucs insígnia. En temps com aquests, el finançament privat és fonamental perquè puguem complir amb la nostra missió de fer recerca d’alta qualitat per trobar solucions per a noves tecnologies mèdiques assequibles. Un altre pas nou i important amb el qual l’IBEC està fent front a la crisi és l’aplicació del nou procés de contractació amb possibilitat de permanència (tenure track). Aquesta iniciativa permet el creixement continuat i el rejoveniment del personal científic, ofereix oportunitats per als joves científics i garantirà que l’IBEC mantingui l’excel·lència científica per afrontar el futur amb una institució consolidada i sostenible. El procés de tenure track, pel qual investigadors d’alt nivell, existents o nous, desenvolupen una trajectòria professional juntament amb un procés d’avaluació, dóna suport a l’estructura actual de l’IBEC i incorpora talent extern i n’aprofita l’intern. Malgrat la crisi hagi afectat tothom personalment, ja que les decisions governamentals han afectat els salaris de la major part del nostre personal, el nivell de suport pràctic que som capaços d’oferir als nostres científics s’ha mantingut constant, i tots els grups administratius han trobat solucions que els permeten continuar incessantment els seus esforços. Aquesta lleialtat i comprensió és el teixit que manté unit un institut de mida mitjana com l’IBEC (prou petit com per mantenir un ambient de familiaritat i cordialitat, però prou gran com per esdevenir un lloc competitiu quan es tracta d’atreure talent internacional), sobretot en temps difícils. El convenciment que demostra el seu personal en què l’IBEC superarà els moments de dificultat i en sortirà triomfant és tot l’estímul que necessitem per continuar. Josep A. Planell Director de l’IBEC

Profile for IBEC

Memòria IBEC 2012  

Memòria 2012, Institut de bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

Memòria IBEC 2012  

Memòria 2012, Institut de bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

Advertisement