{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 83

partneři a podporovatelé

Go Pedelec! – projekt spolupracujících partnerů podporovaný EU v rámci Intelligent Energy Europe, jehož cílem je podpora využívání elektrokol. Projekt Go Pedelec je zaměřen na tři hlavní cílové skupiny: uživatelé a potenciální uživatelé elektrokol, prodejci jízdních kol a osoby s rozhodovacími pravomocemi v obcích. Spolupracující partneři se s ohledem na jejich obor i pozici na trhu velice liší, všechny je však spojuje zájem zrychlit vítězné tažení elektrokol. Partneři se mohli navzájem velice mnoho naučit, pozitivní

stimulaci vývoje umožnili zejména rozdíly v rozvoji využívání elektrokol v partnerských zemích a městech. Nejdůležitější výsledky: pracovní týmy pro výměnu zkušeností pro osoby s rozhodovacími pravomocemi v obcích, školení prodejců a zkušební jízdy v Itálii, Rakousku, Maďarsku, Česku, Německu a Nizozemsku. Více podrobností naleznete na adrese www.gopedelec.eu.

Konsorcium projektu děkuje EACI, Výkonné agentuře pro hospodářskou soutěž a inovace, za podporu projektu GoPedelec! a je si jisté, že tato práce bude mít ještě dlouho pozitivní účinky. Členské země úmluvy Hybrid & Electric Vehicle Implementing Agreement agentury Internationalen Energy Agency

V rámci práce »Hybrid & Electric Vehicle Implementing Agreements« Mezinárodní agentury pro energie (IEA) pod předsednictvím prof. Urse Muntwylerse ze Švýcarska existovala mezi lety 2006 a 2011 pracovní skupina 11 »Elektrická jednostopá vozidla«. Byla koordinována organizací AVERE, Evropskou organizací pro vozidla s bateriemi nebo palivovými články a hybridní vozidla se sídlem v Bruselu. IEA/AVERE podporovaly tvorbu příručky a IEA převzala financování jejího překladu do dalších jazyků (francouzština, španělština a

čínština). Kromě toho byla příručka předána důležitým nositelům rozhodovacích pravomocí v politice a průmyslu v rámci Evropy i mimo ni. Vedení projektu zde bylo zastoupeno Robertem Stussim z Portugalska/Švýcarska a Hannesem Neupertem z Německa. Práce této pracovní skupiny byla financována USA a Švýcarskem. Více k dokumentu Implementing Agreement na adrese www.ieahev.org.

GoPedelec  83

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement