{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 75

označení ce

rušivý faktor emk Evropská unie včas poznala, že elektrokola se pohybují po silnicích nebo v blízkosti provozu. Proto pro ně předepisuje stejnou zkoušku EMK, které musí vyhovět i automobily. EMK znamená elektromagnetickou kompatibilitu a označuje požadovaný stav, při kterém se technická zařízení navzájem neovlivňují nežádoucím elektrickým nebo elektromagnetickým rušením. Každý zná pulzující hluk, když začne mobilní telefon rušit rozhlasový přijímač, zde se ale jedná o mnohem silnější rušivé emise. Ty jsou 10krát vyšší a nebezpečnější než u domácích spotřebičů. Testy v německé laboratoři SLG zjistily u nedostatečně odrušených vozidel situace, při kterých se motor sám spustil, protože někdo vedle něj odepsal na zprávu. Zkoušky EMK, které jsou předepsané normou EN 15194, jsou proveditelné pouze na speciálních odrušených zkušebních stavech. Takovéto kapacity má ale pouze málo laboratoří, a tak si »falešné« testy snadno najdou přístup do prohlášení o shodě EU. Dále se EMK vyznačuje tím, že je nákladná a má smysl vlastně až u výrobků určených pro sériovou výrobu. Protože každá malá změna v celkovém systému elektrokola, jako například nová lampa, může mít vliv na zkoušku EMK. V odvětví jízdních kol s obvykle krátkými vývojovými cykly v malých týmech a pod vysokým konkurenčním tlakem jsou takto náročné testy obtížné.

konkurenční faktor ce Po právní stránce existuje jasné »ano« pro značeníCE. Elektrokola bez této značky nesmí být v EU vůbec prodávána. Pro zákazníky znamená tato značka vyšší bezpečnost a povinné ručení subjektu uvádějícího výrobek do oběhu.

Po praktické stránce však vznikají potíže. Nevědomost a nejasnosti týkající se správných zkušebních procedur a požadavků zvýhodňují falešné značení nebo nedostatečné testování. V extrémním případě pak může výrobce ručit, protože sedl na lep falešnému testu. Pokud však žádné prohlášení o shodě EU nepodepíše, bude výrobek sice prodáván nelegálně, ale v případě škody za ni nebude ručit. Výrobci v EU si navíc stěžují na falšování značek CE. Falešné značky jsou zaměnitelné se skutečnou značkou CE, jsou uvedené malým písmem a mají údajně označovat pouze China Export (export z Číny). V odvětví je stále více cítit nová věcnost a vážnost. V konečném důsledku znamená CE více bezpečnosti pro výrobce i spotřebitele. Výrobci tak prodávají v EU legálně a vědí, že jejich výrobky splňují základní požadavky. Protože značka CE platí v celé EU, je tak k dispozici celý hospodářský prostor s vysokou exportní kapacitou, ve kterém není nutné se starat o jednotlivá národní nařízení. Kvalita je navíc ochranou před levným a nebezpečným dovozem – s předpokladem, že je konsekventně prosazována a jsou poskytovány dostatečné informace.

Značka CE je předpokladem pro výrobu, dovoz a prodej výrobků podléhajících značení v EU. Výrobce touto značkou samostatně ujišťuje úřady, že jeho výrobek odpovídá příslušným směrnicím. Tyto směrnice definují požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví vCommunauté Européenne (CE), Evropském společenství.

GoPedelec  75

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement