Page 30

28 | Recerca: Biotecnologia cel·lular

Projectes de recerca n INTERMODS Interconexiones de módulos plasmídicos y los genomas de bacterias patógenas (2008-2013). IP: Antonio Juárez (gestionat per la UB) MICINN, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

MEJORAVE1 Mejora sanitaria y de productos cármicos de ave. IP: Antonio Juárez Projecte industrial amb Mevet, S.A / CZ Veterinaria, S.A. n

REGENTERO Proteínas restringidas a la familia Enterobacteriaceae: implicación en la transferencia génica horizontal y virulencia. IP: Antonio Juárez MICINN n

Col·laboracions amb altres centres de recerca Prof. Josep Casadesús Universidad de Sevilla, Espanya Prof. Charles Dorman, Trinity College, Dublin Prof. F. García del Portillo Centro Nacional de Biotecnología, Madrid, Espanya Dr. Gabriel Gomila IBEC (pàg. 61) Prof. Mike Hughes University of Surrey, Regne Unit Dr. Rodrigo Martínez-Duarte École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suïssa Prof. Miquel Pons Organic Chemistry Dept., Universitat de Barcelona, Espanya Prof. Josep Samitier IBEC (pàg. 52)

Publicacions Cendra, M.d.M., Juárez, A. & Torrents, E. (2012). Biofilm modifies expression of ribonucleotide reductase genes in Escherichia coli. PLoS ONE, 7 (9), e46350

n

Gil, F.J., Rodriguez, A., Espinar, E., Llamas, J.M., Padullés, E. & Juárez, A. (2012). Effect of oral bacteria on the mechanical behavior of titanium dental implants. The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, 27 (1), 64-68

n

Tècniques i equipaments científics n

Termociclador (PCR)

n

Aparell per a l’electroforesi de proteïnes i DNA

n

Procés de producció de biomolècules

n

Sistemes d’expressió i purificació de proteïnes

n

Instal·lacions per al cultiu microbià

n

Equipament de dielectroforesi

Hha pertorbant l’estructura de l’H-NS

Profile for IBEC

Memòria IBEC 2012  

Memòria 2012, Institut de bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

Memòria IBEC 2012  

Memòria 2012, Institut de bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

Advertisement