{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 63

zdraví a životní prostředí

nejdůležitější data elektrokol ve vztahu k energii a udržitelnosti max. trvalý výkon elektromotoru ve wattech

zdroje

250,00

spotřeba elektřiny ve watthodinách na kilometr

10,31

➢ BUWAL Spolkový úřad pro životní prostředí, lesy a krajinu Vliv elektrických jednostopých vozidel na mobilitu, Ekologické materiály č. 173, Vzduch, 2004.

podle testu ExtraEnergy 2011 spotřeba elektřiny v kilowatthodinách na 100 kilometrů

1,03

podle testu ExtraEnergy 2011 průměrná kapacita baterie ve watthodinách

➢ Thomas Drage a Robert Pressl Test elektrokol (v Andritzu) v kontextu projektu Evropské unie Active Access. Možnost stažení na www.active-access.eu

332,29

průměrný dojezd v kilometrech na jedno nabití baterie

36,30

emise CO2 v kilogramech na kilowatthodinu

0.27

elektřina ze země s dominující vodní silou (Rakousko) emise CO2 v kilogramech na kilowatthodinu

➢ Evropská komise směrnice 2003/54/ES Evropského parla mentu a Rady z 26. června 2003 o společných předpisech pro propojený trh s elektřinou a provedení směrnice 96/92/ES. 2003.

0,84

elektřina ze země s dominujícími fosilními palivy (Řecko) emise CO2 v kilogramech na kilowatthodinu

1,01

strava jezdce, průměrná strava Rakušana

➢ Kairos Zemské kolo, nová mobilita pro každodenní dopravu ve Vorarlbersku (konečná zpráva). 2010, zpráva o projektu, ve kterém bylo testováno 500 elektrokol, včetně ankety mezi uživateli.

horní limit nároku na plochu z důvodu roční spotřeby elektřiny elektrokolem (jediný dopravní prostředek) předpokládaná spotřeba elektřiny v kWh/a

270,00

fotovoltaika 2,70 bioplyn

➢ Thomas Lewis, Christiane Edegger a Ernst Schriefl. Elektrokola a energie z obnovitelných zdrojů, 2011. Možnost stažení na www.gopedelec.eu

450,00

biomasa (elektřina z rostlinného oleje)

790,00

biomasa (elektřina z dřevěných štěpků)

1800,00 Zdroj  Lewis et al. [2011].

➢ Hermann Scheer. Energetická autonomie – Nová politika pro energie z obnovitelných zdrojů. Kunstmann, 2005. ➢ Hermann Scheer a Carl Amery. Klimatické změny – Od fosilní k solární kultuře. Kunstmann, 2001.

GoPedelec  63

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement