Page 25

Estadístiques | 23

Ingressos provinents de l’activitat Aportació estructural patrons

100

100%

14%

17%

86%

80

83%

Entitats privades 4%

32% 68%

60

53% 47%

40

Finançament del patronat 46%

Altres 2%

54% 63%

46%

37% 20

Contractes amb empreses 8%

Figura 10 (diagrama circular). Fonts de finançament al 2012

12 20

11

20

20

10

09 20

08 20

07 20

06

0

20

Projectes competitius 40%

Figura 9 (gràfica). Percentatge d’aportacions estructurals dels patrons i ingressos provinents de l’activitat. Aquests inclouen projectes competitius (finançats per fonts com ara el programa FP7 de la UE, el Ministeri de Ciència o la Conselleria de Recerca; contractes industrials, finançament d’institucions privades; altres)

Investigadors 212

100

226

213

170 151 86

80

76

120 60

40

69

71

68

Publicacions

61

55 30

14

15

15

14

12

20

16 Grups

5

Figura 11 (gràfica). Nombre de grups de recerca; nombre de publicacions; nombre de personal de recerca

20 12

20 11

20 10

20 09

20 08

20 07

20 06

0

Profile for IBEC

Memòria IBEC 2012  

Memòria 2012, Institut de bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

Memòria IBEC 2012  

Memòria 2012, Institut de bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

Advertisement