Page 115

Esdeveniments i reunions | 113

Barcelona, 20 estudiants van visitar l’IBEC per conèixer les raons per les quals hi ha unitats de comunicació en els instituts de recerca i el tipus d’activitats que duen a terme.

n

15 de novembre

Escola de Tardor de l’ACER L’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER) (pàgina 101) va celebrar la seva primera Escola de Tardor a l’IBEC, la qual va estar dedicada a la transferència de tecnologia en totes les institucions que formen part de l’ACER. S’hi van reunir 30 persones per compartir coneixements i intercanviar experiències. En la reunió es va anunciar el llançament de TransferTec, una iniciativa conjunta amb Foment del Treball i l’Associació Catalana de Tecnologia (ACTec), que permet a totes les institucions de l’ACER accedir a Innoget, un mercat web de tecnologia. A més, el primer orador i expert legal, Ignasi Costas, va analitzar en profunditat l’efecte de la Llei de la Ciència, aprovada aquest any, en la creació d’empreses derivades.

n

20, 27 i 29 de novembre

Escriptura per a publicacions científiques El 2012, la Unitat de Recursos Humans va oferir una segona sessió formativa en habilitats complementàries, aquesta vegada un curs d’estil d’escriptura, per tothom que volgués polir les seves habilitats a l’hora de redactar manuscrits per a revistes científiques. Dotze investigadors van assistir a aquest curs de tres dies.

La cap de Comunicació, Vienna Leigh, presenta les activitats del seu departament als estudiants de màster que visiten l’IBEC.

n

30 de novembre

Visita del NAXOM Alguns membres del grup italià d’innovació en nanotecnologia, NANOXM, van visitar l’IBEC com a part d’un viatge a Barcelona que tenia com objectiu estudiar possibles col·laboracions en nanotecnologia amb empreses i grups de recerca catalans. L’investigador Mateu Pla va presentar als 26 emprenedors i investigadors un resum de la recerca de l’IBEC en el camp de la nanobioenginyeria. En la seva visita de quatre dies als centres de nanotecnologia de Barcelona, els representants de prestigiosos centres italians com la Università di Siena i el Laboratorio NEST de l’Scuola Normale Superiore també van tenir ocasió de promocionar l’experiència toscana en avenços nanotecnològics a altres centres de la ciutat.

Desembre n

5 de desembre

Visita de l’ACTec Com a part d’una iniciativa conjunta entre l’ACER (pàgina 101) i l’Associació Catalana de Tecnologia (ACTec), per la qual membres de centres de tecnologia visiten centres de recerca per identificar possibles col·laboracions, l’IBEC va rebre la visita dels representants de l’ACTec cap a final de l’any. En la seva presentació, el director de l’IBEC, el Dr. Josep A. Planell, va fer una presentació general de l’Institut abans de centrar-se en alguns dels temes específics, mentre que Arantxa Sanz, cap de Projectes Institucionals, es va fer càrrec de conduir la discussió i respondre les preguntes. La trobada va acabar amb una visita als laboratoris de l’IBEC.

Profile for IBEC

Memòria IBEC 2012  

Memòria 2012, Institut de bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

Memòria IBEC 2012  

Memòria 2012, Institut de bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

Advertisement