{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 80

harmonizace

Požadavky na lokální politiku, turistiku a poskytovatele služeb Požadavky na lokální politiky, úřady, firmy, rodiče, ředitele škol a učitele, na poskytovatele služeb pro turisty, projektanty měst, průmyslové svazy, výrobce, prodejce, normalizační výbory, energetické poradce a poradce pro oblast mobility.   Hannes Neupert 

Výstavba infrastruktury cyklistických stezek mezi místy (meziměstská doprava). Dimenzování cyklistických stezek pro vyšší zatížení a širší vozidla, jako například nákladní elektrokola nebo vozíky pro přepravu dětí. Kromě toho musí být možné bezpečně předjíždět. Vzorem mohou být rychlostní cyklistické stezky v Holandsku (viz stranu 57). Zapojení elektrokol do podnikového managementu mobility. Poskytnutí elektrokol zaměstnancům podniku s cílem nahradit co nejvíce jízd osobním automobilem jízdou na elektrokole. Zohlednění možností, které zejména v kopcovitém terénu elektrokola s funkcí »horská trasa« nabízí . Díky elektrokolům je dnes pro bicykly vhodný každý region. Uznání jízdního kola resp. elektrokola za regulérní dopravní prostředek a nejenom jako zboží pro zábavu a volný čas. Je třeba po-

80 GoPedelec

chopit, že jízdní kolo nebo elektrokolo je možné při použití moderní techniky, jako jsou pneumatiky s hřeby, oblečení do deště, resp. ochrana proti povětrnostním vlivům, používat bez problémů po celý rok. To ale také znamená, že cyklistické stezky budou k ničemu, pokud z nich nebude v zimě odklízen sníh a nebudou ošetřovány proti namrzání. Běžná praxe v mnoha obcích je bohužel stále taková, že technické služby považují cyklostezky za plochu, na kterou je možné v zimě ukládat sníh ze silnic. Zohlednění elektrokol v místních stavebních předpisech měst a obcí, v katalozích požadavků na novostavby v oblasti obytných a komerčních budov, ale i na nákupní centra a průmyslové provozy. V současnosti je často stanoven minimální počet parkovacích míst pro osobní automobily – kvalifikovaná místa pro odstavení elektrokol by měla být při výpočtu postavena na stejnou úroveň jako parkovací místa pro osobní automobily. Pokud budou investorem přesto realizo-

vána parkovací místa pro osobní automobily, musela by být minimálně ve stejném počtu vybudována i místa pro odstavení elektrokol. Jako politici, rodiče, lidé: Být vzorem a vozit děti do školky nebo školy na jízdním kole nebo elektrokole. Školákům od 12 let zatraktivnit cestu do školy pomocí elektrokola a odvrátit tak jejich přechod mezi 15 a 16 na malý motocykl, a poté jim raději zajistit denní dávku sportu využitím elektrokola kategorie Pedelec 45. Poctivé a vážné posílení zájmu všech zúčastněných o bezpečnost a kvalitu, a tím i o trvalý vývoj na trhu. Normalizace údajů o dojezdech (viz rovněž stranu 42), normalizace minimálních záruk a možných kritérií vyloučení ze záruky, definice minimálních záruk pro baterie a elektrotechniku na vozidle.

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement