{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 64

zdraví a životní prostředí

Vedle toho žít zdravě Elektrokolo jako tréninkový přístroj pro každý den Technický pokrok vedl v industrializovaných společnostech k úbytku pohybu. Následkem je zakrnění svalů a nárůst civilizačních nemocí, jako jsou například nemoci oběhového ústrojí a cukrovka. Těm sice čelí průlomové pokroky v lékařství, nejlepším lékem ale stejně zůstává prevence spojená s dostatečným pohybem. Nikdo ale nemůže být nucen k dosažení vlastního štěstí – nebo ano? Elektrokola nabízejí novou, mírnou metodu pro zachování zdraví, která je jednoduchá a zábavná a ze které má užitek celé tělo.   Harry F. Neumann 

Civilizační nemoci jsou spojené s vysokými náklady ve zdravotnictví. Prevence si klade za cíl působit proti vzniku těchto chorob a jejich četných následných komplikací. Zvláště dobrých a trvalých výsledků je možné dosáhnout formami trénování výdrže. Třikrát týdně 30 až 45 minut pohybu doplněných o cviky na posílení břišního, zádového a celkového svalstva se jeví jako ideální program zdravotní prevence. Relativně krátký čas tak postačuje pro zachování vývoje organismu, důležitého pro další život. Pravidelnost je trumf ! Právě ta ale často chybí.

S využitím motorické podpory je možné zdolávat kopce, které by jinak představovaly překážku. Motor podporuje vlastní výkon a vytváří lehčí, a proto i šetrnější podmínky, ze kterých mohou těžit zejména rehabilitující se osoby, starší lidé a osoby s nadváhou. I osoby s různou výkonností mohou jet společně. Namísto toho, aby se sám trápil v posilovně, pohybuje se člověk ve společnosti přírodou. Zážitky při zdolávání tras a možnost dát si přestávku a uvolnit se vedou k lepším výsledkům tréninku a kvalifikují elektrokola jako prostředky pro podporu zdraví. S elektrokoly je snazší a rozmanitější zůstat zdravým nebo se uzdravit.

Ať již jde o lenost, vysoké počáteční překážky, jako je špatná kondice, náročnost nebo stresující každodenní život, výmluv pro to, aby se nepohyboval, má člověk mnoho. Proto jsou potřebná preventivní opatření, která jsou snadno integrovatelná do každodenního života a vytvářejí tak silné pouto. Kromě toho musí umožňovat optimální dávkování zátěže v závislosti na individuálních předpokladech. Elektrokola zde otevírají nový rozměr.

individuální regulace zátěže

Zatímco u většiny ostatních opatření pro prevenci nemocí oběhové soustavy a látkové výměny je možné nastavovat a regulovat zatížení pouze v úzkém rozsahu, umožňují elektrokola regulaci v celém spektru od velmi nízkého až po velmi vysoké zatížení. Pro adekvátní regulaci zatížení/námahy a zajištění tréninkového efektu slouží odpovídající výkon motorického pohonu. K tomu u elektrokol kategorie Pedelec přistupuje skutečnost, že snadný trénink každý den U elektrokol neexistují ani počáteční bariéry, ani nedostatečná do- všechny důležité ukazatele zatížení, jako je výkon nebo práce a míra stupnost, protože jezdit na kole může (téměř) každý, pro elektroko- námahy, jako srdeční tep, krevní tlak, spotřeba energie apod., je možné měřit přímo na kole a jezdci. lo to pak platí dvojnásob. Elektrokola mají všechny výhody jízdního kola a nabízí navíc nadprůměrné možnosti integrace pravidelného pohybu do každodenní- Dobré metrologické předpoklady a použití motoru umožňují odho života a pobídku k (častějšímu) pohybu. Ať se jedná o cestu do poutání od stacionární ergometrie a přesné dávkování zátěže. U kapráce, na nákupy nebo ve volném čase – cesty, které se s kolem zdají ždé jízdy je možné zaznamenávat účinky a účinnost, jako na mobilpříliš dlouhé nebo obtížné, se s elektrokolem dají snadno zvládnout. ním ergometru.

pondělí = jízdní kolo

úterý = jízdní kolo

středa = jízdní kolo

čtvrtek = jízdní kolo

Sport cestou do práce se neprosadil. Elektrokola nabízejí možnost integrace pravidelného pohybu do každodenního života.

64 GoPedelec

pátek = elektrokolo

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement