{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 58

best practice

Projekt »zemského kola« Elektrokolo jako náhrada automobilu Projekt Zemské kolo Pedelec byl iniciován v červnu 2008 společností Kairos gGmbh v rakouském Vorarlbersku a o rok později spuštěn. Jedná se o největší pokus s flotilou v Rakousku, při kterém bylo 500 elektrokol značky Matra prodáno za zvýhodněnou cenu. Na oplátku byli kupující povinni poskytovat pravidelně informace o svých jízdách. Cílem studie bylo zjistit, v jaké míře je elektrické kolo schopno nahradit automobil a jaký má potenciál na trhu. Dalšími partnery byla kancelář vorarlberské zemské vlády, 25 prodejců jízdních kol z regionu a Energetický institut Vorarlbersko.

O přesvědčovací síle elektrokol svědčí i nejčastěji uváděné motivy, které vedly ke koupi zemského kola: »jezdit na kole bez pocení«, »být mobilní a neškodit přitom životnímu prostředí« a »jezdit méně autem«. Projekt realizovaný ve spolupráci s komerčními subjekty potvrdil, že po úvodní pobídce již často nejsou žádné další pobídky potřeba. Technologie je přesvědčivá sama o sobě.    www.landrad.at & www.kairos.or.at 

realizace Mezi květnem a červencem 2009 bylo prodáno 500 elektrokol. Cena speciální edice Matra iStep Cross činila 1 250  € u soukromých osob a 1 250  € s připočtením DPH u podniků/ organizací. Aby bylo zvýhodnění zachováno, museli se kupující tak zvaných »zemských kol« zavázat, že budou poskytovat informace o tom, jak elektrokolo používají. Data byla shromažďována pomocí on-line formulářů, které byly posílány nazpět elektronickou poštou. Kromě toho byl do vybraných kol Pedelec zabudován GPS Tracking, aby byly získány podrobné informace o jízdním chování, dojezdu a rychlosti. Výsledky slouží pro navrhování budoucích projektů.

výsledky Jednou z nejdůležitějších otázek bylo, zda a v jaké míře mohou elektrokola nahradit jízdy autem. Z odpovědí zkušebních jezdců vyplynulo, že elektrokolo nenahradilo pouze jízdy automobilem, ale i běžné jízdní kolo. 52 % všech cest absolvovaných v rámci projektu s využitím elektrokola bylo před zahájením projektu absolvováno běžným kolem a 35 % automobilem. Prostřednictvím Zemské kolo bylo odhadem nahrazeno 230 000 kilometrů ročně, které by byly jinak absolvovány v automobilu. Kromě toho každý pátý uživatel zemského kola informoval, že došlo k zásadní změně jeho mobility, přičemž používal »zemské kolo« výrazně častěji než automobil. To ukazuje, že je možné lidi prostřednictvím elektrokola motivovat k tomu, aby nechali své auto stát, což se s běžným jízdním kolem daří zatím jen vzácně. Podobné výsledky měl v roce 2004 i švýcarský projekt »E-TOUR«. V tomto případě nahradily elektrické bicykly zhruba 30 % jízd autem, na kole a jízd veřejnou dopravou.

58 GoPedelec

DO IT YOURSELF ✔ Pozitivní vliv na životní prostředí a úspora díky nerealizo vaným jízdám autem jsou přesvědčivé argumenty ✔ Partnerství mezi soukromými dodavateli a veřejnou sprá vou může rychle přinést úspěch. Po prvotní inicializaci se pak elektrokola dál šíří sama ✔ Pobídky by měly být zaměřeny na regiony s nízkým využí váním jízdních kol a na přechod z automobilu na elektrokolo ✖ 

Pro spuštění projektu s elektrokoly není potřebná žádná infrastruktura nabíjecích stanic, protože tato kola je možné nabíjet pomocí běžné zásuvky a jejich dojezd je většinou dostatečný.

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement