{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 8

trh

7

podpora zdraví Podle WHO (World Health Organization) může již 30 minut jízdy na kole denně prodloužit život o 8 zdravých let.7 O to více to platí pro elektrokola, která umožňují netrénovaným lidem nebo osobám se zdravotními problémy snadným a šetrným způsobem znovu jezdit na kole. Kromě toho je možné při použití odpovídajícího elektrokola spojit s pohybem více záležitostí, které dříve vyžadovaly osobní automobil, jako je například přeprava nákladů nebo dětí.

8

9 20,3m fotovoltaické moduly vyrobí ročně energii pro ujetí 5000 km na elektrokole

energetická efektivita Na 250 Wh ujede člověk 33 km, zatímco stejná energie je potřebná pro ohřev pouhých 10 l vody z teploty ve vodovodu na teplotu pro sprchování. Podle Wikipedie je při sprchování spotřebováno okolo 60 l vody, což odpovídá 198 km ujetým na elektrokole. Viz rovněž článek na straně 60 – 63.

8 GoPedelec

potřebná plocha solárního modulu

potřebná energie solárního modulu

roční hodnota spotřeby elektřiny

5 000 km za rok nahradí ⅓ jízd automobilem

realistická spotřeba elektřiny na 33 km

250 Wh × 150 Trips = 37 kWh = 40 Wpeak = 0,3 m2

udržitelný Emise CO2 je možné snadno dále snížit využíváním elektřiny z obnovitelných zdrojů. 0,3 mdvou solárních panelů instalovaných na střeše středoevropského domu vyrobí za rok tolik elektřiny, která postačuje pro ujetí 5000 km na elektrokole.

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement