{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 5

vítejte

Topografická situace Stuttgartu s výškovým rozdílem 300 metrů ve městě je pravděpodobně důvodem, proč zde byl vynalezen první automobil na světě. Pro přepravu na jízdních kolech je však tato topografie velkou výzvou. Rád jezdím na elektrokole, protože jízda na něm je díky pomocnému motoru mnohem pohodlnější. Elektrokola dělají ze Stuttgartu město »v rovině«. Ve Stuttgartu je hodně elektrokol – v soukromém vlastnictví, jako oficiální vozidla městské správy nebo jako součást systému veřejných půjčoven jízdních kolCall a bike. Evropský projekt Go Pedelec je ideální platformou pro sdílení našich zkušeností s městy a partnery z celé Evropy. Nová příručka určitě rozhodující se osoby, obchodníky

a občany přesvědčí o tom, že se člověk může pohybovat s elektrokolem po městě zdravě, bez emisí a s nízkými náklady. Můj srdečný dík patří partnerům z Nizozemí, Německa, Rakouska, Itálie, Maďarska i České republiky. Svou vynikající prací opět ukázali, že spolupráce v Evropě vysokou měrou přispívá k dosažení našeho společného cíle, zlepšení kvality života našich občanů.

Wolfgang Schuster primátor města Stuttgart

Štýrský Hradec sází na elektromobilitu! Nejenom, že kontinuálně rozšiřujeme síť našich tramvajových linek, jsme i střediskem E-mobility v modelovém regionu širšího okolí Štýrského Hradce. Elektrokola zde tvoří důležitý modul v rámci četných aktivit. V nově zřízeném centru E-mobility ve středu města se nejenom shromažďují všechny informace, ale občané zde mají i možnost získat podrobné informace. Je možné si zde zapůjčit různé

výrobky a vyzkoušet si je. Tedy zřízení trvalých zkušebních jízd s elektrokoly jako důležitý krok při rozhodování o koupi, protože zde je žádána kvalita.

Hlavní výsledek našeho projektu Go Pedelec je Vám k dispozici. Najdete zde mnoho informací, které v této formě navzdory boomu elektrokol v některých evropských zemích nenaleznete ani v časopisech, na internetu nebo na jinde. Mnoho z nich má vizionářský charakter, to je ale v tomto vysoce dynamickém sektoru potřeba. Vizionářský, ale opřený o zkušenosti sdružení ExtraEnergy e. V., pod předsednictvím předního odborníka na elektrokola v Evropě, Hannese Neuperta, a o příspěvky partnerů projektu a externích expertů. Pamatujte na to, že projekt Go Pedelec Vám vedle toho nabízí na adrese gopedelec.eu/downloads i celou řadu dalších použitelných výstupů, například dokument s informacemi o elektrokolech určený speciálně pro komunální správu, dokument na téma elektrokol a energie z obnovitelných zdrojů, volně editovatelnou obrovskou sbírku plakátů k elektrokolům pro Vaši školu, foyer radnice atd., zprávu o anketě k elektrokolům v 6 zemích, brožury a Nejlepší praxi

(případové studie aktivit spojených s elektrokoly v obcích, regionech a firmách). Kromě toho chceme ve všech partnerských zemích pokračovat i po skončení projektu dle svých možností a zájmu třetích stran ve svých hlavních aktivitách: workshopy s osobami odpovědnými za obce, tréninky expertů a samozřejmě roadshow. Hledají se partneři pro spolupráci, více informací naleznete na adrese gopedelec.eu/continuation. A v neposlední řadě: Rámcový dopravní program EU, Intelligent Energy Europe (IEE), nabízí řadu zdrojů informací, jako jsou příručky a nástroje k příbuznému tématu cyklistiky, speciálně pak pro osoby odpovědné za obce, a to na adrese eltis.org.

Siegfried Nagl starosta Štýrského Hradce

Thomas Lewis koordinátor projektu Go Pedelec

GoPedelec  5

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement