Page 33

Recerca: Neurobiotecnologia molecular i cel·lular | 31

Exemple d’imatge obtinguda amb un microscopi confocal de disc giratori LEICA SP5 en què es mostra un exemple d’hipocamp en els nous models murins Cre/lox generats pel grup. En l’exemple, els axons de les cèl·lules que expressen CAMKII estan marcats en groc o verd després de la recombinació i canvi de fluorocrom

Projectes de recerca

Publicacions

n PRIORITY Protecting the Food Chain from Prions: Shaping European Priorities through Basic and Applied Research (2009-2013). IP: José Antonio Del Río (gestionat per la UB) Projecte col·laboratiu integrat dins el marc de l’EU-FP7

n

n DEVREG Caracterización funcional de genes regulados durante la ontogenia del SNC en el desarrollo cortical y la regeneración axonal (2009-2012). IP: José Antonio Del Río MICINN, Investigación fundamental no orientada n DEMTEST Biomarker based diagnosis of rapid progressive dementias – optimization of diagnostic protocols (2012-2014). IP: José Antonio Del Río Instituto Carlos III, “Optimización de Biomarcadores y la Armonización de su uso”

Grup de recerca consolidat (2009-2013). IP: José Antonio Del Río Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), Convocatòria d’ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca de Catalunya (SGR 2009) n

n Análisis del papel de PRPC como mediador de la hiperfosforilación de tau en enfermedades neurodegenerativas (2012-2015). IP: Rosalina Gavín Marín Fondo de investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social

Gil, V. & del Río, J.A. (2012). Analysis of axonal growth and cell migration in 3D hydrogel cultures of embryonic mouse CNS tissue. Nature Protocols, 7 (2), 268-280 Nocentini, S., Reginensi, D., Garcia, S., Carulla, P., Moreno-Flores, M.T., Wandosell, F., Trepat, X., Bribian, A. & del Río, J.A. (2012). Myelin-associated proteins block the migration of olfactory ensheathing cells: an in vitro study using single-cell tracking and traction force microscopy. Cellular and Molecular Life Sciences, 69 (10), 1689-1703

n

Ortega, M. C., Bribián, A., Peregrín, S., Gil, M.T., Marín, O. & de Castro, F. (2012). Neuregulin-1/ErbB4 signaling controls the migration of oligodendrocyte precursor cells during development. Experimental Neurology, 235 (2), 610-620

n

Bribián, A., Fontana, X., Llorens, F., Gavín, R., Reina, M., García-Verdugo, J.M., Torres, J.M., de Castro, F. & del Río, J.A. (2012). Role of the cellular prion protein in oligodendrocyte precursor cell proliferation and differentiation in the developing and adult mouse CNS. PLoS ONE, 7 (4), e33872

n

Armendáriz, B.G., Bribian, A., Pérez-Martínez, E., Martínez, A., de Castro, F., Soriano, E. & Burgaya, F. (2012). Expression of Semaphorin 4F in neurons and brain oligodendrocytes and the regulation of oligodendrocyte precursor migration in the optic nerve. Molecular and Cellular Neuroscience, 49 (1), 54-67

n

Profile for IBEC

Memòria IBEC 2012  

Memòria 2012, Institut de bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

Memòria IBEC 2012  

Memòria 2012, Institut de bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

Advertisement