{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 68

regulace

Bezpečnost při přepravě Se zákonem předepsanými zkouškami baterií podle un38.3 Bezpečnost baterií je obecně považována za danou. Zkušenosti z praxe však hovoří jinak, proto Spojené národy začaly jednat a stanovily závazná pravidla pro jejich oblast působnosti, přepravu. Tato pravidla jsou zákonem předepsanými minimálními požadavky na bezpečnost baterií při přepravě.   Hannes Neupert 

zkušební značce BATSO umožňuje on-line ověřit platnost certifikátu a technická data baterie a porovnat je se skutečnou baterií. Zkouška BATSO s certifikací nezávislou zkušební organizací není jednorázovou záležitostí. Zahrnuje totiž pravidelnou kontrolu výrobních provozoven, opakování zkoušek BATSO na namátkově vybraných sériových modelech, čímž je ověřována konzistentnost série. V dlouhodobém měřítku to může být tak, že bude BATSO dbát na správnost i při expedici. Dnes není například nutné dbát při expedici nikl-metalhydridových (Ni-MH) baterií žádných zákonných norem – ačkoli nejbezpečnější lithiové baterie jsou bezpečnější než nejnebezpečnější baterie Ni-MH. Cílem BATSO je, aby prokázaná bezpečnost vedla k usnadnění přepravy, případně až k zrušení povinnosti postupoJe rovněž nutné dávat pozor na to, co je v protokolu uvedeno – sta- vat podle předpisů pro třídu 9 nebezpečného zboží. Jen tak bude lo se, že byly expedovány baterie, které při zkouškách nevyhověly, možné překonat aktuální nevýhodu vůči bateriím Ni-MH. aniž by si toho někdo všiml. Samozřejmě smí být prodávány pouze baterie, které splnily všechna zkušební kritéria. V mnoha případech jsou však pro zkoušky používány i předsériové vzorky, u kterých dojde před zahájením sériové výroby k dalším změnám. Může se tedy stát, že baterie byla úspěšně odzkoušena, ale baterie, které jsou dodávány ve skutečnosti, požadavkům Spojených národů nevyhovují. Kromě toho nejsou zkouškou UN-T podle 38.3 pokryta rizika spojená s používáním baterií. Proto se může stát, že baterie úspěšně vyzkoušená podle UN 38.3 začne při nabíjení nebo po nárazu hořet! Dobrovolné: zkouška BATSO , která navíc k UN 38.3 ověřuje i bezpečnost při používání a při předpokládaném chybném použití.

Zkušební metody pro kontrolu bezpečnosti při přepravě podle UN 38.3 popisují, jaké zkoušky musí baterie úspěšně absolvovat, než smí být výrobcem expedována. Dodržování tohoto předpisu však není v praxi kontrolováno, což má za následek, že mnoho výrobců tyto zkoušky neprovádí nebo přikládá protokoly o zkouškách, které byly provedeny na podobných sadách. Proto je doporučeno akceptovat pouze takové protokoly o zkouškách, ve kterých je podrobně popsán typ baterie. Aby bylo možné baterii jednoznačně identifikovat, musí protokol o zkouškách obsahovat minimálně následující údaje: označení typu, rozměry, hmotnost, fotografie ze všech stran, vyobrazení typového štítku.

Zkouška BATSO zahrnuje kontrolu všech situací, které mohou nastat při řádném i předvídatelném nesprávném použití, jako je například nabíjení a vybíjení při působení vibrací, mechanické poškození schránky, externí zkrat, přebití atd. Kompletní zkušební manuál je možné si zdarma stáhnout na adrese www.batso.org. Pečeť zkoušky BATSO zaručuje spotřebitelům maximální možnou záruku toho, že baterie odpovídá na jedné straně zákonným minimálním požadavkům (UN 38.3), a na druhé straně i stavu techniky z hlediska bezpečnosti při používání. Zkušební značka BATSO signalizuje konečným zákazníkům, obchodníkům a servisním pracovníkům, že bezpečnost baterie byla podle BATSO 01 ověřena autorizovanou laboratoří a je sledována i ve výrobním procesu. Identifikační číslo na

68 GoPedelec

Na každé nádobě schválené pro přepravu nebezpečného zboží je uveden kód UN. Dešifrovat jeho význam se může člověk naučit kromě jiného i na předepsaném školení o nebezpečném zboží. Zde je dekódován údaj na vyobrazené krabici: UN 4G / Y20 / S / 08 / CN / 32. UN = United Nations (Spojené národy); 4 = krabice, tzn. forma obalu; G = lepenka, tzn. materiál obalu; Y= skupina balení II pro nebezpečné zboží; 20 = zkušební tlak v kPa; S = Solid, tzn. údaj o vlastnosti přepravovaného nebezpečného zboží – v tomto případě jde o pevný materiál; 08 = rok výroby; CN = identifikace země, v tomto případě Čína; 320204 = zkratka schvalujícího úřadu a číslo atestu; PI:012 = zkratka výrobce

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement