Page 103

Aliances estratègiques | 101

Aliances estratègiques Hi ha diverses organitzacions a escala local o nacional per consolidar els esforços de recerca en determinats camps, coordinar i encoratjar una major visibilitat de les activitats dels centres de recerca o reunir entitats semblants que provenen de diferents regions i tenen un objectiu comú. L’IBEC és membre o col·laborador de les organitzacions i les iniciatives següents.

ACER

L’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER) és un associació independent que es va fundar el 2003 per reunir institucions d’R+D sense ànim de lucre i per ajudar a definir les prioritats i les polítiques científiques i de recerca a Catalunya. El seu objectiu final és ajudar a consolidar la regió en una posició internacional capdavantera en recerca científica i tecnològica i optimitzar la gestió i l’aplicació dels centres que en són membres en les seves àrees, entre les quals hi ha les ciències socials i les humanitats, les ciències de la vida i de la salut, les matemàtiques naturals i la tecnologia. El juliol de 2012, l’IBEC va acollir l’assemblea general de l’ACER i, al final de l’any, l’Institut va rebre la visita dels representants de l’Associació Catalana de Tecnologia (ACTec) com a part d’una iniciativa conjunta de l’ACER i l’ACTec, en la qual membres de centres de tecnologia visiten centres de recerca per identificar possibles col·laboracions.

El Biocat és l’organització que coordina, desenvolupa i promou els sectors de la biotecnologia, la biomedicina i la tecnologia mèdica a Catalunya. La seva missió és fer de Catalunya una referència internacional en termes de recerca d’alta qualitat, xarxes competitives i un sistema de transferència de coneixements cada cop més dinàmic. L’IBEC contribueix al programa de la BioRegió participant en el Fòrum de la BioRegió. Aquest fòrum és un òrgan consultiu implicat activament amb totes les organitzacions associades al Biocat. L’IBEC ha tingut un paper actiu en la iniciativa amb la creació a Catalunya d’una agrupació de tecnologia mèdica dirigida pel Biocat (vegeu més avall).

Juntament amb el Biocat, l’IBEC és membre d’un consorci per preparar una proposta per a un Knowledge and Innovation Communities (KIC) de l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT). Els KIC són convenis públics-privats que combinen diverses entitats, com universitats, centres de recerca, empreses, plataformes tecnològiques i escoles de negocis, per elaborar innovacions, solucions per als reptes de la societat i nous models d’innovació que potenciïn aquesta i l’emprenedoria. Els tres primers KIC (sobre canvi climàtic; tecnologies de la informació i la comunicació; i energies sostenibles) es van designar el desembre de 2009, i una nova tongada de KIC es convocarà el 2014. L’EIT és un organismes de la Unió Europea creat per augmentar el creixement sostenible i la competitivitat a Europa, en reforçar la capacitat d’innovació de la UE amb una nova generació de professionals innovadors i emprenedors.

Fomentada per l’IBEC i dirigida pel Biocat, BioNanoMed Catalunya és una aliança de centres de recerca, hospitals i empreses perquè comparteixin coneixements i recursos i facilitin nous avenços en nanomedicina. El grup de treball Connect-EU canalitza la col·laboració internacional, especialment les oportunitats que hi pugui haver a Europa. Un element important del seu programa és obtenir més visibilitat internacional per a les seves activitats i progressos. El juliol de 2012 es va organitzar una reunió catalano-britànica per ajudar les empreses i instituts de recerca de tots dos països a identificar noves oportunitats de negoci en aquest camp. BioNanoMed Catalunya, en col·laboració amb NanoKTN, Biocat i UK Trade & Investment (UKTI)/ British Consulate General, va organitzar el Nanotechnology for Healthcare Forum. BioNanoMed Catalunya també va contribuir al Fòrum Indústria-Acadèmia-Clínica Noves tendències en

Profile for IBEC

Memòria IBEC 2012  

Memòria 2012, Institut de bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

Memòria IBEC 2012  

Memòria 2012, Institut de bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

Advertisement