{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 53

promotion

Elektrokola v hledáčku politiků Komunální nositelé rozhodovacích pravomocí vidí v elektrokole šanci pro města Politici a dopravní projektanti si začali všímat elektrokol jako prostředku pro řešení ucpaných evropských měst. Politici se sice rádi nechávají fotit v elektromobilech nebo s nimi, ale vedle technických a dalších problémů, které je nutné ještě vyřešit, je zřejmé, že elektromobily nemohou vyřešit problémy s místem a parkováním. Anketa mezi evropskými politiky v rámci projektu GoPedelec ukázala, že jednostopá lehká elektrická vozidla – vyskytující se již několik let na trhu jako plnohodnotná a spolehlivá vozidla – získávají stále více uznání, zároveň se však ukázalo i to, že jejich plný potenciál není ještě znám.   Ton Daggers a Dr. Walter Vogt 

V projektu GoPedelec! bylo téměř 150 politiků, projektantů a jiných rozhodujících osob v šesti evropských zemích dotázáno na jejich postoj k elektrokolu jako dopravnímu prostředku v jejich městě. Přitom se ukázalo, že elektrokolu je přisuzován vysoký potenciál při řešení dopravních problémů ve městech. Více jak 80 % dotázaných v Německu, Česku a Nizozemsku je přesvědčeno o tom, že jízda na (elektrických) kolech by mohla přispět k omezení kolon v jejich městě. V Maďarsku vidí tento potenciál v elektrokolech dva ze tří politiků, v Itálii sdílí tento názor o něco více jak polovina.

faktor image – elektrokolo Politici a dopravní projektanti jsou si přitom vědomi nejenom praktických výhod bicyklů, ale i získání image města »přátelského pro jízdní kola«. 80% dotázaných z Rakouska, Německa, Nizozemska a Česka souhlasilo s tvrzením, že podpora cyklistiky by zlepšila image města. Projektanti měst stále častěji souhlasí s tím, že i elektrokola přispívají k pozitivnímu vnímání ze strany okolí. Současně většina dotázaných věří, že propagování elektrokol má pozitivní efekt i na konvenční cyklistiku. Více cyklistů na normálních kolech a elektrokolech povede v ideálním případě k lepší infrastruktuře pro cyklistiku a možnostem parkování, což opět přiměje další lidi, aby přesedlali na bicykl. Z různých stran však současně zaznívá požadavek na oddělení elektrokol od normálních jízdních kol. Ten vychází z obav z vyššího počtu nehod v důsledku vyšších průměrných rychlostí elektrokol, není však prozatím doložen ověřitelnými čísly. Zejména s ohledem na volání po

obecné povinnosti používat helmu a platit povinné ručení, které se s tím pojí, je nutné pečlivě sledovat další vývoj.

vědí rozhodující osoby, o čem skutečně hovoří Nejčastěji uváděný argument pro podporu elektrokol v městské dopravě je, že elektrokola pomáhají zdolávat cyklistům kopcovitý terén. Zejména v Nizozemsku, které je známé svými rovinami, je pro častější používání elektrokola určující na prvním místě vyšší komfort (pohyb bez pocení). Výhodu, že je možné pomocí energie z baterie ujet delší vzdálenosti, však většina dotázaných politiků a projektantů nezmínila. To překvapuje i proto, že právě argument dojezdu je mnoha programy na podporu elektrokol uváděn jako jeden z nejsilnějších prodejních argumentů. Z výsledků studie je možné usoudit, že dotázaní politici a rozhodující osoby v zásadě chápou potenciál elektrokol pro plánování moderní dopravy. Technické možnosti a hlubší argumenty jsou však ve značném rozsahu neznámé. To je způsobeno mimo jiného chybějícími zkušenostmi, protože v průměru 35 % všech dotázaných na elektrokole ještě nejelo, přičemž tento podíl se v jednotlivých zemích lišil. V Německu, Nizozemsku a Rakousku již na elektrokole jelo více jak 80 % dotázaných. V ostatních zemích to bylo průměrně 50 až 60 %, v Maďarsku však pouze 25 %. Dalším rozdílem je výskyt elektrokol ve městech.

Více jak 80 % dotázaných v Německu, Česku a Nizozemsku je přesvědčeno o tom, že jízda na (elektrických) kolech by mohla přispět k omezení kolon v jejich městě.

Více jezdců na elektrokolech a jízdních kolech povede v ideálním případě ke zlepšení infrastruktury pro cyklistiku.

Výhoda, spočívající v možnosti ujet s pomocí baterie delší vzdálenost, nebyla většinou dotazovaných politiků zmíněna.

GoPedelec  53

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement