{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 71

regulace

pedelec 25 s nožním přidáváním plynu

pedelec 45 přidávání plynu rukou a nohama

e-bike 20, 25 a 45 s ručním přidáváním plynu

U elektrokol kategorie Pedelec (Pedal Electric Cycles) je pomocný motor v chodu pouze tehdy, pokud cyklista šlape.

Elektrokolo kategorie Pedelec 45 je většinou kombinací kategorií E-Bike a Pedelec. Čistě elektrický pohon je většinou možný do 20 km/h. Pokud člověk šlape, nevypne motor při 25 km/h, ale až při 45 km/h. Jedná se o malé motocykly, u kterých je předepsáno povinné ručení a minimálně jedno řidičské oprávnění pro motocykly.

Motor elektrokol kategorie E-Bike funguje bez nutnosti šlapat, i když některé modely ještě šlapky mají. Motor je většinou ovládán otočnou rukojetí. E-Bike jsou malé motocykly, u kterých je podpora převážně omezena na 20 km/h , proto je na nich možné jezdit bez helmy (platí pro Německo). U verzí do 25 / 45 km/h je helma povinná.

Pokud se motor vypne při dosažení rychlosti 25 km/h a jeho výkon nepřesahuje 250 W, platí pro tato vozidla stejná pravidla jako pro běžná jízdní kola.

Pedelec 25

Zdroj: ExtraEnergy.org

Označení losti do 20 km/h

Pedelec 45 / malý motocykl/ E-Bike 45

EPAC (Electric Power Assist Cycle) Malý motocykl L1e s malým výkonem, nebo elektrokolo Pedelec 25, po právní stránce jízdní kolo,

malý motocykl/ E-Bike / E-Scooter Malý motocykl L1e resp. konstrukční omezení maximální rych-

Pomoc při šlapání

při šlapání do 45 km/h a výhradně elektricky do 20 km/h

výhradně elektricky nad 20 km/h, resp. 25 a do 45 km/h

Jmenovitý výkon motoru

250 W

1 kW

Regulace motoru

25 km/h

20 km/h (elektricky), 45 km/h se šlapáním

do 45 km/h

Řidičské oprávnění

ne

oprávnění pro motocykly (od data nar. 1. 4. 1965)

min. třída M

povolení k provozu ne

ano

ano

povinná registrace ne

ne

ne

označení CE ano vinné ručení ne

ne (ano u nabíječky, pokud je samostatná) ano

ne (ano u nabíječky, pokud je samostatná)poano

značka

ne

značka povinného ručení

značka povinného ručení

pojištění

sdružené pojištění domácnosti nebo povinné ručení*

4 kW

přes značku přes značku

shoda se StVZO ano

ne, platí ustanovení KBA (Spolkový úřad pro motorismus)

ne, platí ustanovení KBA

silnice cyklistická stezka

silnice a cyklistická stezka bez motoru a mimo uzavřené osady**

silnice a cyklistická stezka mimo uzavřené osady

povinné použití helmy ne

ano (Německo a Švýcarsko)

ano

přívěs ano

ne

ne

osvětlení

jako jízdní kolo (StVZO)

jako malý motocykl

zpětné zrcátko ne

ano

ano

hranice alkoholu

1,1 při jízdě s motorem

1,1 při jízdě s motorem

jako jízdní kolo (StVZO)

1,5

* U elektrokol s pomůckou pro rozjezd je nutné se informovat; některé pojišťovny výslovně vylučují samojízdná vozidla. ** Elektrokola s pomůckou pro rozjezd musí jezdit po cyklistických stezkách, pomůcka pro rozjezd však na nich nesmí být používána.

GoPedelec  71

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement