{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 70

typy vozidel

Různorodost v záplavě pravidel Co platí pro které vozidlo? Nová vozidla přinášejí nové otázky. Kdo, kde a s čím smí jezdit, je s ohledem na různorodost lehkých elektrických vozidel (lev), jako jsou elektrokola kategorií Pedelec 25 / 45 a E-Bike 20 / 25 / 45, obtížněji zjistitelné. Někdo si myslí, že by měla být elektrokola kategorie Pedelec 45 ilegální, někdo vyhání elektrokola Pedelec 25 s pomůckou pro rozjezd z cyklostezek, někdo chce, aby všichni cyklisté používali helmy. Nejenom v Německu vznikla džungle národních předpisů, požadavků Spolkového úřadu pro motorismus (kba), požadavků zástupců zainteresovaných subjektů a (pravděpodobných) úprav eu.   Nora Manthey 

Kategorie elektrokola stojí stále ještě na začátku svého vývoje a před odkrytím svého plného potenciálu. Stále dokonalejší technologie baterií a rostoucí počet dodavatelů na trhu má za následek vznik více silnějších a rychlejších elektrokol. E-Bike, které dnes často mají vedle plynové páčky i šlapky, se budou dále přibližovat skútrům. Současně budou získávat, na významu elektrokola, jejichž motor pracuje pouze tehdy, pokud člověk šlape. Zařazení nově vyvinutých vozidel podle stávající terminologie klasifikace vozidel a zákona o provozu po pozemních komunikacích není vždy jednoznačné, protože jsou prošlapávány nové cesty ve vztahu k designu, cílové skupině a technice. Jasné rozlišení bude proto pro zákazníky, průmysl a zákonodárce stále důležitější, ale zároveň i obtížnější než dnes.

třídní společnost Rozhodující pro to, jaké zákony jsou použitelné, je zařazení vozidla do některé ze stávajících kategorií. Elektrokola Pedelec 25 jsou v EU klasifikována jako jízdní kola. Proto musí v Německu, stejně jako ve většině zemí EU, jezdit po vyznačených cyklostezkách, smí se na nich jezdit bez helmy a mají i všechna ostatní privilegia svých nemotorizovaných kolegů. Jinou třídou jsou E-Bike 25/45 a elektrokola Pedelec 45. Ta jsou považována za »motorová vozidla různého řádu«. E-Bike 25/45, ke kterým patří i E-Scooter , mohou jezdit čistě na elektrický pohon. Různá ustanovení pro tato tzv. »samojízdná« vozidla jsou vázána na rychlost, které je možné dosáhnout pouze pomocí motoru. Pokud je samotný elektromotor schopen vyvinout rychlost až 45 km/h, platí všechna pravidla, vztahující se na malé motocykly L1e (dříve mopedy). U kategorie E-Bike 25 je v Německu povinná helma, není ale potřebné řidičské oprávnění třídy M, jako u rychlejších kolegů. Pokud ale motor vypíná při 20 km/h, není v Německu nutné používat hel-

70 GoPedelec

mu. Mezní rychlosti, od kterých je nutné helmu používat, ani druh helmy nejsou v EU sjednocené. Povinnost používat helmu se proto mezi jednotlivými zeměmi velmi liší. Žádné z těchto samojízdných vozidel nesmí tahat přívěsné vozíky pro děti.

samojízdné není samovysvětlující Pomůcka pro rozjezd na některých elektrokolech slouží vlastně pro bezpečnost. Při stlačení tlačítka rozjede motor elektrokolo na rychlost až 6 km/h. Při výjezdu do kopce, při překonávání schodů nebo nájezdů garáží zajišťuje tato pomůcka bezpečné manévrování s kolem. V Německu se o této pomůcce pro rozjezd rozhořela diskuse, která dokazuje, že nová pravidla pro nová vozidla nejsou ještě zcela jasná. Pomůcka pro rozjezd u některých elektrokol kategorie Pedelec 25 z nich činí na první pohled motorová vozidla. Dotaz na německém Spolkovémministerstvu pro dopravu, stavby a urbanistický rozvoj (BMVBS) však ukázal, že pro malé motocykly a jízdní kola s pomocným motorem do 25 km/h platí zvláštní úprava. »Pokud se pohybují bez pomoci motoru výhradně šlapáním , jsou považována za jízdní kola (§ 2 odst. 4 věta 5 StVO)«. Kromě toho musí být vozidla s pomůckou pro rozjezd do 6 km/h výslovně klasifikována jakomotorová i podle legislativy EU, což bylo v roce 2011 převzato i do německé legislativy. Jednoduše vyjádřeno: Elektrokola Pedelec s pomůckou pro rozjezd jsou považována za elektrokola kategorie Pedelec 25, po právní stránce jsou tedy jízdními koly. Na cyklostezce je však nutné šlapat, není na ní tedy možné se pohybovat výlučně s využitím pomůcky pro rozjezd (tedy čistě s motorickým pohonem) rychlostí 6 km/h. Tato úprava však také znamená, že je možné jezdit po cyklostezkách i s elektrokoly kategorie Pedelec 45, pokud je motor vypnutý. Mimo uzavřené obce je to tak jako tak možné kdykoli.

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement