{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 77

harmonizace

Zkušební stav pro elektrokola v TÜV Rheinland

lycyklické aromatické uhlovodíky, v rukojetích řidítek a řadicích páčkách. I v kůži, např. sedel se nacházejí nebezpečné škodliviny jako dimetylfumaráty nebo šestimocný chrom. Aby konečný spotřebitel nepřišel do styku s těmito škodlivinami, nesmí být obsaženy v dílech, kterých se tělo uživatele přímo dotýká. Pouze tehdy, pokud je splněn i tento požadavek, dostane elektrokolo naši značku GS,« dodává Wilhelm Sonntag . Vedle zkoušek v laboratoři jsou jako nezbytný předpoklad pro certifikaci GSkontrolovány i výrobní provozovny výrobce. »Výrobce musí být schopen vyrábět elektrokola v sériové výrobě v trvalé kvalitě. Abychom to ověřili, jdeme přímo do výroby. Důležitou roli zde hrají i sociální aspekty, jako je bezpečnost práce a dodržování zákazu dětské práce,« říká Sonntag. Po dobu platnosti značky GS jsou ve stanovených intervalech prováděny průběžné kontroly výrobních provozoven. Změny na výrobku je výrobce nebo prodejce povinen neprodleně oznámit zkušebnímu institutu. Pokud je zjištěno, že tyto změny mají vliv na bezpečnost, jsou ověřeny prostřednictvím dodatečných zkoušek, které musí mít přirozeně kladný výsledek, a to se promítne do certifikátu. Pokud změny nevyhoví požadavkům pro značku GS,je certifikát GS odebrán. »Značka GS je udělena pouze tehdy, pokud elektrokolo obstojí ve všech zkouškách a výrobce je schopen udržet kvalitu v sériové výrobě ,« uzavírá Wilhelm Sonntag.

norma pro elektrokola en 15194:2009 Vlastně se jmenujeEN 15194:2009, Jízdní kola – kola s pomocným elektromotorem – jízdní kola EPAC. Týká se všech elektrokol kategorie Pedelec 25 Upravuje hlavně elektrické požadavky na elektrokolo Pedelec 25, jež jsou stanoveny i směrnicí pro stroje 2006/42/EU a směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/EU. Odkazuje u mechanických zkoušek na EN 15194: 2005, Městská a trekingová jízdní kola – bezpečnostně-technické požadavky a zkušební metody. V národním dodatku (NA, informativní) německého vydání je však doporučeno zkoušet odchylně od EN 15194 vidlice předního kola a rám vyššími zkušebními silami. Jedná se o normu nikoli zákon. Norma EN 15194 ještě nebyla zařazena do seznamu harmonizovaných norem směrnice pro stroje. Tzn. dodržení normy není podmínkou shody.

GoPedelec  77

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement