{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 66

best practice

Let’s go solar! Mladí objevují elektrokola Teenageři mění během dospívání rychle svou mobilitu. V 16 letech přecházejí z jízdního kola na moped a v 18 si dělají řidičák. Projekt »Let’s go solar« v centru pro mládež v Dornbirnu ve Vorarlbersku (Rakousko) v praxi mladým lidem přibližuje alternativní dopravní prostředky, především elektrokola. Cílem bezplatného zapůjčení je zvýšit citlivost mladých lidí a pokusit se, aby změnili své chování v oblasti mobility směrem k ekologičtějšímu způsobu.

Úspěšnost projektu byla výrazně dána volbou »správného jazyka«, která mladé oslovuje a motivuje. V této souvislosti je nezbytné zapojit pracovníky s odpovídající kvalifikací.   Dr. Martin Hagen · martin.hagen@ojad.at

realizace Projekt odstartoval na jaře roku 2009 a v červnu 2009 byla zakoupena tři elektrokola značky »Landrad«, každé v ceně 1 500 €, protože »zemské kolo« zde má dobrou pověst. Navíc byla zakoupena dvě levná elektrokola značky Swift 140 z Číny, která však byla málo kvalitní a po krátké době se rozbila. Nejdříve byla elektrokola používána přímo pracovníky centra pro mládež při návštěvách mladých ve městě. Po čase si elektrokola vyzkoušeli i mladí lidé navštěvující centrum pro mládež, kteří nyní mají možnost si kola na den půjčit. Vedle elektrokol se půjčují i elektrické skútry a Segways. Projekt je realizován hlavně v rámci centra pro mládež Dornbirn, ale je pravidelně představován i při různých veřejných akcích. Tak přichází mladež navíc do styku s dospělými, kteří mají podobné zájmy.

náklady Náklady na projekt činily cca 7 000 €. Z nich bylo 4 500 vydáno za tři elektrokola, zbytek za platy pracovníků a organizaci veřejných akcí. Náklady hradilo centrum pro mládež, které dostalo subvenci od města, spolkové země, státu, EU (Interreg IV), organizace Arbeitsmarktservice (AMS), nadace Hit-Stiftung a Rotary klubu. Provozní náklady, představující náklady na mzdy a náklady na opravy činí zhruba 800 € za měsíc.

výsledek Projekt je hodnocen jako velice úspěšný, protože mladé lidi, kteří navštěvují centrum pro mládež v Dornbirnu, praktickou a hravou formou motivoval k tomu, aby se zamysleli nad svým postojem k mobilitě. Nyní jsou otevřenější vůči novým e-mobilním dopravním prostředkům. Kromě toho jsou schopni odvážnějšího a samostatnějšího přístupu ke každodenní mobilitě. Změna uvažování zůstane v mladých lidech trvale zachována a projekt tak v budoucnu zaujme ještě více lidí.

66 GoPedelec

DO IT YOURSELF ✔ Proveďte před koupí rozsáhlou rešerši různých produktů, protože ceny a kvalita jsou velice rozdílné. ✔ Pro motivování mladých lidí uspořádejte výlety s elektrokoly. ✔ Klaďte důraz na faktor »zábavy«. ✔ Při nabízení různých elektrických vozidel dbejte na to, aby se účastníci nenudili. ✔ Organizujte závody a překážkové závody. ✖ Levné výrobky se v dlouhodobém horizontu nevyplácí. ✖ Suché poučování nikoho nepřesvědčí, zábavná praxe ano.

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement