{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 51

promotion

Zkušební jízda na elektrokole Pedelec nebo E-Bike přesvědčí Go Pedelec Test IT Show Nové technologie musí být vyzkoušené, aby přesvědčily. U elektrických vozidel se jako argument s největší přesvědčovací schopností ukázala zkušební jízda. Ze skeptiků se po několika kolech na testovací dráze stávají smějící se elektrocyklisté. Novými fanoušky se často stávají lidé, kteří předtím řadu let na kole nejezdili.   Nora Manthey

Zkušenosti organizace ExtraEnergy, které jsou od roku 1997 naTest IT Tracks sbírány po celém světě, se kryjí s výsledky jiných studií. Han Goes z Q Square Consultants sérií anket, při kterých byly respondentům kladeny otázky před zkušební jízdou a po ní, potvrdil přesvědčovací schopnosti. 50 % všech dotázaných si po zkušební jízdě a krátkém úvodu dokázalo představit, že si elektrokolo koupí. Larry Pizzi zCurrie Technologies z USA potvrzuje tuto hodnotu svými prodejními čísly. Jednatel společnosti říká, že šance na prodej stoupne o 50 %, pokud se zákazník na elektrokole jednou projede.

Elektrokola mají pro přechod z automobilu na kolo zvláštní potenciál, protože jsou schopna eliminovat »špičky«, jako je jízda do kopce, protivítr nebo prostě jen námaha při jízdě na kole. Řidiči automobilů – pokud dostanou příležitost – mohou zažít zatím neznámé potěšení z nového způsobu »dopravy«.

test je show Test IT Tracks jsou zkušební trasy, které jsou používány pro měření a jiné akce. Zde je možné provádět zkušební jízdy elektrokol a E-Bike všeho druhu. K trase patří zatáčky, přímé úseky i téměř 20 m dlouhá rampa se stoupáním 10 %. Je zde možné vyzkoušet všechny silné vlastnosti nových vozidel, například podporu při jízdě do kopce. Zatímco dříve byly tyto Test IT Tracks na cestách jednotlivě, koncentrovala organizace ExtraEnergy v roce 2011 své síly a založila Test IT Show. V současnosti projíždějí tři mobilní testovací dráhy se silnými partnery celou Evropu. Evropanům jsou k dispozici vozidla od osmi výrobců. Test IT Show je součástí projektu EU GoPedelec. Vedle evropských akcí patří k Test IT Show veletrhy, slavnosti a další.

Zaměření elektrokol a E-Bike se přitom více přesouvá od čistě cyklistického publika k široké mase ostatních. Destinací Test IT Show se mohou stát nejenom cyklistické výstavy, ale Šetření »Elektrické bicykly – vliv na mobilitu« ze Švýcarska potvrdilo i výstavy zaměřené na turistiku, města, obce a regiony, nákupní cenpotenciál elektrokola jako nového dopravního prostředku, který má tra, firmy nebo soukromé osoby. Vše, co potřebujete, je místo; zbypotenciál nahradit ostatní. Autoři proto doporučují zaměřit propa- tek, tzn. rampu, vozidla a poradenství zajistí ExtraEnergy a partneři. gaci lehkých elektrických vozidel (LEV) na silně motorizované domácnosti, protože LEV jsou zvláště vhodná pro nahrazení typických Nejbližší akce naleznete na stránkách www.textitshow.org (krátkých) jízd automobilem po městě. Oslovováni by neměli být »pouze« cyklisté, ale elektrokolo by mělo být ukázáno jako alternativa k automobilu.

elektromobilita je »in« a zelená Trend využívání elektrokol je již v současnosti posilován zvyšováním nákladů na jízdu automobilem a stoupajícím ekologickým povědomím, které se projevuje změnami v chápání mobility. Eurobarometer k evropské legislativě pro dopravu v roce 2007 ukázal, že 56 % občanů EU se snaží ušetřit benzin tím, že více chodí pěšky nebo jezdí na kole. Masivnější přechod od automobilů k elektrokolům a E-Bike by výrazně snížil emise CO2 spojené s dopravou, které jsou v EU z 50 % způsobeny osobními automobily.

GoPedelec  51

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement