{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 76

harmonizace

Udělat bezpečnost viditelnou Značka gs pro elektrokolo kategorie Pedelecs 25 S pomocným výkonem maximálně 250 W při rychlostech do 25 km/h je dokonce i jízda do kopce zábavou: pro důchodce, ekologicky smýšlející ženu z obchodní sféry a každého, kdo si chce zasportovat a rychle cestovat. Pro jízdu na takovémto elektrokole kategorie Pedelec 25 není potřebné řidičské oprávnění a není nutné platit povinné ručení. Při dosažení rychlosti nad 25 km/h se elektromotor – jak říká i název – odpojí. Radost z jízdy je zřejmá, nikoli však bezpečnost.   TÜV Rheinland 

S elektrokoly je možné dosáhnout snadno a rychle vysoké rychlosti, nese to s sebou ale i rizika. Kolo musí proto vydržet vysokou zátěž a musí být kvalitní. »Elektrokola představují zvláštní výzvu z hlediska komponent, jako je rám, vidlice, řidítka a rovněž i brzdy. Pouze tehdy, pokud jsou tyto komponenty konstruovány pro očekávané zatížení, je možná zábavná a bezpečná jízda,« říká Wilhelm Sonntag, expert na elektrokola kategorie Pedelec 25 z TÜV Rheinland.

zatížení je dáno vysokými průměrnými rychlostmi, tvrdším a četnějším bržděním, doplňkovým krouticím momentem motorického pohonu nebo tvrdším vyjížděním kopců. »Aby bylo jisté, že elektrokolo toto zatížení vydrží, je nutné podrobit je tvrdým zkouškám. Zkoušena je jak mechanická, tak i elektrická a chemická bezpečnost,« informuje Sonntag.

Při zkoušce mechanické bezpečnosti musí elektrokolo mimo jiné absolvovat mnoho kol na válcovém zkušebním stavu, aniž by přitom Trh s elektrokoly kategorie Pedelec 25 stále roste. Na trh přicháze- došlo k jeho poškození. Při zkoušce je zatíženo celkovou hmotností jí stále nová kola a potenciální kupci mají rozhodování o správném přes 120 kg a poháněno. Vedle toho je zkoušen i rám a brzdy. elektrokole stále těžší. Proto je důležité nechat si před koupí podrobně poradit a pomocí alespoň jedné zkušební jízdy otestovat er- Vedle mechanické a elektrické bezpečnosti hraje velkou roli i chegonomii, chování za jízdy a při brždění. Bezpečnost však není mož- mická nezávadnost látek a sloučenin, a tudíž jejich bezpečnost. né takto snadno zjistit. Zde vstupují do hry vysvědčení, jako je zku- »Stále znovu nacházíme zdraví škodlivá změkčovadla, jako jsou pošební pečeť ExtraEnergy nebo značka GS.

obtížnost výběru

značka gs

»Zda je elektrokolo Pedelec 25 bezpečné, pozná kupující při zkušební jízdě jen stěží. Zde pomůže značka GS. GS znamená vyzkoušenou bezpečnost a říká kupujícímu, že kolo bylo vyzkoušeno nezávislou zkušebnou, a to velice důkladně ,« říká Sonntag. Značka GS nezaručuje konečnému uživateli žádné konkrétní užitné vlastnosti elektrokola kategorie Pedelec 25. Nejsou s ní rovněž spojeny žádné informace o dojezdu, pořizovacích nákladech nebo údržbě. Značka GS ale potvrzuje, že bezpečnost výrobku byla ověřena nezávislou třetí osobou. Na elektrokola Pedelec 25 se vztahuje zákon o bezpečnosti strojů a výrobků (GPSG). Podle něj smí být do oběhu uváděny pouze výrobky, které neohrožují bezpečnost a zdraví koncového spotřebitele. Elektrokola Pedelec 25 dále podléhají směrnici pro strojní zařízení, podle které musí být opatřena značkou CE. V tomto případě se však jedná o prohlášení vystavené samotným výrobcem. Značka CE tedy neznamená, že byla bezpečnost výrobku ověřena nezávislou organizací.

elektrokolo pedelec 25 na zkušebním stavu Vedle požadavků na osvětlení a brzdy podle zákona o podmínkách provozu po pozemních komunikacích udává evropská norma pro elektrokola Pedelec 25 EN 15194:2009 zkoušky, ve kterých musí elektrokolo obstát, aby mohlo být označeno značkou GS. Dodatečné

76 GoPedelec

Právním základem značky GS je § 20/21 zákona o bezpečnosti výrobků (ProdSG). Předpokladem pro její použití je její přiznání výrobci nebo jeho zmocněnci místem akreditovaným pro její vydávání. Značka GS udává, že při správném nebo předpokládaném použití označeného výrobku nebude ohrožena bezpečnost nebo zdraví uživatele. Značka GS je dobrovolná, tzn. výrobci nebo jejich zmocněnci se mohou rozhodnout, zda žádost o přiznání značky GS podají či nikoli. Oblast platnosti Značku GS je možné podle § 20/21 ProdSG přiznat výrobkům, pokud právní ustanovení podle § 8 ProdSG neurčuje jinak.

!

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement