{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 61

zdraví a životní prostředí

plocha potřebná pro výrobu elektřiny

1800 m2 biomasa — dřevěné štěpky a pelety

790 m2 biomasa — rostlinný olej

450 m2 bioplyn

2,7 m2

Maximální potřebná plocha na základě roční spotřeby elektřiny elektrokolem (jediný dopravní prostředek) Předpokládaná spotřeba elektřiny 270 kWh za rok

fotovoltaika

voda a biomasa, pokud možno s nízkými ztrátami na využitelnou energii) a na druhé straně problémem plochy (jak velkou plochu potřebujeme pro výrobu potřebného množství energie ze sluneční energie). Bez ohledu na to, jaké nosiče energie budou pro energie z obnovitelných zdrojů zvoleny, musí být spotřeba energií drasticky snížena, aby ji bylo možné plně uspokojit výrobou z obnovitelných zdrojů. Právě takovéto drastické snížení spotřeby ve srovnání se spalovacími motory přináší elektrokola. Pokud vyjdeme z 15 000 kilometrů za rok, které domácnosti ujedou automobilem, a budeme předpokládat, že 2 000 km z toho by bylo možné ujet na elektrokole, znamená to přibližnou úsporu minimálně 20 × 49 = 980 kilowatthodin z konečné energie na automobil a rok. Hlavní příčinou kladné bilance z pohledu elektrokola, která platí i pro parametr emisí CO2na km v porovnání s automobilem, je triviální skutečnost, že se u elektrokola jedná o jízdní kolo, u kterého má motor pouze pomocnou funkci. K tomu přistupuje i skutečnost, že elektromotor má výrazně vyšší účinnost než spalovací motor.

Nejjednodušší je uzavřít smlouvu o dodávkách elektřiny s dodavatelem, který nakupuje výhradně elektřinu z obnovitelných zdrojů. To však bude mít požadovaný efekt pouze tehdy, pokud bude elektrokolo skutečně nabíjeno pouze v místech, pro která byla smlouva o dodávkách elektřiny uzavřena, například v soukromém bytě nebo domě nebo v budově firmy v místě pracoviště. Mezi tak zvanými »dodavateli ekologické elektřiny« je nutné přesně rozlišovat: Nabízí podnik skutečně všem zákazníkům výhradně 100 % ekologickou elektřinu, nebo existují rozdílné přístupy, například mezi průmyslovými odběrateli, kterým je dodávána elektřina vyrobená z fosilních paliv, a občany, kterým je prodávána elektřina z obnovitelných zdrojů? Je nutné zvolit dodavatele, který prodává výhradně ekologickou elektřinu, a to všem zákazníkům. V Rakousku existuje odpovídající internetová stránka www.e-­control.at­ státního regulačního úřadu, na které je zveřejněn mix energií u obchodníků s energiemi schválených v Rakousku. Pro Německo není takovýto přehled k dispozici, většina energetických podniků však uvádí tento mix na svých webových stránkách. Tato informace je podle směrnice EU povinná1.

jak ekologická je ekologická elektřina?

Je však ekologická elektřina vždy i elektřinou z obnovitelných energetických zdrojů? Obecně není možné v i nižší spotřeba energií současném propojeném systému a se současnými výrobvyžaduje udržitelné zdroje Elektrokolo vyžaduje pouze malé množství energie, ale ními a akumulačními kapacitami v každém okamžiku zaaby bylo možné cestovat skutečně udržitelným způso- ručit, že právě spotřebovaná elektřina pochází výhradbem, musí být zajištěno, že tato energie bude pocházet ně z obnovitelných zdrojů. Pro certifikaci je podmínkou, aby u čistě »ekologické elektřiny« odpovídalo celkové z udržitelných, tedy obnovitelných, zdrojů.

Elektrokola nabízejí drastické snížení spotřeby energie, což je nutné pro dosažení obratu v energetice.

Hlavní příčinou kladné ekologické bilance elektrokol je triviální skutečnost, že se jedná o jízdní kolo vybavené pouze pomocným motorem.

GoPedelec  61

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement