{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 65

zdraví a životní prostředí

spotřeba kyslíku (l za min)

gps-výška (m nadmořem)

Tepová frekvence (počet tepů za minutu)

s pomocí motoru bez pomoci motoru

Trasa (km)

Jízda na elektrokole s podporou motoru a bez ní

Automatické dávkování zatížení je však ještě hudbou budoucnosti, protože například předpokládá použití motoru řízeného tepovou frekvencí. Přitom by byly zpracovávány signály ze snímačů na kole a jezdci a podle nich by byl regulován výkon pomocného motoru. V porovnání s běžným kolem je již možné měřit na elektrokole mechanický výkon jezdce. To je důležité pro objektivní posuzování, protože rychlost jízdy reprezentuje výkon, respektive spotřebu energie u jezdce, pouze zčásti. Ukazatele zatížení a namáhání je možné využít pro cílené řízení a regulaci zatížení. Každý jezdec si pak bude moci sám ověřit, jak je fit, a zatížení dynamicky přizpůsobovat individuálním předpokladům. Nositelům nákladů na prevenci a rehabilitaci nabízejí elektrokola možnost diagnostikovat pravidelnost, účinky a účinnost opatření v dlouhodobém měřítku. Takovéto záznamy bez doplňkových testů by znamenaly nový rozměr v prevenci a rehabilitaci.

výhody elektrokol proti jiným způsobům pohybu ➢ Dostupnost ➢ Žádné počáteční bariéry – mobilita právě pro rehabilitující se osoby, starší lidi a osoby s nadměrnou hmotností ➢ Integrace do každodenního života – prostředek sloužící účelu ➢ Větší dojezd ➢ Jednoduchá technika pohybu – šlapání ➢ Bez nutnosti špičkového výkonu při rozjezdu a zrychlování ➢ Nadprůměrné individuální řízení zatížení, a tím přizpůso bení organismu ➢ Společná jízda i přes různé individuální předpoklady ➢ Jednoduchá dokumentace jízd a analýza ujeté vzdálenosti ➢ Zážitky z přírody ➢ Trend pohybu šetrného k životnímu prostředí

GoPedelec  65

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement