{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 62

zdraví a životní prostředí

Pokud by všichni odběratelé přešli na ekologickou elektřinu, stala by se elektřina vyrobená z fosilních paliv neprodejnou.

množství, v jakém byla některým dodavatelem dodána v průběhu celého roku, nákupu ve stejné výši z elektráren, vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů. Tato skutečnost je schválenými certifikačními organizacemi, jako je např. TÜV, Bureau Veritas a další, v pravidelných intervalech přísně kontrolována. Přitom jsou např. porovnávány smlouvy na nákup u obchodníka s prodejními smlouvami a kontrolováni jsou i výrobci. Jinými slovy – pokud by všichni zákazníci přešli na ekologickou elektřinu, nebylo by již možné prodávat elektřinu vyrobenou z fosilních paliv.

roční spotřeba energie u elektrokola

V průměru může elektrokolo ujet na 1 kWh vzdálenost 100 km. Automobil (úsporný) pro to potřebuje 50 kWh.

Elektrokolo nahradí v domácnosti 20 až 50 % jízd, které byly dříve absolvovány automobilem.

62 GoPedelec

ho a většího z obou rakouských pokusů vyplynulo cca 800 km, které byly za rok absolvovány na elektrokole. Je nutné doplnit, že elektrokolo nahradilo i jízdy na normálním kole a – i když v omezeném rozsahu – i jízdu veřejnou dopravou. Úsporný potenciál je u elektrokol enormní nejenom s ohledem na jejich velice nízké emise, ale i s ohledem na jejich pozitivní zpětný účinek.

vzor: snaha o provázání využívání elektrokola s použitím elektřiny z obnovitelných zdrojů

V Rakousku (stav z roku 2011) poskytována podnikům státní podpora při nákupu služebních elektrokol, pokud podnik prokazatelně odebíral ekologickou elektřinu. V České republice probíhala až do konce roku 2011 spolupráce mezi prodejcem elektrokol ekolo a prodejcem ekologické elektřiny Nano. Při nákupu elektrokola u společnosti ekolo a uzavření smlouvy na odběr elektřiny s firmou Nano poskytla společnost Nano zákazníkovi dobropis ve výši průměrné roční spotřeby elektřiny elektrokolem (10 000 km) (19,59 €, resp. 500 CZK). Rakouský prodejce Elektrobiker deklaruje na svých internetových stránkách, že používá pouze ekologickou elektřinu ! To, jak dlouho někdo, kdo byl motivací nebo dobropipovede elektrokolo skutečně ke snížení sem přesvědčen k odběru ekologické elektřiny, u ní i zůpočtu kilometrů ujetých automobily? Za tímto účelem byly již provedeny určité praktické stane, je otevřené. Smlouvy o odběru elektřiny je možné pokusy, například ve Švýcarsku2 a v Rakousku3. Celko- obvykle vypovědět nejpozději po jednom roce. vě tyto pokusy ukázaly, že zhruba 20 až 50 % všech jízd 1  Evropská komise [2003] BUWAL Spolkový úřad pro životní prostředí, lesy a krajinu [2004] realizovaných pomocí elektrokola by bylo jinak realizo- 2  3  Kairos [2010], Drage a Pressl váno automobilem. V absolutních číslech ze švýcarskéZ reálných zkušebních jízd, které každý rok realizuje sdružení ExtraEnergy, , plyne pro průměrné elektrokolo zjištěná průměrná spotřeba elektřiny 1 kWh na 100 km. Pro zdůraznění této hodnoty: U rychlovarné konvice je pro uvedení jednoho litru vody do varu zapotřebí jedné desetiny kWh. Žárovka s výkonem 100 W, která bude svítit 10 hodin, spotřebuje 1 kWh elektřiny. Automobil se spalovacím motorem naproti tomu spotřebuje dnes zhruba 5 l paliva na 100 km, a to jen v ideálním případě. 1 l paliva obsahuje zhruba 10 kWh energie, takže na 100 km je zapotřebí minimálně 50 kWh.

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement