{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 79

veřejná infrastruktura pro nabíjení

Výměna baterií v uzavřených systémech půjčoven (vlastníkovi patří elektrokola, baterie a nabíječky). Uživatel si může baterii vyměnit v libovolné půjčovně, tato služba je kryta poplatkem za používání.

Facit  Jediná metoda, která se zatím osvědčila a byla již tisíckrát použita v praxi. Funguje však pouze jako regionálně omezené (ostrovní) řešení a nepřipouští kombinování pohonných systémů.

Indukční stojanové systémy, které v současnosti nabízí jediný dodavatel, umožňují uživatelsky velice přátelské nabíjení tím, že je stojan kola postaven na indukční desku v úrovni terénu. To se zatím v praxi používá pouze u jednotlivých modelů. Nevýhodou je, že v elektrokole musí být napevno zabudován elektronický měnič, který energii přijatou indukčním způsobem převádí na energii potřebnou pro nabíjení baterie. Přemís-

těním elektrokola z indukční desky nabíjení končí. Pokud je indukční deska pokryta sněhem nebo ledem, není nabíjení možné, případně probíhá pouze velice pomalu.

Od roku 2014 bude k dispozici standard uzamykatelného nabíjecího kabelu, vycházející z konektoru EnergyBus a jeho komunikačního rozhraní, kombinovaného se zámkem. Tento standard bude umožňovat zajistit jedinou operací elektrokolo proti krádeži pomocí uzamykatelného kabelu a zároveň i jeho nabíjení. Pokud budou akumulátory elektrokola vybavené pro rychlonabíjení, mohou být nabíjeny proudem až 50 A a jmenovitým napětím 48 V. Již se současnými bateriemi je možné dosáhnout za 5 minut

Shrnutí  Zajímavá technika s budoucností. Toto řešení je vhodné zejména pro vnitropodnikové vozové parky, u kterých připojení vozidla nehraje důležitou roli, význam má ale rychlost procesu zaparkování.

nabití pro ujetí dalších 10 km. Pokud bude navíc do bateriové soustavy integrováno vyhřívání, bude možné nabíjet baterie elektrokol ve venkovním prostředí i v přechodných obdobích a v zimě (viz rovněž stranu 31). Facit  Řešení, které bude přístupné všem, ale bude k dispozici až od roku 2014. Ale již dnes se můžete připravit a při případných stavebních úpravách nechat založit chráničky k místům, ve kterých by mohly být instalovány vhodné stojany na kola.

otázky, které se stále znovu vynořují v souvislosti s infrastrukturou pro nabíjení elektrokol Kolik stojí jedno plné natankování elektrokola? Zpravidla infrastruktury nepřímo profituje například na tom, že jeho obchod mezi 8 a15 centy. navštíví více lidí. Elektřina a možnost bezpečného odstavení jsou tedy opatřeními, která lákají zákazníky, a stejně jako například dětKolik zaplatím za natankování? Platit za elektřinu je nehospodár- ské koutky v restauracích mohou přispět k tomu, že se zákazníci buné, protože transakční náklady by byly vyšší než protihodnota elek- dou vracet. trické energie. A pokud by měl být odběr elektřiny měřen, vzrostly by násilně náklady na vybudování infrastruktury, protože by bylo Podrobnější informace o infrastruktuře pro elektrokola naleznete nutné instalovat kalibrované elektroměry. Proto se prosadí pouze na adrese www.opi2020.com. obchodní modely, u kterých elektřina nestojí nic, ale provozovatel

GoPedelec  79

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement