{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 48

promotion

difuze inovace

Mírná většina 34 %   Odmítající/ Late Adopters  16 % Převážná většina 34 %

»Difuzní teorie« Everetta Rogerse

Inovátoři 2,5 % Early Adopters  13,5 %

Elektrokola a změna image Předtím, než se stala elektrokola v Německu a Nizozemí v roce 2009 trendem, lidé o nich hodně slyšeli, sami je ale nevyzkoušeli. Kdo o nich věděl, myslel si, že se jedná pouze o něco pro staré lidi nebo rehabilitační účely. Tato představa se změnila.   Nora Manthey 

design První elektrokola na trhu byla velice podobná jízdním kolům a přicházela do obchodů jako kola s nízkým nástupem a torpédovou brzdou. Očividně se těch několik málo výrobců, kteří vsadili na elektřinu, zaměřilo svými vozidly na starší lidi, kterým mohl motor pomoci k oživení elánu. Zatímco cílová skupina 60+ stále představuje důležitý prodejní trh, trendem jsou nové designy a silné motory. Sportovní elektrická vozidla, jako například e‑Mountainbike (horská kola), nastupují . Slibují zábavu, sport a jsou skvělá, protože je to najednou do kopce snazší a z kopce ještě rychlejší. Firmy jako KTM z Rakouska nebo Winora z Německa ohlašují rekordní obraty u svých elektrokol e-MTB . E-mobilita je nyní vnímána jako rostoucí trh, jež přináší nové skupiny zákazníků. Tento boom je spojen s lehčími a přesto výkonnějšími lithium-iontovými akumulátory i novými dodavateli, odpovídá ale i změně životního stylu a chování spotřebitelů.

48 GoPedelec

ekologické cítění

potenciál, protože tito lidé žijí v obcích, které jsou pro elektrokola ideálním prostředím. Kampaně a design se stále více zaměřují na tuto cílovou skupinu. Reklama je tudíž zaměřena na »rodinná elektrokola« nebo přímo osoby dojíždějící do zaměstnání, které Eurobarometr z roku 2007 ukazuje, že 56 % vedou moderní a mobilní život a jsou navíc Evropanů se snaží šetřit benzinem tím, že otevřené pro (čisté) inovace. chodí pěšky nebo jezdí na kole. 20 % Nizozemců si navíc umí představit, že si z důvo- I když nejsou k dispozici žádné přesné infordu ochrany životního prostředí brzy pořídí mace o cílové skupině elektrokol, ukazují poslední čísla, že průměrný věk uživatelů elekelektrokolo. I výrobci stále více sází na zelený trend a pro- trokol klesá. pagují svým »e« už nejenom elektrický, ale i ekologický a moderní způsob dopravy. Osloosoby dojíždějící do zaměstnání vena má být čím dál více i skupina LoHaS. Osoby dojíždějící pravidelně do zaměstnání mají sílu měnit trendy. Namísto vozidel pro starší lidi se mohou elektrokola stát lohas Zkratka LoHaS je v anglické literatuře použí- moderními vozidly pro každý den a »smart vána pro Lifestyles of Health and Sustainability Choice« (chytrou volbou). Studie z Belgie (zdravý a udržitelný životní styl) a označu- ukazuje dramatický obrat ve vnímání elektroje skupinu spotřebitelů, kteří jsou vzdělaní, kol, protože 61,4 % dotázaných uvedlo jako mají dobré příjmy a snaží se svým spotřebi- důvod pro použití elektrokola dojíždění do telským chováním ovlivnit svět, tzn. učinit zaměstnání. jej zelenějším. Elektrokola zde mají vysoký

Ekologické cítění v EU roste a nutí lidi, aby měnili své konzumní a přepravní zvyklosti. Za tím stojí lepší přístup k informacím o ekologii, ale i stoupající ceny ropy.

Profile for ibc cycling consultancy

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

CZ handbook Gopedelec  

handbook on pedelecs and electric bicycles, techique, market, trends.

Advertisement