{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 82

impresum impresum Vydavatel: konsorcium projektu Go Pedelec, zastoupené Thomasem Lewisem koordinátor projektu Go Pedelec & Country Manager Austria energieautark consulting gmbh, Hauptstraße 27/3 A-1140 Vídeň, Rakousko office@energieautark.at · www.energieautark.at · www.gopedelec.eu Nakladatel: konsorcium projektu Go Pedelec, zastoupené Tonem Daggersem, IBC Cycling Consultancy, Abstederdijk 30, NL 3582 BM Utrecht, Nizozemsko ibc@transportvision.nl www.transportvision.nl · www.gopedelec.nl Tiskárna: Bechtle Druck & Service GmbH & Co. KG Zeppelinstraße 116, 73730 Esslingen, Německo

Obrazová redakce: Angela Budde, Moritz Grünke, Hannes Neupert Autoři: Angela Budde  angela.budde@extraenergy.org, Ton Daggers  ibc@transportvision.nl, Dr. Andreas Fuchs  andreas.fuchs@energybus.org, Dr. Thomas Lewis  office@energieautark.at, Nora Manthey  info@word-ing.com, Hannes Neupert  office@extraenergy.org, Harry F. Neumann  harry-neumann@gmx.de, Annick Roetynck  etra@pandora.be, Andreas Törpsch  andreas.toerpsch@extraenergy.org, Dr. Walter Vogt  walter.vogt@isv.uni-stuttgart.de Grafická podoba: Moritz Grünke · www.bueropluspunkt.de

Vedení redakce: ExtraEnergy e.V. Odpovědná redaktorka do ledna 2012 Nora Manthey poté Hannes Neupert Asistenti redakce: Angela Budde Koskauer Straße 100, 07922 Tanna, Německo info@extraenergy.org · www.extraenergy.org

Náklad: 5.000 ks Další jazykové verze v různých nákladechv angličtině, nizozemštině, češtině, maďarštině, italštině, francouzštině, španělštině a čínštině Datum vydání: 17. července 2012

zde můžete objednat další příručky Německo ExtraEnergy e.V. Koskauer Straße 100, 07922 Tanna Německo info@extraenergy.org · www.extraenergy.org

Švýcarsko NewRide, c/o IKAÖ, Univerzita Bern Schanzeneckstrasse 1, poštovní schránka 8573 CH-3001 Bern, Švýcarsko info@newride.ch

Zdroje obrázků strana 4: energieautark; strana 5: Stadt Stuttgart, Österreichische Bundesregierung, energieautark; strana 6: HN, HN, Smart, Smart; strana 7: HN, HN; strana 8: UrbanArrow, Graue; strana 10: Azor Bike B.V.; strana 11: Azor Bike B.V., VanRaam Varsseveld, FLÉVELO International, Vrachtfiets.nl, Chen Din Wu, Stadt Stuttgart; strana 13: Spezialized, HN, Smart, HN, Copenhagen Wheel, Audi; strana 17: HN; strana 18: EU Projekt SARTRE; strana 23 & 24: Alle HN; strana 25: Wikipedia, Philips, HN; strana 26: HN, Thun, HN, HN; strana 27: Siehe Quellenangabe auf der strana; 28: alle HN; strana 29: Susanne Brüsch; strana 32: HN, HN, Susanne Brüsch; strana 33: HN, HN; strana 34: HN; strana 35: MOMACT; strana 36: Wikipedia, andere Telefone HN, EE Archiv, Philips, HN, Yamaha, HN, Smart; strana 37: Swizzbee; strana 41: Susanne Brüsch, Swizzbee; strana 43: HN, Angela Budde, Julia Österreich; strana 44: GoogleMaps, Ernst Brust; strana 45: Susanne Brüsch, ExtraEnergy; strana 46: PG, Grace, HN, HN, HN, HN, ICLETTA, HN, HN, HN, HN; strana 47: Alle HN; strana 50: HN; strana 51: ExtraEnergy; strana 52: GoPedelec; 54: GoPedelec; strana 56: HN; strana 57: Stadt Stuttgart; strana 58: Landrad; strana 62: HN;

Rakousko energieautark consulting gmbh Hauptstraße 27/3, A-1140 Vídeň, Rakousko office@energieautark.at www.gopedelec.at/Handbuch

strana 63: Hase Spezialräder; strana 64: Christian Häuselmann/BKTech AG; strana 66: Offene Jugendarbeit Dornbirn; strana 67: Ziegler, Leaserad; strana 68: HN; strana 69: Sanyo, Yamaha, HN; strana 73: Hovding; strana 75: HN, HN, SLG; strana 77: Tüv Rheinland; strana 78: HN, HN; strana 79: Susanne Brüsch, HN, Atelier Papenfuss; strana 80: HN, Michael Kutter/Velocity; strana 81: HN; strana 84: ExtraEnergy; Diagramy & ilustrace Atelier Papenfuss: strana 31 Moritz Grünke: Titul, ilustrace, piktogramy (tematické oblasti), strana 6 – 22, 33, 38 – 41 (diagramy), 48 – 50, 55, 59 – 61, 72, 73 Norbert Haller: strana 38 – 41 (Pictogramme), 71 Harry F. Neumann: strana 65 Wikipedia: strana 25

Prohlášení o vyloučení ručení 1. Obsah příručky GoPedelec byl sestavován pečlivě a podle nejlepšího vědomí a svědomí. Neručíme však za aktuálnost, úplnost a obsahovou správnost. Při tvorbě příručky nebyli upřednostňováni nebo přednostně uváděni žádní výrobci/podniky/firmy před jinými výrobci/podniky/firmami.

úplnost ani kvalitu. Za obsah zdrojů nebo internetových stránek, na které je odkazováno, odpovídá výhradně dodavatel nebo provozovatel těchto zdrojů/internetových stránek. Z tohoto důvodu se distancujeme od obsahu těchto stránek, na které je odkazováno; to platí pro všechny odkazy a linky v naší publikaci a na našich internetových stránkách.

2. Zveřejněné texty mohou obsahovat odkazy/linky/hyperlinky na další externí zdroje a internetové stránky třetích osob, na jejichž obsah a tvorbu nemáme žádný vliv. Proto za tyto cizí obsahy nijak neručíme a nezaručujeme jejich aktuálnost, správnost,

3. Veškerý obsah této příručky, jako jsou texty, obrázky a grafy, podléhá vlastnickým, autorským, osobním, patentovým, ochranným a dalším právům.

Bez předchozího písemného souhlasu vedení redakce je zakázáno tento obsah vcelku nebo po částech používat nebo rozmnožovat. Je zakázáno měnit obsah této příručky. Případné příspěvky třetích osob jsou jako takové označeny. Kopírování, zpracovávání, rozšiřování a jakýkoli způsob zhodnocování mimo meze přípustné podle autorského práva a dalších právních předpisů vyžaduje předchozí písemný souhlas příslušného autora, resp. zpracovatele nebo vlastníka práv. Stahování a kopírování této příručky je povoleno pouze pro soukromé, nikoli však komerční použití.

Vyloučení odpovědnosti Výhradní odpovědnost za obsah této publikace nesou autoři. Publikace nemusí nutně odpovídat názoru Evropské unie. Ani EACI ani Evropská komise nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli použití zde obsažených informací.

82 GoPedelec

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement