{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 49

změna image

důvody pro používání elektrokola 66 % 12 % kA 65 % 52 % 36 % 46 % 33 % 29 % 19 % 17 % kA 11 % 13 % 10 % 20 % 8 % 7 % 4 % 1 % kA  8 %

aktivní uživatelé elektrokol zájemci

»PRESTO Cycling Policy Guide«, strana 6

Jízda na jízdním kole je obtížná Jízda na kole může být příliš obtížná Jízda s větrem v zádech Překonávání dlouhých vzdáleností bez námahy Snazší jízda do kopce Netrénovaní jedinci, kte- ří chtějí více sportovat Rychlejší jízda bez vět- ší námahy Alternativa, ekologičtější řešení Bez pocení do práce Jiné důvody Bez udání důvodu

komu může posloužit elektrokolo nejvíce »PRESTO Cycling Policy Guide«, strana 7

Osoby dojíždějící pravidelně do zaměstnání Starší lidé Netrénovaní, kteří chtějí více sportovat Lidé žijící v kopcovitém terénu Každému Postižení Sportovci Kupující Lidé, kteří chtějí jezdit na kole s menší námahou Úředníci v obleku Lidé žijící v rovinaté oblasti Cyklisté jezdící dlouhé vzdálenosti Studenti a odvážlivci

61,4 % 32,5 % 24,9 % 12,7 % 11,7 % 10,7 % 6,6 % 5,6 % 4,6 % 3,6 % 3,6 % 1,5 % 1,5 %

To musí být ještě uvedeno do praxe, hovoří to však o rostoucí univerzálnosti S-elektrokol (Speed/rychlých) . Tato elektrokola poskytují jezdci podporu až do 45 km/h a nabízejí se tak pro delší trasy nebo jako náhrada automobilu ve městech .

difuze inovace Everett Rogers vytvořil teorii, zkoumající přijímání inovací v sociálním systému v průběhu času. Podle Rogerse se inovace, například nová technologie, šíří dvěma kanály: masmédii a tvůrci mínění. Protože je možné sledovat od roku 2009 velký a rostoucí zájem médií o E-mobilitu, důvodem může být podle Rogerse praxe, která je u elektrokol již léta používána zejména organizací ExtraEnergy e.V. – zkušební jízdy. Proces akceptance probíhá podle Rogerse v pěti stupních, které nazývá znalost, přesvědčení, rozhodnutí, implementace a potvrzení. Individuum nejdříve inovaci zaregistruje, poté začne aktivně hledat další informace, dojde k rozhodnutí inovaci přijmout nebo odmítnout dřív, než ji začne používat a integruje ji do svého života. Tento proces je u každého individua stejný, Rogers ale vychází z toho, že existují jedinci, kteří jsou k inovacím otevřenější, tzv. tvůrci mínění. Jsou prvními uživateli (early adopters), které pak následuje nejdříve menšina, později i většina, až inovace konečně pronikne i k těm posledním.

tvůrci mínění Termín tvůrci mínění nebo Opinion Leaders pochází od Elihu Katze a Paula Lazarsfelda a jejich teorie dvoustupňové komunikace. Tvůrci mínění využívají média intenzivněji a přejímají myšlenky rychleji než ostatní, kteří později důvěřují jejich mínění a následují je. Tvorba mínění je přitom většinou omezena na určitou oblast, ve které je tvůrce mínění považován za experta.

lohas LoHaS popisuje spotřebitele žijící stylem »Lifestyle of Health and Sustainability«, který určuje jejich rozhodování při koupi. Pojem byl definován roku 2000 americkým sociologem Paulem Rayem. Kritici zpochybňují udržitelnost spotřeby a zříkají se nových pojmů, jako je LoVoS (Lifestyles of Voluntary Simplicity). V Německu je používán pojem »ParKos«, popisující spotřebitele, kteří sází na odsouhlasení zejména na internetu.

zkoušeli. Vedle vypracovávání zpráv a marketingu, např. s promiElektrokola jsou dnes některým lidem známa a budou se stále více nenty, se zkušební jízdy jeví jako nejsilnější argument. Aby mohl člostávat součástí každodenního života, ale především těch, kteří je vy- věk akceptovat a využívat novou technologii, musí ji nejdříve poznat.

GoPedelec  49

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement