{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 69

regulace

Dobrá legislativa je základem úspěchu elektrokol! Často je zpochybňováno, že legislativa může mít rozhodující vliv na úspěšný nebo méně úspěšný vývoj. Na základě příkladů z Japonska, Německa, Číny a Evropy je však zřejmé, jak rozhodující roli mohou sehrát zákony ve vývoji trhu a při prosazování technologie.   Hannes Neupert 

japonsko V roce 1992 přesvědčila společnost Yamaha japonskou vládu, že si elektrokolo, které je vybavené elektrickým pohonem poskytujícím podporu proporcionálně k vynakládané síle svalů, smí zachovat statut jízdního kola. Od té doby bylo v Japonsku prodáno více jak 4,3 milionů elektrokol kategorie Pedelec, jen v roce 2012 to bylo 430 000 kusů. Až do současnosti je v japonských zákonech zakotveno, že síla motoru smí působit pouze proporcionálně k síle svalů. To znamená, že elektrokolo musí být vybaveno přesným snímačem, který měří sílu vynakládanou svaly.

je možné na malých elektrických motocyklech s rychlostí omezenou na 20 km/h jezdit bez helmy. V roce 1995 byla do německého národního práva převzata japonská úprava, že elektrokola jsou považována za kola jízdní, pokud je zajištěn poměr podpory 1 k 1 mezi silou svalů a silou elektromotoru. V rámci evropské harmonizace po roce 2000 pak vznikla úprava EPAC (evropský odborný výraz pro Electric Power Assist Cycle), která by měla zajistit v rámci Evropy sjednocení úprav. I do ní byla opět promítnuta japonská úprava. Je však pouze upraveno, že síla elektromotoru smí působit pouze tehdy, pokud člověk šlape – její velikost není omezena. Důsledkem toho jsou jako elektrokola kategorie Pedelec prodávány i elektrické skútry, vybavené pouze malými pahýly šlapek – těmi je nutno tu a tam pohnout, aby elektromotor běžel dál.

Elektrokolo Sanyo, které bylo nabízeno v roce 1989 v Japonsku. Protože se po právní stránce jedná o motocykl, musel uživatel i přes charakter jízdního kola jezdit po silnicích a používat motocyklovou helmu. Takto závažné nevýhody nebyly zákazníky akceptovány, proto se jich pro koupi tohoto vozidla rozhodlo pouze velice málo.

V Číně běžné: jezdci na elektrokolech, které jsou spíše elektrickými skútry. Bohužel ale i trend v Evropě, zejména v jižní Itálii – tento trend je možné zastavit pouze tak, že motor elektrokol kategorie Pedelec 25 bude smět pracovat pouze tehdy, pokud je vyvíjena lidská síla, jak je v Japonsku stanoveno zákonem.

čína V Číně se stala elektrická jednostopá vozidla v mnoha metropolích i na venkově dominantním dopravním prostředkem. V roce 2011 bylo v Číně prodáno 33 milionů elektrických jednostopých vozidel. Jednalo se téměř výhradně o elektrické skútry, které byly při schvalování po právní stránce klasifikovány z důvodu vybavení šlapkami jako elektrokola. Experti odhadují, že se v Číně pohybuje po silnicích Elektrokolo Yamaha PAS, které bylo poprvé prodáváno v roce 1993 v Japonsku, bylo prvním vozidlem, které sice mělo pomocný motor, ale bylo s ohledem na motorickou pod200 milionů elektrických jednostopých vozidel. Vláda dosáhla ve poru, která byla pouze proporcionální k síle vynakládané svaly, klasifikováno jako jízdsrovnání s koncem 90. let prostřednictvím finančních pobídek velní kolo. kého úspěchu elektrické mobility. Jednostopá vozidla se spalovacíevropa Koncem 80. let vznikla v Rakousku úprava, že elektrokola smí jez- mi motory byla skokově zatížena velice vysokými daněmi, což mělo dit stejně jako koňské povozy s odpovídajícím označením 10 km/h. za následek, že tato vozidla v průběhu pouhých 3 let zmizela z větOd roku 1990 existuje na zkoušku německá národní úprava, u které šiny měst.

GoPedelec  69

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement