{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 60

zdraví a životní prostředí bilance vstupů a výstupů po celou životnost elektrokola (cradle to grave) Výroba

Využití

Recyklace a likvidace

o u t p u t

i n p u t

Energeticky autarkní elektrokolo Nebo: Co je skutečně ekologicky udržitelné? Pojem »udržitelnost« pochází původně z lesního hospodářství, v současnosti je však používán až inflačně, a jeho původní význam se tak v mnoha ohledech stírá. Na rozdíl od stále oblíbeného významu »udržitelnosti« získala v posledních letech na atraktivitě a akceptovatelnosti i vize »energetické soběstačnosti«. Elektrokola mohou být v individuálních a komunálních koncepcích soběstačnosti důležitým prvkem mobility. Ale pozor, udržitelná energie je v zásadě pouze energie z obnovitelných zdrojů a i zde se vyplatí podrobnější pohled.   Thomas Lewis 

Udržitelná energie je zásadně pouze energie z obnovitelných zdrojů.

60 GoPedelec

Plíživé rozbředávání jinak intuitivně dobře pochopitelného pojmu udržitelnost bylo excelentně popsáno již zesnulým německým špičkovým politikem a expertem na energie Hermannem Scheerem. Tam, kde je v různých »zprávách o udržitelnosti« podniků a institucí pracováno s »udržitelností« a »udržitelným«, je vždy nutné pečlivě zvážit, o čem je zde vlastně řeč. Není ale potřebná vědecká definice nebo má každý vlastně svůj vlastní výklad pojmu, co je udržitelné? Udržitelné (trvalé) jsou aktivity, které mohou být zachovány z lidského pohledu po velice dlouhou dobu, aniž by tím byly omezeny potřeby následujících generací. Udržitelná v energetické oblasti je pak obecně pouze energie z obnovitelných zdrojů, a to pouze ve formě, jejíž způsob výroby je dlouhodobě udržitelný. Tak tomu nebylo a není u mnoha současných způsobů výroby bioenergie.

je rozšíření elektrokol přínosem k udržitelnosti? Otázka udržitelné výroby energie není ani specifickou otázkou spojenou s elektrokoly, ani se sektorem dopravy, ale zcela zásadní otázkou. Hermann Scheer označuje tzv. »energetický obrat«, tedy obrat k úplnému zásobování energií z obnovitelných zdrojů (100 %), za největší výkon lidské kultury od průmyslové revoluce. Existuje řada technických možností pro výrobu využitelné energie z obnovitelných zdrojů v závislosti na jejich místní dostupnosti. S výjimkou geotermální energie jsou však obnovitelné zdroje energie vždy přímo nebo nepřímo spojené se sluneční energií. Proto bude v budoucnu problém výroby energie z obnovitelných zdrojů na jedné straně problémem technologie (jak efektivně přeměnit sluneční energii, resp. její nepřímé formy, jako je vítr,

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement