{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 52

best practice

Elektrokolo jako praxe Zkušební jízda pro akceptaci Projekt GoPedelec! byl založen v roce 2009 čtyřmi obcemi, třemi neziskovými organizacemi a třemi podnikatelskými subjekty. Společným cílem deseti partnerů z Rakouska, České republiky, Německa, Maďarska, Itálie a Nizozemí je seznámit s elektrokoly občany a osoby s rozhodovacími pravomocemi v komunální oblasti.

go pedelec! road show Nejpůsobivější částí projektu jsou tzv. Road Shows, které se konají v pěti zemích. Zde mají občané příležitost vyzkoušet si vozidla s pomocným elektrickým pohonem na zvláštní zkušební dráze. Tato praxe vyšla ze svazu ExtraEnergy, který tak od roku 1997 propaguje elektrokola. U projektu GoPedelec! je na několik dní zřízena na různých místech zkušební trať s rampou. Občané zde mají možnost si zdarma vyzkoušet různá elektrokola a informovat se o nich. Vedle toho se konají akce, které jsou zaměřeny na určité cílové skupiny a osoby, které mají vliv na veřejné mínění: ➢ konzultace a výměna zkušeností s lokálními politiky ➢ tréninky a konzultace pro prodejce jízdních a elektrických kol

další akce lokální pilotní projekty zaměřené na: ➢ nabíjecí stanice ➢ parkoviště ➢ systémy pronájmu nebo půjčování ➢ spolupráci se zdravotnictvím ➢ stávající příručku a její překlad ➢ šetření a ankety zaměřené na subjekty na trhu, občany a politiky ➢ vybudování sítě pro výměnu zkušeností mezi obcemi

DO IT YOURSELF ✔ Vyzkoušet je lepší než řeči. Nabízejte zkušební jízdy. Zejména skeptici budou z elektrokola slézat s úsměvem na rtech. ✔ Zvěte lidi cíleně na informační akce a dbejte na to, aby byli pozváni nositelé trendů, jako jsou politici, specializo vaní prodejci a organizace.

  Thomas Lewis · office@energieautark.at · www.gopedelec.eu 

✖ Dbejte na to, aby vždy byla představena řada elektrokol od různých dodavatelů. Elektrokola se výrazně liší, stejně tak i potřeby, vkus a nároky.

52 GoPedelec

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement