{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 59

best practice

Highways (dálnice) pro cyklisty Rychlostní cyklostezky pro elektrokola V Nizozemsku vzniká v současnosti síť nových rychlostních cyklostezek, jež by měly přesvědčit především osoby, které denně dojíždějící do zaměstnání méně jak 15 km, aby vyměnily auto za jízdní kolo nebo elektrokolo. Rychlostní cyklostezky – to zní jako sen každého cyklisty: žádné křižovatky nebo semafory, hladký asfalt, 4 m široké jízdní pruhy. K tomu ochrana před větrem na mostech a zastřešení zvlášť nechráněných míst. Plánovaná infrastruktura cyklistických dálnic navíc předpokládá nabíjecí stanice pro elektrokola a mobilní opravny. Trasy vedou z periferie do městských center. Celkem je plánováno 16 takovýchto dálnic s rozpočtem 21 000 000 €, který je financován nizozemským ministerstvem pro infrastrukturu. Dalšími 60 000 000 € mají přispět regiony a obce.

nejdůležitější kritéria u rychlostních cyklostezek ➢  ➢  ➢  ➢ 

Rychlé: žádné nebo jen krátké čekání na křižovatkách nebo semaforech Komfortní: hladký asfalt a osvětlení Atraktivní: trasy vedou přírodou Koherentní: trasy jsou napojené na místní veřejnou dopravu osob

denti, zaměstnanci nebo jednoduše cyklisté. Evidentní cílovou skupinou jsou cyklisté na elektrokolech, protože se často jedná o lidi, kteří dříve jezdili autem a pro které je akceptovatelné elektrokolo, nikoli však kolo normální. Navíc jsou rychlostní cyklostezky jako stvořené pro vyšší průměrnou rychlost elektrokol kategorie Pedelec nebo S-Pedelec.

(sociální) výhody rychlostních cyklostezek Studie Goudappel Coffeng prokázala, že rychlostní cyklostezky mohou zlepšit jak mobilitu a hospodárnost, tak i zdraví a klima. ➢  Důsledkem vybudování rychlostních cyklostezek je méně jízd autem, čímž je možné eliminovat až 80 000 000 kg emisí CO2 ➢  Jízda na kole je zdravá. Rychlostní cyklostezky by mohly ušetřit systému zdravotního zabezpečení náklady ve výši 100 000 000 € ➢  Díky rychlejší jízdě je možné ušetřit 15 000 hodin strávených na cestě každý den, čemuž odpovídá 40 000 000 € ročně ➢  Díky rychlostním cyklostezkám může dojít ke snížení počtu jízd autem o 1 % a zvýšení počtu jízd na kole o 1,5 %  www.fietsfilevrij.nl 

cílové skupiny Cyklistické dálnice obecně zostřují konkurenci ve vztahu k autům. Cílovými skupinami mohou být osoby dojíždějící každý den do zaměstnání ze vzdálenosti menší než 15 km, školáci a stu-

DO IT YOURSELF ✔ Zdokonalte existující cyklostezky položením asfaltu. ✔ Stavte nové cyklistické stezky, například při výstavbě nebo modernizaci dálnic. ✔ Rozšiřujte stávající komunikace. ✔ Dejte cyklistům přednost na křižovatkách. ✔ Vytvářejte křižovatky bezpečné pro cyklisty. ✔ Vytvořte dostatek bezpečných parkovacích míst.

trasa realizována

✖ Neinvestujte pouze do komunikací pro automobily, myslete na budoucnost.

provedena studie proveditelnosti

trasa projektována

GoPedelec  59

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement